اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمدتقی رهنمائی

محمدتقی رهنمائی

محمدتقی رهنمائی (بازنشسته)   (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مهدی عباس زاده سورمی تحولات کارکردهای فرهنگی فضاهای شهری تهران دکتری
امین فرجی ملایی تحلیل شاخصهای کیفیت زندگی شهری وبرنامه ریزی برای بهبود آن(مطالعه موردی:شهر بابلسر کارشناسی ارشد
لیلا حبیبی تبیین نقش و اثرات مدرنیسم در پیدایش فضاهای تجاری جدید در تهران: یافت آباد دکتری
مهدیه حقانی نقش اقتصاد گل و گیاه در توسعه شهری خمین کارشناسی ارشد
فرهاد جعفری ارائه الگوی گردشگری شهری الکترونیک با رویکرد فرهنگ دیجیتال. کلان شهر تهران دکتری
ایوب منوچهری میاندواب سیر تحولات نظام شهری درمنطقه آذربایجان وارائه الگوی بهینه کارشناسی ارشد
محمدانور پویا سطح بندی جاذبه های گردشگری ولایت بامیان بر اساس برد گردشگری کارشناسی ارشد
رحیم اجاقلو مکانیزم تبدیل یک شهرکوچک به یک کلانشهر با تاکید بر تبیین نقش دولت مطالعه موردی :کرج کارشناسی ارشد
علی رستمی تحلیلی بر نابرابری های منطقه از دیدگاه آمایش سرزمین. استان لرستان کارشناسی ارشد
نگین شکروی ارزش گذاری اقتصادی فعالیتهای شهرداری در پارک آب و آتش تهران کارشناسی ارشد
مهسا واعظی جزه تحلیل فضایی- عملکردی پارک لاله کارشناسی
حسین یگانه تنوع بخشی جاذبه های گردشگری شهر تهران با رویکرد جغرافیای تاریخی کارشناسی ارشد