درباره دانشکده درباره دانشکده

جغرافیا از اولین رشته هایی است که پس از تاسیس دانشگاه تهران در سال ۱۳۱۳ بصورت مشترک و به نام رشته «تاریخ ـ جغرافیا» ایجاد و تدریس آن در دانشکده ادبیات و علوم انسانی ادامه یافت. در سال۱۳۴۲ بنا به ضرورت‌های ناشی از گسترش علم جغرافیا و تخصصی شدن آن و نیز اجرای نظام جدید دانشگاهی رشته تاریخ ـ جغرافیا در دانشگاه تفکیک و هر یک بصورت گروه آموزشی مستقل به فعالیت پرداختند. گروه جغرافیا برای اولین بار در دوره کارشناسی مستقلاً اقدام به پذیرش دانشجو کرد و از سال تحصیلی ۱۳۴۵- ۱۳۴۴ رسماً شامل سه رشته تخصصی به شرح زیر گردید:

الف: جغرافیای انسانی و اقتصادی   ب: جغرافیای طبیعی     ج: کارتوگرافی

بر اساس پیگیری‌ و تلاش اساتید گروه جغرافیا در 28 آبان ماه سال‌ 1380، شورای گسترش آموزش عالی با تأسیس دانشکده جغرافیا در دانشگاه تهران موافقت کرد. هرچند پس از تصویب شورای گسترش آموزش عالی و انتصاب ریاست و متعاقب آن معاونین دانشکده از همان تاریخ فعالیت دانشکده آغاز گردید ولی تشکیلات دانشکده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی در تاریخ۱۳۸۱به دانشگاه ابلاغ و دانشکده جغرافیا رسماً فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و اداری خود را آغاز نمود.

در حال حاضر دانشکده جغرافیا دارای چهار گروه آموزشی جغرافیای طبیعی، جغرافیای انسانی، جغرافیای سیاسی و سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی می باشد

این دانشکده از سال 1393 در 6 رشته کارشناسی، 9 رشته کارشناسی ارشد با 16 گرایش و 6 رشته دکتری با 10گرایش دانشجو می پذیرد.