یکی از اهداف دانشکده جغرافیا، توسعه تفاهم نامه و انعقاد تفاه منامه های بین المللی می باشد که این دانشکده تاکنون با دانشگاه ها و موسسات بین المللی مختلفی در زمینه هایی مانند تبادل استاد و دانشجو و انجام پروژه مشترک به امضاء رسانیده است که تفاهم نامه های منعقد شده زیر در حال حاضر جاری می باشد.

تفاهم نامه با دانشگاه اورادیا رومانی

تفاهم نامه با دانشگاه هومبولت آلمان

تفاهم نامه با دانشگاه زاراگوزار اسپانیا

تفاهم نامه با دانشگاه بابیلون عراق

تفاهم نامه با دانشگاه لوند سوئد

تفاهم نامه با دانشگاه الکفیل عراق

تفاهم نامه با دانشگاه بخارست کشور رومانی