اطلاعات تماس اطلاعات تماس

 

آدرس: تهران، خیابان انقلاب، خیابان وصال شیرازی، نبش کوچه زرین کوب - صندوق پستی: 14155-4665-کد پستی: 1417853933-شماره فکس:66404366

ایمیل: لطفا برای ارتباط با مسئولین از طریق تماس با مسئول دفتر ریاست دانشکده به آدرس   info.geog@ut.ac.ir اقدام فرمائید.

 

تلفن های حوزه ریاست

61113368

66480400

رئیس دانشکده

دکتر زیاری- کرامت اله

61113368

66480400

معاون اداری مالی

دکتر جلوخانی-محمدرضا

61112899

 

مشاوررئیس دانشکده در امور  بین الملل 

دکتر حمزه سعید

61113368

66480400

مسوول دفتر ریاست

حسین صدرارا

61112899

 

 مسئول روابط عمومی 

  کارشناس امور بین الملل

حمید کامرانی دلیر

حوزه پژوهشی

61113524

66404475

معاون پژوهشی

دکتر محمدخان- شیرین

61113525

 

مدیر پژوهشی

محمدی- علیرضا

61113525

 

کاردان پژوهشی

هاشمی سهی- علی

61113591

 

کارشناس مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی

موسویان- نیناز

61113353

 

آزمایشگاه-سایت

آقاجانی- موسی

حوزه آموزشی

61113359

66416179

معاون آموزشی

دکتر فرجی سبکبار-حسنعلی

61113359

 

مسوول دفتر معاون آموزشی

دلفانی- فاطمه

61113366

66496663

سرپرست آموزش

عباسی- محمد

61112290

66496663

تحصیلات تکمیلی

حسینی نژاد- فاطمه

61113366

 

کارشناس اموزش- کارشناسی

جلال اقدسیان- میترا

61113366

 

کارشناس اموزش- کارشناسی

علیشاهی- فاطمه

61112290

 

کارشناس اموزش-تحصیلات تکمیلی

گیاشی- زهرا

حوزه مالی- حسابداری

 61112209

 

 رئیس حسابداری

ترابی -مصطفی

 61112209

 

کارشناس حسابداری

کیانوش بهناز

موسسه جغرافیا

61112902

66415983

رئیس موسسه

دکتر عباس رجائی

61112902

 

کارشناس موسسه

سادات­ حیات شاهی- شهناز

61113365

66968235

مدیر داخلی مجله انسانی

رضا علی- منصور

گروه های آموزشی

61112591
61113536

66401894
66960697

مدیر گروه سنجش از دور

دکتر نجمه نیستانی

61112591
61113536

66401894
66960697

مدیر گروه جغرافیای انسانی

دکتر رضوانی- محمدرضا

61113361

61113712

 

66413065

66417677

مدیر گروه جغرافیای گروه طبیعی

دکتر حسینی- سید موسی

61113361

61113712

 

66413065

66417677

مدیر گروه جغرافیای سیاسی

دکتر افضلی

61112591
61113536

66401894
66960697

مسوول دفتر جغرافیای انسانی و سنجش ازدور

رضائی- منصوره

61113361

61113712

 

66413065

66417677

 

مسوول دفترجغرافیای گروه طبیعی و سیاسی

مرادی- مریم

کتابخانه

61113367

 

رئیس کتابخانه

آقای اسلامی- عباس

61113367

 

کارشناس کتابخانه

قاسمی فرع- امین

61113367

 

کارشناس کتابخانه

مهتابی- نسرین

61113367

 

کارشناس کتابخانه 

صحرا کار- رویا

امور دانشجویی

 

61113369

 

امور دانشجوئی

شاهدوستی- حسین

61113526

66415434

مشاوره دانشکده

حمید زاده-نادیا

 

امور اداری

61112214

66491435

رئیس امور اداری

عیسی نژاد- عزیزاله

61112253

 

دبیرخانه (مسئول امور دفتری وبایگانی)

مجد-نینا

قطب های علمی

66407549

 

 

قطب علمی مطالعات محیط طبیعی

66416173

 

 

قطب علمی مطالعات وبرنامه ریزی روستایی

شماره تماس اعضای هیات علمی

دکتر احمدی - سید عباس

61113522

دکتر ارگانی میثم 61113538

دکتر افضلی- رسول

61113053

دکتر بازگیر- سعید

61113793

دکتر بدری- سیدعلی

61113039

دکتر بدیعی ازتداهی- مرجان

61113527

دکترپور احمد- احمد

61112598

دکتر پیشگاهی فرد- زهرا

61113532

دکتر ترکاشوند- زهرا

61113357

دکتر تومانیان آرا 61113540

دکتر جعفر بگلو- منصور

61113521

دکتر جلوخانی - محمدرضا

61113540

دکتر حاتمی نژاد- حسین

61113534

دکتر حسینی- سید موسی

61113538

دکتر حسینی- علی

61113036

دکتر حمزه- سعید

61113526

دکتر خوش اخلاق- فرامرز

6113528

دکتر خراسانی- محمد امین

61113526

دکتر رجائی- سید عباس

61113792

دکتر دادور- فضیله

61112938

دکتر دربان آستانه- علیرضا

61113373

دکتر درویشی بلورانی- علی

61113520

دکتر ذکی- یاشار

61113792

دکتر رضوانی- محمدرضا

61113039

دکتر زارعی- بهادر

61113538

دکتر زمان زاده- سید محمد

61113528

دکتر زنگنه شهرکی- سعید

61113526

دکتر زیاری- کرامت اله

61113534

دکتر سلمانی- محمد

61113053

دکتر شمسی پور- علی اکبر

61113527

دکتر عبدالهی- عطاءاله

61113540

دکتر عزیزی- قاسم

61113041

دکتر علوی پناه- سید کاظم

61113538

دکتر عطارچی سارا 61113682

دکتر فرجی سبکبار- حسنعلی

61113036

دکتر قالیباف- محمد باقر

-

دکتر قدیری معصوم- مجتبی

61112598

دکتر قدیمی- مهرنوش

61113041

دکتر کامران  دستجردی- حسن

61113527

66477488

دکتر کریمی- مصطفی

61113522

دکتر کیاورز مقدم- مجید

61113540

دکتر گورابی- ابوالقاسم

61113521

دکتر محمد خان- شیرین

61113591

دکتر محمدی- حسین

61113520

دکتر معصومه مقبل

61113041

دکتر نیسانی سامانی

61113682

دکتر مقصودی- مهران

61112938

دکتر مقیمی- ابراهیم

61113532

دکتر منصوریان- حسین 61113682
دکتر واثق- محمود 61113526
دکتر یزدان پناه- کیومرث 66498189
دکتر یمانی- مجتبی 61113521