معاون پژوهشی دانشکده جغرافیا معاون پژوهشی دانشکده جغرافیا

 

 

 
 
 
 
دکترشیرین محمدخان
استادیار
شماره تماس : 61113524

پست الکترونیکی:mohamadkh@ut.ac.ir

صفحه رخ نما

 

 

 

 

 

 

پژوهش لازمه و پشتوانه آموزش دانشگاهی است. در کنار یک سیستم آموزشی پژوهش محور، تحقیقات اهمیت ویژه‌ای دارد. در دانشکده جغرافیا نیز همواره اقدامات لازم جهت توسعه و گسترش پژوهش انجام  گرفته است. در این راستا سعی شده است ضمن حذف مشکلات موجود در مسیر تحقیق و پژوهش، نسبت به تشویق و ترغیب اعضای هیأت علمی و دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی اقدامات لازم صورت گیرد. معاونت پژوهشی دانشکده جغرافیا مدیریت اصلی "امور پژوهشی"و "پژوهشهای کاربردی" دانشکده را بر عهده دارد که در ادامه مهمترین وظایف آنها ارائه شده است. همچنین هماهنگی اداره امور کتابخانه، مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی و آزمایشگاههای جغرافیا نیز در حوزه معاونت پژوهشی و فناوری انجام میشود.

نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب