نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

مدارک لازم جهت فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور  دوره دکتری تخصصی

تمدید فرصت مطالعاتی         

مراحل انجام تسویه حساب پس از بازگشت از فرصت مطالعاتی                  

تمدید مجوز خروج از کشور دانشجویان فرصت مطالعاتی

فرصت مطالعاتی سال تحصیلی 96

فرآیند درخواست فرصت مطالعاتی

بورس تحصیلی مجارستان

از این پس کلیه دانشجویان دوره دکتری متقاضی فرصت مطالعاتی  خارج

 باید از طریق آدرس:

Portal.Saorj.ir/‏/‏http:

همزمان با تکمیل کاربرگ‏های لازم نسبت به ثبت‏ نام در سامانه فوق اقدام و کد رهگیری دریافت نمایند.