معرفی معرفی

  

                                                               

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

دکتر حسنعلی فرجی سبکبار

درباره معاونت

 

 

معرفی:

 

- شرح وظایف: برنامه ریزی، اداره و هدایت کلیه امور آموزشی دانشکده و نظارت بر حسن اجرای مقررات و آئین نامه های آموزشی، سیاست گذاری و اتخاذ تمهیدات لازم در جهت گسترش و ارتقاء کیفیت آموزشی و ارزیابی.

 

در راستای تحقق اهداف، مهم ترین وظیفه حوزه معاونت آموزشی دانشکده عبارتند از :

 1. فراهم سازی امکانات جذب هیأت علمی جدید با کیفیت مطلوب در دانشکده ، به منظور اصلاح شاخص دانشجو به استاد.
 2. برنامه ریزی و سیاست گذاری برای استفاده بهینه از اعضای موجود هیأت علمی.
 3. زمینه سازی و تلاش در جهت ارتقای وضعیت تحصیلی دانشجویان در کلیه مقاطع.
 4. توجه ویژه به شناسایی، هدایت و پرورش دانشجویان ممتاز.
 5. برگزاری جلسات شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی و کمیته های منتخب آنها.
 6. تلاش در زمینه به کارگیری روشهای نوین در آموزش.
 7. اجرای روند ارزشیابی اساتید.
 8. تلاش در جهت هماهنگ سازی گروه ها در زمینه اجرای مقررات و آیین نامه های آموزشی .
 9. هدایت دانشکده در امر بازنگری متون و برنامه های درسی.
 10. برنامه ریزی و زمینه سازی گسترش دوره های دانشکده در مقاطع تحصیلات تکمیلی.
 11. برنامه ریزی و زمینه سازی و تلاش در جهت بهینه نمودن دوره تحصیل دانشجویان در کلیه مقاطع و جلوگیری از افزایش ظریب ماندگاری دانشجو.
 12. برنامه ریزی و سیاست گذاری لازم در جهت ایجاد و افزایش انگیزه دانشجویان در پرداختن به فعالیت های تحصیلی و ارتقاء وضعیت تحصیلی آنها.