نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

معرفی معرفی

 

جغرافیا علمی است که به  توصیف ، تحلیل و تبیین مردم، مکانها و محیط های جهانی، فرآیندهای تغییر آنها و نیز روابط بین آنها در سطح محلی و جهانی می پردازد.

جغرافیا از اولین رشته هایی است که پس از تاسیس دانشگاه تهران در سال ۱۳۱۳ بصورت مشترک و به نام رشته «تاریخ ـ جغرافیا» ایجاد و تدریس آن در دانشکده ادبیات و علوم انسانی ادامه یافت. در سال۱۳۴۲ بنا به ضرورت‌های ناشی از گسترش علم جغرافیا و تخصصی شدن آن و نیز اجرای نظام جدید دانشگاهی رشته تاریخ ـ جغرافیا در دانشگاه تفکیک و هر یک بصورت گروه آموزشی مستقل به فعالیت پرداختند. گروه جغرافیا برای اولین بار در دوره کارشناسی مستقلاً اقدام به پذیرش دانشجو کرد و از سال تحصیلی ۱۳۴۵- ۱۳۴۴ رسماً شامل سه رشته تخصصی به شرح زیر گردید:

الف: جغرافیای انسانی و اقتصادی   ب: جغرافیای طبیعی     ج: کارتوگرافی

بر اساس پیگیری‌ و تلاش اساتید گروه جغرافیا در 28 آبان ماه سال‌ 1380، شورای گسترش آموزش عالی با تأسیس دانشکده جغرافیا در دانشگاه تهران موافقت کرد. هرچند پس از تصویب شورای گسترش آموزش عالی و انتصاب ریاست و متعاقب آن معاونین دانشکده از همان تاریخ فعالیت دانشکده آغاز گردید ولی تشکیلات دانشکده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی در تاریخ۱۳۸۱به دانشگاه ابلاغ و دانشکده جغرافیا رسماً فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و اداری خود را آغاز نمود.

در حال حاضر دانشکده جغرافیا دارای چهار گروه آموزشی جغرافیای طبیعی، جغرافیای انسانی و برنامه ریزی، جغرافیای سیاسی و سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی است

 

در حال حاضر گروه جغرافیای انسانی و برنامه ریزی در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی دارای رشته های زیر است:

  1. کارشناسی جغرافیا(گرایش های جغرافیا و برنامه ریزی شهری و جغرافیا و برنامه ریزی روستایی)
  2. کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری( گرایش های آمایش شهری، و برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری)
  3. کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی( گرایش مدیریت توسعه پایدار روستایی و  توسعه اقتصاد روستایی)
  4. جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری( گرایش برنامه ریزی فضایی و مجتمع های گردشگری)
  5. برنامه ریزی آمایش سرزمین  

این گروه در حال حاضر دارای 16 عضو هیات علمی تمام وقت شامل 5 استاد تمام، 4 دانشیار و 7 استادیار است.