اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

زهرا ترکاشوند

زهرا ترکاشوند،

استادیار
  • مسئول دوره آموزش مجازی دانشکده جغرافیا
  • مدیر هسته پژوهشی "مطالعات مهاجران/ پناهجویان بین المللی در ایران"

افتخارات