اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

یاشار ذکی

یاشار ذکی

یاشار ذکی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61113792
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمه



کتب تالیفی



مقالات ملی



مقالات بین المللی



همایش های ملی



همایش های بین المللی




نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
حمیدرضا اله یاری بک آسیب شناسی ژئوپلتیکی رویکرد نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی ایران و اثرات آن بر منافع ملی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/14
نعمت الله بارکزی هیدروپلیتیک افغانستان و تأثیرات آن بر روابط این کشور با ایران با تأکید بر هریرود کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/13
نرجس سادات حسینی نصرآبادی Explanation of city's phenomenon in geopolitics and political geography دکتری دانلود 1397/11/29
جلیل دلشادزاد تبیین فلسفه وجودی سرحد و مرز از دیدگاه جغرافیای سیاسی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/01
کمال رنجبری چیچوران عوامل اثرگذار بر رویکرد امنیتی در آمایش نواحی مرزی ایران مطالعه‌ موردی: نواحی مرزی استان کردستان کارشناسی ارشد دانلود 1397/05/21
محمد زهدی گهرپور The Emergence and Evloution of Territoriality in Iran دکتری دانلود 1396/06/27
حدیثه شیرازی آمایش و تحلیل فضایی منطقه ساحلی خلیج‌ فارس با تاکید بر جمعیت‌پذیری این منطقه کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/27
ندا فاتح بجستانی تحلیل موضوع ریزگردها از منظر ژئوپلیتیک محیط‌ زیست(مطالعه موردی: استان خوزستان) کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/02
محمد مهدی قاسمی بررسی نقش بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در منطقه ژئوپلیتیکی دریای‌ خزر کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/22
افشین کرمی اثر نومادیسم بر تحولات جغرافیایی ـ سیاسی در ایران (از صفویه تا پهلوی) دکتری دانلود 1394/12/10
فاطمه سادات میراحمدی تبیین سیر اندیشه در جغرافیای سیاسی دکتری دانلود 1395/05/24
مرتضی میرانی تحلیل تأثیرات منطقه آزاد چابهار بر آمایش نواحی مرزی سواحل مکران در سیستان و بلوچستان کارشناسی ارشد دانلود 1398/03/27
غلامعلی مصطفوی Explanation of the Pattern of Iran-Turkey Geopolitical Relations (Since 2002) کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/03
هاوکار نیرنجی بررسی و تحلیل ناحیه گرایی اقلیم کردستان بر اساس نظریه کارکردگرایی ریچارد هارتشورن کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/19
عادل انصاری بررسی و تبیین چالشها و فرصت های همگرایی منطقه ای سازمان اکو بر اساس تئوری کارکردگرایی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/29
احد پاشالو تنگناهای ژئوپلیتیکی جمهوری آذربایجان در قالب مدل پیتر هاگت کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/24
سمیرا چناری راهبرد هم تکمیلی الگویی برای حل چالش های هیدروپلیتیک در ایران (مطالعه موردی: طرح انتقال بین حوضه ای آب بهشت آباد کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/02
محمد حسین دشتی طالشمکاییل بررسی و تبیین ظرفیتهای تولید قدرت نرم در نظام سیاسی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/23
حامد رحمانی تبیین شکل گیری اشکال قلمرو سیاسی از منظر ساختارگرایی کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/24
سیدمحمد سیدی اصل تبیین روابط ژئوپلیتیکی ایران و جمهوری آذربایجان با رویکرد سازه انگاری کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/30
سبحان لسانی ماهیت و قلمرو جغرافیای سیاسی شهر با تأکید بر شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/07
نام درس
 
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
جغرافیای سیاسی مرز 4802546 2 04 1398/10/28 (15:00 - 17:00) ترم اول 1398
جغرافیای سیاسی 4801066 2 01 1398/10/23 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
هیدروپلیتیک (ایران و حوزه های پیرامون) 4804052 2 44 1398/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
آمایش و سازماندهی سیاسی مناطق مرزی 4804027 2 44 1398/03/25 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
هیدرو پولتیک 4801315 2 04 1398/04/05 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1397
ساماندهی و مدیریت سیاسی فضا در ایران 4802553 2 04 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
ساماندهی و آمایش سیاسی فضای شهری 4802549 2 04 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
جغرافیای سیاسی 4801066 2 01 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1397/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
جغرافیای مرز 4804021 2 42 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1397/03/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
جغرافیای مرز 4804021 2 41 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1397/03/28 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1396
هیدروپلیتیک (ایران و حوزه های پیرامون) 4804052 2 19 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
آمایش و سازماندهی سیاسی مناطق مرزی 4804027 2 41 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
آمایش و سازماندهی سیاسی مناطق مرزی 4804027 2 42 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
جغرافیای سیاسی مرز 4802546 2 04 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
مخاطرات انسانی 4820058 2 20 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1396/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
مخاطرات انسانی 4820058 2 02 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1396/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
ساماندهی و مدیریت سیاسی فضا در ایران 4802553 2 04 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
ساماندهی و آمایش سیاسی فضای شهری 4802549 2 04 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
اصول و روش های آمایش سرزمین 4820068 2 04 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
نمایش 19 نتیجه
از 1