اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

یاشار ذکی

یاشار ذکی

یاشار ذکی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61113792
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
احمدرضا عظیمی برررسی پیامدهای ژئوپلتیکی عملکرد داعش در عراق و سوریه کارشناسی
زهرا ادیب نیا تحلیل اثرات متغیرهای جمعیتی بر روابط دیالکتیکی سیاست و فضا در ایران دکتری
حسین آذرپور بررسی عوامل ژئوپلتیکی موثر بر روابط ایران و افغانستان کارشناسی
جلیل دلشادزاد تبیین فلسفه وجودی سرحد و مرز از دیدگاه جغرافیای سیاسی کارشناسی ارشد
ندا فاتح بجستانی تحلیل موضوع ریزگردها از منظر ژئوپلتیک محیط زیست(مطالعه موردی استان خوزستان) کارشناسی ارشد
مرتضی فتح اله زاده آسیب شناسی سیاست های مرزی جمهوری اسلامی ایران در زمینه ترانزیت مواد مخدر از مرزهای شرقی و ارائه راهکار بهینه کارشناسی ارشد
دلارام قندچی چالش های ژئوپلیتیکی مرزهای ایران و عراق کارشناسی
ابوالفضل قربانی بررسی سیر تحولات تقسیمات کشوری کارشناسی
مینا حاجی قربانی نقش استان خوزستان بر مسایل جغرافیای سیاسی کارشناسی
محمدرضا جوفار تنگناهای جغرافیای سیاسی افغانستان کارشناسی
مرتضی میرانی تحلیل تاثیرات منطقه آزاد چابهار بر آمایش نواحی مرزی سواحل مکران در سیستان و بلوچستان کارشناسی ارشد
داود مقدم بررسی تطبیقی اهداف و مزایای طرح تشکیل استان البرز کارشناسی
فاطمه مقدم هیدروپلتیک ایران و عراق کارشناسی
سیدرحیم منوری بررسی کارکردها، توانمندی ها و چالش های مرزی ایران و ترکمنستان کارشناسی
غلامعلی مصطفوی تبیین الگوی روابط ژئوپلتیکی ایران و ترکیه از 2002 م تا کنون کارشناسی ارشد
اسماعیل نجفی آسیب شناسی مسائل تقسیمات کشوری ایران از منظر جغرافیای سیاسی کارشناسی
محمدمهدی نیک سیرت تحلیل کارتوگرافی معضلات تقسیمات کشوری ایران کارشناسی
هاوکارحبیب مجید نیرنجی بررسی و تحلیل ناحیه گرایی اقلیم کردستان بر اساس نظریه کارکرد گرایی ریچارد هارتشون کارشناسی ارشد
سید حبیب الله رادمنش بنیان ها و پیامدهای ژئوپلیتیکی تروریسم در افغانستان با تاکید بر طالبان کارشناسی ارشد
کمال رنجبری چیچوران عوامل اثرگذار بر رویکرد امنیتی در آمایش نواحی مرزی ایران.مطالعه موردی نواحی مرزی استان کردستان کارشناسی ارشد
حدیثه شیرازی آمایش و تحلیل فضایی منطقه ساحلی خلیج فارس با تاکید بر جمعیت پذیری این منطقه کارشناسی ارشد
مهسا تاتاری بنیان های جغرافیایی و ژئوپلوتیکی توسعه ایران کارشناسی
محمد زهدی گهرپور پیدایش و تحول اندیشه قلمرو سازی در ایران دکتری
اصغر اکبری بررسی اثرات مگامال ها بر اقتصاد سیاسی شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/11
حمیدرضا اله یاری بک آسیب شناسی ژئوپلتیکی رویکرد نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی ایران و اثرات آن بر منافع ملی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/14
حمیدرضا بیات Modeling Regional and Trans-regional Power Relationships in the Syrian Geopolitical Crisis دکتری دانلود 1398/06/30
نعمت الله بارکزی هیدروپلیتیک افغانستان و تأثیرات آن بر روابط این کشور با ایران با تأکید بر هریرود کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/13
نرجس سادات حسینی نصرآبادی Explanation of city's phenomenon in geopolitics and political geography دکتری دانلود 1397/11/29
جلیل دلشادزاد تبیین فلسفه وجودی سرحد و مرز از دیدگاه جغرافیای سیاسی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/01
سید حبیب الله رادمنش بنیان‌ها و پیامدهای ژئوپلیتیکی تروریسم در افغانستان با تاکید بر طالبان کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
کمال رنجبری چیچوران عوامل اثرگذار بر رویکرد امنیتی در آمایش نواحی مرزی ایران مطالعه‌ موردی: نواحی مرزی استان کردستان کارشناسی ارشد دانلود 1397/05/21
محمد زهدی گهرپور The Emergence and Evloution of Territoriality in Iran دکتری دانلود 1396/06/27
مریم سلیمانی فر آسیب شناسی مناطق آزاد ایران از منظر جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک (مطالعه موردی: منطقه آزاد اروند) کارشناسی ارشد دانلود 1397/09/17
حدیثه شیرازی آمایش و تحلیل فضایی منطقه ساحلی خلیج‌ فارس با تاکید بر جمعیت‌پذیری این منطقه کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/27
ندا فاتح بجستانی تحلیل موضوع ریزگردها از منظر ژئوپلیتیک محیط‌ زیست(مطالعه موردی: استان خوزستان) کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/02
مرتضی فتح الله زاده آسیب‌ شناسی سیاست‌ های مرزی جمهوری‌ اسلامی‌ ایران در زمینه ترانزیت مواد مخدر از مرزهای شرقی و ارائه راهبرد بهینه کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/10
محمد مهدی قاسمی بررسی نقش بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در منطقه ژئوپلیتیکی دریای‌ خزر کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/22
افشین کرمی اثر نومادیسم بر تحولات جغرافیایی ـ سیاسی در ایران (از صفویه تا پهلوی) دکتری دانلود 1394/12/10
محمدعلی محمدی تبیین اهمیت نقش آسیا ی جنوب غربی و فعال سازی ایکیو منی های آن در انسجام سیستم جهانی در قرن 21 میلادی دکتری دانلود 1398/06/11
فاطمه سادات میراحمدی تبیین سیر اندیشه در جغرافیای سیاسی دکتری دانلود 1395/05/24
مرتضی میرانی Analysis of impacts of chabahar free zone on arrangement of border region in makkoran coast area in sistan and balouchestan کارشناسی ارشد دانلود 1398/03/27
غلامعلی مصطفوی Explanation of the Pattern of Iran-Turkey Geopolitical Relations (Since 2002) کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/03
سید رحمت اله موسوی فر تبیین بنیان های سازماندهی سیاسی فضا در مقیاس های(سطوح) جغرافیایی بر اساس رویکرد سیستمی دکتری دانلود 1398/06/31
حسن مومنی تبیین اثرات تحولات اقتصادی در جمهوری آذربایجان بر هویت های همزیست درنواحی آذری نشین ایران دکتری دانلود 1398/10/30
هاوکار نیرنجی بررسی و تحلیل ناحیه گرایی اقلیم کردستان بر اساس نظریه کارکردگرایی ریچارد هارتشورن کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/19
عادل انصاری بررسی و تبیین چالشها و فرصت های همگرایی منطقه ای سازمان اکو بر اساس تئوری کارکردگرایی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/29
احد پاشالو تنگناهای ژئوپلیتیکی جمهوری آذربایجان در قالب مدل پیتر هاگت کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/24
سمیرا چناری راهبرد هم تکمیلی الگویی برای حل چالش های هیدروپلیتیک در ایران (مطالعه موردی: طرح انتقال بین حوضه ای آب بهشت آباد کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/02
محمد حسین دشتی طالشمکاییل بررسی و تبیین ظرفیتهای تولید قدرت نرم در نظام سیاسی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/23
حامد رحمانی تبیین شکل گیری اشکال قلمرو سیاسی از منظر ساختارگرایی کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/24
سیدمحمد سیدی اصل تبیین روابط ژئوپلیتیکی ایران و جمهوری آذربایجان با رویکرد سازه انگاری کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/30
سبحان لسانی ماهیت و قلمرو جغرافیای سیاسی شهر با تأکید بر شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/07
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیدروپلیتیک (ایران و حوزه های پیرامون) 4804052 2 44 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/18 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
آمایش و مدیریت مناطق مرزی 4804061 2 44 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
هیدرو پولتیک 4801315 2 04 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/07 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1398
جغرافیای سیاسی مرز 4802546 2 04 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/28 (15:00 - 17:00) ترم اول 1398
جغرافیای سیاسی 4801066 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/23 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
هیدروپلیتیک (ایران و حوزه های پیرامون) 4804052 2 44 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
آمایش و سازماندهی سیاسی مناطق مرزی 4804027 2 44 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/25 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
هیدرو پولتیک 4801315 2 04 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/05 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1397
ساماندهی و مدیریت سیاسی فضا در ایران 4802553 2 04 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
ساماندهی و آمایش سیاسی فضای شهری 4802549 2 04 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
جغرافیای سیاسی 4801066 2 01 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1397/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
جغرافیای مرز 4804021 2 41 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1397/03/28 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1396
جغرافیای مرز 4804021 2 42 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1397/03/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
هیدروپلیتیک (ایران و حوزه های پیرامون) 4804052 2 19 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
آمایش و سازماندهی سیاسی مناطق مرزی 4804027 2 41 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
آمایش و سازماندهی سیاسی مناطق مرزی 4804027 2 42 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
جغرافیای سیاسی مرز 4802546 2 04 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
مخاطرات انسانی 4820058 2 02 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1396/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
مخاطرات انسانی 4820058 2 20 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1396/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
ساماندهی و مدیریت سیاسی فضا در ایران 4802553 2 04 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2