اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

علی اکبر شمسی پور

علی اکبر شمسی پور

مرتبه علمی : دانشیار
  • نماینده دانشکده در موسسه انتشارات دانشگاه تهران
  • معاون مدیر گروه جغرافیای طبیعی
دانشکده جغرافیا
جغرافیای طبیعی | جغرافیای طبیعی(اقلیم)
شماره تماس : 02161113527
صفحه رخ نما
فایل رزومه :   دانلود

طرح های کاربردی