اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

علی اکبر شمسی پور

علی اکبر شمسی پور

علی اکبر شمسی پور    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 02161113527
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
الهام عبداللهی اثر تغییرات اقلیمی بر وضعیت سکونتگاههای پیرامون تالاب جازموریان کارشناسی ارشد
الناز اقاجانپوربین کلایی بررسی اقلیم گردشگری محورهای شمالی تهران ( مطالعه موردی محور چالوس) کارشناسی
اعظم احمدی آقامیرلو پایداری منابع آب شهر تهران تحت شرایط تغییر اقلیم کارشناسی ارشد
پریسا احمدی بررسی عناصر اقلیم در قران کارشناسی
مجتبی احمدی پسکوهانی تحلیل سینوپتیکی بارش های سنگین شمال غرب کارشناسی
کلثوم الوندی زاده مدیریت ارزیابی مخاطرات زیست محیطی پسماند روستایی شهرستان بویراحمدمطالعه موردی بخش مرکزی کارشناسی ارشد
ژوان امینی مدل سازی خرد مقیاس آلودگی هوای تهران ( مطالعه موردی : مسیر آزادی - تهرانپارس ) کارشناسی ارشد
رقیه عواطفی مطلق تحلیل اثر اقلیمی باغ های طبیعی شهر شیراز با تاکید بر ترسیب کربن کارشناسی ارشد
الحسین برکات واکاوی همدید ناهنجاری بارش در سوریه کارشناسی ارشد
ندا بهشتی تحلیل شرایط اقلیمی استانهای تهران و البرز با توجه به پوشش گیاهی به دست آمده از تصاویر ماهواره ای کارشناسی
ندا بهشتی روند فراوانی امواج گرمایی و تحلیل اثر آسایشی آن در تهران کارشناسی ارشد
حسام الدین بستان چی سنجش شدت ارزیابی جزیره گرمای شهری (مطالعه موردی منطقه 12 شهرداری تهران) کارشناسی ارشد
طاهره انصافی مقدم واکاوی تاثیر رخداد گرد و غبار بر تغییرات بارش در جنوب غربی ایران دکتری
ندا اسفندیاری چرمی تبیین نقش عناصر جوی در طراحی مجتمع های مسکونی با مدلسازی خرد مقیاس (مطالعه موردی : مجتمع یک اسکان میرداماد تهران) کارشناسی ارشد
رقیه اسمعلی زاده تحلیل فضایی الگوهای تغییر مکانی-زمانی جزایر گرمایی شهر تهران کارشناسی ارشد
زینب قادری اثر تغییرات اقلیم بر منابع آب شهرستان خوانسار کارشناسی
فاطمه قربانی مدیریت آلودگی هوا با تاکید بر برنامه ریزی کاربری اراضی شهری مطالعه موردی منطقه 6 شهر تهران کارشناسی ارشد
میلاد قربانی بررسی اثرتغییرات اقلیمی و تاب آوری شهر اراک کارشناسی
معصومه حاجی آقامحمدی تاثیر عوامل اقلیمی و محیطی بر روی شکل گیری بازارهای ایران کارشناسی
سوسن حیدری ردیابی تغییر اقلیم با تاکید بر تغییرات کاربری زمین در استان کرمانشاه با استفاده از داده های سنجش از دور کارشناسی ارشد
زینب حسین پور تحلیل همدیدی آلودگی هوای شهر تهران ( تاکید بر ذرات معلق پی ام 10 ) کارشناسی ارشد
زینب حسین پور تحلیل فضایی-همدید موج های گرمایی دامنه های جنوبی البرز مرکزی دکتری
سمیرا حسین پور تحلیل توان اکولوژیک ناحیه غرب فارس برای توسعه گردشگری کارشناسی ارشد
الناز جلیلوند اثرخنک کنندگی فضای سبز شهری کاخ موزه چهلستون و بازار قزوین کارشناسی
سعیده کمندلو نقش مشارکت مردمی در کاهش تولید کربن در خانوارهای شهری مطالعه موردی شهر اراک کارشناسی ارشد
صدیقه کریمی دهبکری مدل سازی بادهای دامنه های شرقی زاگرس میانی کارشناسی ارشد
زهرا کردبچه علل وقوع جزیره های گرمای شهری در تهران (مطالعه موردی منطقه 12 شهرداری تهران) کارشناسی ارشد
مجتبی مهدیان ماهفروزی بررسی اثرات گسترش فضای سبز بر الگوی فضایی جزیره گرمایی شهر تهران کارشناسی ارشد
مجتبی مهدیان ماهفروزی بررسی تغییرات فضایی زمانی لایه مرزی شهر تهران دکتری
مهران منصوری نیا تحلیل آماری فضایی بارش برف در ایران کارشناسی
معصومه مقبل رفتار سنجی الکوهای دمایی سطوح فیزیکی در شهر تهران دکتری
اکو محمدی امکان سنجی و اولویت بندی ایجاد سامانه های هشدار سیل در حوضه های شهری ( مطالعه موردی : سنندج و سقز) کارشناسی ارشد
فهیمه نجیب زاده وامق ابادی واکاوی آلودگی هوای تهران با شاخص های ترمودینامیکی کارشناسی ارشد
احسان نوائی بروجنی پتانسیل های کاهش شدت جزیره حرارتی در شهر اصفهان کارشناسی ارشد
فاطمه نظری اثر طراحی اقلیمی بر مصرف انرژی در شهر دلیجان کارشناسی
فهیمه نوروزی اثر عوامل اقلیمی در کنترل یا تشدید آلودگی هوای اراک کارشناسی
عبدالله پیام پتانسیل های تعدیل شدت جزیره های گرمای شهری با رویکرد پشت بامهای سبز ( مطالعه موردی منطقه 17 شهر تهران ) کارشناسی ارشد
رضا پیرعلی تحلیلی بر زمینه های استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در ایران با تاکید بر انرژی باد شهرستان نایین کارشناسی
الهه رضائی اثر تغییرات اقلیمی بر منابع آب سکونتگاههای شهرستان شهریار کارشناسی ارشد
وحید رودگرصفاری بررسی اثر روند تغییرات اقلیمی بر ویژگی های پوشش گیاهی با استفاده از سنجش از دور ( مطالعه موردی حوضه آبخیز گرگانرود ) کارشناسی ارشد
شیرین صفائی تحلیل سینوپتیکی شکل گیری باد شمال در حوضه خلیج فارس کارشناسی ارشد
فریبا سلیمی بنی تحلیل تغییرات فضایی جزیره گرمایی شهری سطحی در شهر تهران کارشناسی ارشد
فرزاد سلمانیان طراحی و شبیه سازی اقلیمی فضاهای فعالیتی ( قطعه زمین 9000 متری محدوده دولتخواه در منطقه 19 تهران ) کارشناسی ارشد
الهام شاهی بررسی طراحی و معماری منطقه اقامتی توریستی باغکل درشهرستان خوانسار با توجه به شرایط اقلیمی و جغرافیایی کارشناسی
الهام شاهی تحلیل اثر نوسانات عناصر اقلیمی بر توسعه فضایی سبز شهری مطالعه موردی منطقه شش تهران کارشناسی ارشد
فاطمه تقی پورنیاسر شبیه سازی شرایط بهینه اقلیمی در فضاهای باز شهری ( میدان تجریش . سه راه آذری ) کارشناسی ارشد
زهرا زارعی چقابلکی مدل سازی و ساز و کار بادهای پیرامون دریاچه ارومیه کارشناسی ارشد
خدیجه احتشامی پور پهنه بندی سیلاب‌های شهر سبزوار به منظور ساماندهی کانال‌های شهری کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/10
مهدی احساسی خواه تحلیل فضایی توان اکولوژیک و توسعه گردشگریمطالعه موردی استان کهکیلویه و بویراحمد) کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/23
پروانه اخگر بررسی نقش عوامل ژئومورفولوژی در وقوع بهمن در مسیر راه هه ورامان کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/28
احمد ایرانخواه کوخالو Spatial analysis of social vulnerability in peri-urban centers The study of the Hesarak area of the city of Karaj Using spatial intelligence methods کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/17
اکبر یاسیان ارزیابی اثرات ترافیک شهری بر کیفیت هوای شهر تهران (مطالعه موردی: خیابان ولیعصر تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/06
سبا اسداله تعدیل اثرات اقلیمی با محاسبه ترسیب کربن زیتوده بالایی در منطقه 6 شهرداری تهران کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/05
ندا اسفندیاری چرمی تبیین نقش عناصر جوی در طراحی مجتمع های مسکونی با مدلسازی خرد مقیاس کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/26
مهری اکبری تعیین شاخص های دینامیک و ترمودینامیک بارش های سیل آسا در جنوب غرب ایران مطالعه موردی حوضه آبریز کارون بزرگ دکتری دانلود 1391/04/18
ژوان امینی مدل سازی خرد مقیاس آلودگی هوای تهران (مطالعه موردی: مسیر آزادی – تهرانپارس) کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
طاهره انصافی مقدم واکاوی تاثیر رخداد گردوغبار بر تغییرات بارش در جنوب غربی ایران دکتری دانلود 1396/11/30
مجید برازش واکاوی آماری-همدید مخاطرات زیست اقلیمی شمال غرب ایران کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/11
حسام الدین بستان چی Measuring the severity and assessing the consequences of Urban Heat Island Case study of District 12 of Tehran Municipality کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/20
ندا بهشتی The Trend of of heat waves frequency and its effect on thermal Comfort in Tehran کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/10
عبدالله پیام پتانسیل‌های تعدیل شدت جزیره‌های گرمای شهری با رویکرد پشت‌بام‌های سبز: مطالعه موردی منطقه 17 شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/26
پرویز پنجه کوبی تحلیل ارتباط آلودگی هوای شهر تهران با وارونگی دما کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/15
فاطمه تقی پور نیاسر شبیه سازی شرایط بهینه اقلیمی در فضاهای باز شهری ( میدان تجریش، سه راه آذری کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/17
میثم جاسمی Statistical-synoptic analysis of intense droughts in middle parts of west Iran کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
مریم جعفری اقدم بررسی تغیرات مرزهای مورفوکلیماتیکی و مورفودینامیکی کواترنری در حوضه جاجرود کارشناسی ارشد دانلود 89/11/30
حسن جعفری سیریزی Preliminary assessment of human vulnerability of the urban heat island Case Study: Tehran and Varamin کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/03
عباس حسامی بررسی مخاطرات محیطی ناشی از اجرای پروژه های آبی در ایران (مطالعه موردی:سد داریان) کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/11
مهدیه حسین پور مکانیسم شکل گیری بادهای محلی و منطقه ای در سواحل جنوبی دریای خزر کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/13
اسماعیل حقیقی تأثیر یخبندان های زودرس پاییزه و دیررس بهاره بر عملکرد زراعت گندم دیم در استان کرمانشاه کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/30
سمانه خوشنواز مدلسازی اثر جهت خیابان در پراکنش آلودگی هوا (ناحیه 1 و 2 منطقه 6 شهرداری تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/23
آزاده یداللهی ده چشمه تحلیل اثرات عناصر خرد اقلیمی در طراحی معابر پیرامون بازار بزرگ تهران کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/21
مریم رحمتی پهنه بندی مورفوژنتیک و ارتباط آن در فراوانی وقوع لغزش در مسیر آزادراه خرم آباد – پل زال کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/26
لیلا رضایی مهدی آبادی Numerical Simulation the Role of Geographical Features on the Sea Breeze in the Caspian Region کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/27
وحید رودگرصفاری Evaluting of climate changeeffects on vegetation parameters using remote sensing Case Study: Gorgan Roud Basin کارشناسی ارشد دانلود 1395/09/24
ایمان روستا اثرات گرمایش جهانی بر بلوکینگ های اقیانوس اطلس شمالی و ارتباط آن با بارش ایران دکتری دانلود 1394/05/17
رضا رئیسی شبیه‌سازی خردمقیاس متغیرهای آب‌وهوایی در گذرگاه‌های شهری نمونه موردی :میدان انقلاب تهران کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/30
زهرا زارعی چقابلکی مدل سازی مکانیسم بادهای پیرامون دریاچه ارومیه کارشناسی ارشد دانلود 1391/09/27
شیوا سیدی سرنجیانه تحلیل آلاینده های جوی شهر تهران در ارتباط با حجم ترافیک و شرایط جوی کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/22
علیرضا سعیدی واکاوی تغییرات روزانه سرعت باد 120 روزه سیستان و اثر آن بر رخدادهای گرد و غبار شهر زابل کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
فرزاد سلمانیان طراحی و شبیه سازی اقلیمی فضاهای فعالیتی ( قطعه زمین 9000 متری محدوده دولتخواه در منطقه19 تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
انور سینگله Potential Climatic Analysis Of Papaya Plantation in Sistan and Baluchestan Province کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/04
احمد صفری Analysis of micro-climatic elemention to simulation and design Old fabrice texture in Tehran city (district 11) کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/30
صفیه طیبی Assessment and spatial modeling of Tehran sprawl effects on Urban heat island دکتری دانلود 1396/03/23
الهام عبداللهی The effect of climate change on the situation of settlements around Jazmourian wetland کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/10
عصمت فاطمی نژاد تاثیر خشکسالی های اخیر بر روند پیشروی ریگ گناباد(1385-1380) کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/06
فاطمه فراهانی Explanation of the changes in circulation patterns influencing precipitation in the west of Iran دکتری دانلود 1397/11/30
زهرا فیروزی Spatial Analysis Of Environmental Conditions For Urban Agriculture In Tehran( Case Study: District 5) کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
وحید فیضی Reconstruction of late Quaternary Climate Using Loess Sediment of Azadshahr Region دکتری دانلود 1394/12/04
زینب کرمی بررسی اثرات ریزگردها برمیزان مبتلایان به سرطان در استان ایلام کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/23
صدیقه کریمی دهبکری مدلسازی بادهای دامنه های شرقی زاگرس میانی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/23
سعیده کمندلو Role of public participation to reduce Carbon footprint in urban households Case Study: Arak City کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/01
صنم کوهی واکاوی آماری- همدیدی مخاطرات جوی همزمان در غرب میانی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/03
رضا محرمی فرایند شکل‌گیری وارونگی دما (اینورژن) و تأثیر آن بر آلودگی هوای شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/23
معصومه محمدزاده تأثیر اینورژن و آلاینده‌های منواکسیدکربن و PM_10 بر تعداد فوت شدگان ناشی از بیماری‌های ریوی در شرایط اینورژن در شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/27
مرتضی میری واکاوی آماری- همدیدی پدیده گرد و غبار در نیمه غربی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/26
فاطمه مرادی پور بررسی عوامل ژئومورفولوژیکی به¬منظور مکان‌یابی پیست ¬اسکی در استان لرستان کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/14
محمد امین مرادی مقدم پیش¬یابی اثر تغییر اقلیم بر هوازدگی و حوزه¬های زیستی مطالعه موردی: محدوده بین شهرهای خرم¬آباد،کاشان،یزد و یاسوج کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/22
معصومه مقبل رفتارسنجی الگوهای دمایی سطوح فیزیکی در شهر تهران دکتری دانلود 1392/10/15
مجتبی مهدیان تغییرات زمانی- مکانی ساختار لایه مرزی شهر تهران دکتری دانلود 1398/06/31
مجتبی مهدیان ماهفروزی بررسی اثرات گسترش فضای سبز بر الگوی فضایی جزیره گرمایی شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
مجتبی مهدیان ماهفروزی بررسی وضعیت جزیره حرارتی شهر تهران کارشناسی
امید نبوی تحلیل سینوپتیک شدت بارش استانهای خراسان رضوی و خراسان شمالی کارشناسی ارشد دانلود 1390/04/06
فهیمه نجیب زاده واکاوی آلودگی هوای تهران با شاخص های ترمودینامیکی کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
زهرا نظری تحلیل وضعیت فصلی جزیره گرمایی شهر کرج با داده های سنجش از دور کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/03
احسان نوایی بروجنی The potentials mitigation of Severity the Urban Heat Islands (UHI) in Esfahan کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/27
فهیمه نوروزی Analysis the role and relation of Arabian Anticyclone on Iran Precipitation patterns in the cold season کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/26
نرگس وحدتی شهرستانی تحلیل آتش سوزی جنگل های شمال ایران با داده های سنجش از دور و همدیدی مطالعه موردی: جنگل های استان گیلان کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
پریسا یوسفی واکاوی تغییرپذیری زمانی و مکانی بارش در زاگرس جنوبی کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
رقیه اسمعلی زاده Analysis of spatial patterns of temporal - spatial urban heat islands Tehran کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/22
اصغر افتادگان خوزانی واکاوی همدید بارش‌های مخاطره¬آمیزفراگیر در شمال‌غرب ایران کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/18
کلثوم الوندی زاده مدیریت ارزیابی مخاطرات زیست محیطی پسماند روستایی شهرستان بویراحمد(مطالعه موردی بخش مرکزی) کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/02
الحسین برکات A Synoptic analysis on precipitation anomalies in Syria کارشناسی ارشد دانلود 1392/09/26
فاطمه بشیریان تحلیل فضایی اقلیم گردشگری استان قزوین با استفاده از مدل Ray Man کارشناسی ارشد 1391/11/17
افسانه یحیایی الگوهای همدید مؤثر بر آلودگی هوای شهر اصفهان کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/01
منا حاجی حسنی ارزیابی پیامدهای اجتماعی و اقتصادی تغییر کاربری اراضی کشاورزی و منابع طبیعی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان شمیرانات) کارشناسی ارشد دانلود 1396/05/23
سوسن حیدری ردیابی تغییر اقلیم با تأکید بر تغییرات کاربری زمین در استان کرمانشاه با استفاده از داده های سنجش از دور کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/03
زینب حسین پور تحلیل همدیدی آلودگی هوای شهر تهران (تاکید بر ذرات معلق PM10) کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/18
سمیرا حسین پور تحلیل توان اکولوژیک ناحیه غرب فارس برای توسعه گردشگری کارشناسی ارشد دانلود 1391/09/21
الهه رضایی اثر تغییرات اقلیمی بر منابع آب سکونتگاه های شهرستان شهریار کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/02
حسین روحانی نژاد ارزیابی و معرفی جاذبه های طبیعی و ژئوتوریسمی حوضه آبخیز جاسب کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/15
وحید رودگرصفاری بررسی اثر روند تغییرات اقلیمی بر ویژگی های پوشش گیاهی با استفاده از سنجش از دور مطالعه موردی: حوضه آبخیز گرگانرود کارشناسی ارشد دانلود 1395/09/24
کبری زارعی پیش یابی تغییرات فرین دما و بارش در غرب میانی ایران در رابطه با موقعیت و فشار مراکز کنش جوی کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
سعید زرنوشه فراهانی بررسی قابلیت های سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و بکارگیری آن در مدیریت شهری منطقه یک تهران کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
امین صیدی شاه آبادی بررسی اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب حوضه آبریز کرخه کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/20
شیرین صفایی تحلیل سینوپتیکی شکل گیری باد شمال در حوضه خلیج فارس کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/18
زهرا علیزاده واکاوی رابطه تغییرات شبانه روزی چگالی آلاینده ها با الگوهای همدید حاکم در کلانشهر تهران (شمال و جنوب تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/02
مرضیه غیاث الحسینی مدلسازی سیلاب و پیش یابی اثر گرمایش جهانی در آن در حوضه پلرود کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/10
هدیه فخرآور تحلیل پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بیابان‌زایی در شهرستان سمنان کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/09
فاطمه قربانی Management Air Pollution emphasis on Urban Land-use Planning(Case کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/23
صنم کوهی Statistical/ Synoptic Analysis on Simultaneous Atmospheric Hazards In The MidWest of Iran کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/03
آکو محمدی امکان سنجی و اولویت بندی ایجاد سامانه های هشدار سیل در حوضه های شهری (مطالعۀ موردی سنندج و سقز) کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/01
داوود محمدیارلو بررسی و ارائه حمل و نقل همگانی انعطاف پذیر کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/09
مرتضی ملکی نقش عوامل اقلیمی موثر بر طراحی شهری (مطالعه موردی:منطقه 22 شهرداری تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
احسان نوایی بروجنی پتانسیل‌های کاهش شدت جزیره حرارتی در شهر اصفهان کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/27
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آب و هوای ایران 4820077 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/08 (15:00 - 17:00) ترم اول 1399
آب و هواشناسی 4801193 2 03 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/18 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
روشهای کمی در آب و هواشناسی 4801356 2 11 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
تحلیل فضایی و فرآیندهای آب و هواشناسی 4801325 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:00) 1399/10/29 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
تحلیل فضایی داده های آب و هواشناسی با سیستم اطلاعات جغرافیایی 4801369 2 11 هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:00) 1399/11/28 (15:00 - 17:00) ترم اول 1399
تحلیل فضایی داده های آب و هواشناسی با سیستم اطلاعات جغرافیایی 4801369 2 13 هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:00) 1399/11/28 (15:00 - 17:00) ترم اول 1399
آب و هوای ایران 4820077 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
آب و هواشناسی 4801193 2 03 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/11/02 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
روشهای کمی در آب و هواشناسی 4801356 2 11 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
تحلیل فضایی داده های آب و هواشناسی با سیستم اطلاعات جغرافیایی 4801369 2 11 هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:00) 1398/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
تحلیل فضایی داده های آب و هواشناسی با سیستم اطلاعات جغرافیایی 4801369 2 10 هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:00) 1398/10/30 (15:00 - 17:00) ترم اول 1398
آب و هوا و طراحی محیط 4801383 2 11 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
آب و هوای لایه مرزی 4801379 2 11 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
آب و هوای ایران 4820077 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/11/03 (16:00 - 18:00) ترم اول 1397
طراحی اقلیمی شهر 4801723 2 31 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
روشهای کمی در آب و هواشناسی 4801356 2 52 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/25 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
تحلیل فضایی داده های آب و هواشناسی با سیستم اطلاعات جغرافیایی 4801369 2 11 هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:00) 1397/10/22 (15:00 - 17:00) ترم اول 1397
مدل های آب و هواشناسی 4801707 2 31 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
نقشه و نمودارهای اقلیمی 4801451 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) 1397/04/02 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1396
میکروکلیماتولوژی 4801448 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2