اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

فرانک سیف الدینی

فرانک سیف الدینی

فرانک سیف الدینی (بازنشسته)   (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مریم جعفری مهر آبادی نقش منظر شهری در توسعه گردشگری شهر تهران دکتری دانلود 1393/04/23
آرزو حاجی شریفی مطالعه تطبیقی با توجه به اصول فیزیکی رشد هوشمند مطالعه موردی محله هفت حوض (منطقه 8)و محله 9(منطقه 17) کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/15
ابراهیم زارعی مکان یابی جایگاه های عرضه سوخت با استفاده از GIS مطالعه موردی منطقه 17 شهرداری تهران کارشناسی ارشد دانلود 1385
احمد زنگانه تبیین پژمردگی شهری در منطقه 12 شهر تهران دکتری دانلود 1392/11/28
مهدی زنگنه ارزیـابـی و تحلیـل کاربـری اراضی شهـر خـواف کارشناسی ارشد دانلود 1384
مهتاب عالمی توسعه شهری و چالشهای اجتماعی اشتغال زنان در شهر کابل دکتری دانلود 1389/09/16
اردشیر کریمی ارزیابی کالبدیی-فضایی شهرهای بعد جنگ با تأکید بر کیفیت زندگی(نمونه موردی:شهر سرپل ذهاب) کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/09
دلاور کونانی ارزیابی و تحلیل کاربری اراضی شهر پلدختر کارشناسی ارشد دانلود 1385/07/15
مهتاب محمودی مکان یابی ایستگاههای آتش‌نشانی با استفاده از GIS ( مطالعه موردی: منطقه 17 تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1385/08/01
مهدی مدیری الزامات مکان یابی تاسیسات شهری و ارائه الگوی بهینه از دیدگاه پدافند غیر عامل دکتری دانلود 1389/01/24
سجاد احمدی تحلیل و شناسایی کانون های جرم خیز شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی مورد مطالعه : منطقه 17 شهر تهران ،(GIS) کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
مهدی اکبری سکه روانی تجدید حیات کالبدی بافت های فرسوده شهری و تناسب آن با ظرفیت خدمات شهری نمونه موردی : محله خواجه نظام منطقه 7 شهرداری تهران کارشناسی ارشد دانلود 1391/12/23
سکینه بذلی ارزیابی مکان گزینی مجتمع های مسکونی در شهر تبریزنمونه موردی: مجتمع های سهند، فرهنگ شهر ، آسمان تبریز کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/11
زیبا پرنون بررسی اثرات مهاجرت بر تغییر کاربری اراضی شهر اسلامشهر از سال 1345 تا 1385 کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/19
مهدی حسام اثرات زیست محیطی گسترش افقی شهر گرگان کارشناسی ارشد دانلود 1389/02/07
هادی حسینی ارزیابی میزان موفقیت طرح جامع سبزوار کارشناسی ارشد دانلود 1384
جلال حسینی موحد ساماندهی بافت های فرسوده ( مطالعه موردی بافت فرسوده اطراف مسجد جامع قم) کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
علی خانی مکانیابی پارک های شهری با رویکرد توسعه پایدار(مطالعه موردی: منطقه دو شهر قم) کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/16
سعید زنگنه شهرکی تحلیل اثراث اجتماعی – اقتصادی و زیست محیطی گسترش افقی شهر و چگونگی بکارگیری سیاست های رشد هوشمند شهری (مطالعه موردی: شهر یزد) دکتری دانلود 1390/06/30
عبدالنبی شریفی عدالت اجتماعی و شهر: تحلیلی برنابرابری‌های منطقه‌ای در شهر دکتری دانلود 1385
محمد شعبانی فرد امکان سنجی ایجاد مسیرهای پیاده گردشگری شهری با رویکرد توسعه پایدار (منطقه 12 تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1388/10/27
مریم عبداله پور بررسی تطبیقی سنجش کیفیت محیط شهری در بافت های فشرده و گسترده شهری(محله گل ها منطقه 6 و محله شهران شمالی منطقه 5 تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/30
محمد فعلی راهبرد توسعه شهر سنقر (CDS) کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
مهدی قرابیگلی آسیب شناسی ضوابط حاکم بر استفاده از فضاهای گذران اوقات فراغت شهری با رویکرد سازه انگاری کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/30
لطیفه محسنی نقش برگزاری جشنواره ها در جذب گردشگر منطقه بامیان کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/02
محمد میره بررسی و ساماندهی اسکان غیررسمی در شهر قم: مورد شیخ آباد کارشناسی ارشد دانلود 1384
حسین منصوریان تبیین الگوهای رشد شهری در منطقه کلان شهری تهران دکتری دانلود 1393/03/31
حسین نجفی تحلیل شیوه های گذران اوقات فراغت شهروندان در بافت های فرسوده و کاربری تفریحی ؛ مطالعه موردی منطقه 9 تهران کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
عامر نیک پور شهر فشرده تئوری در مقابل عمل (مورد مطالعه، شهر آمل) دکتری دانلود 1390/10/19
عامر نیک پور بررسی کاربری اراضی در بخش مـرکـزی شهــر آمــل کارشناسی ارشد دانلود 1384
لیلا واحدیان بیکی بررسی اثرات رشد فیزیکی شهر تهران بر اراضی منطقه 5 کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/19
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه