اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سعید بازگیر

سعید بازگیر

سعید بازگیر    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61113793
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
ایوب جعفری تحلیل همدیدی تخمین عملکرد کشت گندم دیم استان کرمانشاه کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/27
منا حاجی حسنی ارزیابی پیامدهای اجتماعی و اقتصادی تغییر کاربری اراضی کشاورزی و منابع طبیعی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان شمیرانات) کارشناسی ارشد دانلود 1396/05/23
سوسن حیدری Climate Change monitoring emphasis on land-cover change using Remote sensing data in Kermakshah Province کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/03
صدیقه داودی چغاسبزی اثر ریز گردها بر روی تشدید بیماری‌های قلبی و ریوی در شهر اهواز کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/23
شیوا سیدی سرنجیانه تحلیل آلاینده های جوی شهر تهران در ارتباط با حجم ترافیک و شرایط جوی کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/22
نوشین سلیمانی تحلیل سرمازدگی محصولات باغی آذربایجان غربی در ده سال اخیر به منظور کاهش خسارت های محتمل کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/22
پیمان شیراوند پتانسیل سنجی انرژی باد در استان لرستان کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/30
ابوذر صمدی ارزیابی شاخص های پایش خشکسالی هواشناسی به کمک داده های زمینی در چند نمونه اقلیمی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/25
احمد صمدی مقایسه شاخص‌های خشک ‌سالی در ایستگاه نیشابور» کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/05
زهرا علیزاده واکاوی رابطه تغییرات شبانه روزی چگالی آلاینده ها با الگوهای همدید حاکم در کلانشهر تهران (شمال و جنوب تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/02
فرهنگ فتاحی تأثیر عناصر اقلیمی بر بیماران مبتلا به دیابت در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/15
هدیه فخرآور تحلیل پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بیابان‌زایی در شهرستان سمنان کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/09
زهرا فیروزی Spatial Analysis Of Environmental Conditions For Urban Agriculture In Tehran( Case Study: District 5) کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
عرفان مومن پور مقایسه روش های طبقه بندی اقلیمی-کشاورزی محصولات گندم ، ذرّت و نیشکر در دو استان کرمانشاه و خوزستان کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/14
نرگس وحدتی شهرستانی تحلیل آتش سوزی جنگل های شمال ایران با داده های سنجش از دور و همدیدی مطالعه موردی: جنگل های استان گیلان کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
مریم دایمی به کارگیری شاخص جریان پایه در تحلیل منطقه ای خشک سالی هیدرولوژیک (مطالعه موردی: حوزه آبخیز هلیل رود) کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
محسن شیخ زاده راهبردهای کاهش آسیب‌پذیری بافت مسکونی در برابر زلزله مطالعه موردی منطقه شش شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/23
فریده عراقیان Explain the hazards of excenive migration to the Town Ship Eslamshahr کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/06
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آمار پیشرفته 4802539 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
روشهای پیشرفته آماری در آب و هواشناسی 4801373 2 10 هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:00) 1398/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
مخاطرات محیطی 4801199 2 02 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/24 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
آمار و احتمالات برای جغرافیا 2 4801003 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
آمار پیشرفته 4802539 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
آب و هواشناسی کشاورزی 4801709 2 11 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
آمار و احتمالات 1 4801002 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
آب و هواشناسی کشاورزی پیشرفته 4801361 2 11 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
آمار پیشرفته 4802539 2 04 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
مخاطرات طبیعی 4820057 2 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1397/11/03 (16:00 - 18:00) ترم اول 1397
روشهای پیشرفته آماری در آب و هواشناسی 4801373 2 11 هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
روشهای پیشرفته آماری در آب و هواشناسی 4801373 2 31 هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:00) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
مخاطرات محیطی 4801199 2 02 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1397/11/03 (16:00 - 18:00) ترم اول 1397
آمار و احتمالات برای جغرافیا 2 4801003 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
آمار و احتمالات 4820048 2 20 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
روش های پیشرفته آماری در آب و هواشناسی 4801706 2 28 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/03/30 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
روش های پیشرفته آماری در آب و هواشناسی 4801706 2 31 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
جغرافیای زیستی 4801017 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
آمار و احتمالات 1 4801002 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
آب و هواشناسی کشاورزی پیشرفته 4801361 2 28 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1397/04/03 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2