اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سعید بازگیر

سعید بازگیر

سعید بازگیر    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61113793
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
سارا ع - عابد تخمین عملکرد گندم دیم به کمک شاخص های هواشناسی کشاورزی در دشت سیلاخور لرستان کارشناسی
اعظم احمدی آقامیرلو بررسی تغییرات تاریخ های شروع و خاتمه رشد گندم دیم دردشت سیلاخورلرستان کارشناسی
سعید علی خانی تعیین تاریخ تخمین عملکرد محصول گندم دیم به کمک داد های بارش و سنجش از دور در استان کرمانشاه کارشناسی
زهرا علیزاده گلوجه واکاوی رابطه تغییرات شبانه روزی چگالی آلاینده ها با الگوهای همدیدحاکم در کلان شهر تهران (شمال و جنوب تهران) کارشناسی ارشد
زهرا علیزاده گلوجه تخمین عملکرد محصول ذرت با استفاده از شاخص های هواشناسی کشاورزی و پارامترهای بیومتری در منطقه زرقان فارس کارشناسی
حسام الدین بستان چی روند تغییرات دماهای بیشینه و کمینه حدی در ایستگاههای هواشناسی مشهد ، گلمکان ، قوچان کارشناسی
هدیه فخرآور تحلیل پیامد های اقتصادی و اجتماعی بیابان زایی در شهرستان سمنان کارشناسی ارشد
زهرا فیروزی مطالعه اثرات روند تغییرات دمای هوابرمراحل رشد ذرت دانه ای در منطقه دارب فارس کارشناسی
زهرا فیروزی تحلیل فضایی شرایط محیطی کشاورزی شهری در کلان شهر تهران ( مطالعه موردی منطقه 5) کارشناسی ارشد
فاطمه قنبری بررسی درجه روزهای رشد مراحل مختلف ذرت دانه ای در داراب فارس کارشناسی
سیدمحسن حسینی فرد تعیین تاریخ تخمین عملکرد محصول گندم دیم به کمک داد های بارش و سنجش از دور در استان کردستان کارشناسی
ایوب جعفری تحلیل همدیدی تخمین عملکرد کشت گندم دیم استان کرمانشاه کارشناسی ارشد
آذر کرمانی بررسی اثرات تغییرات بارش بر روی عملکرد گندم دیم در شهرستان همدان کارشناسی
محمدحسن کورکی نژاد بررسی همبستگی و تاثیرمتغیرهای اقلیمی تاثیرگذار بر عملکرد لستر در شهرستان های رفسنجان و کرمان کارشناسی
زهرا کردبچه روند تغییرات فرین دمایی در استان خراسان رضوی مطالعه موردی ایستگاه های تربت جام تربت حیدریه و سرخس کارشناسی
اشرف میرزائی بررسی تغییر پذیری دمای هوا درچند نمونه اقلیمی ایران کارشناسی
اعظم میرزایی تخمین عملکرد گندم دیم با استفاده از شاخص های اقلیمی-کشاورزی و گیاهی در استان کردستان کارشناسی ارشد
سیدعرفان مومن پور مقایسه روشهای طبقه بندی اقلیمی کشاورزی محصولات گندم ، ذرت و نیشکر در دو استان کرمانشاه و خوزستان کارشناسی ارشد
فاطمه سادات ناصرآبادی لواسانی بررسی توزیع زمانی بارش در مراحل فنولوژیک رشد گندم دیم و تاثیر آن در عملکرد گندم دیم در استان کردستان کارشناسی
ملیحه رجبی ابقا تاثیر شاخص های آب و هواشناسی کشاورزی در مراحل رشد گندم در منطقه کرج کارشناسی ارشد
شیوا سیدی سرنجیانه تحلیل آلاینده های جوی شهر تهران در ارتباط با حجم ترافیک و شرایط جوی کارشناسی ارشد
ابوذر صمدی گوگرد چی ارزیابی شاخص های پایش خشکسالی هوا شناسی به کمک داده های زمینی در چند نمونه اقلیمی کارشناسی ارشد
احمد صمدی مقایسه شاخص های خشکسالی در نیشابور کارشناسی ارشد
مرجان سرلک بررسی روش های محاسبه عملکرد پتانسیل محصول با مطالعه موردی شهرستان داراب کارشناسی
شبنم محمدظاهری بررسی تغییر پذیری بارش درچند نمونه اقلیمی ایران کارشناسی
فاطمه شمس روند تغییرات فرین های دمایی در ایستگاه های هواشناسی همدیدی نیشابور کاشمر سبزوار و گناباد کارشناسی
لیلا شریفی تحلیل ساز و کارهای تلفیق دانش اقلیمی و کشاورزی در تولید گندم استان فارس دکتری
نوشین سلیمانی تحلیل سرمازدگی محصولات باغی آذربایجان غربی در ده سال اخیر به منظور کاهش خسارت های محتمل کارشناسی ارشد
مصیب ژاله انتخاب بهترین گونه گیاهی برای ایجاد بادشکن کارشناسی
ایوب جعفری Synoptic Analysis Of Yield Estimation for Rain-fed wheat in Kermanshah province کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/27
منا حاجی حسنی ارزیابی پیامدهای اجتماعی و اقتصادی تغییر کاربری اراضی کشاورزی و منابع طبیعی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان شمیرانات) کارشناسی ارشد دانلود 1396/05/23
سوسن حیدری ردیابی تغییر اقلیم با تأکید بر تغییرات کاربری زمین در استان کرمانشاه با استفاده از داده های سنجش از دور کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/03
صدیقه داودی چغاسبزی اثر ریز گردها بر روی تشدید بیماری‌های قلبی و ریوی در شهر اهواز کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/23
شیوا سیدی سرنجیانه تحلیل آلاینده های جوی شهر تهران در ارتباط با حجم ترافیک و شرایط جوی کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/22
نوشین سلیمانی تحلیل سرمازدگی محصولات باغی آذربایجان غربی در ده سال اخیر به منظور کاهش خسارت های محتمل کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/22
پیمان شیراوند پتانسیل سنجی انرژی باد در استان لرستان کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/30
ابوذر صمدی ارزیابی شاخص های پایش خشکسالی هواشناسی به کمک داده های زمینی در چند نمونه اقلیمی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/25
احمد صمدی مقایسه شاخص‌های خشک ‌سالی در ایستگاه نیشابور» کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/05
راضیه طرهانی تآثیر عوامل اکوژئومورفولوژیک بر خشکیدگی درختان بلوط غرب مطالعه موردی پارک جنگلی خرم آباد کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
فائزه عباسی رابطه تغییرات شار رطوبت و بارش موثر در مناطق عمده کشت گندم دیم ایران دکتری دانلود 1398/07/03
زهرا علیزاده واکاوی رابطه تغییرات شبانه روزی چگالی آلاینده ها با الگوهای همدید حاکم در کلانشهر تهران (شمال و جنوب تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/02
فرهنگ فتاحی تأثیر عناصر اقلیمی بر بیماران مبتلا به دیابت در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/15
هدیه فخرآور تحلیل پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بیابان‌زایی در شهرستان سمنان کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/09
زهرا فیروزی Spatial Analysis Of Environmental Conditions For Urban Agriculture In Tehran( Case Study: District 5) کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
عرفان مومن پور مقایسه روش های طبقه بندی اقلیمی-کشاورزی محصولات گندم ، ذرّت و نیشکر در دو استان کرمانشاه و خوزستان کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/14
نرگس وحدتی شهرستانی تحلیل آتش سوزی جنگل های شمال ایران با داده های سنجش از دور و همدیدی مطالعه موردی: جنگل های استان گیلان کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
مریم دایمی به کارگیری شاخص جریان پایه در تحلیل منطقه ای خشک سالی هیدرولوژیک (مطالعه موردی: حوزه آبخیز هلیل رود) کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
محسن شیخ زاده راهبردهای کاهش آسیب‌پذیری بافت مسکونی در برابر زلزله مطالعه موردی منطقه شش شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/23
فریده عراقیان Explain the hazards of excenive migration to the Town Ship Eslamshahr کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/06
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 32 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روشهای پیشرفته آماری در آب و هواشناسی 4801373 2 13 هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:00) 1399/11/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
روشهای پیشرفته آماری در آب و هواشناسی 4801373 2 11 هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:00) 1399/11/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
مخاطرات محیطی 4801199 2 02 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1399/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
آمار و احتمالات برای جغرافیا 2 4801003 2 03 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
آمار و احتمالات برای جغرافیا 2 4801003 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
آب و هواشناسی کشاورزی 4801709 2 11 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/14 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
اقلیم شناسی آماری 4801441 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/18 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
آمار و احتمالات 1 4801002 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
آمار و احتمالات 1 4801002 2 03 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
آب و هواشناسی کشاورزی پیشرفته 4801361 2 11 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/10 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
آمار پیشرفته 4802539 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
روشهای پیشرفته آماری در آب و هواشناسی 4801373 2 10 هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:00) 1398/10/28 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
مخاطرات محیطی 4801199 2 02 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/24 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
آمار و احتمالات برای جغرافیا 2 4801003 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
آمار پیشرفته 4802539 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
آب و هواشناسی کشاورزی 4801709 2 11 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
آمار و احتمالات 1 4801002 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
آب و هواشناسی کشاورزی پیشرفته 4801361 2 11 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
آمار پیشرفته 4802539 2 04 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
مخاطرات طبیعی 4820057 2 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1397/11/03 (16:00 - 18:00) ترم اول 1397
نمایش 1 - 20 از 32 نتیجه
از 2