اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سیدکاظم علوی پناه

سیدکاظم علوی پناه

سیدکاظم علوی پناه    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 02161113536
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

تحصیلاتعضویت در مجامع ملی و بین المللیکتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مصطفی بررودی سدهی تهیه نقشه های کاربردی اراضی و .... کارشناسی
جواد کوه پیما تشخیص استقرارگاههای باستانی با استفاده از تصاویر حرارتی و ائتیکی کارشناسی ارشد
محسن ابراهیمی خوسفی بررسی هم افزایی داده های مایکروویو غیرفعال ماهواره های SMAP و SMOS به منظور بازیابی رطوبت خاک دکتری دانلود 1396/11/14
سجاد باقری سیدشکری بررسی نقش تکتونیک در شکل گیری و تحول لندفرمهای تاقدیس قلاجه کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/20
حمیدرضا بیدی پهنه بندی فرسایش با استفاده از داده های ASTER در حوضه آبخیز کلاته سادات سبزوار کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/12
سعید بلوچی شناسایی و تهیه نقشه ذخایر سنگ آهن با استفاده از تصاویر ماهواره ایAster و Landsat 8 در ناحیه آتشفشانی بزمان، سیستان و بلوچستان کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/1
رامین پاپی Spatial - Temporal analysis of environmental parameters at dust storm sources in Tigris and Euphrates Basins کارشناسی ارشد دانلود 1398/03/28
فرحناز تقوی روند شاخص های حدی دما و بارش در ایران دکتری دانلود 1384
محمد جان بزرگی ارائه الگویی برای مدیریت گشت های شهرداری با استفاده از سامانه های اطلاعات جغرافیایی همراه کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/09
تیمور جعفری مدل سازی کمی و پهنه بندی خطر زمین لغزش در دامنه های شمالی آلاداغ (مطالعه موردی: بررسی تطبیقی حوضه های زهکشی بدرانلو و چناران در استان خراسان شمالی) دکتری دانلود 1386
سلیمان چوکلی تحلیل ویژگیهای ژئومورفولوژیکی حوضه آبریز قره گویز با تاکید بر فرسـایـش و رسـوب کارشناسی ارشد دانلود 1383
رسول حاجی باقری طراحی و توسعه‌ی یک سیستم پشتیبان تصمیم مکانی گروهی مبتنی‌بر رویکرد فازی، مطالعه‌ی موردی: مکان‌یابی ایستگاه‌های آتش‌نشانی منطقه‌ی شش تهران کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/15
قاسم حبیب زاده لمسو استفاده از تصاویر ماهواره ای MERIS برای اصلاح پارامتر آب قابل بارش کلی برآورد شده بوسیله تصاویر ماهواره ای MODIS کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/15
حسین حمید تدوین استراتژی زیر ساخت داده مکانی (SDI) با استفاده از روش SWOT-AHP مطالعه موردی: شهر دهوک (شمال عراق) کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/06
حسین حمیدی نیا کالبدشکافی نقشه و نقش آن در اعمال قدرت و القاء سیاست دکتری دانلود 1386
زهرا خان بابایی ارائه رویکرد سیستمی از پاسخ ژئومورفیک رودخانه های کوهستانی ایلام به وقایع سیلابی بزرگ دکتری دانلود 1396/11/03
مرتضی زراعتی بررسی و ارزیابی روش های کمی و کیفی تغییرات کاربری و پوشش زمین درمنطقه کاشان با استفاده از تحلیل تصاویر سنجش از دور ( سنجنده های TM وETM+ ) کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/14
مسعود سلیمانی Spatial _ Temporal Analysis of Remote Sensing Data for the Study of the Influences of Climate Parameters on the Land Subsidence Phenomenon in the Tigris and Euphrates Basins کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/04
علی اکبر شمسی پور تحلیل خشکسالی با استفاده از داده های سنجش از دور در منطقه کاشان دکتری دانلود 1386
حمید رضا صیادی زرح Using Landsat8 multi-spectral and thermal sensors to provide soil salinity index (case study: Maharloo lake and HozSoltan) کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/04
علی صادقی Reducing the effects of vegetation cover in hyperspectral images for precise mineral identification دکتری دانلود 1397/11/30
زهرا صمدی تاثیر نوسانهای دمای سطح دریا (SST) بر بارش مناطق غرب ایران با استفاده از داده های ماهواره ای دکتری دانلود 1388/12/20
مهدی صمدی آشکار سازی و منشاء یابی طوفان های گرد و غبار با استفاده از تصاویر ماهوره ای کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/13
فرخ طیاری مقایسه روش های حداکثر انتظار و پس از طبقه بندی در پایش کاربردی اراضی (مطالعه موردی: کلان شهرستان کرمانشاه) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/27
مرضیه طاهری بررسی و ارائه الگوی مکانیابی عملکردهای فراشهری ( مورد مطالعه : آرامستان شهر اصفهان ) کارشناسی ارشد دانلود 1392/03/28
صفیه طیبی Assessment and spatial modeling of Tehran sprawl effects on Urban heat island دکتری دانلود 1396/03/23
غدیر عشورنژاد بهینه‎سازی الگوی استقرار شعب و خدمات بانک‎ها و مؤسسات مالی و اعتباری شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/03
فاطمه فریدونی کاربرد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در پی جویی مس و عناصر همراه (مطالعه موردی: سیاه بیشه تا پنجاب آمل) کارشناسی ارشد دانلود 1388/04/16
زهرا کاظمی نوایی بررسی نقش سنجش از دور و GIS در مدلسازی توان اکولوژیکی سرزمین مطالعه موردی : منطقه حفاظت شده ارژن و پریشان به منظور کاربری اکوتوریسم کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
فاطمه کردی طبقه بندی محصولات کشاورزی با استفاده از سری زمانی داده های اپتیک و رادار کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/07
حمید کریمی بررسی ارتباط بین دمای واقعی سطحی و زیرسطحی خاک با استفاده از دمای تابشی ثبت شده توسط سنجنده مودیس و دمای جنبشی اندازه‌گیری شده توسط دماسنج خاک در دشت قهاوند (همدان) کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/15
نورالدین میثاق مدل‌سازی مکانی اکتشافات مناطق نفتی با الگوریتم‌های هوشمند در GIS کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/22
نعیم میجانی مدل سازی آسایش حرارتی با استفاده از داده های سنجش ازدور کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/09
پریسا محبی ارزیابی و پهنه بندی ریسک سیلاب شهری و آب گرفتگی شهری با استفاده از مدل‌های مکان مبنا در پاره ای از مناطق تهران کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/21
صدیقه محبوبی بررسی ژئومورفولوژی شهر پل دختر با تاکید بر مخاطرات کارشناسی ارشد دانلود 1385
محمد محرابی اثر آب های زیر زمینی کم عمق بر دما و تعادل انرژی سطح زمین، شرح و مدل سازی با استفاده از تکنیک های سنجش از دور کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/02
رضا محمودی استخراج روند تغییرات کاربری اراضی حوضه آبریز سد ستارخان و بررسی اثرات آن بر رژیم هیدرولوژیکی حوضه با استفاده از داده های سنجش از دور و سیستم اطلاعات مکانی کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/15
فهیمه میرمحمدی سامانه پشتیبان تصمیم گیری مکانی چندمعیاره گروهی تحت وب مبتنی بر گزینه های مکانی پیشنهادی تصمیم گیران کارشناسی ارشد دانلود 1395/02/27
یاسر مقامی مدل‌سازی و تحلیل فضایی سیل‌خیزی در حوضه آبخیز سد درودزن با استفاده ازسنجش از دور و سیستم اطلاعات مکانی کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/15
محمدحنیف نظری Monitoring and prediction of spatial temporal urban growth and its comparison with surface temperature changes using remote sensing data (Case Study: City of Herat) کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/30
مهدی آخوندزاده تهیه نقشه حرارتی سطح زمین با استفـاده از تصـاویر MODIS کارشناسی ارشد دانلود 1384
کبری الهیاری میزان موفقیت تاغکاری جهت احیاء پوشش گیاهی ( مطالعه موردی: اسفندآباد ابرکوه) کارشناسی ارشد دانلود 1385
هیرش انتظامی برآورد رواناب حاصل از ذوب برف با استفاده از تصاویر ماهواره ای MODIS درحوضه آبخیز سقز(استان کردستان) کارشناسی ارشد دانلود 1389/04/27
نیکروز باقری طراحی و توسعه سیستم پاشش نرخ متغیر کود نیتروژن مایع با استفاده از تصاویر ماهواره ای دکتری دانلود 1390/06/27
پونه پیری مطالعه پاره ای از ویژگی های گندم با استفاده از داده های سنجش از راه دور کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/22
امیر مسعود پویانفر مطالعه شوری خاک و پوشش گیاهی متاثر از شوری در منطقه رودخانه شور کرج با استفاده از داده های ماهواره وGIS کارشناسی ارشد دانلود 1379
سمیه تاجیک بررسی اثر تنش دمایی بر رفتار طیفی گندم با استفاده از طیف سنجی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/26
حسین تیموری امکان‌سنجی استفاده از تصاویر ماهواره‌ای در شناسایی و آشکارسازی نیمه اتوماتیک لکه‌های نفتی در دریاها و اقیانوس‌ها، مطالعه موردی : خلیج فارس کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/09
عنایت الله جان فزا مطالعه شوری ونوع املاح با استفاده از داده های ماهواره ای در منطقه دامغان کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/13
جمیله جعفری کاربرد سنجش از دور و سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی در مدیریت دفع پسماندهای جامد شهری (نمونۀ مورد مطالعه: شهر کابل) کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/12
محمد جعفری بررسی پوشش گیاهی جنگل‌های هیرکانی شمال غرب البرز مرکزی با استفاده از روش‌های سنجش از دور و فیزیوگنومیک دکتری دانلود 1392/06/31
مهرداد جیهونی تحلیل تغییرات میزان آب دریاچه ارومیه با استفاده از تصاویر ماهواره ای و تاثیر آن بر کیفیت آب زیر زمینی (مطالعه موردی : آبخوان شرق دریاچه ارومیه) کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/02
فریدالدین چراغی Movement Trajecotry Mining using ambient intelligence کارشناسی ارشد دانلود 1396/12/21
وحید حبیبی اربطانی بررسی شوری و قلیائیت خاک با استفاده از تصاویر ماهواره ای (ASTER &ETM+ ) کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/21
محمد حمزه تشخیص تراوش‌های نفتی با استفاده از تصاویر ابرطیفی، مطالعه موردی: استان خوزستان کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/30
باهره خاکباز امکان‌سنجی کاربرد تصاویر ماهواره‌ای بر اساس اصول تصویریابی در مطالعه‌ی بهینه‌ی حریم تالاب گاوخونی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/26
رضا خندان Study of satellite data and Numerical weather Predictions relationship for Mesoscale Convective Systems in Iran دکتری دانلود 1397/11/17
راشین دولتشاهی تهیه نقشه شدت بیابان زایی براساس مدلIMDPAبا تاکید بر سه معیار آب و خاک و پوشش گیاهی(مطالعه موردی: جنوب گرمسار) کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/27
عبدالعلی رضایی ارایه الگویی به منظور جمع آوری مدیریت و به روز رسانی داده های بهداشت و درمان بر مبنای سیستم اطلاعات جغرافیایی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/27
فاطمه روستایی صدرآبادی پهنه بندی شوری با منشأ زمین شناسی با استفاده از شاخصهای حاصل از تصاویر ماهواره ایASTER وETM+(مطالعه موردی دشت یزد- اردکان) کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/13
بهاره روشن نظر طبقه بندی بیابان های استان قم با استفاده از ویژگی های محیطی(اقلیم- پوشش گیاهی- زمین شناسی_ ژئومرفولوژی و خاک شناسی) کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/11
محمد زارعی طراحی و پیاده سازی یک سیستم هدایت گردشگر در یک محیط شهری بر مبنای روشهای تصمیم گیری چند معیاره کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/26
نادر سرمستی بررسی قابلیت سنجنده های LISSIII و ASTER برای ارزیابی نمکزارهای ایران و امکان کالیبراسیون آنها کارشناسی ارشد دانلود 1388/04/08
محسن سلطان آبادی بکارگیری روش های Pixel Base و sub pixel مبتنی بر طبقه بندی برای تعیین تغییرات LU , LC با استفاده از تصاویر ماهواره ای کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/20
عنایت اله سلیمانی نور تفکیک طوفان های گرد و غبار با منشاء های داخلی و خارجی با استفاده از تصاویر ماهواره ای کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
مهرنوش شاکری پور برآورد خطای ناشی از تلفیق پیکسل پایه تصاویر ما هواره ای کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/27
مهسا شاه بختی پایش روند تغییرات فنولوژی باغات گردو در الشتر با استفاده از تصاویر لندست و داده¬های اقلیمی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
میترا شیرازی امکان پذیری استفاده از تصاویر ماهواره ای IRS در بررسی وضعیت آب,خاک,پوشش گیاهی منطقه نجم آباد ساوجبلاغ کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/28
افشین شعبانی مقایسه روشهای پیکسل پایه و جزء پیکسل در برآورد عامل پوشش گیاهی با استفاده از دومین معادله تجدیدنظر شده جهانی فرسایش خاک (RUSLE 2) ( مطالعه موردی: حوزه آبخیز پل هرو) کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/01
حمید رضا صیادی زرح استفاده از سنجنده های چند طیفی و حرارتی ماهواره‌ی لندست 8 جهت ارائه شاخص شوری خاک (مطالعه‌ی موردی: دریاچه مهارلو و حوض سلطان) کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/04
فرید صالح مطلق بررسی سطح برف و حجم آب معادل با استفاده از داده های سنجش از دور (مورد مطالعه: کوه سهند مراغه) کارشناسی ارشد دانلود 1393/02/25
محمد رضا صدریان آنالیز و بررسی گرد و غبار ریزشی با استفاده از تله رسوب گیر MDCO (مطالعه موردی: شهر ایلام) کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/27
مجید طاهریان طبقه بندی پوشش گیاهی با استفاده از تحلیل تصاویر ماهواره ای IIRS کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/11
ژاله عبدی بررسی و تهیه نقشه شدت بیابان زایی براساس مدل IMDPA با تکیه بر دو معیار آب و خاک در منطقه ابوزیدآباد کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/29
مرضیه عسکری شهید مدل سازی بیابان زدایی بر پایه الگوریتم مبتنی بر عامل با استفاده از تصویر لندست کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/28
بیتا عقبای مدل سازی فرایندهای رشد و نمو گیاهان زراعی جهت برآورد میزان محصولات با استفاده از داده ها ی ماهواره ای کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/25
محمد علی زاده مقایسه روش فازی و مدل شبکه عصبی در پهنه بندی زمین لغزش کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/01
مهدی غلام نیا مدل سازی دمای هوا با استفاده از تصاویر حرارتی ماهواره ای دکتری دانلود 1396/08/29
علی فراهانی پویا تناظریابی عوارض برداری در نقشه‌های چندمقیاسی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/11
عارف قادری آمایش توان توسعه کشاورزی با مدلهای تصمیم گیری چند معیاره کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/15
سعید قره چلو بررسی شاخص شوری زمین شناسی موثر بر تخریب اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره ای ETM+ ( مطالعه مورد : حوزه آبخیز حبله رود) کارشناسی ارشد دانلود 1386
محسن قزلسفلی پایش تغییرات خط ساحلی به کمک داده‌های ماهواره‌ای (مورد مطالعه: ساحل شرقی دریاچه ارومیه) کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/15
محمد کریمی فیروزجایی نرمال سازی دمای سطح بدست آمده از تصاویر ماهواره ای نسبت به پارامترهای محیطی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
حمید رضا کشتکار بررسی قابلیت سنجیده LISS-III ماهواره IRS-ID جهت تهیه نقشه پوشش زمین (مطالعه موردی :منطقه حفاظت شده قرخود -خراسان شمالی) کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/15
جوقی بایرام کمکی مطالعه یاردانگ های بیابان لوت با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره ای کارشناسی ارشد دانلود 1380
نفیسه گودرزی فراهانی تحلیل درجه حرارت بیابان لوت با استفاده از تصاویر سنجنده MODIS از ماهواره TERRA کارشناسی ارشد دانلود 1383
سعید گودرزی مهر آشکار سازی عوارض در سطح زیر پیکسل با استفاده از تصاویر ابرطیفی کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/11
ابوالقاسم گورابی تاثیرنو زمین ساخت بر تحول لندفرم های کواترنری در ایران مرکزی(مطالعه موردی گسل های دهشیر و انار) دکتری دانلود 1387/11/29
حمیدرضا متین‌فر ارزیابی داده‌های، سنجیده‌های MSS, TM, ETM+, LISS, ASter به منظور شناسایی خاکها بر اساس مطالعات میدانی به کمک سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) در منطقه کاشان دکتری دانلود 1385
سحر مختاری بررسی روند تخریب تالاب هورالعظیم با رهیافت اکولوژی سیمای سرزمین کارشناسی ارشد دانلود 1384
محمد هادی مرتضوی جلودار بررسی تعیین تیپ جنگل با استفاده از تصاویر ماهواره Landsat8 (مطالعه موردی: پارک جنگلی سعیدی آشتیانی نور) کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/21
سهام میرزایی ترک بررسی تاثیر ریزگردها بر رفتار طیفی گیاهان استراتژیک کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
مسعود مسعودی بررسی و مطالعه کاربردی اراضی با استفاده از داده های رقومی ماهواره وGIS در منطقه موک استان فارس کارشناسی ارشد دانلود 1378
کمیل ملائی بررسی تراکم گیاه چغندرقند با استفاده از سنجش از دور در کشت و صنعت دشت نمدان کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/31
معین موسوی هندری مدل سازی مکان محور بر اساس داده کاوی داده های مکان های حادثه خیز (مطالعه موردی: شهر شیراز) کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/15
میثم مولائی گزینش معیارها و شاخص‌های تصویریابی ماهواره‌ای به منظور بهبود شناسایی حریم رودخانه‌ی زاینده‌رود کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/25
حسین اسمعیل نیای‌گابیه توسعه اشتغال در نواحی روستایی (مطالعه جغرافیای کار در شهرستان لاهیجان) دکتری دانلود 1383
حسین نصیری مدل سازی توان اکولوژیک سرزمین از منظر کاربری های کشاورزی و مرتعداری با استفاده از سیستم-های تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) و منطق فازی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، (مطالعه موردی شهرستان مرودشت) کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/30
محمدجواد نعمت الهی بررسی تفکیک پذیری خاک های حاشیه پلایای دامغان با استفاده از داده های سنجنده ASTER کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/16
سیروس هاشمی دره بادامی مدل‌سازی تغییرات سالانه جزایر حرارتی شهری و بررسی اثر آن بر میزان تغییرات آلودگی هوا (کلان‌شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/29
میرموسی هاشمی منش بررسی اثرات مالچ های نفتی براحیای مناطق بیابانی با استفاده از داده های ماهواره ای (اهواز) کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/27
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول و فیزیک سنجش از دور 4803202 2 33 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/20 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
اصول و فیزیک سنجش از دور 4803202 2 35 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1399/11/20 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
سنجش از دور حرارتی و مایکروویو در علوم محیطی 4803054 2 33 هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1399/11/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
روش تحقیق در سنجش از دور و GIS 4801299 2 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1399/10/27 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
کاربرد داده های سنجش از دور در پایش محیطی 4803634 2 33 هرهفته شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته شنبه (15:00 - 16:00) 1399/04/09 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
سنجش از دور حرارتی، نظریه ها و الگوریتم ها 4803211 2 33 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
اصول و فیزیک سنجش از دور 4803202 2 33 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/23 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
سنجش از دور حرارتی و مایکروویو در علوم محیطی 4803054 2 33 هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1398/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
روش تحقیق در سنجش از دور و GIS 4801299 2 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1398/10/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
سنجش از دور حرارتی، نظریه ها و الگوریتم ها 4803211 2 33 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
سنجش از دور شهری 4803075 2 33 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
کاربرد سنجش از دور در مطالعات شهری و روستایی 4803615 2 30 هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:00) 1397/10/25 (15:00 - 17:00) ترم اول 1397
اصول و فیزیک سنجش از دور 4803202 2 31 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/26 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
سنجش از دور حرارتی و مایکروویو در علوم محیطی 4803054 2 53 هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1397/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
کاربرد سنجش از دور در مخاطرات محیطی 4801276 2 53 هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:00) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
سنجش از دور حرارتی 4803607 2 25 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:00) 1397/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
سنجش از دور حرارتی 4803607 2 30 هرهفته شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته شنبه (15:00 - 16:00) 1397/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
سنجش از دور حرارتی 4803607 2 26 هرهفته شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته شنبه (11:00 - 12:00) 1397/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
سنجش از دور کاربردی 4803337 2 03 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1396/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
کاربرد سنجش از دور در مطالعات شهری و روستایی 4803615 2 30 هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:00) 1396/10/25 (15:00 - 17:00) ترم اول 1396
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2