اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سیدکاظم علوی پناه

سیدکاظم علوی پناه،

استاد
  • عضو شورای مشورتی علوم جغرافیایی و آمایش سرزمین
  • دبیر نشست بین المللی سبک زندگی و سلامت: تهدیدات جهانی تخریب خاک
دانشکده جغرافیا
سنجش از دور و GIS
شماره تماس : 02161113536
صفحه رخ نما

طرح های کاربردی