اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سعید زنگنه شهرکی

سعید زنگنه شهرکی

سعید زنگنه شهرکی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بهامین سادات بدیهی ارزیابی فعالیت های ساخت و ساز در اطراف و بستر رودخانه ی خشک شیراز کارشناسی
بهامین سادات بدیهی بررسی تاثیر کارکردهای اقتصادی بر احساس امنیت سکنه در شهر جدید صدرا کارشناسی ارشد
عاطفه باقری اصل ارزیابی نوسازی و بهسازی بافت فرسوده منطقه 17 تهران کارشناسی
بهناز بهادری ارزیابی اجتماعی و تحلیل فضایی وضعیت حمل و نقل کارشناسی
ظاهر بالاچی تحلیل الگوی گسترش کالبدی شهر هرات و تاثیر آن بر تغییرات کاربری اراضی ( مطالعه موردی شهر هرات ) کارشناسی ارشد
سمانه بلقان آبادی سنجش شاخص های زیست پذیری شهری در شهرک اکباتان کارشناسی ارشد
هاجر دیرکوندی تحلیل اسکان جمعیت در شبکه شهری از منظر اقتصاد فضا کارشناسی ارشد
سیدمهرداد اسماعیلی فرد تاثیر اماکن مذهبی بر فضای کالبدی پیرامون کارشناسی
بهاره فرخی بررسی شاخص های کالبدی رشد هوشمند در محله شیان لویزان و شهرک ولیعصر کارشناسی ارشد
سمانه همتی زاده کارکرد نظام انتقال حقوق توسعه در مدیریت منابع زمین (نمونه موردی شهر تهران) کارشناسی ارشد
قاسم حیدری تغییر کاربری باغات شهر شهریار کارشناسی
سیده سارا حسینی ارزیابی کالبدی پیاده راه های شهری (مطالعه موردی پیاده راه 17 شهریور) کارشناسی
فاطمه حسینی ارزیابی وضعیت کالبدی،اجتماعی و اقتصادی مسکن در سکونتگاه های غیر رسمی( مطالعه موردی شهر کابل) کارشناسی ارشد
رضا حسینی بررسی عوامل موثر بر سکونت گزینی مهاجرین افغانستانی( مطالعه موردی مجموعه ی کلانشهر تهران ) کارشناسی ارشد
حسین جوان بخت آلانق ارزیابی قابلیت ها و محدودیت های طبیعی در روند رشد و گسترش شهر تبریز کارشناسی
سیده لیلا کمالی کارایی گزینه های مختلف حمل و نقل شهری در قم ( با تاکید بر منو ریل) کارشناسی
فاطمه ملاح زاده بررسی عوامل شکل گیری وندالیسم کارشناسی
سیداحد محمدی وانانی بازسازی بافت تاریخی شهر یزد با رویکرد گردشگری پیاده کارشناسی ارشد
محمد مولائی قلیچی تبیین و ارائه الگوی بهینه مدیریت رشد شهری نمونه موردی شهر کرج دکتری
انیسه مرادی ارزیابی عدالت فضایی در محله های شهری تهران کارشناسی
محمد پوراکرمی تحلیل ابعاد کالبدی تاب آوری شهری در برابر زلزله ( مطالعه موردی منطقه 12 شهر تهران ) کارشناسی ارشد
فاطمه رئیسی ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی با روش توانمندسازی ساکنین(محله دوهزار) کارشناسی
پریسا رستمی ساملهء ساماندهی بافت کالبدی میدان انقلاب ( خ کارگر شمالی و جنوبی) کارشناسی
سارا صادقی زاده ارزیابی مبلمان شهری خیابان ولیعصر کارشناسی
عارف شاهی آقبلاغی گسترش افقی شهر مشکین شهر در دوره های مختلف با استفاده از تصاویر ماهواره ای و(جی آی اس) کارشناسی
محسن شیرمحمدلو بررسی پتانسیل ها و چالش های شهر شهریار جهت دستیابی به شهر هوشمند کارشناسی ارشد
عادل شکری برنامه ریزی فضاهای تجاری شهریار در راستای پیشگیری از جرم (مطالعه موردی خیابان ولیعصر) کارشناسی ارشد
زهرا طاهرخانی تحلیل فضایی توسعه منطقه ای در استان قزوین کارشناسی ارشد
مصطفی توکلی نغمه بررسی نقش مناطق ویژه اقتصادی در توسعه پایدار منطقه ای (منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان ) کارشناسی ارشد
کوشیار زبردست ارزیابی نقش کمربند سبز تهران در کنترل رشد و گسترش شهری کارشناسی
عطیه پوراحمد برنامه ریزی راهبردی بافت تاریخی شهر کرمان، به منظور توسعه گردشگری مطالعه موردی: مجموعه های گنجعلی خان و ابراهیم خان کارشناسی ارشد دانلود 1394/0704
رضا حسینی بررسی عوامل موثر بر سکونت گزینی مهاجران افغانستانی (محدوده کلانشهری تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/11
فاطمه حسینی ارزیابی وضعیت کالبدی، اجتماعی و اقتصادی مسکن در سکونتگاه های غیررسمی (موردمطالعه: شهر کابل افغانستان) کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/20
مهسان سپیدرود تحلیل و سامان دهی عناصر فضایی شهری با تاکید بر پیاده مداری (نمونه مورد حد فاصل میدان تجریش - میدان قدس) دکتری دانلود 1398/11/30
عادل شکری برنامه‌ریزی فضاهای تجاری شهریار در راستای پیشگیری از جرم ( مطالعه موردی: خیابان ولیعصر) کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/24
شیماسادات طباطبایی Urban sustainable regeneration with emphasis on the restoration of the inefficient neighborhoods کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/25
محمد مولائی قلیچی Explanation and Presention of optimal pattern to Urban Growth Management (Case study: karaj City) دکتری دانلود 1397/06/26
محمد مولاِِئی قلیچی Explanation and Presention of optimal pattern to Urban Growth Management (Case study: karaj City) دکتری دانلود 1397/06/26
رضا نمازی امکان‌سنجی توسعه گردشگری کم‏شتاب با استفاده از ظرفیت‌های میراث فرهنگی و طبیعی (مطالعه موردی: شهرستان کاشان) کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/14
محمود اروین بررسی پراکنده رویی شهری با تاکید بر توسعه درونزا (نمونه موردی: شهر اهواز ) کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/11
مرضیه باقرعطاران امکانسنجی کاربرد اصول نوشهرگرایی در برنامه ریزی شهری نمونه موردی: محله پارک لاله منطقه ۶ تهران کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/18
ظاهر بالاچی تحلیل الگوی گسترش کالبدی شهر هرات و تاثیر آن بر تغییرات کاربری اراضی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
بهامین سادات بدیهی بررسی تأثیر کارکردهای اقتصادی بر احساس امنیت سکنه در شهر جدید صدرا کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/02
سمانه بلقان آبادی سنجش شاخص های زیست پذیری شهری درشهرک اکباتان کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/27
محمد پور اکرمی Analysis of the physical aspects of urban resilience against earthquakes (Case Study: District 12 of Tehran) کارشناسی ارشد دانلود 1396/03/23
محمد پور اکرمی تحلیل ابعاد کالبدی تاب‌آوری شهری در برابر زلزله (مطالعه موردی: منطقه 12 شهر تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1396/03/23
مصطفی توکلی نغمه بررسی نقش مناطق ویژه اقتصادی در توسعه پایدار منطقه ای (منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان استان قم ) کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/11
اصغر حیدری سنجش کیفیت زندگی در بافت ناکارآمد شهری (مطالعه موردی: ناحیه یک منطقه 15 شهرداری تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
فاطمه حسنی روند گسترش کالبدی شهر و ارائه الگوی بهینه با داده های سنجش از دور(محدوده مورد مطالعه: شهر مزارشریف) کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/04
ابوبکر خضری سنجش پایداری در محلات شهر سردشت کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/10
حسین رهبری شناسایی پیشران های توسعه شهری با استفاده از رویکرد آینده پژوهی (شهر تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
زینب سروری امکان‌سنجی توسعه بام‌های سبز در منطقه شش شهرداری تهران کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/21
حجت شاکیان Assessment of the impact and consequences of the accession of the surrounding villages (Haftcheshmeh, Banqlan, Chalsra, Fatemieh) to Ilam city کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/08
محسن شیرمحمدلو بررسی پتانسیل ها و چالش های شهر شهریار جهت دستیابی به شهر هوشمند کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/30
محمد سینا شهسواری بررسی رابطه اندازه شهر با آسیب پذیری اجتماعی کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/18
مصطفی صفایی رینه تحلیل نقش پیاده‌راههای شهری در ارتقاء سرزندگی فضاهای شهری (مطالعه موردی: پیاده‌راه میدان امام حسین (ع)) کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/22
علیرضا طاقه باف آسیب‏ شناسی کالبدی شهر یزد از منظر پدافند غیرعامل کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/04
زهرا طاهرخانی تحلیل فضایی توسعه‌ی منطقه‌ای در استان قزوین کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/29
قاسم فاضل برآبادی بررسی موانع تحقق پذیری بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری (مورد مطالعه محله سنگلج منطقه12 شهرداری تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/11
بهاره فرخی بررسی شاخص های کالبدی رشد هوشمند در محله شیان، لویزان و شهرک ولیعصر کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/05
مریم قیامی بررسی راهبردهای توسعه گردشگری فرهنگی با تأکید بر موسیقی محلی (مورد مطالعه: موسیقی مقامی تربت¬جام کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
علی کاظمی Integrated approach to land use and urban transportation to reduce traffic Case Study: AREA2 REGION 3 کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/22
احد محمدی وانانی باززنده سازی بافت تاریخی شهر یزد با رویکرد گردشگری پیاده کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
محمد موحدی ارزیابی وضعیت کالبدی،فرهنگی و اجتماعی شهر ک های مسکونی در کابل مطالعه مورد ی شهرک طلایی و سلیم کاروان کارشناسی ارشد دانلود 1396/05/02
نام درس
 
نمایش 20 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کاربرد GIS در برنامه ریزی شهری 4802652 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته شنبه (11:00 - 12:00) 1399/04/07 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
سیاستهای کاربری زمین و مسکن شهری در ایران 4802280 2 22 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/14 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
اقتصاد زمین و مسکن شهری 4802263 2 22 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/14 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
تحلیل فضایی GIS در مکان یابی زیرساختها و مجتمع های گردشگری 4802351 2 22 هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1399/04/07 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1398
جغرافیای شهری 4801152 2 04 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/16 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
کاربرد GIS در برنامه ریزی شهری 4802652 2 02 هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) 1397/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
نظریه ها، تجربیات و سیاست های فضایی در برنامه ریزی شهری 4802283 2 22 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/22 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
نظریه ها، تجربیات و سیاست های فضایی در برنامه ریزی شهری 4802283 2 24 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/22 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
کارگاه برنامه ریزی شهری 4802650 2 02 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 15:00) 1397/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
زبان تخصصی 4802644 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
زبان تخصصی 4803310 2 03 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
سیاستهای کاربری زمین و مسکن شهری در ایران 4802280 2 44 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
جغرافیای شهری ایران 4820081 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/07 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
برنامه ریزی شهری در ایران 4802648 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) 1397/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
مبانی جغرافیای شهری 4820064 2 03 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1396/10/27 (16:00 - 18:00) ترم اول 1396
جغرافیای شهرهای کوچک و میانی 4802640 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
کاربرد GIS در برنامه ریزی شهری 4802652 2 02 هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) 1396/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
سیاست های فضایی در برنامه ریزی شهری 4802240 2 30 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1396/11/02 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
کارگاه برنامه ریزی شهری 4802650 2 02 هرهفته شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته شنبه (09:00 - 10:00) 1396/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
کارگاه بهسازی و نوسازی شهری 4802260 2 43 هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1396/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
نمایش 20 نتیجه
از 1