اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سعید زنگنه شهرکی

سعید زنگنه شهرکی

سعید زنگنه شهرکی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
عطیه پوراحمد برنامه ریزی راهبردی بافت تاریخی شهر کرمان، به منظور توسعه گردشگری مطالعه موردی: مجموعه های گنجعلی خان و ابراهیم خان کارشناسی ارشد دانلود 1394/0704
رضا حسینی بررسی عوامل موثر بر سکونتگزینی مهاجران افغانستانی (محدوده کلانشهری تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/11
فاطمه حسینی ارزیابی وضعیت کالبدی، اجتماعی و اقتصادی مسکن در سکونتگاه های غیررسمی (موردمطالعه: شهر کابل افغانستان) کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/20
عادل شکری برنامه‌ریزی فضاهای تجاری شهریار در راستای پیشگیری از جرم ( مطالعه موردی: خیابان ولیعصر) کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/24
محمد مولائی قلیچی Explanation and Presention of optimal pattern to Urban Growth Management (Case study: karaj City) دکتری دانلود 1397/06/26
محمد مولاِِئی قلیچی Explanation and Presention of optimal pattern to Urban Growth Management (Case study: karaj City) دکتری دانلود 1397/06/26
رضا نمازی امکان‌سنجی توسعه گردشگری کم‏شتاب با استفاده از ظرفیت‌های میراث فرهنگی و طبیعی (مطالعه موردی: شهرستان کاشان) کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/14
محمود اروین بررسی پراکنده رویی شهری با تاکید بر توسعه درونزا (نمونه موردی: شهر اهواز ) کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/11
مرضیه باقرعطاران امکانسنجی کاربرد اصول نوشهرگرایی در برنامه ریزی شهری نمونه موردی: محله پارک لاله منطقه ۶ تهران کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/18
ظاهر بالاچی تحلیل الگوی گسترش کالبدی شهر هرات و تاثیر آن بر تغییرات کاربری اراضی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
بهامین سادات بدیهی بررسی تأثیر کارکردهای اقتصادی بر احساس امنیت سکنه در شهر جدید صدرا کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/02
سمانه بلقان آبادی سنجش شاخص های زیست پذیری شهری درشهرک اکباتان کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/27
محمد پور اکرمی Analysis of the physical aspects of urban resilience against earthquakes (Case Study: District 12 of Tehran) کارشناسی ارشد دانلود 1396/03/23
محمد پور اکرمی تحلیل ابعاد کالبدی تاب‌آوری شهری در برابر زلزله (مطالعه موردی: منطقه 12 شهر تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1396/03/23
مصطفی توکلی نغمه بررسی نقش مناطق ویژه اقتصادی در توسعه پایدار منطقه ای (منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان استان قم ) کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/11
اصغر حیدری سنجش کیفیت زندگی در بافت ناکارآمد شهری (مطالعه موردی: ناحیه یک منطقه 15 شهرداری تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
فاطمه حسنی روند گسترش کالبدی شهر و ارائه الگوی بهینه با داده های سنجش از دور(محدوده مورد مطالعه: شهر مزارشریف) کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/04
ابوبکر خضری سنجش پایداری در محلات شهر سردشت کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/10
حسین رهبری شناسایی پیشران های توسعه شهری با استفاده از رویکرد آینده پژوهی (شهر تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
زینب سروری امکان‌سنجی توسعه بام‌های سبز در منطقه شش شهرداری تهران کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/21
حجت شاکیان Assessment of the impact and consequences of the accession of the surrounding villages (Haftcheshmeh, Banqlan, Chalsra, Fatemieh) to Ilam city کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/08
محسن شیرمحمدلو بررسی پتانسیل ها و چالش های شهر شهریار جهت دستیابی به شهر هوشمند کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/30
محمد سینا شهسواری بررسی رابطه اندازه شهر با آسیب پذیری اجتماعی کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/18
مصطفی صفایی رینه تحلیل نقش پیاده‌راههای شهری در ارتقاء سرزندگی فضاهای شهری (مطالعه موردی: پیاده‌راه میدان امام حسین (ع)) کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/22
علیرضا طاقه باف آسیب‏ شناسی کالبدی شهر یزد از منظر پدافند غیرعامل کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/04
زهرا طاهرخانی تحلیل فضایی توسعه‌ی منطقه‌ای در استان قزوین کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/29
قاسم فاضل برآبادی بررسی موانع تحقق پذیری بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری (مورد مطالعه محله سنگلج منطقه12 شهرداری تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/11
بهاره فرخی بررسی شاخص های کالبدی رشد هوشمند در محله شیان، لویزان و شهرک ولیعصر کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/05
مریم قیامی بررسی راهبردهای توسعه گردشگری فرهنگی با تأکید بر موسیقی محلی (مورد مطالعه: موسیقی مقامی تربت¬جام کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
علی کاظمی Integrated approach to land use and urban transportation to reduce traffic Case Study: AREA2 REGION 3 کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/22
احد محمدی وانانی باززنده سازی بافت تاریخی شهر یزد با رویکرد گردشگری پیاده کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
محمد موحدی ارزیابی وضعیت کالبدی،فرهنگی و اجتماعی شهر ک های مسکونی در کابل مطالعه مورد ی شهرک طلایی و سلیم کاروان کارشناسی ارشد دانلود 1396/05/02
نام درس
 
نمایش 15 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کاربرد GIS در برنامه ریزی شهری 4802652 2 02 هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) 1397/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
نظریه ها، تجربیات و سیاست های فضایی در برنامه ریزی شهری 4802283 2 22 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/22 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
نظریه ها، تجربیات و سیاست های فضایی در برنامه ریزی شهری 4802283 2 24 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/22 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
کارگاه برنامه ریزی شهری 4802650 2 02 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 15:00) 1397/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
زبان تخصصی 4802644 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
زبان تخصصی 4803310 2 03 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
سیاستهای کاربری زمین و مسکن شهری در ایران 4802280 2 44 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
جغرافیای شهری ایران 4820081 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/07 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
برنامه ریزی شهری در ایران 4802648 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) 1397/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
مبانی جغرافیای شهری 4820064 2 03 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1396/10/27 (16:00 - 18:00) ترم اول 1396
جغرافیای شهرهای کوچک و میانی 4802640 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
کاربرد GIS در برنامه ریزی شهری 4802652 2 02 هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) 1396/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
سیاست های فضایی در برنامه ریزی شهری 4802240 2 30 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1396/11/02 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
کارگاه برنامه ریزی شهری 4802650 2 02 هرهفته شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته شنبه (09:00 - 10:00) 1396/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
کارگاه بهسازی و نوسازی شهری 4802260 2 43 هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1396/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
نمایش 15 نتیجه
از 1