اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سیدعلی بدری

سیدعلی بدری

سیدعلی بدری    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 02161113039
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

تحصیلاتعضویت در مجامع ملی و بین المللیکتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
ثریا احدزاده تحلیل نقش اکوموزه ها در توسعه گردشگری مورد : موزه میراث روستایی گیلان " کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
محمدحسن احمدی توان سنجی وارائه راهکارهای توسعه گردشگری(مطالعه موردی: شهرستان شازند) کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/29
ارسطو یاری حصار سنجش و ارزیابی پایداری سکونتگاههای روستایی حوزه کلانشهری و ارایه مدل استراتژیک توسعه پایدار مطالعه موردی: حوزه روستایی کلانشهر تهران دکتری دانلود 1390/10/17
حمید افشاری Analysis of the Role of Housing Pattern in the Development of Household Businesses in Rural Areas, Case Study: Rural Areas of Tafresh Town کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/30
سعیدرضا اکبریان رونیزی ارزیابی پایداری الگوهای گردشگری در نواحی روستایی پیرامون کلانشهر ها دکتری دانلود 1391/03/21
سعید رضا اکبریان رونیزی نقش و عملکرد شهرهای کوچک در توسعه روستایی مورد: دهستان رونیز (شهرستان استهبان) کارشناسی ارشد دانلود 1385/06/28
مریم الله پناه نقش تشکیل تعاونی دهیاری ها در توسعه اقتصادی مناطق روستایی مطالعه موردی : دهستان دشت سر، شهرستان آمل کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/23
امید امیدی شاه محمد ارائه الگوی آمایش فضاهای روستایی با رویکرد آینده‌نگاری نمونه موردی: استان لرستان دکتری دانلود 1395/11/30
ناصر بیات ارایه الگوی مدیریت اثرات گردشگری در نواحی روستایی دکتری دانلود 1393/10/28
محمدجواد بهشتیان نقش اجتماع محلی در مدیریت و برنامه ریزی کاربری اراضی سکونتگاههای روستایی کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/01
داداله بهمند بررسی نقش نظام بهره برداری خانوادگی در توسعه پایدار روستایی(مطالعه موردی : شهرستان قیر و کارزین - استان فارس) دکتری دانلود 1389/06/31
بدریه تابا نقش مدیریت روستایی در حفظ و احیای منابع طبیعی (نمونه موردی: دهستان سرشیو ‘ شهرستان مریوان) کارشناسی ارشد دانلود 1387/08/06
آرمان تابعی بررسی نقش توزیع مراکز خدمات درمانی در عدالت فضایی مناطق روستایی مطالعه موردی : استان کردستان کارشناسی ارشد دانلود 1394/03/09
ذبیح الله ترابی طراحی الگوی اکوتوریسم حامی فقرا (مورد: روستاهای منتخب شرق استان سمنان) دکتری دانلود 1397/07/03
سمیرا جولایی قلعه مسکن ارزیابی پایداری سکونتگاه¬های روستایی با تأکید بر مدل¬های اقتصاد فضا ( مطالعه موردی: شهرستان تفرش ) کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/30
زهرا حیدری Feasibilty of management Role in creating Rural occupation کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/19
زهرا حیدری Feasibilty of management Role in creating Rural occupation کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/19
فریبا حسینی OPTIMAL ROUTING MODEL IN RURAL TRANSPORT PLANNING CASE STUDY: VARAMIN COUNTRY کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/04
علیرضا دربان آستانه تبیین حکمروایی روستایی در حکومت‌های محلی (مطالعه موردی: شهرستان قزوین دکتری دانلود 1389/03/05
رحمان ذوقی Analysis of Factors Affecting the Success of Community Based Tourism in Rural Communities(Case study: Sarababad city, Dazli settlement) کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
منیره رحیمی تحلیل نقش مهاجرتهای فراملی در توسعه و عمران سکونتگاه های روستایی(مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان بستک) کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/19
معصومه رستمیان The study of educatech woman career in rural area, A case study Toyeh Darvar- Damghan city Case Study:'re Darvar sub district, the county of Damghan کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/05
مهرانگیز رضائی بررسی ساختار و تحولات فضایی شهر اصفهان بر مبنای شاخص های اقتصادی و اجتماعی 85- 1365 کارشناسی ارشد دانلود 1390/09/20
کامران رضائی تقی آبادی ارزیابی میزان رضایتمندی روستاییان از سیستمهای حمل¬ونقل عمومی درنواحی روستایی؛مطالعه موردی:بخش بهمن شهرستان ابرکوه کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/28
مهدی رمضانزاده لسبویی ساختارهای اجتماعی- اقتصادی تاب آوری ساکنین نواحی روستایی در برابر بلایای طبیعی با تاکید بر سیلاب (حوضه چشمه کیله تنکابن و سردآبرود کلاردشت) دکتری دانلود 1392/06/17
مهدیه رنجبر اثرات تخلیه روستاها بر فعالیتهای کشاورزی (مطالعه موردی: بخش آرادان، شهرستان گرمسار) کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/20
مریم زمانی توسعه اکوتوریسم در مناطق حفاظت شده با رویکرد مشارکت جوامع محلی (مورد: منطقه حفاظت شده کالمند- بهادران، استان یزد) کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/27
رباب سائلی تحلیل اثرات و پیامدهای هدفمندی یارانه ها بر اقتصاد عشایر (منطقه مورد مطالعه: عشایر منطقه سهند) کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/24
فرخنده سپهوند نقش گردشگری خانه های دوم در بهبود کیفیت زندگی ساکنان محلی (مورد: روستاهای بخش رودبارقصران ـ شهرستان شمیرانات) کارشناسی ارشد دانلود 1389/10/21
سیما سعدی تأثیر بازارچه های مرزی در ارتقاء شاخص های اقتصادی مناطق روستایی مرز نشین (مطالعه مورد: مرز باشماق مریوان کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/05
مهدی سنائی عملکرد و نقش گردشگری در توسعه پایدار نواحی روستایی دکتری دانلود 1386/11/24
محدثه صحرایی خانقاه ارزیابی روستاهای هدف گردشگری بر مبنای مولفه های اقتصاد فضا مورد مطالعه: روستاهای هدف گردشگری - استان البرز کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/28
صدراله طیبی نقش آموزش و مدیریت منابع انسانی در توسعه گردشگری ایران کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/16
سیامک طهماسبی تبیین الگوها و فرآیندهای دگرگونی معیشتی – زیستی در زیست بوم های عشایری (مطالعه موردی: زیست بوم طایفه فارسیمدان، ایل قشقایی) کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/27
رضا عباسی ورکی تحلیل فضایی اثرات ریسک‌های طبیعی در نواحی روستایی با استفاده از مدل GWPCA کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/24
ناصر علیقلی زاده فیروزجایی اثرات گردشگری بر ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیطی نواحی روستایی(مطالعه موردی: نواحی روستایی بخش مرکزی شهرستان نوشهر) دکتری دانلود 1386/11/30
علی غلامی برنامه ریزی راهبردی در جهت توسعه گردشگری شهر بابلسر کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/23
نورمحمد فرجی سنجش و سطح بندی پایداری اقتصادی نواحی روستایی: مطالعه موردی دهستان یورتچی غربی شهرستان نیر کارشناسی ارشد دانلود 1386
حمیدرضا قاسمی بادی تحلیل عملکرد دهیاری ها در توسعه روستاییمطالعه موردی : روستاهای بخش امامزاده(بادرود) ، شهرستان نطنز کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/04
آذر قاسمی حامد ارزیابی نقش شبکه مهاجرین در توسعه روستایی، مطالعه موردی: مقایسه تطبیقی روستای داریان و کافی الملک کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/06
بهروز قرنی آرانی تبیین کاهش فقر روستایی با رویکرد مشارکتی (مورد: حوزه آبریز حبله‌رود) دکتری دانلود 1388/03/31
عبدالمجید قرنجیک سنجش کیفیت زندگی در نواحی روستایی با رویکرد ذهنی(مورد: دهستان جعفربای جنوبی شهرستان ترکمن) کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/12
جواد قصابی ارزیابی اثرات توسعه گردشگریدرمناطق خشک با رویکرد گردشگری پایدار (مورد مطالعه: سکونتگاه های روستایی شهرستان خور و بیابانک) کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
اکبر قنات باری مدلسازی الگوهای سفرهای تفریحی برون مرزی گردشگران ایرانی با تأکید بر مقصد گردشگری(مطالعه موردی: کشور ترکیه) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/19
علی قنبری نسب تبیین الگو(های) گسترش روستانشینی شهری در حریم کلانشهرها دکتری دانلود 1393/10/22
نسرین کاظمی ثانی عطااله تبیین تاثیر پیوندهای اجتماعی شهری- روستایی بر تاب‌آوری در شرایط خطر زلزله مطالعه موردی: استان تهران دکتری دانلود 1395/11/10
بهرام کریمی ارزیابی تاثیر ارتقای روستا به شهر در توسعه مناطق کوهستانی.نمونه موردی:بخش دیلمان-شهرستان سیاهکل دکتری دانلود 1391/04/10
سعیده کمندلو Role of public participation to reduce Carbon footprint in urban households Case Study: Arak City کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/01
لیلا کوکبی کوشکقاضی تبیین چارچوب نظری طراحی منظر پایدار روستایی در ایران دکتری دانلود 1392/10/22
مجید لباف خانیکی تبیین نقش همکاریهای قلمرویی در مدیریت بهره‌برداری پایدار از منابع آب زیرزمینی (مورد: قنات حسن‌آباد مشیر و آبخوان ابرکوه - استان یزد) دکتری دانلود 1397/11/16
زهرا محمدیان سنجش رضایت گردشگران خارجی از میزان آشنایی و به¬کارگیری کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/14
زهرا ملک جعفریان نقش برنامه های آموزش وپرورش در توانمندسازی جوانان روستایی (مطالعه موردی: بخش سربند- شهرستان شازند) کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/15
شیما نبوی راهبردهای توسعه گردشگری در قلمرو پارک های جنگلی مطالعه موردی : پارک جنگلی میرزا کوچک خان کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/21
مسعود نیک سیرت سنجش ارتباط بین تحقیقات علمی و نیازهای جامعه روستایی(مورد مطالعه: پایان‌نامه/ رساله‌های کارشناسی ارشد و دکتری رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/12
زهرا نوروزی شیخلر Analysis of the Effects of Governance on Sustainable Economic Development in Rural Areas of Qom Province(case study: kahak) کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/23
مصطفی هرایینی نقش مدیریت محلی در مدیریت انتظامی مناطق روستایی پیرامون کلان‌شهر تهران (موردمطالعه: بخش آفتاب – شهرستان تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/29
محمد صادق یوسف زاده Sustainable Regional Development Model for Makran Region with Foresight Approach کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/23
ناصر بیات بررسی تاثیر تحول نظام مالکیت منابع آب و زمین بعداز اصلاحات ارضی بر توسعه روستایی مطالعه موردی: روستای پریدر- شهرستان ملایر کارشناسی ارشد دانلود 1385
نقی یبلویی مکان یابی مراکز توسعه روستایی و تهیه الگوی سلسله مراتبی مناسـب با استفاده از Gls (مطالعه موردی : روستاهای شهرستان فریدن) کارشناسی ارشد دانلود 1384
سمیرا جولایی ارزیابی پایداری سکونت گاههای روستایی با استفاده از مدل های اقتصاد فضا کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/30
شروینه حمیدی عدلی نقش مدیریت محلی در برنامه¬ریزی کاهش مخاطرات طبیعی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان اسلامشهر) کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/30
فرید خلوتی راهبردهای مدیریت بحران در فضاهای گردشگری و تفریحی مطالعه موردی: منطقه 22 تهران کارشناسی ارشد دانلود 1394/03/03
مهدی رمضان زاده لسبویی نقش مشارکت مالی در مدیریت ریسک سیلاب در نواحی روستایی مورد: حوزه آبخیز تیرم کارشناسی ارشد دانلود 1387/05/23
مهدی سنایی عملکرد و نقش گردشگری در توسعه پایدار نواحی روستایی(مطالعه موردی: دهستان مرکزی کلاردشت) دکتری دانلود 1386
ابراهیم شمسایی گل سفیدی ارائه روش و الگو برای توسعه روستایی از طریق پایداری کشاورزی ( مطالعه موردی بخش سجاسرود زنجان) دکتری دانلود 1385
مرتضی محمدجانی ارتقاءیابی سیاسی فضا و تأثیر آن بر توسعه روستایی از نگرش روستاییان(مورد: استان قم) کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/14
محبوبه نامدار نقش فعالیت های اقتصادی خاص در توسعه نواحی روستایی مورد: کمباین داری در استان فارس کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/11
زینب السادات نیری محبوب ارزیابی طرح¬های توسعه روستاهای هدف گردشگری از دیدگاه مردم محلی؛ مورد مطالعه:روستاهای هدف گردشگری شهرستان طبس کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/02
نام درس
 
نمایش 16 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روش های تحقیق پیشرفته در برنامه ریزی روستایی 4802296 2 22 هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1398/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
مدیریت توسعه پایدار محیطی در نواحی روستایی 4802302 2 22 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/30 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
فلسفه و روش شناسی پژوهش در برنامه ریزی توسعه روستایی 4802192 2 22 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) 1398/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
مدیریت آمایش سرزمین 4802333 2 22 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
روش های تحقیق در آمایش سرزمین 4802339 2 22 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
مدیریت نهادهای محلی در نواحی روستایی 4802305 2 22 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
مدیریت ریسک فعالیت های اقتصادی در نواحی روستایی 4802312 2 22 هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1398/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
مدیریت آمایش سرزمین 4802861 2 34 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
فلسفه و روش شناسی پژوهش در برنامه ریزی توسعه روستایی 4802192 2 37 هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:00) 1397/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
برنامه ریزی و سازماندهی زیست بوم های عشایری 4802751 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
مخاطرات محیطی در گردشگری 4802831 2 32 هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (17:00 - 18:00) 1397/04/06 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1396
برنامه ریزی روستایی در نواحی مرزی و ویژه 4802748 2 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
مدیریت آمایش سرزمین 4802861 2 34 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
فلسفه و روش شناسی پژوهش در برنامه ریزی توسعه روستایی 4802192 2 37 هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:00) 1396/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
برنامه ریزی و سازماندهی زیست بوم های عشایری 4802751 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
روش تحقیق در مطالعات روستایی 4802739 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
نمایش 16 نتیجه
از 1