اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سیدعلی بدری

سیدعلی بدری

سیدعلی بدری    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 02161113039
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

تحصیلاتعضویت در مجامع ملی و بین المللیکتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مریم اله پناه نقش تعاونی دهیاری ها در توسعه اقتصادی روستا کارشناسی ارشد
جمیله عامری شهرابی ارزیابی مقالات کار آفرینی در مجلات علمی پژوهشی کشور کارشناسی
زهراالسادات عطائی اردستانی نقش فعالیت اقامتگاه های بومگردی بر توسعه اقتصادی جامعه محلی(مطالعه موردی شهر ورزنه) کارشناسی ارشد
فاطمه بیات تحلیل اثرات گردشگری خانه های دوم بر تغییرات مسکن روستایی کارشناسی
ناصر بیات ارائه الگوی مدبربت اثرات گردشگری در نواحی روستایی دکتری
محمدجواد بهشتیان نقش اجتماع محلی در مدیریت و برنامه ریزی کاربری اراضی سکونتگاههای روستایی کارشناسی ارشد
داداله بهمند نقش نظام بهره برداری خانوادگی در توسعه پایدار روستایی نمونه موردی شهرستان قیر وکارزین استان فارس دکتری
لیلا دارابی ارزیابی نقش تشکل های مردم نهاد در مدیریت بحران مناطق روستایی کارشناسی
فریما قنبری استادکلایه تاثیر دورههای آموزشی بر ارتقای توانمندی دهیاری استان البرز کارشناسی
شروینه حمیدی عدلی نقش مدیریت محلی در برنامه ریزی کاهش مخاطرات کارشناسی ارشد
زهرا حیدری ارزیابی رضایت مندی روستائیان از عملکرد دهیاری کارشناسی
زهرا حیدری مشارکت اجتماع محلی در برنامه ریزی گردشگری کارشناسی ارشد
فریبا حسینی ارائه مدل بهینه مسیریابی در برنامه ریزی حمل و نقل روستایی مطالعه موردی .شهرستان ورامین کارشناسی ارشد
کامران رضایی تقی ابادی ارزیابی میزان رضایت مندی روستاییان از سیستم حمل و نقل عمومی در نواحی روستایی. مورد:بخش بهمن شهرستان ابرکوه کارشناسی ارشد
بهرام کریمی ارزیابی تاثیر ارتقای روستا به شهر در توسعه مناطق کوهستانی.نمونه موردی:بخش دیلمان-شهرستان سیاهکل دکتری
مرضیه کارخانه ارزیابی و سامانه ملی در ارتقاء بخش آگاهی روستائیان از مدیریت بحران کارشناسی
فرید خلوتی راهبردهای مدیریت بحران در فضاهای گردشگری و تفریحی ( مطالعه موردی منطقه 22 تهران ) کارشناسی ارشد
پروین خدادادی طراحی الگوی سیاستگذاری فضایی توسعه پایدار کالبدی مناطق روستایی در ایران دکتری
لیلا کوکبی کوشکقاضی تبیین چارچوب طراحی منظر پایدار روستایی در ایران دکتری
زهرا ملک جعفریان بررسی نقش برنامه های آموزش و پرورش در توانمندسازی جوانان روستایی مطالعه موردی شهرستان شازند استان مرکزی کارشناسی ارشد
زهرا ملک جعفریان نقش رسانه های جمعی در معرفی محیط های روستایی کارشناسی
مسعود نیک سیرت سنجش ارتباط بین تحقیقات علمی ونیازهای جامعه روستایی(مورد مطالعه:پایان نامه /رساله های کارشناسی ارشد ودکتری سالهای 1388-1383 کارشناسی ارشد
زینب محمدی فر تحلیل شاخص های جمعیتی قاره های آسیا و افریق در 15 سال اخیر کارشناسی
مرتضی محمدجانی بزچلویی ارتقاء سیاسی فضاوتاثیرآن برتوسعه روستایی ازنگرش روستائیان مورد استان قم کارشناسی ارشد
سمیه منتهای درگاه پهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش به منظور مکان یابی بهینه استقرار روستاها کارشناسی ارشد
زینت السادات نیری محبوب ارزیابی طرح های توسعه روستاهای هدف گردشگری از دیدگاه مردم محلی (مطالعه: روستاهای هدف گردشگری شهرستان طبس) کارشناسی ارشد
زهرا نوروزی شیخلر تحلیل اثرات حکمروایی در توسعه پایدار اقتصادی مناطق روستایی قم(بخش کهک) کارشناسی ارشد
امید امیدی شاه آباد ارائه الگوی آمایش فضاهای روستایی با رویکرد آینده نگری (نمونه موردی استان لرستان) دکتری
مهدی رمضانزاده لسبویی ساختارهای اجتماعی-اقتصادی تاب اوری ساکنین نواحی روستایی در برابر بلایای طبیعی با تاکید بر سیلاب(حوزه چشمه کیله تنکابن وسردآبرودکلاردشت) دکتری
مینا رباطیان ارزیابی نقش رسانه های ملی در شناخت روستا از دیدگاه روستائیان ( مطالعه موردی: روستاهای بخش مرکزی استان همدان) کارشناسی
سیما سعدی تاثیر بازارچه های مرزی در ارتقاء شاخص های اقتصادی مناطق روستایی مرزنشین (مطالعه موردی مرز باشماق مریوان) کارشناسی ارشد
رباب سائلی تحلیل اثرات و پیامدهای هدفمنندی یارانه ها بر اقتصاد عشایر ( منطقه مورد مطالعه : منطقه سهند) کارشناسی ارشد
ساناز شاهدصحن سرائی تحلیل شاخص های جمعیتی در قاره های اروپا ، امریکا و اقیانوسیه کارشناسی
آرمان تابعی بررسی نقش توزیع مراکز خدمات درمانی در عدالات فضایی مناطق روستایی مطالعه موردی استان کردستان کارشناسی ارشد
صدراله طیبی نقش آموزش و مدیریت منابع انسانی در توسعه گردشگری کارشناسی ارشد
ارسطو یاری حصار سنجش و ارزیابی پایداری روستاهای حوزه کلانشهری و ارایه مدل استراتژیک پایداری.نمونه موردی:کلانشهر تهران دکتری
رحمان ذوقی تحلیل عوامل موثر بر موفقیت گردشگری جامعه مینا در جوامع روستایی.( مطالعه موردی شهرستان سرو آباد دهستان دزلی) کارشناسی ارشد
سبا زمردی کیا تحلیل درک خطر سیلاب از دیدگاه دانش آموزان روستایی ( لواسانات و رودبارقصران) کارشناسی
ثریا احدزاده تحلیل نقش اکوموزه ها در توسعه گردشگری مورد : موزه میراث روستایی گیلان " کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
محمدحسن احمدی توان سنجی وارائه راهکارهای توسعه گردشگری(مطالعه موردی: شهرستان شازند) کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/29
ارسطو یاری حصار سنجش و ارزیابی پایداری سکونتگاههای روستایی حوزه کلانشهری و ارایه مدل استراتژیک توسعه پایدار مطالعه موردی: حوزه روستایی کلانشهر تهران دکتری دانلود 1390/10/17
حمید افشاری Analysis of the Role of Housing Pattern in the Development of Household Businesses in Rural Areas, Case Study: Rural Areas of Tafresh Town کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/30
سعیدرضا اکبریان رونیزی ارزیابی پایداری الگوهای گردشگری در نواحی روستایی پیرامون کلانشهر ها دکتری دانلود 1391/03/21
سعید رضا اکبریان رونیزی نقش و عملکرد شهرهای کوچک در توسعه روستایی مورد: دهستان رونیز (شهرستان استهبان) کارشناسی ارشد دانلود 1385/06/28
ناهید اکبری سامانی Providing a model for rural tourism entrepreneurship development (Case study: Tehran metropolitan area) دکتری دانلود 1398/11/29
مریم الله پناه نقش تشکیل تعاونی دهیاری ها در توسعه اقتصادی مناطق روستایی مطالعه موردی : دهستان دشت سر، شهرستان آمل کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/23
امید امیدی شاه محمد ارائه الگوی آمایش فضاهای روستایی با رویکرد آینده‌نگاری نمونه موردی: استان لرستان دکتری دانلود 1395/11/30
ناصر بیات ارایه الگوی مدیریت اثرات گردشگری در نواحی روستایی دکتری دانلود 1393/10/28
محمدجواد بهشتیان نقش اجتماع محلی در مدیریت و برنامه ریزی کاربری اراضی سکونتگاههای روستایی کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/01
داداله بهمند بررسی نقش نظام بهره برداری خانوادگی در توسعه پایدار روستایی(مطالعه موردی : شهرستان قیر و کارزین - استان فارس) دکتری دانلود 1389/06/31
بدریه تابا نقش مدیریت روستایی در حفظ و احیای منابع طبیعی (نمونه موردی: دهستان سرشیو ‘ شهرستان مریوان) کارشناسی ارشد دانلود 1387/08/06
آرمان تابعی بررسی نقش توزیع مراکز خدمات درمانی در عدالت فضایی مناطق روستایی مطالعه موردی : استان کردستان کارشناسی ارشد دانلود 1394/03/09
ذبیح الله ترابی طراحی الگوی اکوتوریسم حامی فقرا (مورد: روستاهای منتخب شرق استان سمنان) دکتری دانلود 1397/07/03
سمیرا جولایی قلعه مسکن ارزیابی پایداری سکونت گاههای روستایی با استفاده از مدل های اقتصاد فضا ( مطالعه موردی: شهرستان تفرش ) کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/30
زهرا حیدری Feasibilty of management Role in creating Rural occupation کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/19
زهرا حیدری Feasibilty of management Role in creating Rural occupation کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/19
فریبا حسینی OPTIMAL ROUTING MODEL IN RURAL TRANSPORT PLANNING CASE STUDY: VARAMIN COUNTRY کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/04
پروین خدادای Designing Spatial Policy-making Pattern of Physical Sustainable Development in Iran Rural Regions دکتری دانلود 1398/03/28
علیرضا دربان آستانه تبیین حکمروایی روستایی در حکومت‌های محلی (مطالعه موردی: شهرستان قزوین دکتری دانلود 1389/03/05
رحمان ذوقی تحلیل عوامل موثر بر موفقیت گردشگری جامعه مبنا در جوامع روستایی (مطالعه موردی :شهرستان سروآباد، دهستان دزلی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
منیره رحیمی تحلیل نقش مهاجرتهای فراملی در توسعه و عمران سکونتگاه های روستایی(مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان بستک) کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/19
معصومه رستمیان The study of educatech woman career in rural area, A case study Toyeh Darvar- Damghan city Case Study:'re Darvar sub district, the county of Damghan کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/05
مهرانگیز رضائی بررسی ساختار و تحولات فضایی شهر اصفهان بر مبنای شاخص های اقتصادی و اجتماعی 85- 1365 کارشناسی ارشد دانلود 1390/09/20
کامران رضائی تقی آبادی ارزیابی میزان رضایتمندی روستاییان از سیستمهای حمل¬ونقل عمومی درنواحی روستایی؛مطالعه موردی:بخش بهمن شهرستان ابرکوه کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/28
مهدی رمضانزاده لسبویی ساختارهای اجتماعی- اقتصادی تاب آوری ساکنین نواحی روستایی در برابر بلایای طبیعی با تاکید بر سیلاب (حوضه چشمه کیله تنکابن و سردآبرود کلاردشت) دکتری دانلود 1392/06/17
مهدیه رنجبر اثرات تخلیه روستاها بر فعالیتهای کشاورزی (مطالعه موردی: بخش آرادان، شهرستان گرمسار) کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/20
مریم زمانی توسعه اکوتوریسم در مناطق حفاظت شده با رویکرد مشارکت جوامع محلی (مورد: منطقه حفاظت شده کالمند- بهادران، استان یزد) کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/27
رباب سائلی تحلیل اثرات و پیامدهای هدفمندی یارانه ها بر اقتصاد عشایر (منطقه مورد مطالعه: عشایر منطقه سهند) کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/24
فرخنده سپهوند نقش گردشگری خانه های دوم در بهبود کیفیت زندگی ساکنان محلی (مورد: روستاهای بخش رودبارقصران ـ شهرستان شمیرانات) کارشناسی ارشد دانلود 1389/10/21
سیما سعدی The impact of border markets in rural areas to promote economic indicators frontiersman (Case study: Marivan border Bashmaq) کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/05
مهدی سنائی عملکرد و نقش گردشگری در توسعه پایدار نواحی روستایی دکتری دانلود 1386/11/24
محدثه صحرایی خانقاه ارزیابی روستاهای هدف گردشگری بر مبنای مولفه های اقتصاد فضا مورد مطالعه: روستاهای هدف گردشگری - استان البرز کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/28
صدراله طیبی نقش آموزش و مدیریت منابع انسانی در توسعه گردشگری ایران کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/16
سیامک طهماسبی Explaining Patterns and Process of Residential - Livelihoodness Transformations in Nomadic Ecosystems, Case study: Farsimadan Tribe Ecosystem, Qashqai Nomadic Pastoralist کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/27
رضا عباسی ورکی تحلیل فضایی اثرات ریسک‌های طبیعی در نواحی روستایی با استفاده از مدل GWPCA کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/24
زهرا سادات عطایی اردستانی The Role of traditional guest house in Economic Development of Local Communities (Case Study: Varzaneh, Iran) کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
ناصر علیقلی زاده فیروزجایی اثرات گردشگری بر ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیطی نواحی روستایی(مطالعه موردی: نواحی روستایی بخش مرکزی شهرستان نوشهر) دکتری دانلود 1386/11/30
علی غلامی برنامه ریزی راهبردی در جهت توسعه گردشگری شهر بابلسر کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/23
نورمحمد فرجی سنجش و سطح بندی پایداری اقتصادی نواحی روستایی: مطالعه موردی دهستان یورتچی غربی شهرستان نیر کارشناسی ارشد دانلود 1386
حمیدرضا قاسمی بادی تحلیل عملکرد دهیاری ها در توسعه روستاییمطالعه موردی : روستاهای بخش امامزاده(بادرود) ، شهرستان نطنز کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/04
آذر قاسمی حامد ارزیابی نقش شبکه مهاجرین در توسعه روستایی، مطالعه موردی: مقایسه تطبیقی روستای داریان و کافی الملک کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/06
بهروز قرنی آرانی تبیین کاهش فقر روستایی با رویکرد مشارکتی (مورد: حوزه آبریز حبله‌رود) دکتری دانلود 1388/03/31
عبدالمجید قرنجیک سنجش کیفیت زندگی در نواحی روستایی با رویکرد ذهنی(مورد: دهستان جعفربای جنوبی شهرستان ترکمن) کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/12
جواد قصابی ارزیابی اثرات توسعه گردشگریدرمناطق خشک با رویکرد گردشگری پایدار (مورد مطالعه: سکونتگاه های روستایی شهرستان خور و بیابانک) کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
اکبر قنات باری مدلسازی الگوهای سفرهای تفریحی برون مرزی گردشگران ایرانی با تأکید بر مقصد گردشگری(مطالعه موردی: کشور ترکیه) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/19
علی قنبری نسب تبیین الگو(های) گسترش روستانشینی شهری در حریم کلانشهرها (مطالعه موردی سکونتگاههای روستایی شهرستان رباط کریم) دکتری دانلود 1393/10/22
نسرین کاظمی ثانی عطااله تبیین تاثیر پیوندهای اجتماعی شهری- روستایی بر تاب‌آوری در شرایط خطر زلزله مطالعه موردی: استان تهران دکتری دانلود 1395/11/10
لیلا کرمی The Role of Physical Design in Feeling Safe (Study Area: Shemiranat City) دکتری دانلود 1398/03/11
لیلا کرمی نقش طراحی کالبدی در احساس امنیت (منطقه مورد مطالعه: شهرستان شمیرانات) دکتری دانلود 1398/03/11
لیلا کرمی نقش طراحی کالبدی در احساس امنیت (منطقه مورد مطالعه: شهرستان شمیرانات) دکتری دانلود 1398/03/11
بهرام کریمی ارزیابی تاثیر ارتقای روستا به شهر در توسعه مناطق کوهستانی.نمونه موردی:بخش دیلمان-شهرستان سیاهکل دکتری دانلود 1391/04/10
سعیده کمندلو Role of public participation to reduce Carbon footprint in urban households Case Study: Arak City کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/01
لیلا کوکبی کوشکقاضی تبیین چارچوب نظری طراحی منظر پایدار روستایی در ایران دکتری دانلود 1392/10/22
مجید لباف خانیکی تبیین نقش همکاریهای قلمرویی در مدیریت بهره‌برداری پایدار از منابع آب زیرزمینی (مورد: قنات حسن‌آباد مشیر و آبخوان ابرکوه - استان یزد) دکتری دانلود 1397/11/16
زهرا محمدیان سنجش رضایت گردشگران خارجی از میزان آشنایی و به¬کارگیری کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/14
زهرا ملک جعفریان نقش برنامه های آموزش وپرورش در توانمندسازی جوانان روستایی (مطالعه موردی: بخش سربند- شهرستان شازند) کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/15
شیما نبوی راهبردهای توسعه گردشگری در قلمرو پارک های جنگلی مطالعه موردی : پارک جنگلی میرزا کوچک خان کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/21
مسعود نیک سیرت سنجش ارتباط بین تحقیقات علمی و نیازهای جامعه روستایی(مورد مطالعه: پایان‌نامه/ رساله‌های کارشناسی ارشد و دکتری رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/12
زهرا نوروزی شیخلر Analysis of the Effects of Governance on Sustainable Economic Development in Rural Areas of Qom Province(case study: kahak) کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/23
مصطفی هرایینی نقش مدیریت محلی در مدیریت انتظامی مناطق روستایی پیرامون کلان‌شهر تهران (موردمطالعه: بخش آفتاب – شهرستان تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/29
محمد صادق یوسف زاده Sustainable Regional Development Model for Makran Region with Foresight Approach کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/23
ناصر بیات بررسی تاثیر تحول نظام مالکیت منابع آب و زمین بعداز اصلاحات ارضی بر توسعه روستایی مطالعه موردی: روستای پریدر- شهرستان ملایر کارشناسی ارشد دانلود 1385
نقی یبلویی مکان یابی مراکز توسعه روستایی و تهیه الگوی سلسله مراتبی مناسـب با استفاده از Gls (مطالعه موردی : روستاهای شهرستان فریدن) کارشناسی ارشد دانلود 1384
سمیرا جولایی ارزیابی پایداری سکونت گاههای روستایی با استفاده از مدل های اقتصاد فضا کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/30
شروینه حمیدی عدلی نقش مدیریت محلی در برنامه¬ریزی کاهش مخاطرات طبیعی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان اسلامشهر) کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/30
فرید خلوتی راهبردهای مدیریت بحران در فضاهای گردشگری و تفریحی مطالعه موردی: منطقه 22 تهران کارشناسی ارشد دانلود 1394/03/03
مهدی رمضان زاده لسبویی نقش مشارکت مالی در مدیریت ریسک سیلاب در نواحی روستایی مورد: حوزه آبخیز تیرم کارشناسی ارشد دانلود 1387/05/23
مهدی سنایی عملکرد و نقش گردشگری در توسعه پایدار نواحی روستایی(مطالعه موردی: دهستان مرکزی کلاردشت) دکتری دانلود 1386
ابراهیم شمسایی گل سفیدی ارائه روش و الگو برای توسعه روستایی از طریق پایداری کشاورزی ( مطالعه موردی بخش سجاسرود زنجان) دکتری دانلود 1385
مرتضی محمدجانی ارتقاءیابی سیاسی فضا و تأثیر آن بر توسعه روستایی از نگرش روستاییان(مورد: استان قم) کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/14
محبوبه نامدار نقش فعالیت های اقتصادی خاص در توسعه نواحی روستایی مورد: کمباین داری در استان فارس کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/11
زینب السادات نیری محبوب ارزیابی طرح¬های توسعه روستاهای هدف گردشگری از دیدگاه مردم محلی؛ مورد مطالعه:روستاهای هدف گردشگری شهرستان طبس کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/02
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روش های تحقیق پیشرفته در برنامه ریزی روستایی 4802296 2 22 هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1399/11/20 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
مدیریت توسعه پایدار محیطی در نواحی روستایی 4802302 2 22 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/30 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
فلسفه و روش شناسی پژوهش در برنامه ریزی توسعه روستایی 4802192 2 22 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) 1399/11/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
برنامه ریزی و مدیریت راهبردی مخاطرات انسانی 4801574 2 11 هرهفته شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته شنبه (14:00 - 15:00) 1399/10/30 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
روش های تحقیق در آمایش سرزمین 4802339 2 22 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/18 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
مدیریت نهادهای محلی در نواحی روستایی 4802305 2 22 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/14 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
مدیریت ریسک و تاب آوری نواحی روستایی 4802304 2 22 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) 1399/04/10 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
مدیریت ریسک فعالیت های اقتصادی در نواحی روستایی 4802312 2 22 هرهفته شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته شنبه (09:00 - 10:00) 1399/04/10 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
مدیریت آمایش سرزمین 4802333 2 22 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/10 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
روش های تحقیق پیشرفته در برنامه ریزی روستایی 4802296 2 22 هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1398/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
مدیریت توسعه پایدار محیطی در نواحی روستایی 4802302 2 22 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/30 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
فلسفه و روش شناسی پژوهش در برنامه ریزی توسعه روستایی 4802192 2 22 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) 1398/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
مدیریت آمایش سرزمین 4802333 2 22 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
روش های تحقیق در آمایش سرزمین 4802339 2 22 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
مدیریت نهادهای محلی در نواحی روستایی 4802305 2 22 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
مدیریت ریسک فعالیت های اقتصادی در نواحی روستایی 4802312 2 22 هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1398/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
مدیریت آمایش سرزمین 4802861 2 34 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
فلسفه و روش شناسی پژوهش در برنامه ریزی توسعه روستایی 4802192 2 37 هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:00) 1397/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
برنامه ریزی و سازماندهی زیست بوم های عشایری 4802751 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
مخاطرات محیطی در گردشگری 4802831 2 32 هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (17:00 - 18:00) 1397/04/06 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2