اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمدرضا رضوانی

محمدرضا رضوانی

محمدرضا رضوانی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 61113039
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
افسانه احمدی رابطه شهر و روستا با تاکید بر مبادله محصولات کشاورزی. مورد: روستاهای دهستان تیلکو - شهر سقز کارشناسی ارشد دانلود 1386/06/31
فاطمه احمدی ارتقاء روستاها به شهر و نقش آن در بهبود کیفیت زندگی ساکنان محلی(مورد: روستا- شهر صاحب شهرستان سقز) کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/15
حمید افشاری Analysis of the Role of Housing Pattern in the Development of Household Businesses in Rural Areas, Case Study: Rural Areas of Tafresh Town کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/30
فاطمه اکبری تحلیل اثرات خشکسالی اقلیمی بر ناپایداری سکونتگاه‌های روستایی کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/10
فاطمه اکبری Analysis of the Effects of Climate Drought on the Instability of Rural Settlements (Case Study: Central District - Darmian County - South Khorasan) کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/01
محمد اکبرپور تبیین الگوی راهبردی مناسب برای ماندگاری جمعیت در سکونتگاه های روستایی شهرستان هشترود دکتری دانلود 1392/10/18
حدیث امین دین نقش گردشگری خوراک- محور در توسعه پایدار گردشگری شهری (مطالعه موردی: شهر شیراز) کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/14
ناصر بیات ارایه الگوی مدیریت اثرات گردشگری در نواحی روستایی دکتری دانلود 1393/10/28
حمید رضا باغیانی طراحی الگوی گردشگری روستایی مبتنی بر معیشت پایدار (مورد مطالعه: روستاهای کوهستانی استان البرز) دکتری دانلود 1393/12/09
کبری باقلانی ارزیابی اجرای طرح های هادی روستایی شهرستان ایلام مطالعه موردی ( روستاهای فاطمیه و هفت چشمه) کارشناسی ارشد دانلود 1386/09/14
منیر بانوئی آرانی شناسایی فرصت های کارآفرینانه در نواحی روستایی با تاکید بر گردشگری مطالعه موردی:شهرستان آران و بیدگل کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/16
مهدی بهاروند ارائه الگویی برای شناسایی و اولویت ‌بندی شاخص‌های ارزیابی ژئومورفوسایت‌های کارستی در راستای مدیریت مقصدهای ژئوتوریسمی( مورد مطالعه: استان لرستان) دکتری دانلود 1397/07/04
مهدی بهاروند ارائه الگویی برای شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های ارزیابی ژئومورفوسایت‌های کارستی در راستای مدیریت مقصدهای ژئوتوریسمی( مورد مطالعه: استان لرستان) دکتری دانلود 1397/07/04
حسن بهنام مرشدی برنامه ریزی فضایی خدمات گردشگری مطالعه موردی: محورهای اصلی استان فارس کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/29
مهتاب پروانیان تحلیل نقش ابتکارات سبز در انتخاب هتل توسط گردشگران خارجی مورد مطالعه هتل های ۴ ستاره و ۵ ستاره شهر اصفهان کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/11
نیلوفر تحریری فرد تبیین نقش مشارکت محلی در مدیریت پسماند روستایی مطالعه موردی: دهستان آبعلی، شهرستان دماوند کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/27
ذبیح الله ترابی طراحی الگوی اکوتوریسم حامی فقرا (مورد: روستاهای منتخب شرق استان سمنان) دکتری دانلود 1397/07/03
محمدکاظم جمشیدی « امکان سنجی توسعه صنایع روستایی در شهرستان طارم (استان زنجان) » کارشناسی ارشد دانلود 1383
مهدی چراغی Provided sustainable Food security pattern of rural households Case study: Zanjan township دکتری دانلود 1394/11/28
مهدی حاجیلو تبیین نقش شهرک های صنعتی بر کیفیت زندگی در مناطق روستایی(مورد مطالعه:شهرک صنعتی شریف، شهرستان ابهر) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/12
زهرا حیدری مشارکت اجتماع محلی در برنامه ریزی گردشگری کشاورزی (مطالعه موردی: نواحی روستایی بخش مرکزی شهرستان تنکابن) کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/17
مهدی حسام طراحی الگویی برای توسعه مقصدهای گردشگری با رویکرد تحلیل شبکه (مطالعه موردی: روستاهای کوهستانی- دره‌ای محور هراز، شهرستان آمل) دکتری دانلود 1394/01/26
سمیرا حسین پور تحلیل توان اکولوژیک ناحیه غرب فارس برای توسعه گردشگری کارشناسی ارشد دانلود 1391/09/21
محمدامین خراسانی تبیین زیست‌پذیری روستاهای پیرامون شهری با رویکرد کیفیت زندگی (مطالعه موردی شهرستان ورامین) دکتری دانلود 1391/03/09
حمیده خسروی مهر تبیین عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی (شهرستان مینودشت) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
سعید خلیلی تحلیل نقش استاندارد سازی دفاتر خدمات مسافرتی در توسعه گردشگری ( مورد: دفاتر خدمات مسافرتی استان تهران ) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/23
علیرضا دربان آستانه تبیین حکمروایی روستایی در حکومت‌های محلی (مطالعه موردی: شهرستان قزوین دکتری دانلود 1389/03/05
مصطفی رشیدی آسیب‌شناسی ژئوپلیتیکی برنامه‌ریزی در فضای سرزمینیِ ایران با رویکرد آمایش‌سرزمین و ارائه‌ی مدل راهبردی دکتری دانلود 1393/08/20
محمد روستایی پاتپه Feasibility study of constructing and developing ecolodges (Case study: Borujerd, Iran) کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/08
فاطمه سخائی نقش مشارکت های مردمی در توسعه ی روستایی مطالعه موردی :دهستان سلگی (شهرستان نهاوند) کارشناسی ارشد دانلود 1387/08/22
سیده محبوبه شاهچراغ نقش مهاجران روستایی ساکن شهرها در توسعه اقتصاد روستایی(مورد: ناحیه دهملا شهرستان دامغان) کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/31
علیرضا شاهکوهی تحلیل پایداری نظام‌های بهره‌برداری زراعی خانوادگی و تعاونی های‌ تولید‌روستایی شهرستان آق‌قلا دکتری دانلود 1389/02/21
داوود شیخی تبیین روستای سالم و ابعاد سلامت در نواحی روستایی (مطالعه موردی: بخش قره چای - شهرستان خنداب-استان مرکزی) دکتری دانلود 1388/09/11
کوکب شعبانی پور برنامه ریزی استراتژیک توسعه گردشگری در محور رودخانه کارون (مورد مطالعه: شهرستان گتوند) کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
لیلا صادق دقیقی نقش تعاونی های پره صیادی در توسعه اقتصاد روستایی(مطالعه موردی: دهستان دهکاء) کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/12
طاهره صادقلو ارائه الگوی فضایی شبکه بازاریابی محصول شیر در مناطق روستایی مطالعه موردی : روستاهای شهرستان خدابنده دکتری دانلود 1391/12/23
بهمن صحنه بازگشت مهاجران به روستاها و نقش آن در معیشت پایدار روستایی (مطالعه موردی: شهرستان آق‌قلا_ استان گلستان) دکتری دانلود 1390/09/26
بهمن صحنه سنجش سطوح توسعه یافتگی نواحی روستایی با استفاده از روش منطق فازی مطالعه موردی: دهستان های شهرستان های آق قلاو بندرترکمن کارشناسی ارشد دانلود 1383
بهمن طهماسی Spatial Analysis of Vitality Indicators in Rural Areas (Case study: Islamshahr county) کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/21
علی طورانی تبیین نقش روابط اقتصادی شهر و روستا در تغییرات فضایی نواحی روستایی(مطالعه موردی: دهستان چهل چای- بخش مرکزی شهرستان مینودشت) کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/30
محمد عباسی تحلیل نقش ویژه اقتصادی بندر امیرآباد در توسعه منطقه ای شرق مازندران کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/07
فاطمه عزیزی Design of the Model of Migration into the Villages around the Mega Cities with a Regional Sustainable Development Approach (A Case Study: Villages in the Regions of Tehran Mega City) کارشناسی دانلود 1394/06/31
فاطمه عزیزی Design of the Model of Migration into the Villages around the Mega Cities with a Regional Sustainable Development Approach (A Case Study: Villages in the Regions of Tehran Mega City) کارشناسی دانلود 1394/06/31
آئیژ عزمی تبیین کارکرد بازارهای دوره ای محلی در توسعة روستایی مطالعة موردی: استان گیلان دکتری دانلود 1390/11/10
محمد عسگری تبیین نقش شرکتهای خدمات مشاوره ای، فنی ومهندسی در توسعه پایدار کشاورزی و ارائه الگوی مناسب دکتری دانلود 1393/12/23
محمدرضا عین صالحی برنامه ریزی بازاریابی گردشگری روستایی بارویکرد آینده پژوهی.مورد مطالعه:شهرستان ساوجبلاغ کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/29
علی فتحی عمادآبادی Evaluation of the brand equity in Tehran and Shiraz homa hotel and its impact on sales کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/28
ابراهیم فتحی نیا تأثیر پیوندهای روستایی – شهری در متنوع سازی اقتصاد روستایی با تأکید بر صنایع چوبی کارشناسی ارشد دانلود 1393/09/25
صامت فرهادی ارزیابی اثرات طرح بهسازی مسکن بر توسعه کالبدی نواحی روستایی(مطالعه موردی: دهستان چهاردولی غربی شهرستان قروه) کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/28
اسد علی فلاحی یارولی بررسی سنجش کیفیت زندگی در مناطق روستایی ( مطالعه مورد ی: بخش کاکاوند شهرستان دلفان) کارشناسی ارشد دانلود 1389/10/21
بهروز قرنی آرانی تبیین کاهش فقر روستایی با رویکرد مشارکتی (مورد: حوزه آبریز حبله‌رود) دکتری دانلود 1388/03/31
علی قنبری نسب تحلیل جاپای بوم شناختی گردشگری خانه‌های دوم در نواحی روستایی (مطالعه موردی : دهستان رودبار قصران – شهرستان شمیرانات) کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/31
زهرا کاتب ازگمی بررسی اثرات اقتصادی تغییر کاربری اراضی از کشاورزی به گردشگری در دهستان حسن رود شهرستان بندر انزلی کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
معصومه کاویانی راد تبیین اثرات اقتصادی گردشگری در توسعه منطقه‌ای طالعه موردی: بخش کجور، روستای نمونه گردشگری کندلوس کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/07
بهرام کریمی ارزیابی تاثیر ارتقای روستا به شهر در توسعه مناطق کوهستانی.نمونه موردی:بخش دیلمان-شهرستان سیاهکل دکتری دانلود 1391/04/10
هادی کریمی ارزیابی تأثیر حمل و نقل بر توسعه ی اجتماعی نواحی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای حاشیه محور ارتباطی سنندج- دیواندره) کارشناسی ارشد دانلود 1392/03/23
هادی کریمی تبیین نقش کیفیت محیطی در برندسازی مقصدهای گردشگری روستایی (مطالعه موردی: منطقه ی قومی- فرهنگی اوراماناتِ استان های کردستان و کرمانشاه) دکتری دانلود 1397/04/13
محمد کوچکی تحلیل اثرات بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر بر توسعه روستایی کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/30
حسین کوهستانی تبیین عوامل موثر بر عملکرد مدیریت روستایی و نقش ان بر توسعه روستایی دکتری دانلود 1389/12/18
مجید لباف خانیکی تبیین نقش همکاریهای قلمرویی در مدیریت بهره‌برداری پایدار از منابع آب زیرزمینی (مورد: قنات حسن‌آباد مشیر و آبخوان ابرکوه - استان یزد) دکتری دانلود 1397/11/16
سمیه لشگری آنباردان سنجش کیفیت زندگی در نواحی روستایی .(مطالعه موردی:شهرستان بستان آباد کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/29
سمیه محمدی ارزیابی عملکرد دهیاری ها در توسعه روستایی با استفاده از مدل AF (مطالعه موردی:شهرستان دهلران) کارشناسی ارشد دانلود 1389/10/21
امین محمدی استادکلایه تبیین اسکان مجدد در توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی: روستاهای سیل زده شهرستان کلاله) دکتری دانلود 1392/09/26
فاطمه محمدزاده لاریجانی Designing a Supply Chain Management Pattern for the Development of Rural Tourism Destinations (Mountainous – Forest Villages in Central Mazandaran) دکتری دانلود 1397/9/20
فاطمه محمدزاده لاریجانی تحلیل تغییرات کارکردی و گذار از روستاهای کشاورزی به روستاهای گردشگری ( مطالعه موردی: دهستان فیروزجاه - شهرستان بابل ) کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/20
مهرنوش مرادی امکان سنجی توسعه گردشگری در روستاهای واقع در حاشیه کویر میقان اراک کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/26
اسماعیل میرباقری ارزیابی عملکرد گروه های جهادی در محرومیت زدایی از مناطق روستایی (مطالعه موردی: دهستانهای درپهن و گوهران شهرستانهایمیناب وبشاگرد استان هرمزگان) کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/29
زهرا مشایخ تحلیل تحولات فضایی استقرار فعالیت های صنعتی در محور تهران- گرمسار کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
رعنا مهدوی سنجش توسعه پایدار گردشگری روستایی در روستاهای طالقان( مورد : روستاهای پایین طالقان ) کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/26
حسین مهرابی بهرام ارزیابی اثرات توسعه شهری بر تغییرات کاربری اراضی کشاورزی (مطالعه موردی : بخش مرکزی شهرستان شهریار) کارشناسی ارشد دانلود 1390/09/13
محمد نجارزاده امکان سنجی کارآفرینی روستاییان در روند توسعه نواحی روستایی مطالعه موردی: دهستان براآن جنوبی شهرستان اصفهان کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/16
فردین نصرتی مکان یابی توسعه اکوتوریسم در نواحی روستایی با استفاده از روش EIA (مطالعه موردی : بخش مرکزی تالش ) کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/14
طاهره نظری برنامه‌ریزی گردشگری سلامت‌محور در شهرستان شهرکرد کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/29
مرتضی نعمتی تحلیل اثرات اقتصادی اجتماعی فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی (مطالعه موردی :بخش مرکزی شهرستان گرگان) دکتری دانلود 1389/06/15
ابوالفضل نوروزی Spatiol plannig of border regions with emphasis on internal comparative advantages and external opportunities in the direction economic resilience (Case Study: South Khorasan Afghanistan) کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/11
فریده وحیدیان پهنه بندی اراضی جهت مکانیابی محل دفن پسماندهای روستایی با تاکید بر شاخص های زیست محیطی(مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان مشهد) کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/22
فرزاد ویسی تحلیل الگوهای مهاجرت فصلی و دوره ای نیروی کار روستایی و نقش آن در اقتصاد روستایی مطالعه موردی شهرستان سروآباد استان کردستان دکتری دانلود 1390/2/12
محمد صادق یوسف زاده Sustainable Regional Development Model for Makran Region with Foresight Approach کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/23
ثریا احدزاده تحلیل نقش اکوموزه ها در توسعه گردشگری مورد : موزه میراث روستایی گیلان " کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
علی احمدی تحلیل عملکرد شوراهای اسلامی در توسعه روستایی(نمونه موردی: دهستان حکیم آباد شهرستان زرندیه) کارشناسی ارشد دانلود 1386
حسن احمدآبادی تحلیل اثرات اعتبارات خرد بر پایداری اقتصاد روستایی ( مورد مطالعاتی: اعتبارات صندوق مهر امام رضا(ع)،شهرستان نیشابور) کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/25
علیرضا احمد نژاد جهانی شدن و تاثیر آن بر امنیت ملی ایران کارشناسی ارشد 1383
پروین یاری Tourism Site Location by Knowladge Base System (Case: Tehran Provience)‎ کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/03
مهرداد ایرانفر تازه های پزشکی هسته ای اورژانس دکتری 1372
محمود اصغری بررسی سونوگرافی کبد صفراوی در اطفال دکتری 1374
سعیدرضا اکبریان رونیزی ارزیابی پایداری الگوهای گردشگری در نواحی روستایی پیرامون کلانشهر ها دکتری دانلود 1391/03/21
سعید رضا اکبریان رونیزی نقش و عملکرد شهرهای کوچک در توسعه روستایی مورد: دهستان رونیز (شهرستان استهبان) کارشناسی ارشد دانلود 1385/06/28
امید امیدی شاه محمد ارائه الگوی آمایش فضاهای روستایی با رویکرد آینده‌نگاری نمونه موردی: استان لرستان دکتری دانلود 1395/11/30
علیرضا امری کاظمی Potentials Assessment to Develope Geotourism and Introducing the National Geopark in Kashan and Maranjab Area کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/16
سیاوش ایمنی قشلاق نقش گردشگری در توسعه کارآفرینی جوانان روستایی(مطالعه موردی: روستای کندوان، شهرستان اسکو) کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/06
مسعود انبارلو تحلیل عوامل موثر بر جغرافیای جرم در مناطق روستایی مطالعه موردی: نواحی روستایی شهرستان زنجان کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/21
حمیدرضا باغبانی تحلیل پیامدهای کالبدی- فضایی گسترش گردشگری خانه های دوم در نواحی روستایی(مطالعه موردی: دهستان شیرکوه- شهرستان تفت) کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/06
بهنازسادات بشیری تبیین اثرات حمل و نقل در توسعه اقتصادی مناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان قزوین کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
مختار بهرامی تحلیل اثرات عوامل مقیاس های جغرافیایی محلی، ملی و جهانی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
محمدجواد بهشتیان نقش اجتماع محلی در مدیریت و برنامه ریزی کاربری اراضی سکونتگاههای روستایی کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/01
غلامرضا توحیدی راد تحلیل اثرات پرورش آبزیان با استفاده از آب تلفیقی کشاورزی بر درآمد و اشتغال روستاییان (منطقه مورد مطالعه شهرستان های دماوند و فیروزکوه) کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/03
امید جامی برنجه امکان سنجی استقرار ایستگاههای بازیافت پسماند جامد صنعتی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/17
حمید جان بزرگی ارزیابی پیامدهای تبدیل روستا به شهر بر روستاهای پیرامونی «حوضه ی نفوذ » " )مطالعه ی موردی : شهر صالحیه، بخش گلستان، شهرستان بهارستان استان تهران( کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/06
سارا جعفری Assessment of quality of rural transportation systemCase Study: Markazi District,Damavand County کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/02
فرهاد جعفری ارائه الگوی گردشگری شهری الکترونیک با رویکرد فرهنگ دیجیتال دکتری دانلود 1394/10/28
پژمان حاتمی فر Evaluation of integrated tourism supply chain, case study: Isfahan city کارشناسی ارشد دانلود 1395/09/22
یسرا حسنی امکان سنجی توسعه‌ اشتغالات خرد و متوسط برای زنان درمناطق روستایی (مطالعه موردی: دهستان هولی- شهرستان پاوه) کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/12
فریبا خسروی کردستانی سنجش میزان زیست پذیری مناطق شهری و روستاییشهرستان سنندج کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/23
فرشته خودکاری نقش و تأثیر گسترش تهران بر روی ناحیه رود بار قصران کارشناسی دانلود 1385
ندا دهقانی تبیین اثرات بازاریابی محصولات کشاورزی در کارآفرینی روستایی کشت گردو (مطالعه موردی شهرستان بافت کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/04
بهزاد دوستی سبزی Spatial – Locational Planning and organizing of rural management Services (Case study: village of Delfan County) کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/28
سعید ربیع نژاد ام آر آی و کمپیوترتوموگرافی (اولتراماست) در کودکان دکتری 1373
آزاده رجبی فر ایرانگردی (صنعت توریسم استان فارس) کارشناسی دانلود 1379
منیره رحیمی تحلیل نقش مهاجرتهای فراملی در توسعه و عمران سکونتگاه های روستایی(مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان بستک) کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/19
حمید رشنو پرتوشناسی جمجمه کودکان دکتری 1372
مهدیه رنجبر اثرات تخلیه روستاها بر فعالیتهای کشاورزی (مطالعه موردی: بخش آرادان، شهرستان گرمسار) کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/20
مریم زمانی توسعه اکوتوریسم در مناطق حفاظت شده با رویکرد مشارکت جوامع محلی (مورد: منطقه حفاظت شده کالمند- بهادران، استان یزد) کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/27
رباب سائلی تحلیل اثرات و پیامدهای هدفمندی یارانه ها بر اقتصاد عشایر (منطقه مورد مطالعه: عشایر منطقه سهند) کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/24
فرخنده سپهوند نقش گردشگری خانه های دوم در بهبود کیفیت زندگی ساکنان محلی (مورد: روستاهای بخش رودبارقصران ـ شهرستان شمیرانات) کارشناسی ارشد دانلود 1389/10/21
مریم سعادتمندی بررسی راهکارهای توسعة گردشگری اجتماعی (حمایتی) با استفاده از تکنیکPromethee (مطالعه موردی شهر تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
حمدالله سعیدی گرگری پرتوشناسی ستون فقرات کودکان دکتری 1372
علی سمیعی بررسی رادیولوژیک راههای تنفسی در شیرخوران دکتری 1372
نسرین شاه حسینی بررسی خطر زمینلرزه در کلان شهر تهران کارشناسی دانلود 1385
فاطمه شیرکوند صالح آباد برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری پایدار روستایی با استفاده از مدل راهبردی SOAR کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/12
ولی اله شکری نقش گردشگری در توسعه پایدار روستایی:مطالعه موردی: اسکو محله (شهرستـان آمـل) کارشناسی ارشد دانلود 1383
زهرا صالحی‌نسب گردشگری خانه های دوم و اثرات آن بر نواحی روستایی کارشناسی ارشد دانلود 1384
محدثه صحرایی خانقاه ارزیابی روستاهای هدف گردشگری بر مبنای مولفه های اقتصاد فضا مورد مطالعه: روستاهای هدف گردشگری - استان البرز کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/28
بهمن صحنه سنجش سطوح توسعه یافتگی نواحی روستایی با استفاده از روش منطق فازی. کارشناسی ارشد 1383
صابر صدیقی تبیین عوامل تشدید کننده تغییرات کاربری اراضی مطالعه موردی : شهرستان محمودآباد کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/28
سیامک طهماسبی تبیین الگوها و فرآیندهای دگرگونی معیشتی – زیستی در زیست بوم های عشایری (مطالعه موردی: زیست بوم طایفه فارسیمدان، ایل قشقایی) کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/27
فاطمه عبدالصمدی The role of drought On Change User agricultural lands Khalajastan District of Qom کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/20
محمد علیزاده طولی امکان‌سنجی طرح‌های ساماندهی فضاها و مراکز روستایی (مطالعه موردی: استان هرمزگان) کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/16
قاسم فتح آبادی جغرافیای جمعیت ایران کارشناسی دانلود 1379
نورمحمد فرجی سنجش و سطح بندی پایداری اقتصادی نواحی روستایی: مطالعه موردی دهستان یورتچی غربی شهرستان نیر کارشناسی ارشد دانلود 1386
علی فریدی ماسوله شاخص های گردشگری پزشکی استان های ج.ا.ایران سنجش کارشناسی ارشد دانلود 1396/03/21
سجاد فردوسی برآورد ظرفیت برد گردشگری ساحلی به منظور توسعه پایدار گردشگری (مطالعه موردی: بندر گز) کارشناسی ارشد دانلود 1396/03/03
حمیدرضا قاسمی بادی تحلیل عملکرد دهیاری ها در توسعه روستاییمطالعه موردی : روستاهای بخش امامزاده(بادرود) ، شهرستان نطنز کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/04
آذر قاسمی حامد ارزیابی نقش شبکه مهاجرین در توسعه روستایی، مطالعه موردی: مقایسه تطبیقی روستای داریان و کافی الملک کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/06
عبدالمجید قرنجیک سنجش کیفیت زندگی در نواحی روستایی با رویکرد ذهنی(مورد: دهستان جعفربای جنوبی شهرستان ترکمن) کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/12
نادر قطبی استفاده سونوگرافی داپلر جهت تشخیص بیماریهای کودکان دکتری 1370
حامد کیاشمشکی امکان‌سنجی مشارکت جوامع محلی در توسعه اکوتوریسم در مناطق حفاظت‌شده (موردمطالعه: منطقه حفاظت‌شده البرز مرکزی- استان تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/21
لیلا کوکبی کوشکقاضی تبیین چارچوب نظری طراحی منظر پایدار روستایی در ایران دکتری دانلود 1392/10/22
حسین مجتبائی بررسی سونوگرافی هیدروسفالی شیرخوار دکتری 1370
زهرا محمدیان سنجش رضایت گردشگران خارجی از میزان آشنایی و به¬کارگیری کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/14
امیررضا محمد حسینی بررسی ساختار فیزیکی کالبدی شهر دانسفهان استان قزوین کارشناسی دانلود 1380
رعنا محمدی ده چشمه تحلیل اثر بخشی عملکرد شهرهای کوچک در توسعه روستاهای پیرامونیمورد مطالعه(شهر فارسان و روستاهای دهستان میزدج سفلی) کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/15
منیره محمودی Strategies of the nature browsing development (ecotourism) of Shive-Sar (Paveh city) کارشناسی ارشد دانلود 1394/08/10
سید علی مستولی زاده بررسی پایداری اجتماعی- فرهنگی در توسعه ی مقاصد گردشگری ایران- مطالعه ی تطبیقی: روستای ابیانه و شهر ماسوله کارشناسی ارشد دانلود 1389/04/27
جواد معبودی فر جغرافیای کشور بلژیک کارشناسی دانلود 1380
فائزه مقداری نقش بازی‌های بومی محلی در توسعه گردشگری (موردمطالعه: شهرستان نیشابور) کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/23
زهره مقفلی تحلیل شبکۀ دست اندرکاران محلی در راستای ارتقای ظرفیت سازگاری پسته کاران (مطالعۀ موردی: دهستان دامنکوه شهرستان دامغان) کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/04
آرش ملکی تحلیل اثرات گردشگری بر ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی نواحی روستایی(مطالعه موردی دهستان ناتل کنار سفلی - بخش مرکزی شهرستان نور) کارشناسی ارشد دانلود 1390/04/05
زهرا ملک جعفریان نقش برنامه های آموزش وپرورش در توانمندسازی جوانان روستایی (مطالعه موردی: بخش سربند- شهرستان شازند) کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/15
بهمن ملکشاهی نیازسنجی آموزشی سازمان های مردم نهاد در توسعه کشاورزی (نمونه موردی: باشگاه کشاورزان جوانخراسان رضوی) کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/11
فرهاد مهجوریان قمی سونوگرافی دستگاه ادراری در اطفال دکتری 1370
حسین ناصح بررسی رادیولوژیک Spinal Cord در اطفال دکتری 1373
شیما نبوی راهبردهای توسعه گردشگری در قلمرو پارک های جنگلی مطالعه موردی : پارک جنگلی میرزا کوچک خان کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/21
مسعود نیک سیرت سنجش ارتباط بین تحقیقات علمی و نیازهای جامعه روستایی(مورد مطالعه: پایان‌نامه/ رساله‌های کارشناسی ارشد و دکتری رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/12
مهدی نوری جاذبه های گردشگری استان خراسان کارشناسی دانلود 1380
سعید هاشمی تبیین نقش نهادهای محلی در توسعه کارآفرینی روستایی (مطالعه موردی: بهاباد، استان یزد) دکتری دانلود 1390/02/31
نیلوفر هاشمی اکوتوریسم و توسعه پایدار روستایی کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/25
مصطفی هرایینی نقش مدیریت محلی در مدیریت انتظامی مناطق روستایی پیرامون کلان‌شهر تهران (موردمطالعه: بخش آفتاب – شهرستان تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/29
ادموند وارطائی علائم سونوگرافیک عفونت های دستگاه ادراری کودکان دکتری 1372
حجت ورمزیاری طراحی الگوی توسعه گردشگری پایدار کشاورزی در ایران دکتری دانلود 1392/12/19
عباس یوسفی کما تشخیص آبسه های پس از عمل جراحی به کمک لکوسیت نشاندار، سی تی اسکن و سونوگرافی دکتری 1370
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مدیریت کارآفرینی و کسب و کارهای کوچک در نواحی روستایی 4802309 2 22 هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) 1398/10/30 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
جغرافیای روستایی ایران 4820082 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/25 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
جغرافیای روستایی ایران 4820082 2 02 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/25 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
برنامه ریزی گردشگری روستایی 4802171 2 22 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/29 (15:00 - 17:00) ترم اول 1398
ارزیابی پایداری توسعه گردشگری 4802353 2 22 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/28 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
روش ها و فنون تسهیل گری و توسعه مشارکتی 4802306 2 22 هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:00) 1398/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
پیوندهای روستایی- شهری و پایداری مناطق روستایی 4802265 2 22 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
فنون طرح ریزی مجتمع های گردشگری 4802355 2 22 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
جغرافیای روستایی 4801149 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
مدیریت کارآفرینی و کسب و کارهای کوچک در نواحی روستایی 4802309 2 22 هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:00) 1397/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
جغرافیای روستایی ایران 4820082 2 02 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
جغرافیای روستایی ایران 4820082 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
نظریه های برنامه ریزی فضایی 4802340 2 22 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
مبانی جغرافیای روستایی 4820065 2 04 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
برنامه ریزی روستایی در ایران 4802741 2 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
پیوندهای روستایی- شهری و پایداری مناطق روستایی 4802265 2 33 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
تحلیل فضایی روابط شهر و روستا 4802408 2 33 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/09 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
بنیان های نظریه ای برنامه ریزی فضایی-منطقه ای در گردشگری 4802825 2 32 هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:00) 1397/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
جغرافیای روستایی 4801149 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
کارگاه برنامه ریزی اقتصاد فضا 4802410 2 33 هرهفته شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته شنبه (09:00 - 10:00) 1396/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2