اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

رحمت اله فرهودی

رحمت اله فرهودی

رحمت اله فرهودی (بازنشسته)   (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
سوزان عباس طاقانی سنجش میزان رضایتمندی گردشگران از مراکز گردشگری شهر تهران کارشناسی ارشد
امیرحسین درزی تحلیل سفرهای روزانه به منطقه کلان شهری تهران (نمونه موردی شهر قدس) کارشناسی
مهدی احساسی خواه تحلیل فضایی توان اکولوژیک و توسعه گردشگری ( نمونه موردی : استان کهکیلویه و بویراحمد) کارشناسی ارشد
پریسا فخار سنجش و تحلیل پایداری مناطق کلانشهری.منطقه مورد مطالعه منطقه شهری شیراز کارشناسی ارشد
امین فرجی ملائی تبیین الگوی توسعه متعادل منطقه ای دکتری
علی فریدی ماسوله سنجش شاخص های گردشگری پزشکی ج ا ایران کارشناسی ارشد
روح اله قیطاسی بزهکاری در تهران کارشناسی
مرتضی محمدی پارک لاله از منظر امنیت عمومی کارشناسی
فاطمه نقوی تحلیل نابرابری های فضایی استان همدان کارشناسی ارشد
طاهره نعمتی آسیب شناسی عدم تحقیق طرح های توسعه شهری (نمونه موردی:شهر جدید هشتگرد) کارشناسی ارشد
ایرج تیموری چالشهای توسعه پایدار کلانشهر تهران(مطالعه موردی:منطقه 17 شهرداری تهران) دکتری
سمیرا زرجینی بررسی تغییرات کاربری اراضی در شهرستان تفرش طی سال های 1335 تاکنون کارشناسی ارشد
امیر اشنویی نوش آبادی بیین جایگاه گره شهری در پایداری اجتماعی (نمونه موردی: بافت تاریخی کاشان) دکتری دانلود 1397/06/26
مهدی براتی تجزیه و تحلیل ساخت و سازهای اقتصادی و اجتماعی حاکم بر ایالات کرد شمال خراسان ( مطالعه موردی ایل زعفرانلو) کارشناسی ارشد 1375
رجب پناهی رابطه شهر و روستا در ایران و عوامل موثر درتوسعه آن مورد مطالعاتی شهرستان پارس آباد کارشناسی ارشد 1378
موسی پناهنده خواه ارزیابی و تحلیل استراتژیک الگوی توسعه شهرهای نفت خیز با تاکید بر ابعاد اقتصادی(مطالعه موردی: شهر دوگنبدان) کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/11
ایرج تیموری چالشهای توسعه پایدار کلانشهر تهران(مطالعه موردی:منطقه 17 شهرداری تهران) دکتری دانلود 1390/11/30
سیدمحمد حسینی الگوهای گردشگری پایدار شهر و نواحی پیرامونی (مطالعه موردی شهر اراک) دکتری دانلود 1398/11/30
جلال حقیقی چالش های توسعه اقتصادی و اجتماعی شهر تکاب کارشناسی ارشد دانلود 1386/07/09
امیر رضا خاوریان گرمسیر تبیین فرایند انقباض و افتراق فضایی شهری مطالعه ی موردی: استان خوزستان دکتری دانلود 1398/03/12
رسول داراب خانی بررسی آسیب پذیری بافتهای شهری از نظر مخاطرات طبیعی مورد مطالعه :منطقه 11 شهرداری تهران کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/23
سمیرا زرجینی Tafresh ton land use changes over the years 1335 to present کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/19
فاطمه سالاروندیان نقش مشاغل خودجوش(خوداشتغالی)درتوانمندسازی حاشیه نشینان تهران(نمونه موردی:پاکدشت) کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/11
مهسان سپیدرود تحلیل و سامان دهی عناصر فضایی شهری با تاکید بر پیاده مداری (نمونه مورد حد فاصل میدان تجریش - میدان قدس) دکتری دانلود 1398/11/30
سوزان عباس طاقانی Measuring Tourists' Satisfaction Level with Tourism Centers کارشناسی ارشد دانلود 1399/11/28
اکرم علیرضاپور تحلیل و ارائه الگوی بازسازی بم درمقابل زلزله از منظر تاب آوری شهری دکتری دانلود 1398/11/26
سعید علی محمدی نقش اقلیم در مصرف انرژی ساختمان های مسکونی کارشناسی ارشد دانلود 1395/01/22
پریسا فخار سنجش و تحلیل پایداری مناطق کلانشهری مطالعه ی موردی منطقه ی شهری شیراز کارشناسی ارشد دانلود 1397/04/05
علی فریدی ماسوله The Medical Tourism Index (MTI) measurement of Provinces of Iran کارشناسی ارشد دانلود 1396/03/21
حمیدرضا کریمی حاشیه نشینی و اسکان غیر رسمی و پیامدهای کالبدی، اجتماعی و اقتصادی در شهرهای میانه اندام (نمونه موردی : شهر ماکو) کارشناسی ارشد دانلود 1393/08/08
عباس لدنی الگوی مدیریت یکپارچه نواحی ساحلی با رویکرد حکمروایی خوب - نمونه موردی جزیره کیش) دکتری دانلود 1398/09/12
نعمت محرم پور قلعه جوقی تبیین چگونگی رشد و توسعه فضایی شهرهای خطی(نمونه موردی: شهر ماکو) کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/28
مهدی مدیری الزامات مکان یابی تاسیسات شهریو ارایه الگوی بهینه از دیدگاه پدافند غیر عامل دکتری
محمدرضا معمارزاده Explanatory and Presenting The Pattern of Urban Resilience (Case Study: Kish Island) دکتری دانلود 1397/07/01
مهناز مهنانی Analysis of spatial justice in North Khorasan province کارشناسی ارشد دانلود 1397/03/29
محمد مولائی قلیچی Explanation and Presention of optimal pattern to Urban Growth Management (Case study: karaj City) دکتری دانلود 1397/06/26
محمد مولاِِئی قلیچی Explanation and Presention of optimal pattern to Urban Growth Management (Case study: karaj City) دکتری دانلود 1397/06/26
فاطمه نقوی Analysis of Spatial Inequalities in Hamedan Province کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
طاهر ابوبکری ارزیابی امکانات و محدودیت های توسعه شهری در مناطق مرزی مطالعه موردی(شهرستان پیرانشهر) کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/05
رحیم اجاقلو مکانیزم تبدیل یک شهر کوچک به یک کلانشهر،با تاکید بر تبیین نقش دولت،مطالعه موردی کرج کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/13
مهدی احساسی خواه تحلیل فضایی توان اکولوژیک و توسعه گردشگریمطالعه موردی استان کهکیلویه و بویراحمد) کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/23
فاطمه احمدی ارتقاء روستاها به شهر و نقش آن در بهبود کیفیت زندگی ساکنان محلی(مورد: روستا- شهر صاحب شهرستان سقز) کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/15
محمدرضا احمدی برنامه ریزی روستائی بر اساس تعیین مرکز توسعه روستایی- شهرستان اراک - بخش خنداب کارشناسی ارشد دانلود 1374
محمد اعمایی مکانیابی مراکز آموزشی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS ) مورد مطالعه: مدارس ابتدایی منطقه 12 تهران کارشناسی ارشد دانلود 1385
محمد اکبرپورسراسکانرود ارزیابی نوسازی وبهسازی مشارکتی بافت فرسوده محله سیروس تهران کارشناسی ارشد دانلود 1387/10/15
دانیال الله ویردی اسگوئی بررسی نقش امنیت در جذب گردشگران خارجی جزیره کیش کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/18
ابوالقاسم امیر احمدی بررسی نقش عوامل اقلیمی و ژئومورفولوژیکی بر روی سیلاب(و کنترل آن) در حوضه آبخیز تکاب سبزوار کارشناسی ارشد 1372
سهراب امیریان تحلیل نقش دولت در گسترش و تمرکز شهر نشینی در ایران ( با تأکید بر دولت مدرن) دکتری دانلود 1385
علی امین دهقان بندر لنگه نگرشی بر طرح توسعه فیزیکی کارشناسی دانلود 1369
ناهید امین زاده زمینه های طبیعی و جغرافیایی توریسم استان کرمانشاه کارشناسی ارشد دانلود 1375
مرجان بدیعی ازنداهی کاربرد مدلها و روشها در برنامه ریزی ناحیه ای نمونه استان مازندران کارشناسی ارشد دانلود 1371
آیدا برادران نیا The role of information technology in development of Kish Island tourism industry کارشناسی ارشد دانلود 1395/08/19
فرانک بهدوست نقش توریسم درتوسعه شهری کرمانشاه کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/25
طهمورث بهروزی نیا استان سمنان منطقه ای نمونه برای برنامه ریزی ناحیه ای در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1369
حمیدرضا بهشتی نژاد بررسی روند شهر و توسعه شهرستان اصفهان کارشناسی 1371
عطیه پوراحمد برنامه ریزی راهبردی بافت تاریخی شهر کرمان، به منظور توسعه گردشگری مطالعه موردی: مجموعه های گنجعلی خان و ابراهیم خان کارشناسی ارشد دانلود 1394/0704
فردوس تاج بخش بررسی اوضاع شهری بندر خرمشهر قبل و بعد از جنگ تحمیلی کارشناسی ارشد دانلود 1366
حسین تبرته ای فراهانی مکانیکی مراکز بهینه توسعه روستایی و طراحی الگوی سلسله مراتبی در سکونتگاههای روستایی ( مطالعه موردی: شهرستان تفرش، بخش راهان علیا) کارشناسی ارشد 1375
بیوک جامعی بررسی نقش توریسم در توسعه اقتصادی استان اردبیل کارشناسی ارشد 1374
غلامرضا جانبازی برنامه ریزی شهری و توسعه فیزیکی شهر قائم شهر کارشناسی دانلود 1371
رضا جعفری اقدامات، امکانات و محدودیتهای اجرائی در مهار آلودگیهای زیست محیطی تهران کارشناسی ارشد 1372
زهره جعفریان دهکردی سیر تحول کاربری اراضی در بخش مرکزی شهرکرد کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/30
فاطمه جعفربگلو امکان سنجی و طرح ریزی کالبدی شهرستان کرج کارشناسی دانلود 1371
احمد جعفری ?لهرودی نقشه و نقشه برداری از آغاز تا ?نون و بررسی نقشه های 1:25000 در ایران کارشناسی ارشد 1372
مریم جعفری مهرآبادی تحلیل روند توسعه فیزیکی شهر اراک و پیامدهای زیست محیطی آن کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/21
مریم جعفری مهر آبادی نقش منظر شهری در توسعه گردشگری شهر تهران دکتری دانلود 1393/04/23
حمید جلالیان راهبرد توسعه پایدار درساماندهی فضای جغرافیایی با تاکیدبرمنابع و امکانات اقتصادی- مطالعه موردی شهرستان طارم دکتری دانلود 1379
مهدی جهانی نقش جغرافیا در برنامه ریزی توسعه روستائی دشت گرمسار. دکتری 1374
ابراهیم جهانگیر کاربری اراضی شهری و نقش آن در مقابله با مخاطرات محیطی (نمونه موردی: ماهدشت در مقابل زلزله) کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/16
رحیم جوانبخت نظام سلسله مراتبی شهرها و نقش آن در تعادل ناحیه ای (ناحیه مورد مطالعه: استان فارس) کارشناسی ارشد 1379
حسن جواهری مسیرهای بهینه گردشگری شهری در بخش مرکزی تهران(شناسایی، معرفی و مدلسازی رایانه ای الگوهای کاربردی) کارشناسی ارشد دانلود 1386/06/31
مهدی چمنی مقدم مکان یابی و ساماندهی پارکینگ های عمومی منطقه 12 شهر تهران با استفاده از G.I.S کارشناسی ارشد دانلود 1383
ذبیح ا... چهارراهی تحلیلی بر تقسیمات کالبدی شهر شیراز بر اساس مدیریت یکپارچه شهری کارشناسی ارشد دانلود 31.6.86
پروانه حاجی اشرفی بررسی ویژگیهای طبیعی، تاریخی و اجتماعی و اقتصادی شهرستان دماوند کارشناسی دانلود 1367
مژگان حاجی حسینی Study the effective solutions on development of tourists satisfaction level in Kish island accommodation centers by focus on service quality کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/20
آرزو حاجی شریفی مطالعه تطبیقی با توجه به اصول فیزیکی رشد هوشمند مطالعه موردی محله هفت حوض (منطقه 8)و محله 9(منطقه 17) کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/15
جواد حاجی علیزاده ارزیابی نقش شهرهای میانی کوچک در توسعه روستاهای پیرامون ( مطالعه موردی شهربناب) کارشناسی ارشد 1380
لیلا حبیبی تبیین نقش و اثرات مدرنیسم در پیدایش فضاهای تجاری جدید تهران دکتری دانلود 1393/04/03
احمد حریمی ساماندهی پارکها و فضای سبز محله اوین کارشناسی ارشد 1378
سید علی حسینی بررسی گسترش افقی شهر مشهد در چند دهه اخیر و تأثیر آن بر منابع آب و خاک کارشناسی ارشد دانلود 1378/07/15
سید محمد حسینی تحلیلی بر نقش شهر مرزی تربت جام در شبکه شهری استان خراسان رضوی کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/22
مهدیه حقانی نقش اقتصاد گل و گیاه در توسعه شهری خمین کارشناسی ارشد دانلود 1389/04/07
زهره حقوقی مطالعه ای برتوانهای کشاورزی و ناحیه ای دشت قزوین کارشناسی دانلود 1370
ابراهیم خداشناس Thesis title developing a Sustainable Pattern of Urban Space Quality (Case study of 3rd and 8th district of Shiraz) دکتری دانلود 1398/03/12
غلامعلی خمر تحلیل وارزیابی روند شکل گیری نظام شهری سیستان دکتری دانلود 1389/06/30
رسول دارابخانی بررسی آسیب پذیری بافتهای شهری از نظر مخاطرات طبیعی مورد مطالعه :منطقه 11 شهرداری تهران کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/23
رسول داراب خانی بررسی آسیب پذبری بافتهای شهریاز مخاطرات محیطی کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/23
محمدجواد دائمی ضرابی امکان سنجی توسعه جنوب خراسان بر اساس مدلهای برنامه ریزی ناحیه ای کارشناسی ارشد دانلود 1376
فریبا دیبائی توسعه فیزیکی شهرتبریز کارشناسی دانلود 1370
محمد راموز نگاهی به رامهرمز کارشناسی دانلود 1373
آزیتا رجبی مطالعه ای برتوانهای بلقوه جلگه ارومیه و سواحل غربی دریاچه ارومیه کارشناسی دانلود 1370
عبدالحمید رحیمی توانهای محیطی میامی کارشناسی دانلود 1373
محمد رحیمی مکانیابی دفن بهداشتی مواد زائد جامد شهر یاسوج کارشناسی ارشد دانلود 1385
قهرمان رستمی بررس توان های توریستی تهران بزرگ و راه های توسعه آن کارشناسی ارشد دانلود 1386
زهرا رضایی توسعه گردشگری شهر شیراز با تأکید بر مکان‌‌‌های فرهنگی – تاریخی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/04
جلیل رضازاده جغرافیای طبیعی و انسانی شهرستان فسا کارشناسی ارشد 1374
علی اکبر رضینی انتخاب روشهای تهیه نقشه های بزرگ مقیاس دربهسازی روستاها کارشناسی ارشد 1367
علی اکبر رضیئی انتخابات روشهای تهیه نقشه های بزرگ مقیاس در بهسازی روستاها کارشناسی ارشد دانلود 1367
محمدابراهیم رمضانی سنجش توسعه شمال خراسان بر پایه مدل های برنامه ریزی ناحیه ای کارشناسی ارشد 1376
محمدلبراهیم رمضانی سنجش توسعه شمال خراسان بر پایه مدل های برنامه ریزی ناحیه ای کارشناسی ارشد دانلود 1376
سمیه زیاری الگوی تامین مسکن گروه های کم درآمد در شهرهای با رشد شتابان: مورد شهر کرج دکتری دانلود 1396/04/12
صابر زارعی ارزیابی و تحلیل کاربری اراضی شهر سقز کارشناسی ارشد دانلود 1384
محمدحسین زارعی ابیانه توان محیطی شهرکاشان کارشناسی دانلود 1374
مرتضی زراعتی بررسی و ارزیابی روش های کمی و کیفی تغییرات کاربری و پوشش زمین درمنطقه کاشان با استفاده از تحلیل تصاویر سنجش از دور ( سنجنده های TM وETM+ ) کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/14
مهدی زنگنه ارزیـابـی و تحلیـل کاربـری اراضی شهـر خـواف کارشناسی ارشد دانلود 1384
رامین ساعدموچشمی ضرورت های فضائی بازساخت شهر تهران در ارتباط با جهانی شدن دکتری دانلود 1392/06/25
فاطمه سالاروندیان تبیین نقش سیاست های حمل و نقل شهری در بازآفرینی فضاهای عمومی بخش مرکزی شهر تهران دکتری دانلود 1394/07/27
اکرم سید آبادی مکانیابی جهت توسعه آتی شهر سبزوار با توجه به محدودیتهای طبیعی، اجتماعی و انسانی کارشناسی ارشد دانلود 1379
اکرم سید ابادی مکان یابی جهت توسعه اتی شهر سبزوار با توجه به محدودیتهای طبیعی ،اجتماعی و انسانی کارشناسی ارشد 1379
داود شاکری چناری توسعه فیزیکی شهر آمل کارشناسی دانلود 1369
پروانه شاه حسینی تبیین فرایندشکل گیری وناهنجاری های کالبدی و اقتصادی سکونتگاههای خودرو پیرامون کلانشهرتهران موردمطالعه:شهرپاکدشت دکتری دانلود 1382
حمیدرضا شیبانی توانهای محیطی و اقتصاد روستائی شهرتان ورامین کارشناسی 1374
‌ داود شیخی نقش روستا شهرها در توسعه ناحیه ای (مطالعه موردی: روستا شهر خنداب - شهرستان اراک) کارشناسی ارشد دانلود 1382
محمدرضا شفیعی نگاهی به جغرافیای عمومی شهرستان شوشتر کارشناسی دانلود 1372
ناصر شفیعی ثابت بررسی طرح توسعه فیزیکی بندر انزلی کارشناسی 1369
فرهنگ شمس الدینی عملکرد شهرهای کوچک در نظام سکونتگاهی منطقه در مورد مطالعه: شهر نورآباد (استان فارس) کارشناسی ارشد دانلود 1385/07/04
محمود شورچه تحلیل ظرفیت برد گردشگری معبدآناهیتای شهر کنگاور کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/14
نادر شوهانی تحلیلی بر پتانسیل ها و محرومیت های استان ایلام ( با استفاده از مدل تاکسونومی) کارشناسی ارشد دانلود 1378
سعید صابونی بررسی توسعه کالبدی شهر مراغه کارشناسی دانلود 1371
حسین صادقی Explaining the pattern of industrial spatial organization of Fars province کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/05
رحمان صالحی ساماندهی فضایی مکانهای آموزشی شهر زنجان با استفاده ازGIS کارشناسی ارشد دانلود 1381
بهمن صحنه سنجش سطوح توسعه یافتگی نواحی روستایی با استفاده از روش منطق فازی مطالعه موردی: دهستان های شهرستان های آق قلاو بندرترکمن کارشناسی ارشد دانلود 1383
حسین صفوری طغرالجردی بررسی ویژگیهای جغرافیایی شهرستان کرمان- تحلیلی برای برنامه ریزی ناحیه ای کارشناسی ارشد دانلود 1371
حسین صیفوری طغرالجردی بررسی ویژگیهای جغرافیایی شهرستان کرمان- تحلیلی برای برنامه ریزی ناحیه ای کارشناسی ارشد 1371
مهتاب عالمی توسعه شهری و چالشهای اجتماعی اشتغال زنان در شهر کابل دکتری دانلود 1389/09/16
حامد عباسی ارزیابی استقرار و مکانیابی مراکز آموزشی در شهر خرم آباد ( دبستان در سطح محله) کارشناسی ارشد دانلود 1381
مجید عبدالهی برنامه ریزی مصونیت شهرها در برابر حوادث طبیعی ( زلزله و سیل ) مطالعه موردی شهر شیراز کارشناسی ارشد 1378
زهرا عرب لودریچه در جستجوی نقاط قابل سکونت گزینی در استان اصفهان ، امکانات طبیعی و انسانی مناطق کارشناسی ارشد 1370
زهرا عرب لودریچه در جستجوی نقاط قابل سکونت گزینی در استان اصفهان امکانات طبیعی و انسانی مناطق کارشناسی ارشد دانلود 1370
علی عزیزپورخردونی طرح و توسعه فیزیکی شهرستان بابل کارشناسی دانلود 1372
فرشید عشق آبادی مدل‌سازی اثرات متقابل الگوهای کاربری زمین و حمل‌ونقل شهری تهران دکتری دانلود 1391/10/02
اشرف عظیم زاده ایرانی قابلیت های توسعه شهرستان دماوند برای برنامه ریزی ناحیه ای در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1375
اسماعیل علی اکبری امکان سنجی توسعه منطقه ای استان ایلام کارشناسی ارشد دانلود 1372
عباس علی پور امکان سنجی توسعه اقتصادی و اجتماعی روستاهای کوهپایه ایی البرز مرکزی( نمونه دهستان راستویی- شهرستان سوادکوه) کارشناسی ارشد دانلود 1373
معصومه عموزاده تحلیل و ساماندهی اسکان غیررسمی در شهر ایلام: مطالعه موردی محله بان برز کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/30
حسین فراهانی ارزیابی پایداری در نواحی روستایی با تاکید بر عوامل اجتماعی و اقتصادی مطالعه موردی: شهرستان تفرش دکتری دانلود 1385
امین فرجی ملائی تبیین الگوی توسعه متعادل منطقه ای (مورد: منطقه قزوین) دکتری دانلود 1393/04/08
امین فرجی ملائی تحلیل شاخص های کیفیت زندگی شهری و برنامه ریزی برای بهبود آن مورد شهر بابلسر کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/31
علی فریدی ماسوله شاخص های گردشگری پزشکی استان های ج.ا.ایران سنجش کارشناسی ارشد دانلود 1396/03/21
علی فیروزبخت ساماندهی فیزیکی - کالبدی محله صوفی آباد- کرج کارشناسی ارشد 1380
فرزاد فضل پور مقدمه ای بر آمایش منطقه ای شهرستان بجنورد کارشناسی دانلود 1369
شهین قاسمی خیاط برنامه ریزیهای توسعه کشاورزی در واحدهای سیاسی استان یزد باتاکید به منابع طبیعی و انسانی هرشهرستان کارشناسی ارشد دانلود 1370
مجتبی قدیری معصوم توان سنجی نواحی جغرافیای ایران برای برنامه ریزی توسعه اقتصادی ( موردمطالعاتی دشت مغان) دکتری 1377
مصطفی قدمی مدل سازی توسعه شهری و گردشگری در چارچوب پایداری (نمونه مورد مطالعه: شهر کلاردشت) دکتری دانلود 1386/10/25
سیداحمد قریشی بررسی توان شهرستان گنبد کاووس برای توسعه اقتصادی کارشناسی دانلود 1374
صدیقه قنبرزاده کاربرد روشهای برنامه ریزی در استان خراسان کارشناسی 1371
زهرا کاشانیان منفرد سیاستهای مسکن در ایران، با تاکید بر تراکم بر ناحیه 1، منطقه 2 شهرداری تهران کارشناسی ارشد دانلود 1381
علی اکبر کاشکی تحلیل ویژگیهای هیدروژئومرفولوژیکی حوضه آبریز رودخانه سرولایت کارشناسی ارشد 1376
احمدرضا یکانی فرد رشدجمعیت، نظام اسکان و مسئله شهرهای جدید در ایران کارشناسی ارشد 1374
مژگان کدخدازاده خلاصه ای از ویژگیهای طبیعی- جمعیتی و اقتصادی استان کرمان کارشناسی 1371
احمد کرباسی بررسی و نقد مطالعات انجام شده پیرامون شهر گلپایگان(تجدید نظر در طرح جامع گلپایگان) کارشناسی ارشد 1365
حسین کربلایی نژاد مطالعات جغرافیایی شهرستان کاشمر کارشناسی دانلود 1370
اردشیر کریمی ارزیابی کالبدیی-فضایی شهرهای بعد جنگ با تأکید بر کیفیت زندگی(نمونه موردی:شهر سرپل ذهاب) کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/09
مهناز کشاورز سنجش وارزیابی رویکرد توسعه پایدار و امکانِ کاربست آن دربازآفرینی بافتهای فرسوده شهری مطالعه موردی شهر خرم آباد دکتری دانلود 1390/02/20
احمد کلاه مال همدانی بررسی توان توسعه اقتصادی اجتماعی با تاکید بر عوامل طبیعی کارشناسی ارشد 1368
دلاور کونانی ارزیابی و تحلیل کاربری اراضی شهر پلدختر کارشناسی ارشد دانلود 1385/07/15
مینا گیسو بررسی ساختارهای فیزیکی شهر ساوه کارشناسی 1370
مینا گیو بررسی ساختارهای فیزیکی شهر ساوه کارشناسی دانلود 1370
مجتبی یمانی نجف آبادی توان شناسی طبیعی انسانی مناطق برای سکونت گزینی، منطقه نمونه : استان چهار محال بختیاری کارشناسی ارشد دانلود 1369
محمدهادی مباشری بررسی توانهای توریستی شهرستان شیراز کارشناسی ارشد 1374
اکبر محمدی اثرات توسعه شهری بر منابع زیست محیطی سنندج کارشناسی ارشد دانلود 1380
سجاد محمدی سنجش کیفیت زندگی شهری در قلمرو کالبدی- محیطی منطقه ی دو شهر قم کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
صابر محمدپور تحلیل شاخص‌های کالبدی آسیب‌پذیری لرزه‌ای در بافت‌های فرسوده شهری: با طراحی سناریو جهت مدیریت بحران زلزله؛ (مطالعه موردی: محله سیروس تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/26
مرتضی محمدپورجابری تحلیل نابرابری اجتماعی در برخورداری از خدمات شهری ( نمونه موردی شهر اسفراین) کارشناسی ارشد دانلود 1386
بهنام محمدی کوهساره توانهای محیطی شهرستان اردبیل کارشناسی دانلود 1372
رجبعلی مختارپور ارزیابی روشهای تعیین محدوده در طرحهای هادی شهری کارشناسی ارشد دانلود 1374
تقی مدانلوجویباری توانهای محیطی و انسانی شهرستان قائمشهر کارشناسی ارشد دانلود 1374
مهدی مدیری الزامات مکان یابی تاسیسات شهری و ارائه الگوی بهینه از دیدگاه پدافند غیر عامل دکتری دانلود 1389/01/24
ایرج مرندی نقش روستاشهرها در توسعه روستاهای پیرامون (مطالعه موردی: روستاشهر ایلخچی ـ شهرستان اسکو کارشناسی ارشد 1378
کاظم مظفری بررسی توانهای محیط طبیعی شهرستان اراک کارشناسی دانلود 1373
رضا معتقدی بارفروشی ویژگیهای جغرافیای طبیعی شهرستان بابل کارشناسی ارشد دانلود 1370
علیرضا معروفخانی جغرافیای عمومی شهرستان قزوین کارشناسی دانلود 1374
محمدرضا مقدم بررسی رابطه شهراهواز با روستاهای شمالی آن کارشناسی ارشد 1371
محمد ملکی بررسی اثرات بهره برداری از توانهای تفریحی- توریستی- تاق بستان برفضای شهرکرمانشاه کارشناسی ارشد دانلود 1379
مسعود مینائی پیاده‌سازی مدل آمایشی کشاورزی با استفاده از منطق فازی و سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)(منطقه مورد مطالعه:فریدون شهر) کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/13
ایوب منوچهری میاندواب سیر تحولات نظام شهری در منطقه آذربایجان و ارائه الگوی بهینه کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/30
نصرالله مولائی هشجین برنامه ریزی توسعه خدمات زیربنایی وروبنایی نواحی روستایی از دیدگاه جغرافیا مطالعه موردی شهرستان خلخال دکتری 1378
علی اکبر نجفی کانی قابلیت های کشاورزی و اثرات آن درتوسعه اقتصادی، اجتماعی روستاها (نمونه موردی: روستاهای شهرستان بابل) کارشناسی ارشد دانلود 1377
طاهره نعمتی آسیب شناسی عدم تحقق طرح های توسعه شهری، نمونه موردی شهر جدید هشتگرد کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/13
محمد نمکی جغرافیا و برنامه ریزی شهری مهاباد کارشناسی ارشد دانلود 1372
هدایت الله نوری زمان آبادی مدلی برای برنامه ریزی منطقه ای... برنامه ریزی توسعه شهرستانی برای استان اصفهان:طرح نمونه; شهرستان شهرضا کارشناسی ارشد 1366
حلیمه خاتون هادی پور توانمند سازی نظام مدیریت شهری با تاکید بر محله محوری و مشارکت مردمی، مطالعه موردی محله های سنگلج و شهرک غرب تهران دکتری دانلود 1388/07/15
حمید هادیلو مکانیابی دفن بهداشتی مواد زائد جامد شهر زنجان با استفاده از GIS کارشناسی ارشد دانلود 1386
محسن هاشمی فشارکی تحلیل بر مسائل کاربری اراضی منطقه یک شهرداری اصفهان کارشناسی ارشد دانلود 1382
مجید همراه روش مناسب بهرهوری از زمین و بکارگیری آن در بهرهوری توسعه استان کهکیلویه و بویراحمد کارشناسی ارشد 1373
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مدل ها و فنون تصمیم گیری در آمایش شهری 4802292 2 22 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/08 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
تحلیل ساختار فضایی منطقه 4802860 2 34 هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:00) 1397/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
نمایش 2 نتیجه