اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمد سلمانی

محمد سلمانی

محمد سلمانی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
شعله آقاخانی نقش مشارکت و همیاری در توسعه پایدار کشاورزی (مطالعه موردی دهستان سخت سر شهرستان رامسر) کارشناسی ارشد
محمدرضا اقاسی بررسی پتانسیل های گردشگری پایدار با تاکید بر قابلیتهای زیست محیطی روستای ارتش اباد کارشناسی
ناهید اکبری سامانی ارزیابی شاخص های پایدار گردشگری روستائی مطالعه موردی : بخش سامان - شهرستان شهر کرد کارشناسی ارشد
بهنام الماسی دانش و فناوری نوین و نقش آن در احیائ نگهداری و احداث قنات کارشناسی
حدیث امین دین نقش گردشگری خوراک - محور در توسعه پایدار گردشگری شهری (مطالعه موردی: شهر شیراز) کارشناسی ارشد
علی اسعدی ارزیابی سطح شناخت آمادگی و مشارکت مردم روستای شهرستانک در برابر محاطرات طبیعی کارشناسی
نسرین آذرباد بیین شبکه ای پیوند شهر وروستا با تاکید بر جریانهای جمعیتی دکتری
مسلم دارابی سرور وضعیت پسماند روستایی روستای آقاج از توابع بخش غرب در شهرستان فامنین کارشناسی
یوسف کرمی بررسی سطح نوسانات آبهای زیر زمینی و تاثیر آن بر اقتصاد کشاورزی کارشناسی
هدی عدالت یار ارزیابی تاثیر اجرای طرح های بهسازی کانال های آبیاری روستایی و مخاطرات ناشی از تغییر تنوع زیستس مورد مطالعه :خور و بیابانک کارشناسی ارشد
حسین عیوضی بررسی وضعیات اشتغال و کارآفرینی در شهرستان کمیجان (استان مرکزی) کارشناسی
صامت فرهادی ارزیابی اثرات طرح بهسازی مسکن بر توسعه کالبدی نواحی روستایی مطالعه موردی : دهستان چهاردولی شرق شهرستان قروه کارشناسی ارشد
سیدحمیدرضا فاطمی مدیریت پسماند در نواحی روستایی با تاکیدبرمشارکت جوامع علمی روستای خلیل آباد دهستان نارستان بخش مقدا ، شهرستان اردکان استان یزد کارشناسی
محمدجواد قصابی ارزیابی اثرات توسعه ای گردشگری مناطق خشک با رویکرد گردشگری پایدار کارشناسی ارشد
محمود قلی نژاد آسیب شناسی دفن و بازیافت زباله مطالعه موردی دهستان دودهک شهرستان دلیجان کارشناسی
عادله حق اللهی اثرات اقتصادی اجتماعی تغییر کاربری اراضی باغستان شهریار کارشناسی
فاطمه حسنی راد نقش فناوری اطلاعات در توسعه اقتصاد روستایی (مطالعه موردی: شوش دانیال ) کارشناسی ارشد
مائده حسن زاده مصطفائی روندچگونگی تغییر کاربری اراضی کشاورزی روستایی براثرکاهش منابع آب کارشناسی
حسن حیدری امکان سنجی گردشگری عشایر در توسعه اشتغال جوانان در نواحی عشایری روستای بوالقیطاس ، کلین ، ری کارشناسی
عبداله حسین زاده کرده مه امکان سنجی ایجاد شرکت های تعاونی کارآفرینی روستائی ( دهستاننخلستان) خورو بیابانک کارشناسی
طیبه هوشمند اشتغال مهاجرین روستای مرتضی گرد کارشناسی
فاطمه حسین جانی تبیین نقش کشت محصولات ارگانیک در اقتصاد مناطق روستایی (مورد مطالعه شهرستان فراهان) کارشناسی ارشد
نسرین کاظمی تبیین تاثیر پیوند های اجتماعی شهری-روستایی بر تاب آوری در شرایط خطر زلزله مطالعه موردی استان تهران دکتری
طاهره کردی ارمکی سنجش و تحلیل اثرات شهرک صنعتی عباس آباد بر ارتقاء کیفیت زندگی مناطق روستایی(مطالعه موردی روستای سیاه چشمه و روستای عباس آباد) کارشناسی ارشد
بهاره محمودی تحلیل اثرات بیمه قالیبافی بر وضعیت اجتماعی و اقتصادی خانوارهای روستایی کارشناسی ارشد
پیام مرادی ارزیابی رضایتمندی روستائیان از عملکرد دهیاری ها ، مطالعه موردی روستاهای دهستان جوقین از شهرستان شهریار کارشناسی
حمید مرتضائی گردشگری آب درمانی و تاثیر آن بر توسعه پایدار ( منطقه گردشگری آبگرم ، شهرستان آوج استان کارشناسی
رضا نمازی امکان سنجی توسعه گردشگری کم شتاب با استفاده از ظرفیت های میراث فرهنگی و طبیعی-شهرستان کاشان کارشناسی ارشد
حسن اروجی مکانیابی ژئومرفوسایتهای گردشگری با فرآیند تحلیل شبکه ای(پ.ن.آ) وارزیابی آنها از طریق مدل های ژئومورفوتوریستی.مطالعه موردی:شهرستان طبس کارشناسی ارشد
حسین رحمتی سطح رضایت مندی روستاییان از کیفیت خدمات دهیاری روستای کچومثقال کارشناسی
شایان رضائی ارزیابی سطح شناخت مشارکت و مدیریت ساکنین روستای افجه در تولید پسماند خانگی ( روستای افجه ، دهستان لواسان کوچک، شمیرانات استان تهران کارشناسی
علی رضائی ارزیابی و اولویت بندی ریسک مخازن آب آشامیدنی مناطق روستایی( مطالعه موردی دهستان های سده و شمس آباداز بخش مرکزی کلان شهر اراک کارشناسی ارشد
زهرا صادق زاده سنجش و تحلیل اثرات تولید گل و گیاه در توسعه اقتصادی نواحی روستایی(مطالعه موردی شهرستان پاکدشت) کارشناسی ارشد
محمدسلمان شریفی ولدانی ادراک محیطی مخاطرات گردشگری در مناظق خشک و بیابانی (نمونه موردی شهرستانهای نائین و خورو بیابانک ) کارشناسی ارشد
مهشید تاجیک تست کارشناسی
محدثه تکلو بررسی قابلیت های گردشگری روستایی روستای مانیزان کارشناسی
فرزاد ویسی تحلیل الگوهای مهاجرت فصلی ودوره ای نیروی کارروستایی ونقش آن در اقتصاد روستایی(مطالعه موردی:شهرستان سرو آباد استان کردستان دکتری
نسرین آذرباد تبیین شبکه‌ای پیوند شهر و روستا با تأکید بر جریان‌های جمعیتی در شهرستان فیروزکوه دکتری دانلود 1389/04/01
احمد ارجمند امکان‌سنجی ایجاد مناطق نمونه اکوتوریسم (مطالعه موردی: منطقه ورزنه) کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/29
حسن اروجی مکانیابی ژئومرفوسایتهای گردشگری با فرآیند تحلیل شبکه ای(پ.ن.آ) وارزیابی آنها از طریق مدل های ژئومورفوتوریستی.مطالعه موردی:شهرستان طبس کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
شعله آقاخانی نقش مشارکت و همیاری در توسعه پایدار کشاورزی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/24
ناهید اکبری سامانی Providing a model for rural tourism entrepreneurship development (Case study: Tehran metropolitan area) دکتری دانلود 1398/11/29
کلثوم الوندی زاده مدیریت ارزیابی مخاطرات زیست محیطی پسماند روستایی شهرستان بویراحمد(مطالعه موردی بخش مرکزی) کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/02
حدیث امین دین نقش گردشگری خوراک- محور در توسعه پایدار گردشگری شهری (مطالعه موردی: شهر شیراز) کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/14
مهدی انگبینی کاربرد خدمات مکان مبنا(LBS)در توسعه¬¬ی گردشگری کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/04
فاطمه بشیریان تحلیل فضایی اقلیم گردشگری استان قزوین با استفاده از مدل Ray Man کارشناسی ارشد 1391/11/17
مهتاب پروانیان تحلیل نقش ابتکارات سبز در انتخاب هتل توسط گردشگران خارجی مورد مطالعه هتل های ۴ ستاره و ۵ ستاره شهر اصفهان کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/11
فریده تقی پور نقش فعالیت های کشاورزی در توسعه روستایی (دهستان سردارآباد, شهرستان شوشتر) کارشناسی ارشد دانلود 1386
فاطمه حسین جانی Explaining the role of organic farming in rural economies (Case study: Rural areas of Farahan city( کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
فاطمه حسنی راد The role of ICT in rural Economic Case study:Rurals of Shoush Danyal city کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/15
مصطفی حمایت خواه بررسی شبکه های مهاجرین روستایی در کلانشهرها و تاثیر آن بر نواحی روستایی مبداء (مورد مطالعه دهستان ییلاق، استان آذربایجان شرقی) کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/15
مهتاب خوش منش تبیین عوامل تسهیل کننده ی گردشگری زنان ایران (مطالعه موردی: دانشجویان دختر دانشگاه تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/19
عسگر دشتی تحول فضایی سکونتگاه ها درایران از سال 1335 تا 1390 کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
مجید رحمانی سریاست توسعه گردشگری کم‏شتاب با استفاده از پتانسیل های بومی منطقه مطالعه موردی: جنوب شرقی دشت کویر کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/22
یزدان رضایی بررسی و مقایسه ژئومورفوسایت های بیستون و شاهو برای تعیین و توسعه ژئوپارک کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/21
مهدی رمضانزاده لسبویی ساختارهای اجتماعی- اقتصادی تاب آوری ساکنین نواحی روستایی در برابر بلایای طبیعی با تاکید بر سیلاب (حوضه چشمه کیله تنکابن و سردآبرود کلاردشت) دکتری دانلود 1392/06/17
انور شریفی برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری درمنطقه تخت سلیمان تکاب کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/26
سید حسن شعبانیان احمدی ارزیابی ریسک حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک به کمک آنالیز چند معیاره تصمیم گیری و GIS مطالعه موردی: استان کرمانشاه کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/15
فواد شمس Review of tourism experts' opinion on the Role of Media and Social Networks in Tourism Development (Case Study: Oramanat Region of Kermanshah Province) کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/12
معصومه صداقتمند برنامه ریزی گردشگری در نواحی روستایی (مطالعه موردی :منطقه دیشموک) کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/04
اطهره عیاشی ارزیابی ریسک در فرایند توسعه سیستم های گردشگری(مطالعه موردی: شهرستان خرم آباد) کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
زهرا سادات عطایی اردستانی The Role of traditional guest house in Economic Development of Local Communities (Case Study: Varzaneh, Iran) کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
علی قنبری نسب تبیین الگو(های) گسترش روستانشینی شهری در حریم کلانشهرها (مطالعه موردی سکونتگاههای روستایی شهرستان رباط کریم) دکتری دانلود 1393/10/22
بهرام کریمی ارزیابی تاثیر ارتقای روستا به شهر در توسعه مناطق کوهستانی.نمونه موردی:بخش دیلمان-شهرستان سیاهکل دکتری دانلود 1391/04/10
سعیده کمندلو Role of public participation to reduce Carbon footprint in urban households Case Study: Arak City کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/01
میترا گلستانی Strategic planning for the development of Ecologes (Case Study: Golestan County) کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/30
یعقوب محمودی تاثیر گردشگری برمعیشت پایدار روستایی (مطالعه موردی: روستای رادکان، شهرستان کردکوی) کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/01
شهرزاد میرزاعابدینی برنامه‌ریزی توسعه گردشگری کم‌شتاب با تاکید بر ژئومورفوسایت‌های نواحی خشک و بیابانی (مطالعه موردی: شهرستان‌های خور و بیابانک و طبس) کارشناسی ارشد دانلود 1395/12/22
عنایت الله مشفق نژادی ارزیابی شاخص های پایداری زیست‌ محیطی مطالعه موردی: سکونتگاه‌ های روستایی پیرامون شهر یاسوج کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/29
دنیز یوسفی The comparative study of the effects of folk music in the development Of rural tourism (case study: Northern the Khorasan and Gilan provinces) کارشناسی ارشد دانلود 1396/02/13
محمد ادبی ممقانی آسیب شناسی گردشگری روستایی با تاکید بر راهبردگردشگری فرهنگ محور مطالعه موردی: بخش کن-دهستان سولقان کارشناسی ارشد دانلود 1391/09/29
ناهید اکبری سامانی ارزیابی شاخص های گردشگری پایدار روستایی (مطالعه موردی: بخش سامان – شهرستان شهرکرد) کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/03
علیرضا امری کاظمی Potentials Assessment to Develope Geotourism and Introducing the National Geopark in Kashan and Maranjab Area کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/16
حمید برقی راهکارهای توسعه یافتگی در روستاهای نواحی خشک مورد مطالعه: روستاهای بخش خوروبیابانک شهرستان نائین استان اصفهان دکتری دانلود 1386/09/17
داداله بهمند بررسی نقش نظام بهره برداری خانوادگی در توسعه پایدار روستایی(مطالعه موردی : شهرستان قیر و کارزین - استان فارس) دکتری دانلود 1389/06/31
نیلوفر تحریری فرد تبیین نقش مشارکت محلی در مدیریت پسماند روستایی مطالعه موردی: دهستان آبعلی، شهرستان دماوند کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/27
مسلم دریکوند بررسی پیامدهای اجتماعی - اقتصادی اسکان عشایر (نمونه موردی: کانون چشمه همیان کوهدشت) کارشناسی ارشد دانلود 1386
علی رضائی Assess and Prioritize Risk for Drinking Water in Rural Arease کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/03
کامران رضائی تقی آبادی ارزیابی میزان رضایتمندی روستاییان از سیستمهای حمل¬ونقل عمومی درنواحی روستایی؛مطالعه موردی:بخش بهمن شهرستان ابرکوه کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/28
رامین ساعدموچشی بررسی روند تحولات الگوی نظام شبکه شهری استان کردستان و چشم‌انداز آینده آن کارشناسی ارشد دانلود 1385
ریبوار سلیمی اردلان بررسی ویژگیهای مساکن روستایی و نقش آن در توسعه پایدار مطالعه موردی شهرستان سقز کارشناسی ارشد دانلود 1387/10/15
محمد سلمان شریفی ولدانی ادراک محیطی مخاطرات گردشگری در مناطق خشک و بیابانی نمونه مورد مطالعه: شهرستان‌های نایین و خور و بیابانک کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/25
زهرا صادق زاده سنجش و تحلیل اثرات تولید گل و گیاه در توسعه اقتصادی نواحی روستایی (مطالعه موردی: شهرستان پاکدشت) کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/05
هدی عدالت یار ارزیابی تأثیر اجرای طرح های بهسازی کانال های آبیاری روستایی و مخاطرات ناشی از تغییر تنوع زیستی ، مورد مطالعه: خور و بیابانک کارشناسی ارشد دانلود 1394/02/15
سیدمهدی علوی عوامل موثر بر رضایتمندی گردشگران ایرانی تورهای خروجی از کشور به مقصد روسیه کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/16
صامت فرهادی ارزیابی اثرات طرح بهسازی مسکن بر توسعه کالبدی نواحی روستایی(مطالعه موردی: دهستان چهاردولی غربی شهرستان قروه) کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/28
بهروز قرنی آرانی تبیین کاهش فقر روستایی با رویکرد مشارکتی (مورد: حوزه آبریز حبله‌رود) دکتری دانلود 1388/03/31
جواد قصابی ارزیابی اثرات توسعه گردشگریدرمناطق خشک با رویکرد گردشگری پایدار (مورد مطالعه: سکونتگاه های روستایی شهرستان خور و بیابانک) کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
علی قنبری نسب تحلیل جاپای بوم شناختی گردشگری خانه‌های دوم در نواحی روستایی (مطالعه موردی : دهستان رودبار قصران – شهرستان شمیرانات) کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/31
نسرین کاظمی ثانی عطااله تبیین تاثیر پیوندهای اجتماعی شهری- روستایی بر تاب‌آوری در شرایط خطر زلزله مطالعه موردی: استان تهران دکتری دانلود 1395/11/10
طاهره کردی ارمکی The Effects of Abbas Abad Industrial Town on the Improvement of Life Quality in Rural Parts of Pakdasht County کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/04
احمد کولیوند بررسی میزان رضایتمندی گردشگران از جاذبه های گردشگری شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/08
شهرزاد میرزاعابدینی Slow Tourism Development Planning; Stressing on Geomorphists in Dry and Desert Areas (Case Study: Khoor-Biabanak and Tabas) کارشناسی ارشد دانلود 1395/12/22
نادر ملایی نقش کارآفرینی در عملکرد دهیاری ها(مطالعه موردی: شهرستان فاریاب) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/16
رعنا مهدوی سنجش توسعه پایدار گردشگری روستایی در روستاهای طالقان( مورد : روستاهای پایین طالقان ) کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/26
محمد نجارزاده امکان سنجی کارآفرینی روستاییان در روند توسعه نواحی روستایی مطالعه موردی: دهستان براآن جنوبی شهرستان اصفهان کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/16
رضا نمازی امکان‌سنجی توسعه گردشگری کم‏شتاب با استفاده از ظرفیت‌های میراث فرهنگی و طبیعی (مطالعه موردی: شهرستان کاشان) کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/14
فرزاد ویسی تحلیل الگوهای مهاجرت فصلی و دوره ای نیروی کار روستایی و نقش آن در اقتصاد روستایی مطالعه موردی شهرستان سروآباد استان کردستان دکتری دانلود 1390/2/12
نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مدیریت بحران در نواحی روستایی 4802750 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
مدیریت منابع محیطی در مناطق روستایی 4802185 2 37 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/22 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
مدیریت توسعه پایدار محیطی در نواحی روستایی 4802302 2 22 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1397/11/03 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
اکوسیستم ها و میراث طبیعی در برنامه ریزی گردشگری 4802829 2 32 هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته دو شنبه (17:00 - 18:00) 1397/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
مبانی جغرافیای گردشگری 4820063 2 03 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/06 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1396
توسعه پایدار روستایی 4802742 2 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
مدیریت بحران در نواحی روستایی 4802750 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
برنامه ریزی محیطی در نواحی روستایی 4802404 2 31 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
مخاطرات انسانی 4820058 2 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
مدیریت منابع محیطی در مناطق روستایی 4802185 2 37 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1396/11/04 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
منابع آب ایران 4820045 2 04 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
منابع آب ایران 4820045 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
نمایش 12 نتیجه
از 1