اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

منصور جعفربگلو

منصور جعفربگلو

منصور جعفربگلو    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

تحصیلاتفعالیت های اجراییمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
علیرضا عباسی بررسی تغییرات زمانی بستررودخانه جغاتو (زرینه رود )از روستای قیزکورپی تا شهر محموداباد کارشناسی
سمیه علی پور بررسی نقش مخاطرات طبیعی بر ایمنی جاده قیدار- سلطانیه کارشناسی
ابوذر اریانژاد بررسی علل فرونشست در سطح دلتای میناب کارشناسی ارشد
فرزانه عزیزی خشکسالی وپیامدهای آن ( مطالعه موردی رودخانه خررود در جنوب غربی دشت قزوین ) کارشناسی
علیرضا باعثی ژئوتوریسم شهر تهران ( ژئوسایت توچال) کارشناسی
عاطفه بختیاری آشکار سازی تغییرات آبراهه های سطح مخروط افکنه جاجرود درمحدوده ورامین کارشناسی ارشد
حمید بذرگری ارزیابی توان های ژئوتوریسم در شهرستان طالقان کارشناسی ارشد
خدیجه احتشامی پور پهنه بندی سیلاب های شهر سبزوار به منظور ساماندهی کانال های شهری کارشناسی ارشد
سمیه عمادالدین تحلیل مقایسه ای شواهد ژئومورفولوژیک تغییرات سطح اساس رودخانه های منتهی به جنوب شرقی دریای خزردر کواترنری پسین (رودخانه نکا و گرگانرود) دکتری
مهدی فصیحی رامندی بررسی جغرافیای طبیعی شهر زاهدان ( با تاکید بر ژئومورفولوژی و منابع آب ) کارشناسی
احمد فواضلی ارزیابی مدیریت ریسک سانحه(بم) کارشناسی ارشد
سعید قنبرپور تعیین حریم ممنوعیت احداث بنا بر پایه پهنه های گسلی و زمین لغزش در کلانشهر تبریز کارشناسی ارشد
فرهاد قراباغی مدل سازی آسیب پذیری ساختمان ها در برابر زلزله در منطقه 6 تهران کارشناسی ارشد
سمیرا قاضی پرگاوگل بررسی جغرافیای طبیعی و وضعیت حرکات توده ای شهرستان گرمی کارشناسی
مرتضی جاهدناوخی بررسی مقایسه ای مخاطرات آلودگی آب در دو حوضه شمال ( کارده ) و غرب ( طرقبه ) مشهد کارشناسی ارشد
زهرا کریمی بررسی ژئومورفولوژیکی حوضه آبخیز ولیان از نظر سیل خیزی کارشناسی
هادی محمدمرادی بررسی آسیب پذیری مدارس ابتدایی شهر بیجار در برابر زلزله و آتش سوزی کارشناسی ارشد
نگار نمدمال مخاطرات ژئومورفولوژیکی توسعه فیزیکی شهر سقز کارشناسی ارشد
فاطمه راهی مقایسه تحول مخروط افکنه های فشندوجابان کارشناسی
سمانه ریاهی اثرات تغییر پوشش و کاربری زمین در منطقه تجریش بر رژیم آبدهی رودخانه دربند کارشناسی ارشد
حسین روحانی نژاد ارزیابی و معرفی جاذبه های طبیعی و ژئوتوریسمی حوضه آبخیز جاسب کارشناسی ارشد
امجد سیفی لاله آمایش سرزمین در استان کردستان با رویکرد دفاعی کارشناسی ارشد
سیده نیلوفر صالح زاده بررسی ایستگاه های سینوپتیک استان کرمانشاه کارشناسی
عبدالباسط صدیقی مهرآبادی پهنه بندی حرکت های دامنه ای حوضه بدرانلو کارشناسی ارشد
سمیه ذهاب ناظوری ژئومورفولوژی مخروط های آتشفشانی بیدخان و مساحیم دکتری
امیر احمدی تحلیل اثر فرسایش آبراهه ای در پایداری خطوط انتقال انرژی (مطالعه موردی: خط لوله گاز نهم سراسری) دکتری دانلود 1397/11/30
امیرصادق اوسطی ارزیابی تاثیرات و تغییرات کاربری اراضی اطراف رودخانه کن بر منابع زیر زمینی کارشناسی ارشد دانلود 1394/01/25
سجاد باقری سید شکری تاثیر ژئومورفولوژی کارست در ویژگی های کمی و کیفی آبخوان¬های کارستی حوضه های قره سو و الوند در استان کرمانشاه دکتری دانلود 1394/01/29
حمیدرضا بیدی پهنه بندی فرسایش با استفاده از داده های ASTER در حوضه آبخیز کلاته سادات سبزوار کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/12
رضا برنا شرایط آب و هوایی مؤثر بر ایمنی حمل و نقل جاده‌ای در محور کرج-چالوس کارشناسی ارشد دانلود 1384
هادی پاک طینت مهدی آبادی پتانسیل سنجی اراضی به منظور ایجاد نیروگاه¬های فتوولتائیک برمبنای سیستم-های تصمیم¬گیری چندمعیاره و داده¬های سنجش از دور در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1391/08/20
مرتضی جاهد ناوخی Comparative investigation of water pollution hazards in basins of north and west of Mashad (kardeh and torghabeh) کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/12
رضا جعفری تحلیل تغییرات شبکه کانال های گیسویی مخروط افکنه های حبله رود و کردان کارشناسی ارشد دانلود 1391/05/08
یاسمن جلالی پهنه بندی ژئومورفولوژی شهر گرگان با اهداف امکان سنجی توسعه شهری کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/27
زهرا حاجی کریمی دولابی مخاطرات ژئومورفولوژیکی جادة کن امام زاده داوود کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/21
آزاده حقی میشامندانی کارتوگرافی نقشه های کاربری پوشش زمین کارشناسی
منصور خیری زاده اروق مقایسه ویژگی های مورفومتری حوضه های زهکشی در سیل خیزی آنها (مطالعه موردی: دامنه های جنوبی سهند و سبلان) کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/30
علیرضا دهقان بررسی مقایسه‌ای و پهنه‌بندی زمین‌لغزش با استفاده از دو مدل AHP و LNRF(محدوده: محور هراز - امام‌زاده هاشم تا آب اسک) کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/26
سمیه ذهاب ناظوری بررسی تطبیقی مورفودینامیک لندفرم‌های مخروط‌های آتشفشانی بیدخوان و مساحیم در کواترنری دکتری دانلود 1392/12/05
سمانه ریاهی تأثیر تغییر پوشش و کاربری اراضی شمال تجریش بر رژیم آبدهی رودخانه¬ی دربند کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/10
امید رحیمی شواهد ژئومورفولوژی تغییرات سطح دریاچه ی زریبار در طی دوره ی هولوسن کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
مسعود رحیمی بررسی عوامل موثر در تغییرات بستر رودخانه ارس ( سد میل مغان تا خروجی رودخانه از ایران) کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/24
علی رضائی ارزیابی و اولویت بندی ریسک مخازن آب آشامیدنی مناطق روستایی (مطالعه موردی: دهستان های سده و شمس آباد از توابع بخش مرکزی کلان شهر اراک) کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/03
حسین روحانی نژاد ارزیابی و معرفی جاذبه های طبیعی و ژئوتوریسمی حوضه آبخیز جاسب کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/15
مرتضی زراعتی بررسی و ارزیابی روش های کمی و کیفی تغییرات کاربری و پوشش زمین درمنطقه کاشان با استفاده از تحلیل تصاویر سنجش از دور ( سنجنده های TM وETM+ ) کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/14
نادر سرمستی بررسی قابلیت سنجنده های LISSIII و ASTER برای ارزیابی نمکزارهای ایران و امکان کالیبراسیون آنها کارشناسی ارشد دانلود 1388/04/08
مجید شادمان سیستم پیشنهادگر مکانی برای بخش مسکن با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی: منطقه 12 شهرداری شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/19
علیرضا صالحی پور میلانی بازسازی سطوح دیرینه دریاچه ارومیه در پلیوستوسن پایانی با استفاده از مطالعه پادگانه‌های دریاچه‌ای دکتری دانلود 1394/03/27
عبدالباسط صدیقی The Assessment of Mass Movements and Critical Levels in Badranlow Basin کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
فرشاد صفری مقایسه توسعه کارستی توده پرآو _ بیستون و تاقدیس نوا در استان کرمانشاه کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/26
غزاله عظیم پور تحلیل فضایی مرگ‌ومیر ناشی از تروما طی دوره سال های1385 تا1395 مطالعه موردی منطقه جنوب تهران کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/04
سمیه عمادالدین Geomorphologic evidences of base level changes in Southeast Rivers of the Caspian Sea in the late Quaternary (case study: Gorgan River and Neka River) دکتری دانلود 1391/10/11
اکرم عیوضی Hydrogeomorphological investigatior of Cheshme-Ali Damghan karst aquifer کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
عصمت فاطمی نژاد تاثیر خشکسالی های اخیر بر روند پیشروی ریگ گناباد(1385-1380) کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/06
سیروس فخری ژئومورفولوژی زاگرس جنوب شرقی ( شمال تنگه هرمز) و تأثیر آن بر دفاع غیر‌عامل از مراکز حیاتی، حساس و مهم (با تأکید بر مکان یابی) دکتری دانلود 1392/01/28
مهدی فرخی قابلیت های ژئومورفولوژیکی توسعه فیزیکی شهر ماسال با تاکید بر فرآیند های دامنه ای کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/26
احمد فواضلی ارزیابی مدیریت ریسک سانحه؛ مطالعه موردی: شهر بم کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/11
مرضیه قدسی تغییرات اکوژئومورفولوژیک نکارود و مقایسه آن با رودخانه تجن دکتری دانلود 1395/07/12
مهرنوش قدیمی ارتباط بین لیتوژئومورفولوژی، کارستی شدن و جریانهای سطحی در منطقه آهکی اشترانکوه دکتری دانلود 1393/03/26
حمید کامرانی دلیر تحلیل تحولات مورفوتکتونیک زون گسلی قم – زفره دکتری دانلود 1398/07/01
آرش کرمی ارزیابی مخاطرات ناشی از توسعه فیزیکی شهر صحنه طی 50 سال گذشته و پیش بینی ان برای آینده کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/25
مسعود کرمی تعیین تقـویم کشت گنـدم دیم در استان همدان با استفاده از داده های اقلیمی کارشناسی ارشد دانلود 1384
فائزه کریمی بررسی ویژگی های هیدروژئومورفولوژیک چشمه کارستی روانسر کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/20
زهرا مبارکی مکان‌یابی کشت زعفران در استان قزوین کارشناسی ارشد دانلود 1384/07/13
خدیجه محمدی Identification and zoning of natural hazards Kabul کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/31
زهرا محمدی تحلیل آسیب پذیری کالبدی ناشی از وقوع زلزله در منطقه 10 تهران کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/27
نسترن محمدزاده ارتباط شدت و مدت یخبندان با عملکرد محصول سیب درختی در استان آذربایجان شرقی کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/18
وحید محمدنژاد آروق تحلیل مقایسه ای تحول مخروط افکنه های دامنه جنوبی البرز شرقی (دامغان تا گرمسار) دکتری دانلود 1390/11/10
امیر مرادی تعیین حریم سیل گیر رودخانه چم توتشامی، به منظور توسعه سکونتگاهی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
فاطمه مرادی پور تحلیل قابلیت ژئومور فوسایت های شهر خرم‌ آباد و پیرامون آن و ارائه مدل بومی ژئوتوریسم شهری دکتری دانلود 1398/04/16
حسین نصیری مدل سازی توان اکولوژیک سرزمین از منظر کاربری های کشاورزی و مرتعداری با استفاده از سیستم-های تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) و منطق فازی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، (مطالعه موردی شهرستان مرودشت) کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/30
نگار نمدمال مخاطرات ژئومورفولوژیکی توسعه فیزیکی شهر سقز کارشناسی ارشد دانلود 1394/01/25
زینب ولی زاده راهبردهای کاهش خسارت ناشی از وقوع زلزله(مطالعه موردی :شهرستان دره شهر) کارشناسی ارشد دانلود 1394/03/26
ابوذر آریانژاد بررسی علل فرونشست و شکاف های موجود در سطح دلتای میناب کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/21
غلامرضا اکبری هیدروژئو مرفولوژی رودخانه قلعه نو با تاکید بر فرسایش رسوب کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/14
مرتضی اکبریان ارزیابی ژئومورفولوژیکی توسعه آتی شهر اراک کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/23
روح‌الله اوجی مطالعه سینوپتیکی الگوهای جوی و فراوانی و مسیر چرخندها در دوره‌های ترسالی غرب میانه ایران کارشناسی ارشد دانلود 1385
عاطفه بختیاری آشکارسازی تغییرات آبراهه‌های سطح مخروط‌افکنه جاجرود در محدوده ورامین کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/28
حمید بذرگری ارزیابی توانهای ژئوتوریسم در شهرستان طالقان کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/30
حمیدرضا جدی ازغندی پیش بینی آلودگی هوا با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی کارشناسی ارشد دانلود 1392/04/01
مهدی حسین زاده قابلیت های ژئومورفولوژیکی توسعه شهری بیرجند کارشناسی ارشد 1384
کاظم رجبی رضاقلی قشلاقی اثر یخبندان بر محصول سیب زمینی در نواحی مختلف استان اردبیل کارشناسی ارشد دانلود 1384
جهان رستمی‌نیا شناسایی فرآیندهای ژئومورفولوژیکی تحدید کننده توسعه شهر خرم‌آباد کارشناسی ارشد دانلود 1385
مهناز رضایی Tehran potential earthquake hazard potential job evaluation کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/23
امجد سیفی لاله آمایش سرزمین در استان کردستان با رویکرد دفاعی کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/13
هدیه سلطان پور ارزیابی مخاطرات ناشی از زلزله در شمال غرب شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/05
محمد طاهرخانی بررسی اقلیم شهرستان تاکستان از دید جغرافیا کارشناسی دانلود 1376
محمد علیرضالو بررسی پتانسیل رسوبدهی حوضه آبخیز فشند با استفاده از مدل هیدروفیزیکی کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/21
یاور علی نیا بررسی آثار و پیامدهای هیدرو پلتیکی خشک شدن دریاچه ارومیه بر مناطق همجوار کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
اکرم فتح الهی ارزیابی تاثیر اقدامات آبخیزداری در کاهش رسوبدهی حوضه آبخیز سد نهم ( زیر حوضه زنجانرود) کارشناسی ارشد دانلود 1385
فرهاد قراباغی مدل‌سازی آسیب‌پذیری ساختمان‌ها در برابر زلزله در منطقه 6 تهران کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/12
سعید قنبرپور تعیین حریم ممنوعیت احداث بنا بر پایه ی پهنه های گسلی و زمین لغزش در کلان شهر تبریز کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/19
هادی محمد مرادی بررسی آسیب پذیری مدارس ابتدایی شهر بیجار در برابر زلزله و آتش سوزی کارشناسی ارشد دانلود 1394/02/23
یوسف هاشمی Assessment and explanation sense of security in the border areas, case study (Arvand river border) کارشناسی ارشد دانلود 1395/09/15
نام درس
 
نمایش 20 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در مخاطرات محیطی 4801565 2 11 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:00) 1399/04/18 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
ژئومورفولوژی و مخاطرات دامنه ها 4801355 2 11 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/18 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1398
تهیه و تفسیر نقشه ها و نمودارهای اقلیمی 4801326 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/15 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1398
سنجش از دور و GIS پیشرفته در ژئومورفولوژی 4801384 2 13 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/23 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
سنجش از دور و GIS پیشرفته در ژئومورفولوژی 4801384 2 11 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/23 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
کاربرد سنجش از دور در مخاطرات محیطی 4801276 2 11 هرهفته شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته شنبه (16:00 - 17:00) 1398/11/02 (15:00 - 17:00) ترم اول 1398
مخاطرات محیطی 4801199 2 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/24 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در مخاطرات محیطی 4801565 2 11 هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) 1398/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
ژئومورفولوژی و مخاطرات دامنه ها 4801355 2 11 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/04/04 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1397
مخاطرات طبیعی 4820057 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
سنجش از دور و GIS پیشرفته در ژئومورفولوژی 4801384 2 11 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/24 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
کاربرد سنجش از دور در ژئومورفولوژی 4801236 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1397/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
مخاطرات محیطی 4801199 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
ابعاد سرزمینی برنامه ریزی فضایی 4802863 2 34 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1397/04/09 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1396
کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در مخاطرات محیطی 4801565 2 26 هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) 1397/04/09 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
ژئومورفولوژی و مخاطرات دامنه ها 4801355 2 24 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1397/04/05 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1396
تکنیک ترسیم نقشه های ژئومورفولوژی 4801235 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:00) 1397/04/02 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1396
کارتوگرافی و تهیه نقشه های موضوعی 4820071 2 10 هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) 1396/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
کاربرد سنجش از دور در ژئومورفولوژی 4801236 2 01 هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:00) 1396/11/01 (16:00 - 18:00) ترم اول 1396
ژئومورفولوژی و مخاطرات دامنه ها 4801781 2 54 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
نمایش 20 نتیجه
از 1