اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمد باقر قالیباف

محمد باقر قالیباف

محمد باقر قالیباف    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
زهرا ادیب نیا بررسی ضرورت نگرش فضایی به سیاستهای جمعیتی ایران کارشناسی ارشد
اسماعیل اصغری واستانی جنبش های قومی در پاکستان وتاثیر آن برامنیت ملی جمهوری اسلامی ایران(مطالعه موردی:ایالت بلوچستان پاکستان) کارشناسی ارشد
سید محمد حسینی تبیین نقش غذا در رقابت های ژئوپلتیکی با تاکید بر جایگاه ایران دکتری
حسن مومنی بررسی فرصت ها وچالشهای سیاسی،امنیتی مرزهای جمهوری اسلامی ایران وجمهوری آذربایجان کارشناسی ارشد
سیده زهرا موسوی تبیین تاثیر برنامه های توسعه درایران بر مشکلات محیط زیستی دریاچه ارومیه دکتری
سیدرحمت اله موسوی فر تبیین بنیان های سازماندهی سیاسی فضا در مقیاس های (سطوح) جغرافیایی براساس رویکرد سیستمی دکتری
مریم امیدی آوج تبیین توزیع فضایی قدرت در نظامهای سیاسی دکتری
سیدمحمدجواد شوشتری نقش فرهنگ سیاسی در تکوین حکومت محلی در ایران.مطالعه موردی:تهران دکتری
سیدمحمد یعقوبی تبیین ژئوپلتیکی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایراندر نطقه خلیج فارس کارشناسی ارشد
مجید غلامی Presenting the Strategic Model of the Islamic Republic of Iran towards the North Atlantic Treaty Organization دکتری دانلود 1398/04/24
زهرا موسوی تبیین تاثیر برنامه های توسعه در ایران بر مشکلات محیط زیستی دریاچه ارومیه دکتری دانلود 1395/10/07
سید رحمت اله موسوی فر تبیین بنیان های سازماندهی سیاسی فضا در مقیاس های(سطوح) جغرافیایی بر اساس رویکرد سیستمی دکتری دانلود 1398/06/31
حسن مومنی تبیین اثرات تحولات اقتصادی در جمهوری آذربایجان بر هویت های همزیست درنواحی آذری نشین ایران دکتری دانلود 1398/10/30
علی اصغر احسانی فرد ارائه مدل راهبری سیستم های کنترل هوشمند مبتنی بر ج.آی.س در ساماندهی حمل ونقل ترافیک شهری کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/03
زهرا ادیب نیا بررسی ضرورت نگرش فضایی به سیاستهای جمعیتی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/16
احسان یاری شگفتی Rethinking the dominant discourse of political management of space in Iran کارشناسی ارشد دانلود 1393/02/27
اسماعیل اصغری واستانی جنبش های قومی در پاکستان وتاثیر آن برامنیت ملی جمهوری اسلامی ایران(مطالعه موردی:ایالت بلوچستان پاکستان) کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/29
مریم امیدی آوج تبیین توزیع فضایی قدرت در نظام های سیاسی بسیط مطالعه موردی ایران دکتری دانلود 1390/03/31
بهروز بالایی لنگرودی ارزیابی آسیب پذیری شبکه‌ی حمل و نقل در برابر زلزله – مطالعه‌ی موردی: منطقه‌10 شهرداری تهران کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/11
معین برزگرزاده زرندی تبیین کشمکش های سرزمینی منطقه جنوب آسیا کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
محمدهادی پوینده تببین جغرافیایی بنیادهای هویت در مقیاس محلی، ملی و جهانی دکتری دانلود 1392/03/19
حسین جعفری سیریزی نقش پیمان ها و قراردادهای سیاسی- نظامی ترکیه با اسرائیل و آمریکا در امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/02
شهریار حیدری تبیین فرایندهای ژئوپلتیکی- ژئواکونومیکی قاچاق کالا و ارز در مناطق مرزی استان کرمانشاه دکتری دانلود 1391/12/15
علی حسینی شهر نشینی و توسعه فرهنگ سیاسی در ایران دکتری دانلود 1393/07/19
محمد حسینی تبیین نقش غذا در رقابت های ژئوپلیتیکی با تأکید بر جایگاه ایران دکتری دانلود 1393/09/25
محمود سازگاری اردکانی تببین قلمروخواهی بازیگران سیاسی در منطقه خاورمیانه مطالعه موردی: جنبش اخوان‏المسلمین دکتری دانلود 1393/11/21
سیدمحمدجواد شوشتری تبیین نقش فرهنگ سیاسی ایرانیان در تکوین حکومت محلی در ایران (مطالعه موردی تهران) دکتری دانلود 1391/12/15
علی صادقی تبیین نقش دولت الکترونیک در افزایش قدرت ملی در ایران دکتری دانلود 1391/02/19
سیدمحمد عیسی نژاداتشگاه بررسی نقش سازمان ملل متحد در روند تحولات مناقشه ناگورنو قره باغ کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/03
سیدمحمد یعقوبی تبیین ژئوپلیتیکی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در منطقه‌ی خلیج فارس مبتنی بر انرژی های فسیلی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
مجید غلامی تحول مفهوم امنیت و حاکمیت در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/26
علی محمدپور طراحی الگوی تقسیمات سیاسی-اداری فضای شهری مطالعه موردی:شهر تهران دکتری دانلود 1391/11/03
مصطفی محمدی ده چشمه مدلسازی مؤلفه های ریسک پذیر مؤثر در ایمن سازی شهر کرج دکتری دانلود 1390/10/06
ابوالقاسم محمودی تبیین اثرات جنگ ایران و عراق بر هویت قومی اعراب خوزستان کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/03
سهیل محمودی مطالعه تطبیقی زمینه¬های شکل¬گیری دولت سرزمینی در ایران و انگلستان کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/21
رضا مختاری تبیین ژئوپلیتیکی تحریم‌های سیاسی-اقتصادی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/21
صنعان مرادی مطالعه‌ی تطبیقی مفهوم دولت در گفتمان‌های سیاسی مدرن و پست‌مدرن کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/19
سجاد مرادی نیا آسیب شناسی توزیع فضایی قدرت در کلانشهر تهران با تاکید بر حکمروایی شهری کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/25
مهدی میرزاده کوهشاهی تبیین اثرگذاری عوامل ژئوپلیتیکی بر گسترش دموکراسی در خاورمیانه مطالعه‏ی موردی: ایران و عربستان سعودی دکتری دانلود 1392/12/20
حسن مومنی بررسی فرصت¬ها و چالش¬های سیاسی- امنیتی مرزهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
حمیده مومنی تحلیل ژئوپلتیکی روابط ایران و ترکیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی با رویکرد سازه انگاری کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/25
بهرام نصراللهی زاده رقابت قدرت‌های منطقه‌ ای و فرامنطقه‌ ای در کردستان عراق؛ با تأکید بر چشم‌ انداز ژئوپلیتیکی روابط جمهوری اسلامی ایران و حکومت آن ناحیه دکتری دانلود 1396/07/17
علی نقابی ارزیابی وسنجش مرکز گرایی و مرکز گریزی اقوام ایرانی کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/30
مهسا واعظی Study the role of local government in tourism development (Case Study: Tourism in Tehran) کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/19
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مدیریت سیاسی فضا (ملی و محلی) 4804059 2 44 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/09 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1398
ساخت های سیاسی فضایی(محلی، ملی، منطقه ای ، کروی) 4804047 2 44 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/23 (15:00 - 17:00) ترم اول 1398
نظام های ژئوپلیتیک 4804024 2 44 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/26 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1397
مدیریت سیاسی فضا 4804028 2 41 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1397/11/01 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
ساخت های سیاسی فضایی(محلی، ملی، منطقه ای ، کروی) 4804047 2 19 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1397/10/29 (15:00 - 17:00) ترم اول 1397
نظام های ژئوپلیتیک 4804024 2 42 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/06 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
نظام های ژئوپلیتیک 4804024 2 41 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1397/04/06 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1396
نظام های ژئوپلیتیک 4804024 2 19 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1396/11/02 (15:00 - 17:00) ترم اول 1396
مدیریت سیاسی فضا 4804028 2 41 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1396/11/02 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
نمایش 9 نتیجه
از 1