اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

کیومرث یزدان پناه درو

کیومرث یزدان پناه درو

کیومرث یزدان پناه درو    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

تحصیلاتفعالیت های اجراییعضویت در مجامع ملی و بین المللیکتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بهناز احمدی تحلیل ژئوپلتیکی بر حوضه های آبریز مشترک ایران و همسایگان و تاثیر آن بر هیدروپلتیک ایران کارشناسی
سیدجلال احمدی نقش اقوام در ایجاد ثبات ژئوپلیتیکی پایدار در افغانستان با تاکید بر پشتون ، تاجیک ، هزاره و ازبک کارشناسی ارشد
بهنام الماسی ارائه الگوی آمایش سرزمین نواحی ساحلی دریای مکران با رویکرد توسعه و امنیت پایدار منطقه ای کارشناسی ارشد
علی اصغر اسدی تحلیلی بر کارکردهای مهمان شهرهای ویژه پناهندگان افغانی در ایران کارشناسی ارشد
سکینه اشتری ماهینی قدرت نرم و بررسی تاثیر برنامه های هالیوودی بر ترویج ایران هراسی کارشناسی
مصطفی برزگر تحلیل نابرابری فضایی از منظر آمایش سرزمین.مطالعه موردی البرز جنوبی ایران کارشناسی ارشد
علی بهزادیان بررسی نقش و کارکرد قدرت نرم در امنیت ملی ایران، مطالعه موردی: استان سیستان و بلوچستان کارشناسی
صادق بوستانی نقش ژئوپلیتیک مقاومت در ارتقاء قدرت منطقه ای ایران کارشناسی ارشد
محسن فتحی تبیین شاخص ها و استانداردهای آمایش دفاعی امنیتی مناطق مرزی در افق 1404 کارشناسی ارشد
خسرو فتوت اسکندری نقش و جایگاه استراتژیک آبراه های بین المللی در مناسبات جهانی (مطالعه موردی کانال سوئز) کارشناسی ارشد
عتیق الله قمری تحلیل ژئوپلیتیکی مدیریت سرزمینی در افغانستان و ترسیم چشم انداز آمایش سرزمین در این کشور دکتری
مجتبی حاجی زمان بررسی نقش و جایگاه استراتژیک خوزستان در بعد امنیت ملی و نمطقه ای با تاکید بر مسایل گروهک های جدایی طلب کارشناسی
محمد حیدری بیرامی بررسی ویژگی های مکانی در چشم انداز جهانی شدن کارشناسی
مجتبی خاتونی خادر بررسی وتحلیل ژئوپلیتکی عملکرد گروههای تروریستی در رسانه های اجتماعی مورد پژوهش داعش کارشناسی ارشد
مائده مهدوی ثابت تحلیلی راهبردی بر ژئوپلتیک هند جدید و تاثیر آن ژئوپلتیک شبه قاره و تاثیر ان بر ژئوپلتیک ایران کارشناسی
معصومه مهدئی گسترش تروریست وافراط گرایی در منطقه با تاکید بر پاکستان و تاثیر آن بر امنیت جمهوری اسلامی ایران کارشناسی
فاطمه مؤمنی نقش آمایش سرزمین در ساماندهی حوضه زاینده رود با تاکید بر بحران توزیع آب در مرکز ایران کارشناسی ارشد
عاطفه نائینی سیر تحولات ژئوپلوتیکی عراق از 2010 تا 2015 با تاکید بر پدیده بی نظمی رشد جغرافیایی تروریسم در این کشور کارشناسی
محمدامین نقیب زاده بررسی وتبیین قومیت ها در فرآیند ملت سازی مطالعه موردی قفقاز جنوبی کارشناسی
محمد نصیری آسیب شناسی ژئوپلیتیکی سیاست های ایران در قبال افغانستان کارشناسی ارشد
فاطمه نیک اخلاق بررسی منابع و سرچشمه های تهدیدزا در شرق ایران(سیستان و بلوچستان) کارشناسی
امید نوروزی تبیین ارتباط راهبردهای دفاع و امنیت با سرزمین ، حوزه مطالعه ژئوپلتیک جنوب شرق ایران و مناطق پیرامونی کارشناسی
رضا رحیمی دلایل و زمینه های ژئوپلتیکی شکل گیری ائتلاف نظامی عربی در جنوب غرب آسیا و آثار آن بر روی امنیت منطقه ( با تاکید بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران ) دکتری
مجید رضوی صوفیانی ارزیابی تناسب کاربری اراضی از طریق مدل توان اکولوژیک (مطالعه موردی شهرستان رشت) کارشناسی ارشد
سیده هنگامه سلیمی زاویه جایگاه مفهومی رقابت و منازعه در فضای مجازی با توجه به کارکرد ژئوپلتیکی آن کارشناسی
مرضیه شکرزاده وطنی بررسی تاثیر تحولات یمن بر ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک تنگه باب المندب و تنگه هرمز با تاکید بر انیت ملی ایران کارشناسی
فاطمه ولوئیان تطبیق سازی گفتمان حضرت علی(ع).... کارشناسی
محدثه وطن دوست میاندهی پیامدهای پلتیکی جنگ عربستان سعودی به یمن .... کارشناسی
سید جلال احمدی The role of ethnic groups in stabilizing geopolitical stability in Afghanistan with an emphasis on Pashtun, Tajik, Hazara and Uzbek کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/05
ایرج احمدزاده Analysis of Saudi Arbia's role in changes Southwestern Asia's geopolitical And its impact on geopolitics of Iran کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/28
علی باقری Investigating the Islamic Republic of Iran ethnic policies in popular movies کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
مصطفی برزگر Analysis of Spatial Inequality from the Viewpoint of Territorial Planning ( Case Study: Southern Alborz Region ) کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
حسین بقایی نیا بررسی و تبیین نقش قدرت نرم در ارتقاء امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/18
صادق بوستانی The Role of Resistance Geopoliticas in Promoting Iran's Regional Power کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/25
مائده حاجی رمضان Specifying Iran's geostrategic capacity at MAKRAN's boundery کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/27
علی خدامرادی فیروز نقش تجمع انسانی در بالا بردن دمای سطح زمین و گسترش شهری با استفاده از داده های سنجش از دور کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/09
فتح اله دهقان Geopolitical Explavation of Russian – Iranian relations from 2001,2019 دکتری دانلود 1398/08/20
رضا رحیمی دلایل و زمینه های ژئوپلیتیکی شکل گیری ائتلاف نظامی عربی در جنوب غرب آسیا و آثار آن بر روی امنیت منطقه ای (با تأکید بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران) دکتری دانلود 1397/10/09
شهاب الدین شفیع رقابت های ژئوپلیتیکی آمریکا و چین در منطقه آسیا-پاسیفیک کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/08
فرزاد عابدی شجاع Investigating the Effect of Good City Governance in Managing and Controlling Social Damage (Case Study: Tehran) کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/02
مرتضی فتح الله زاده آسیب‌ شناسی سیاست‌ های مرزی جمهوری‌ اسلامی‌ ایران در زمینه ترانزیت مواد مخدر از مرزهای شرقی و ارائه راهبرد بهینه کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/10
خسرو فتوت اسکندری نقش و جایگاه استراتژیک آبراه‌های بین المللی در مناسبات جهانی کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/31
خسرو فتوت اسکندری نقش و جایگاه استراتژیک آبراه‌های بین المللی در مناسبات جهانی کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/31
عتیق اله قمری تحلیل ژئوپولیتیکی مدیریت سرزمینی در افغانستان و ترسیم چشم انداز آمایش سرزمین در این کشور دکتری دانلود 1397/09/05
فاطمه مومنی نقش آمایش سرزمین در ساماندهی حوضه زاینده رود با تاکید بر بحران توزیع آب در مرکز ایران کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/30
رضا مومن زاده منطقه گرایی در تفکر استراتژیک جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر ژئوپلیتیک دکتری دانلود 1397/08/30
بهرام نصراللهی زاده رقابت قدرت‌های منطقه‌ ای و فرامنطقه‌ ای در کردستان عراق؛ با تأکید بر چشم‌ انداز ژئوپلیتیکی روابط جمهوری اسلامی ایران و حکومت آن ناحیه دکتری دانلود 1396/07/17
علی اصغر اسدی تحلیلی بر کارکردهای مهمان شهر های ویژه پناهندگان افغانی در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/07
توحید اصغری تبیین ملاحظات دفاعی- امنیتی استان زنجان از منظر آمایش سرزمین کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/05
بهنام الماسی Presenting the Spatial Planning Pattern of Makran Sea Coastal Areas withSustainable Regional Security and Development Approaches کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
زهرا امینی نیا راهبردهای ژئوپلیتیکی آمریکا و ناتو در جنوب غرب آسیا (مطالعه موردی: یمن) کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/27
مجتبی خاتونی خادر بررسی وتحلیل ژئوپلیتکی عملکرد گروههای تروریستی در رسانه های اجتماعی مورد پژوهش داعش کارشناسی ارشد دانلود 1394/05/24
صدف ریاحی ثالث بررسی روند جهانی شدن شهرها و مقایسه تطبیقی شهرستان بندرعباس با شهر دبی کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/29
مصطفی رشیدی آسیب‌شناسی ژئوپلیتیکی برنامه‌ریزی در فضای سرزمینیِ ایران با رویکرد آمایش‌سرزمین و ارائه‌ی مدل راهبردی دکتری دانلود 1393/08/20
ندا عسگری بررسی روند مشارکت زنان در انتخابات مجلس شورای اسلامی (دوره های 10- 9- 8) مطالعه موردی: شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/01
محسن فتحی تبیین شاخص ها و استانداردهای آمایش دفاعی-امنیتی مناطق مرزی ایران در افق 1404 کارشناسی ارشد دانلود 1395/05/05
عباس کاظمیان بازنمایی ژئوپلیتیک فیلمهای آمریکایی¬پس از حادثه 11 سپتامبر مطالعه¬موردی:فیلمهای مربوطبه کشورهای مسلمان جنوب غرب آسیا کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/01
غلامعلی مصطفوی Explanation of the Pattern of Iran-Turkey Geopolitical Relations (Since 2002) کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/03
محمد نصیری آسیب شناسی ژئوپلیتیکی سیاست های ایران در قبال افغانستان کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/30
سمیه نوری تحلیل سازمان فضایی مطلوب استقرار جمعیت از منظر آمایش سرزمین (مورد مطالعه: استان زنجان) کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/23
ابوالفضل نوروزی Spatiol plannig of border regions with emphasis on internal comparative advantages and external opportunities in the direction economic resilience (Case Study: South Khorasan Afghanistan) کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/11
ریحانه یوسفی ده شیری Promoting Energy Security by Using Renewable Energies; Geopolitical Comparison between Iran and Japan کارشناسی ارشد دانلود 1395/12/11
نام درس
 
نمایش 20 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مبانی ژئوپلیتیک 4802541 2 04 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/09 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1398
ابعاد سیاسی و امنیتی آمایش سرزمین 4802855 2 22 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/16 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1398
اقتصاد سیاسی (ایران و جهان) 4804049 2 44 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/08 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
جهان شهرها و مدیریت سیاسی شهری 4804060 2 44 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/18 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
ژئوپلیتیک ایران 4801323 2 04 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/23 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
معیارهای امنیتی مکان گزینی پروژه های حیاتی و حساس 4801321 2 04 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/11/02 (15:00 - 17:00) ترم اول 1398
مبانی ژئوپلیتیک 4802541 2 04 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
اقتصاد سیاسی (ایران و جهان) 4804049 2 44 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
ابعاد سیاسی و امنیتی آمایش سرزمین 4802855 2 22 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
معیارهای امنیتی مکان گزینی پروژه های عمرانی 4802552 2 04 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
جغرافیای سیاسی فضای مجازی 4802230 2 19 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1397/10/22 (15:00 - 17:00) ترم اول 1397
جغرافیا و راهبرد توسعه ملی 4804026 2 19 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
مبانی ژئوپلیتیک 4802541 2 04 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
اقتصاد سیاسی (ایران و جهان) 4804049 2 19 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
اصول و روش های برنامه ریزی منطقه ای 4820067 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/06 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
اقتصاد سیاسی بین الملل 4802253 2 19 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1396/11/02 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
ابعاد سیاسی و امنیتی آمایش سرزمین 4802855 2 34 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
جغرافیای سیاسی ایران 4820080 2 04 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1396/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
معیارهای امنیتی مکان گزینی پروژه های عمرانی 4802552 2 04 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
جغرافیای سیاسی فضای مجازی 4802230 2 19 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/27 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
نمایش 20 نتیجه
از 1