اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حسین حاتمی نژاد

حسین حاتمی نژاد

حسین حاتمی نژاد    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 02161113534
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
یعقوب ابدالی الگوی مدیریت اثرات پسایندی مخاطره طبیعی سیل در شهرها دکتری
عارف آقا صفری ارزیابی روشهای نوسازی در بافت فرسوده شهری تهران دکتری
علی احمدی بررسی تطبیقی کیفیت محیط شهری محلات کابل مطالعه موردی محلات دشت برچی و کارته 3 کارشناسی ارشد
لیلا احمدی بهسازی و نوسازی بافت فرسوده منطقه (19) تهران کارشناسی
پروین اکبری پاشاکی تحلیلی بر نقش خطوط ریلی در توسعه گردشگری (مطالعه موردی خط آهن قزوین - رشت) کارشناسی ارشد
محمد علی اکبری سلامی بررسی عوامل موثر در شکل گیری پدیده زوال شهری ( مورد مطالعه منطقه 6 شهرداری تهران ) کارشناسی ارشد
سارا الله قلی پورکهرالانی بررسی تطبیقی فضای سبز شهری نواحی 3 و 7 منطقه 5 تهران کارشناسی
سارا الله قلی پور کهرالانی بررسی شاخص های مسکن پایدار شهری( مطالعه موردی ناحیه 1 منطقه 9 تهران) کارشناسی ارشد
شادی امینی بررسی بافت های فرسوده شهری (با تاکید بر منطقه 15 شهر تهران) کارشناسی
آزاده عظیمی تحلیل سازمان یابی فضایی و نظام سکونتگاهی در منطقه البرز جنوبی دکتری
مهدی عزیزی طاعه چالش های مدیریت شهرستان رباط کریم کارشناسی
محمد دهقانپور تاثیرات اجتماعی فضایی تصمیمات کمیسیون ماده 5بر شهرهای ایران با تاکید بر مشارکتهای مردمی.نمونه موردی بندربوشهر کارشناسی ارشد
نیلوفر دهقان شعار آمایش صنعتی استان البرز با رویکرد آینده نگاری کارشناسی ارشد
ابراهیم کرد تحلیل رشد شهری کرج با استفاده از مدل فضایی ( سی آ ) کارشناسی ارشد
داود عیوضلو برسی نقش سرمایه اجتماعی در ساماندهی بافت های فرسوده شهری کارشناسی ارشد
فاطمه فدائی بررسی سیر تحول فیزیکی شهر مشهد کارشناسی
صالح فربود توسعه میان افزای بافت فرسوده شهری (محله چیذر) کارشناسی ارشد
علیرضا فاریابی ارزیابی شاخص های حکمروایی خوب شهری کارشناسی
قاسم فاضل برآبادی بررسی موانع تحقق پذیری بازافرینی بافت های ناکارامد شهری مورد مطالعه محله سنگلج منطقه 12 شهرداری تهران کارشناسی ارشد
علی غلامی برنامه ریزی راهبردی در جهت توسعه گردشگری شهر بابلسر کارشناسی ارشد
افسانه گودرزی بررسی میزان تحقق پذیری اهداف شهرهای جدید ( نمونه شهر جدید اندیشه) کارشناسی
بهار حبیبیان تببین جایگاه مولفه های دلبستگی مکانی در سرزندگی شهری نمونه مورد مطالعه شهر اهواز دکتری
احمد حق دوست بررسی تاثیرات مخاطرات طبیعی بر اکو توریسم پارک ملی گلستان با تاکید بر آتش سوزی کارشناسی ارشد
اصغر هاشمی جشنی ارزیابی کیفیت زندگی در منطقه شش تهران و ارائه پیشنهاد به منظور ارتقای آن کارشناسی ارشد
سیدحسین حسینی بررسی تطبیقی کیفیت زندگی در مناطق شهری و روستایی شهرستان سبزوار کارشناسی ارشد
سیدعلی حسینی شهر نشینی و توسعه فرهنگ سیاسی در ایران دکتری
سید هادی حسینی الگوسازی پایداری توسعه شهر میانی سبزوار دکتری
سوسن حسینی سنجش میزان زیست پذیری شهر کابل کارشناسی ارشد
بهروز ایزدی تحلیل شاخصهای کیفیت زندگی شهری و برنامه ریزی برای بهبود آن مطالعه موردی :شهر مریوان کارشناسی ارشد
مهتاب جعفری سنجش میزان رضایتمندی ساکنان ناحیه 1 منطقه 9 شهر تهران از شاخص های کیفیت زندگی کارشناسی
زینب جعفری بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی در میزان تمایل مشارکت در ساماندهی بافت فرسوده شهری کارشناسی ارشد
حسن جواهری تحلیل فضایی نابرابری اقتصادی ناشی از چرخه انباشت سرمایه در شهرهای میانی( نمونه های موردی شهرهای بانه و کامیاران) دکتری
فریبا خسروی کردستانی سنجش میزان زیست پذیری مناطق شهری و روستاییشهرستان سنندج کارشناسی ارشد
احمد کولیوند بررسی میزان رضایتمندی گردشگران از جاذبه های گردشگری شهر همدان کارشناسی ارشد
مجید لباف خانیکی نقش قنات در توسعه گردشگری شهر یزد کارشناسی ارشد
اکبر لرستانی تحلیل گسترش فیزیکی شهر خرم آبادلرستان وتعیین جهات بهینه گسترش آن با استفاده ازGIS کارشناسی ارشد
مهناز مهنانی تحلیل عدالت فضایی در استان خراسان شمالی کارشناسی ارشد
مریم مجیدی بازخانه اثرات الحاق سکونتگاه های غیررسمی به محدوده قانونی شهر (مورد مطالعه محله احمدآباد، شهر بجنورد) کارشناسی ارشد
زهرا مفرح گنبدان تحلیل شاخص های زیست پذیری در منطقه 16 شهر تهران کارشناسی ارشد
سیده سعیده محمدی تحلیل الگوهای رفتاری زنان در فضاهای عمومی شهری کارشناسی
لیلا محمدی کاظم آبادی سنجش کیفیت زندگی در شهر جدید مهاجران کارشناسی ارشد
ابولفضل مرادی راهبرد توسعه شهری اراک (cds) کارشناسی ارشد
محمد مرادپور بررسی ویژگی ها و پیامدهای حاشیه نشینی در کلانشهر تهران کارشناسی
مریم نایب لوئی سنجش کیفیت زندگی در محله نواب با تاکید بر مسکن کارشناسی ارشد
مرتضی نصرتی هشی آینده پژوهی در بافت فرسوده شهری ( مطالعه موردی ناحیه 1 منطقه 9 شهرتهران) کارشناسی ارشد
بهار رهنماباروق شاخص های مسکن پایدار کارشناسی
اصغر رؤفی باویل تحلیل راهکارهای تامین منابع مالی پایدار شهری.(نمونه شهر تبریز ) کارشناسی ارشد
صدف ریاحی ثالث بررسی روند جهانی شدن شهرها مطالعه موردی (مقایسه تطبیقی شهر بندرعباس با شهر دبی) کارشناسی ارشد
سمیه رستم زاده قوزلو اسکان غیر رسمی در فرحزاد ( تهران ) کارشناسی
سعید مطهری بررسی توزیع فضائی کاربری های بهداشتی درمانی در سطح شهر زنجان از دیدگاه عدالت فضایی کارشناسی ارشد
فهیمه صفری بررسی ویژگیهای اقتصادی - اجتماعی و کالبدی محله یافت آباد ( تهران) کارشناسی
زهرا سالاری مقدم ساماندهی بافت فرسوده شوش با تاکید بر مشارکت مردمی کارشناسی ارشد
مهدی شاهی حسینی ارائه راهکارهای بازآفرینی بافت های تاریخی شهری (مطالعه موردی شهر قزوین) کارشناسی ارشد
مهرناز شمسائی زفرقندی بررسی شاخص های موثر بر امنیت پیاده راه ( نمونه موردی پیاده راه پانزده خرداد) کارشناسی ارشد
فواد شمس بررسی نظر متخصصان در مورد نقش رسانه ها و شبکه های اجتماعی در توسعه گردشگری ( مطالعه موردی منطقه اورامانات) کارشناسی ارشد
شعبان شریفی برنامه ریزی راهبردی گردشگری شهر زنجان کارشناسی ارشد
هادی سلطانی فرد نقش دگرگونی سازمان فضایی شهر سبزوار بر توسعه شهر معاصر دکتری
محمدامین تقی پور تحلیلی بر نابرابری توزیع فضایی خدمات آموزشی در شهر زنجان کارشناسی
حسین یادگاری تحلیلی بر نابرابری توزیع فضایی خدمات درمانی در شهر زنجان کارشناسی
ساناز ظهیری میرابادی بررسی تطبیقی خدمات شهری از دیدگاه عدالت اجتماعی.مطالعه موردی:محلات قیطریه وشهید دستغیب شهر تهران کارشناسی ارشد
نرگس زینی بررسی تطبیقی شاخص های زیست پذیری در محلات منطقه 9 شهر تهران کارشناسی ارشد
مهدی ابراهیمی برنامه‌ریزی راهبردی توسعۀ گردشگری شهر بامیان کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/28
مسعود احمدیان بجستان بررسی فرآیند و پیامدهای اسکان غیررسمی در جنوبشرق کلانشهر تهران نمونه موردی شهرک قیام دشت کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/15
واحد احمد توزه بررسی و تحلیل عدالت فضایی در شهر سقز کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/24
مریم احمدی نخستین تبیین الگوی شکوفایی شهری قزوین دکتری دانلود 1396/02/09
صالح اسدی سنجش روند توسعه فیزیکی شهر شیراز از دیدگاه شاخص های تراکمی رشد هوشمند شهری کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
محمود اسکندری بررسی چالش های عملی توسعه گردشگری خلاق در شهر بامیان کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/04
الیاس اسلامی پریخانی برنامه ریزی استراتژیک توریسم رودخانه ارس درشهرستان مرزی ژارس آباد مغان کارشناسی ارشد دانلود 1392/08/05
پروین اکبری An Analysis on the Role of Railways in Tourism Development (Case Study: Qazvin-Rasht Railway) کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/13
بهنام الماسی Presenting the Spatial Planning Pattern of Makran Sea Coastal Areas withSustainable Regional Security and Development Approaches کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
سهراب امیریان تحلیل نقش دولت در گسترش و تمرکز شهر نشینی در ایران ( با تأکید بر دولت مدرن) دکتری دانلود 1385
بهروز بادکو استراتژی توسعه گردشگری TDS استان کرمانشاه به منظور تسهیل در برنامه راهبردی آینده کرمانشاه DS دکتری دانلود 1392/03/28
علی باستین Presentation of livability pattern with an approach to urban governance (Case study: Bushehr City) دکتری دانلود 1397/11/30
علی باستین Presentation of livability pattern with an approach to urban governance (Case study: Bushehr City) دکتری دانلود 1397/11/30
مصطفی برزگر Analysis of Spatial Inequality from the Viewpoint of Territorial Planning ( Case Study: Southern Alborz Region ) کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
شهرام پارسا تبیین الگوی شهر هوشمند با تاکید بر حکمروایی شهری تهران دکتری دانلود 1396/06/23
نوشین پاکدوست ساماندهی و توسعه فعالیت های مرتبط با فضاهای تفرجگاهی در شمال شهر تهران نمونه مورد مطالعه: رود دره درکه کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/09
رجب پناهی بررسی تاثیرات کشت و صنعت بر توسعه شهر نوبنیاد پارس آباد دکتری دانلود 1388/03/10
نعیمه ترکمن نیا ساماندهی کاربری اراضی با تأکید بر نظریه رشد هوشمند شهری (مطالعه موردی: منطقه 6 تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
حسن علی جرجانی توسعه فیزیکی شهر و تاثیر آن بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی مورد مطالعه گنبد کاووس کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/13
محمد علی جعفری بررسی و تحلیل فضاهای بی دفاع شهری در ناحیه ۳ شهر کابل کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/23
حسن جواهری تحلیل فضایی نابرابری اقتصادی ناشی از چرخه انباشت سرمایه در شهرهای میانی (نمونه‌های موردی : شهرهای بانه و کامیاران) دکتری دانلود 1393/10/22
شهرام چرخان تحلیل نابرابری فضایی سکونتگاه‌های غیررسمی و رسمی منطقه 2 شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/02
شهرام چرخان Analysis of spatial inequality of formal and informal settlements of the 2nd district of Tehran کارشناسی ارشد دانلود 1397/01/01
احمد حاتمی برنامه ریزی راهبردی حمل و نقل پایدار در بافت های ناکارآمد شهری (منطقه 12 شهرداری تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1398/01/27
حجت حاتمی نژاد تبیین الگوهای رفتاری شهروندان در فضاهای عمومی شهر مشهد دکتری دانلود 1398/10/24
لیلا حبیبی تحلیل و ارزیابی نظام سلسله مراتب شهری استان مازندران کارشناسی ارشد دانلود 1386/06/26
بهار حبیبیان Explaining the position of place attachment components in urban vitality Case study: Ahvaz city دکتری دانلود 1397/11/29
فاطمه حسنی An analysis of the quality of urban life with an emphasis on housing (Case study: Neighborhoods of Six Region of Kabul) کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
ادریس حسینی تحلیل مکانی آتش نشانی های تهران کارشناسی
سید هادی حسینی الگوسازی پایداری توسعه شهر میانی سبزوار دکتری دانلود 1389/03/23
سوسن حسینی سنجش میزان زیست پذیری شهر کابل کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/02
علی حسینی شهر نشینی و توسعه فرهنگ سیاسی در ایران دکتری دانلود 1393/07/19
جواد حسین اوغلی تحلیلی بر اسکان غیررسمی د منطقه کلان شهر تهران ( مطالعه موردی: حصار امیر و شهرک انقلاب) دکتری دانلود 1386
داود حسن زاده نقش شبکه های مهاجرت در توسعه فیزیکی اسلامشهر کارشناسی ارشد دانلود 1389/12/09
امیرحسین خادمی Reducing Urban pollutions with approach Biophilic urbanism (region 14 in Tehran) کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/10
فاطمه خاوری ارزیابی و سنجش شاخص های کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی: منطقه 7 شهر تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/09
امیر رضا خاوریان گرمسیر تبیین فرایند انقباض و افتراق فضایی شهری مطالعه ی موردی: استان خوزستان دکتری دانلود 1398/03/12
فاطمه خزایی زاده بررسی و تحلیل وضعیت کیفیت زندگی درمحیط شهری محله ی نارمک کارشناسی ارشد دانلود 1392/09/25
فریبا خسروی کردستانی سنجش میزان زیست پذیری مناطق شهری و روستاییشهرستان سنندج کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/23
سعید خلیلی سیر تحول کالبدی شهر قم کارشناسی
محمد دهقانپور تاثیرات اجتماعی فضایی تصمیمات کمیسیون ماده 5بر شهرهای ایران با تاکید بر مشارکتهای مردمی.نمونه موردی بندربوشهر کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/09
صدف ریاحی ثالث بررسی روند جهانی شدن شهرها و مقایسه تطبیقی شهرستان بندرعباس با شهر دبی کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/29
عباس رضایی کرسامی بررسی و تحلیل توزیع فضایی مراکز درمانی در سطح شهر ساری کارشناسی ارشد دانلود 1393/08/18
حسین رفیعی مهر بررسی کیفیت زندگی در مناطق حاشیه نشین (مطالعه موردی :محله حصار همدان) کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/06
ابراهیم رودباری ساماندهی بافت فرسوده شهری نهاوند کارشناسی ارشد دانلود 1387/10/30
اصغر رئوفی باویل ارائه الگو تأمین درآمد پایدار شهرداری‌ها (منطقه مورد مطالعه شهرداری شهر تبریز) کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/17
سمیه زیاری الگوی تامین مسکن گروه های کم درآمد در شهرهای با رشد شتابان: مورد شهر کرج دکتری دانلود 1396/04/12
صابر زارعی ارزیابی و تحلیل کاربری اراضی شهر سقز کارشناسی ارشد دانلود 1384
مهلا زارعی تحلیل بر توسعه فیزیکی شهر مشهد با رویکرد توسعه پایدار کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
حسین زیدوندی بررسی عوامل موثر بر ایجاد حاشینه نشینی کلان شهر اهواز در دهه اخیر کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/11
رامین ساعدموچشمی ضرورت های فضائی بازساخت شهر تهران در ارتباط با جهانی شدن دکتری دانلود 1392/06/25
زهرا سالاری مقدم ساماندهی بافت فرسوده شهرستان شوش با تاکید بر مشارکت مردمی کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
هادی سلیمانی گچی قلعه سی تحلیل و ارزیابی نشانه های شهری در نقشه های ادراکی شهروندان شهر مهاباد کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/25
امیر شریفی آسیب شناسی مدیریت شهر سنندج با رویکرد حکمروایی خوب کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/14
شعبان شریفی برنامه ریزی راهبردی گردشگری شهر زنجان کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/11
عادل شکری برنامه‌ریزی فضاهای تجاری شهریار در راستای پیشگیری از جرم ( مطالعه موردی: خیابان ولیعصر) کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/24
فواد شمس بررسی نظر متخصصان گردشگری در مورد نقش رسانه ها و شبکه های اجتماعی در توسعه گردشگری (مطالعه موردی: منطقه اورامانات استان کرمانشاه) کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/12
محمد صفری تبیین الگوی بازآفرینی پایدار شهری با استفاده از اراضی قهوه ای مطالعه موردی: منطقه 2 شهرداری شهر اهواز دکتری دانلود 1397/06/27
ساناز ظهیری میرابادی بررسی تطبیقی خدمات شهری از دیدگاه عدالت اجتماعی (مطالعه موردی محلات قیطریه و آیت¬الله دستغیب شهر تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/11
مژگان عباسی امکان‌سنجی بازآفرینی بافت‌های ناکارآمد شهری مطالعه موردی: منطقه ۱۱ ناحیه ۳ شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/17
سوزان عباس طاقانی Measuring Tourists' Satisfaction Level with Tourism Centers کارشناسی ارشد دانلود 1399/11/28
محمدرضا عبدلی تبیین الگوهای فضایی و گونه های گردشگری در شهرهای فرودگاهی (مورد مطالعه: شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)) دکتری دانلود 1396/11/16
محمدرضا عبدلی تبیین الگوهای فضایی و گونه های گردشگری در شهرهای فرودگاهی مورد شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) دکتری دانلود 1396/11/16
شاخوان عبدلله حسین ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﺎرﺑﺮی اراﺿﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪ رﺷﺪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺷﻬﺮی مطالعه موردی: شهرسلیمانیه،کردستان عراق کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/21
آزاده عظیمی Analysis of Spatial re-Organization and Settlement System in South Alborz Region دکتری دانلود 1395/02/26
سپیده عظیمی بررسی ارتباط اندازه شهرها و کیفیت زندگی شهری (مورد مطالعه: استان های گیلان و مازندران) کارشناسی ارشد دانلود 1397/09/20
اشرف عظیم زاده ایرانی Analysis of improvement pattern in urban historical fabrics, in opposition to human hazards Case Study: Tehran, 12th municipal district دکتری دانلود 1398/04/30
مینا عقیلی بررسی جایگاه منطقه 20 تهران(شهرری) از دیدگاه شاخص های شهر سالم کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/05
نورمحمد علیزاده تبیین الگوی توسعه فضائی-کالبدی شهر هرات (افغانستان) کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/04
محمد رضا علمی الگوی بهینه مکان یابی شهرهای جدید براساس معیارهای پایداری (مطالعه موردی منطقه تهران) دکتری دانلود 1392/04/24
بهزاد عمران زاده تبیین عدالت فضایی در شهر آرمانی اسلام (مطالعه موردی: ‌کلان‌شهر تهران) دکتری دانلود 1394/06/16
قاسم فاضل برآبادی بررسی موانع تحقق پذیری بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری (مورد مطالعه محله سنگلج منطقه12 شهرداری تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/11
صالح فربود توسعه ی میان افزای بافت فرسوده شهری(محله چیذر) کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/09
قرنی قادری مطلق علل شگل گیری اسکان غیر رسمی در شهر مهاباد (مطالعه موردی : محله کانی صوفی رشید) کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/02
یونس قاسمی برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری شهر ارومیه کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/14
مبینا قلی نژاد تحلیل و ارتقای تاب‌آوری شهرهای ساحلی در برابر مخاطرات ناشی از تغییر اقلیم (مطالعه موردی: شهر بابلسر) کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/23
عتیق اله قمری تحلیل ژئوپولیتیکی مدیریت سرزمینی در افغانستان و ترسیم چشم انداز آمایش سرزمین در این کشور دکتری دانلود 1397/09/05
هادی کیانی ارائه الگوی تعادل فضایی نواحی منطقه خوزستان کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/06
ابراهیم کرد تحلیل رشد شهری کرج با استفاده از مدل فضایی CA کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/19
مینا کریمی نقش گردشگری مسئولیت پذیر در کیفیت زندگی روستاهای مقصد گردشگری (مورد مطالعه : شهرستان گرگان) کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
احمد کولیوند بررسی میزان رضایتمندی گردشگران از جاذبه های گردشگری شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/08
جواد گلین شریف دینی کیفیت زندگی در سکونتگاههای غیر رسمی کلانشهر تهران مطالعه موردی :اسلام آباد،صالح آباد کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/11
مهدی گنجور امکان سنجی ساماندهی بافت فرسوده شهری (مطالعه موردی :محله شبیری - جی تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/23
سعید گیوه چی تحلیل و ارائه الگوهای مدیریت در سوانح شهری ناشی از مخاطرات زیست محیطی- مورد منطقه 6 تهران دکتری دانلود 1388/09/01
مجید لباف خانیکی نقش قنات در توسعه‌ی گردشگری شهر یزد کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/09
اکبر لرستانی تحلیل گسترش فیزیکی شهر خرم آباد لرستان و تعیین جهات بهینه گسترش آن با استفاده از GIS کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/13
پیمان محمدی بررسی تاب اوری شهری در برابر زلزله (نمونه موردی ناحیه یک منطقه 9 تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1397/04/11
مرتضی محمدپورجابری تحلیل نابرابری اجتماعی در برخورداری از خدمات شهری ( نمونه موردی شهر اسفراین) کارشناسی ارشد دانلود 1386
آمنه محمودی The Role of City Expansion on the Quality of Life of the Residents of Yasuj کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/15
محمد میره بررسی و ساماندهی اسکان غیررسمی در شهر قم: مورد شیخ آباد کارشناسی ارشد دانلود 1384
رضا منفردی راز تحلیل عوامل موثر بر تقاضای گردشگری( مطالعه موردی: شهر مشهد) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/23
علی مهدی Understanding the Impact of Environmental Indicators on Urban Health Case Study: of Eight Municipality Districts of Greater Qom دکتری دانلود 1397/11/30
حافظ مهدنژاد Measurement and spatial analysis of urban poverty areas (Case Study: Varamin City) دکتری دانلود 1394/11/24
مهناز مهنانی Analysis of spatial justice in North Khorasan province کارشناسی ارشد دانلود 1397/03/29
وحید نیک پی ارزیابی و سنجش میزان مشارکت شهروندان در مدیریت شهری، شهر یاسوج براساس الگوی حکمرانی خوب شهری کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/04
ریحانه نیک فلاح Earthquake Disaster Management in The Texture Worn of Urban کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/22
وحید یوسفی ارزیابی و سنجش کیفیت زندگی در شهرهای کوچک مورد مطالعه: شهر قیدار کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/28
احد ابراهیم پور لنبران تحلیل الگوی چرخه حیات در مقصدهای گردشگری (مطالعه موردی منطقه شهری تبریز) دکتری دانلود 1397/09/13
علی احمدی بررسی تطبیقی کیفیت محیط شهری محلات کابل مطالعه موردی محلات دشت برچی و کارته 3 کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/01
محمد احمدی بررسی روابط متقابل شهروندان و سازمان زیباسازی به منظور بهبود منظر شهری (مطالعه موردی: منطقه 6 شهر تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/02
بهروز ایزدی تحلیل شاخصهای کیفیت زندگی شهری و برنامه ریزی برای بهبود آن مطالعه موردی :شهر مریوان کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/22
مانیتا آزمون An Investigation on Isfahan Physical Development in Accordance with Urban Smart Grawth کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/22
عارف آقا صفری ارزیابی روشهای نوسازی در بافت فرسوده شهری تهران مطالعه موردی:محله شهید خوب بخت دکتری دانلود 1390/03/22
محمدعلی اکبری سلامی بررسی عوامل موثر در شکل گیری پدیده زوال شهری (مورد مطالعه: منطقه 6 شهرداری تهران کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/11
سارا الله قلی پور بررسی شاخص‌های مسکن پایدار شهری (مطالعه موردی: ناحیه 1 منطقه 9 تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/21
میلاد بیدار Investigating different aspects of urban toleration (Case study: Sanandaj city) کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/26
الهه پیشگر تحلیل میزان توسعه یافتگی شهر‌های استان ایلام با تاکید بر بخش عمران و خدمات شهری کارشناسی ارشد دانلود 1392/04/31
اسماعیل تقوی زیروانی تحلیل فضایی سیر تحول نظام کاربری اراضی کلان شهر تهران ( مطالعه موردی : منطقه 22شهر تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/04
فاطمه جاهدی توان های گردشگری شهرستان گرگان و توسعه ناحیه ای کارشناسی ارشد دانلود 1361/08/20
زینب جعفری بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی در میزان تمایل مشارکت در ساماندهی بافت فرسوده شهری (مورد مطالعه: منطقه 13 شهرداری تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/22
مهسا جلالی Evaluation of Urban Textile Recycling with Emphasis on Sustainable Development (Case Study: Samen Area of Mashhad کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/21
حسین حسینی بررسی تطبیقی کیفیت زندگی در مناطق شهری و روستایی شهرستان سبزوار کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/05
احمد حق دوست بررسی تاثیرات مخاطرات طبیعی بر اکوتوریسم پارک ملی گلستان (با تاکید بر آتش سوزی) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
هادی حکیمی بررسی اسکان غیر رسمی در شهر خوی مورد: جمشیدآباد کارشناسی ارشد دانلود 1386
طاهره ربیع پور ارزیابی سطح رضایت شهروندان از عملکرد شهرداری در حوزه خدمات شهری (شهر لاهیجان) کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
حجت اله رحیمی حکمروایی قلمرویی: تحلیل نقش عوامل اقتصادی و سیاسی بر قلمرو فضایی کلانشهر تهران دکتری دانلود 1394/07/05
حسن رضایی نیا عدالت اجتماعی و نابرابری فضایی: تحلیل سطح دسترسی به فضاهای فراغتی(نمونه موردی: منطقه 9 شهرداری تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
سمیه زیاری ساماندهی و توانمندسازی اجتماعی سکونتگاه غیررسمی محله گلشن کارشناسی ارشد دانلود 1390/04/05
سعید زنگنه شهرکی بررسی پدیده پراکنش افقی شهر تهران و تاثیر آن بر زمین های کشاورزی کارشناسی ارشد دانلود 1386
هادی سلطانی فرد نقش دگرگونی سازمان فضایی شهر سبزوار بر توسعه شهر معاصر دکتری دانلود 1392/09/24
عبدالنبی شریفی عدالت اجتماعی و شهر: تحلیلی برنابرابری‌های منطقه‌ای در شهر دکتری دانلود 1385
مهدی شفیعیان ساماندهی سیستم حمل و نقل همگانی ( سیستم اتوبوسرانی) جهرم و حومه کارشناسی ارشد دانلود 1386
مهرناز شمسائی زفرقندی بررسی شاخص‌های مؤثر بر امنیت پیاده راه (نمونه موردی: پیاده راه 15 خرداد تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
مهناز صادقی Feasibility study of enjoying runoff and municipal sewage to develop green roofs )Case Study: Kabul, Afghanistan( کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
امیر صیامی Women and indefensible urban spaces (Case study: Region 6 of Tehran) کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/24
صدراله طیبی نقش آموزش و مدیریت منابع انسانی در توسعه گردشگری ایران کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/16
محبوبه طلایی تحلیل فضایی کیفیت زند گی در شهرستان پاکدشت کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
شهلا عباسی برنامه ریزی درجهت توسعه پیاده راه سپه سالار نمونه موردی منطقه 12 تهران کارشناسی ارشد دانلود 1393/08/19
ناصح عبدی ینگی کند تاثیر اسکان غیر رسمی بر فرایند توسعه پایدار شهری مطالعه موردی شهر سنندج محله عباس آباد کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/04
سعیده علیجانی تبیین الگوی زیست پذیری شهر تهران؛ مطالعه موردی؛ منطقه 22 دکتری دانلود 1398/04/30
داود عیوضلو برسی نقش سرمایه اجتماعی در ساماندهی بافت های فرسوده شهری (مورد مطالعه منطقه 9 شهرداری تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/25
صغری غفوری بررسی نقش مدیریت شهری در توسعه فضایی -کالبدی شهر کابل کارشناسی ارشد دانلود 1395/09/15
علی غلامی برنامه ریزی راهبردی در جهت توسعه گردشگری شهر بابلسر کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/23
علی فارسی ارزیابی عملکرد شهرداری شیراز با رویکرد حکمروایی خوب شهری کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
ایرج قاسمی پیامدهای فضایی – کالبدی چالش مدرنیته و مدرنیزاسیون در شهر تهران 1388-1368 دکتری دانلود 1392/07/01
رامین قربانی بررسی نقش شهرهای کوچک و میانی در فرآیند توسعۀ منطقه‌ای استان کردستان کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/27
مصطفی قمری برنامه ریزی توسعه پایدار برای شهرهای میانی با تأکید بر ابعاد زیست محیطی مطالعه موردی(شهر تویسرکان) کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/12
هادی لطفی Urban flood inundation areas and urban traffic issues, case study: Karaj City کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/11
مصطفی یلوه ارزیابی پایداری توسعه شهری با روش جای پای اکولوژیکی نمونه موردی شهر کرمانشاه دکتری دانلود 1391/12/21
لیلا محمدی کاظم آبادی سنجش کیفیت زندگی در شهرهای جدید مطالعه موردی : شهر جدید مهاجران کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/15
ابوالفضل مرادی راهبرد توسعه شهراراک (CDS) کارشناسی ارشد دانلود 1392/04/31
نبی مرادپور بررسی ابعاد کالبدی- فضایی توسعه پیاده روی در پهنه مرکزی شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/31
صادق مستشاری Urban Space Planning and Design in Historical Area of Isfahan City کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/22
سعید مطهری بررسی توزیع فضایی کاربری های درمانی در سطح شهر زنجان از دیدگاه عدالت فضایی کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/18
محمد مقدم بررسی تأثیر قوانین و مقررات شهرسازی بر شکل گیری فضایی شهر زنجان کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/15
ایوب منوچهری میاندوآب Explanation of Tehran Metropolitan spatial crisis and Its decentralized scenarios دکتری دانلود 1395/02/26
علی مهدی بررسی و تحلیل سلامت زیست و برخورداری از شاخص¬های سلامت در مناطق حاشیه-نشین مورد مطالعاتی: (محله شادقلی¬خان قم) کارشناسی ارشد دانلود 1390/03/28
مریم نایب لویی سنجش کیفیت زندگی درمحله نواب با تأکید بر مسکن کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/11
فرنوش نیرو مکانیابی فضاهای ورزشی با رویکرد توسعه گردشگری (مطالعه موردی : شهر کرج) کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/25
مرتضی نصرتی Futures studies in urban old fabrics: case study(region 9 area 1 Tehran municipality) کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/20
اصغر هاشمی جشنی ارزیابی کیفیت زندگی شهری در منطقه شش تهران و ارائه پیشنهاد به منظور ارتقای آن کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/17
ابراهیم یوسفی Maintaining and promoting social capital in the process of regeneration of inefficient urban neighborhoods (Emamzadeh Yahya neighborhood, in Tehran's District 12) کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/27
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 32 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
چالش ها و مسائل توسعه شهری ایران 4802275 2 22 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1398/11/01 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
محیط طبیعی شهر 4802285 2 22 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
محیط طبیعی شهر 4802285 2 20 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
توسعه پایدار شهری 4802642 2 02 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1398/11/01 (15:00 - 17:00) ترم اول 1398
فلسفه علم جغرافیا 4801187 2 03 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/24 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
نظریه های برنامه ریزی فضایی 4802340 2 22 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
حکمروایی و مدیریت یکپارچه شهری 4802277 2 22 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/26 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
مسکن و اسکان غیر رسمی 4802653 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
سکونت گاه های غیر رسمی در کشورهای در حال توسعه 4802262 2 22 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
برنامه ریزی منطقه ای 4802289 2 22 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/25 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
جغرافیای شهری ایران 4820081 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
مدیریت شهری و توسعه فضایی 4802213 2 22 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
مدیریت شهری 4802651 2 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
اقتصاد زمین و مسکن شهری 4802263 2 22 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
چالش ها و مسائل توسعه شهری ایران 4802275 2 36 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1397/11/02 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
محیط طبیعی شهر 4802285 2 24 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
محیط طبیعی شهر 4802285 2 22 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
فلسفه و سیر تکوین علم جغرافیا 4820044 2 10 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
برنامه ریزی گردشگری نواحی شهری 4802832 2 32 هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) 1397/10/23 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
فلسفه علم جغرافیا 4801187 2 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
نمایش 1 - 20 از 32 نتیجه
از 2