اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

ابوالقاسم گورابی

ابوالقاسم گورابی

ابوالقاسم گورابی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
عبدالرحمن افشاری تحلیل تغییرات لندفرمی گنبدهای نمکی زاگرس جنوبی ناشی از تکتونیک نمک (مطالعه موردی گنبد نمکی جاشک در استان بوشهر) کارشناسی ارشد
هانیه اخوان مقایسه تاثیرات تکتونیک بر ژئومورفولوژی دامنه های شمالی و جنوبی البرز مطالعه موردی ، حوضه های کرج و چالوس کارشناسی ارشد
نفیسه اشتری ارزیابی پتانسیل سیلاب و پیامدهای انسانی آن (مطالعه موردی حوضه تالار) کارشناسی ارشد
نفیسه اشتری پهنه بندی سیل در حوضه آبخیز کسیلیان کارشناسی
زهره عزیزی ارزیابی توانهای محیطی کویرهای ایران مرکزی با استفاده از جی ای اس کارشناسی
احسان دستکردی آهوان ارزیابی مخاطره زمین لرزه در گستره شهر کرمان کارشناسی ارشد
عباس درودی نیا بررسی شواهد مورفوتکتونیک و لزره خیزی منطقه شمال شهرستان سبزوار کارشناسی
زهره فلاح ارزیابی قابلیت گردشگری ژئومورفو توریستی گنبدهای نمکی ایران کارشناسی
مهیار حقیقی ارتباط دبی و رسوب با ویژگی های مورفودینامیکی حوزه ها (مطالعه موردی حوزه آبخیز قره سو) کارشناسی ارشد
سیدعباس حسامی بررسی مخاطرات محیطی ناشی از پروژه های آبی در ایران( مطالعه موردی سد داریان) کارشناسی ارشد
مرضیه جلوداردزفولی ارزیابی پتانسیل هوازدگی در پیرامون جاده ارک - دزفول کارشناسی
فرشاد محمدبیگی سلخوری برآورد رسوب در حوضه آبریز طالقان با استفاده از نرم افزار جی ای اس و ژئووپ کارشناسی
محدثه سادات محمدی تحلیل توان ها و محدودیت های ژئومورفولوژیکی جهت توسعه شهری کارشناسی
میرامیر موسوی کاربرد رادار در شناسایی تغییرات ژئومورفولوژی استان گلستان کارشناسی
بلال رستگار ارزیابی مخاطرات ناشی از زمین لرزه بر بافت های فرسوده و ناپایدار شهر بجنورد کارشناسی ارشد
احمد صمدی تاثیر ناهمواری بر شکل گیری تیپ های مختلف خاک، محدوده مطالعه حوضه آبریز شازند- اراک کارشناسی
سپیده شمسائی پراکنش زمین لرزه ها و لرزه خیزی در استان هرمزگان کارشناسی
جلال شمشیری بررسی پراکندگی گل افشنهای جنوب ایران و ارتباط آنها با زمین ساخت کارشناسی
نرگس زینی بررسی ارتباط پراکنش زمین لرزه های دستگاهی و ارتباط آنها با گسل ها (تهران) کارشناسی
زهره آبروش flood hazard zonation in Qom-Pardisan site selection approach search and rescue bases کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/26
مهسا احسانی بررسی مخاطرات محیطی بوجود آمده پس از احداث سد طالقان کارشناسی ارشد دانلود 1398/07/03
مجتبی چیت ساز تجزیه و تحلیل اثرات تکتونیک بر مورفودینامیک دامنه ای در دره ی سفید رود حد فاصل لوشان تا رودبار کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/01
عباس حسامی بررسی مخاطرات محیطی ناشی از اجرای پروژه های آبی در ایران (مطالعه موردی:سد داریان) کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/11
جواد حسینی بررسی عوامل موثر در تکامل پیچانرودی زنجانرود کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/08
سحر دارابی تأثیر پوشش زمین بر فرسایش آبی حوضه رزین کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/15
مریم رحمتی پهنه بندی مورفوژنتیک و ارتباط آن در فراوانی وقوع لغزش در مسیر آزادراه خرم آباد – پل زال کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/26
بلال رستگار Assessment of Earthquake hazards on worn and non-corroded tissues of Bojnourd city کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/08
عادل رسولی شناسایی شواهد تکتونیکی مؤثر بر تحولات هیدروژئومورفولوژیکی جزیره قشم با تأکید بر توسعه ژئوپارک کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/04
عارفه شعبانی عراقی بررسی شواهد مورفولوژیکی و رسوب شناسی چاله میقان به منظور تعیین حدود گسترش آن در کواترنری کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/23
صمد عظیمی راد تأثیر لغزش بزرگ سیمره در تشکیل و تکامل پادگانه های دریاچه ای کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
شهناز علی زاده هیدرودینامیک رودخانه کردان و تأثیر آن بر پایداری آبراهه کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/23
فاطمه کیارستمی آسیب پذیری خانه های دوم تحت تأثیر فرآیندهای تکتونیکی در حوضه رودک کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/21
ابوطالب محمدی pacts of Damavand Volcanic Activities on the Formation and Evolution of Late Quaternary Landforms دکتری دانلود 1398/07/01
سمیه محمدی جابری Analysis of flood hydrograph of karst spring in the basin Pyrghar with an emphasis on geomorphic characteristics کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/23
فاطمه مرادی پور بررسی عوامل ژئومورفولوژیکی به¬منظور مکان‌یابی پیست ¬اسکی در استان لرستان کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/14
رقیه نژاد حسینی آشکارسازی تغییرات هندسی رودخانه بشار در محدوده شهر یاسوج و نقش آن در توسعه پایدار شهری کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/27
محمد علی نظام محله تحلیل مخاطرات هیدروژئومورفولوژی به منظور تعیین پهنه های آسیب پذیر سکونتگاهی در حوضه های تالار و تجن دکتری دانلود 1396/07/03
هانیه اخوان مقایسه تأثیرات تکتونیک بر ژئومورفولوژی دامنه¬های شمالی و جنوبی البرز، مطالعه مورد¬ی: حوضه¬های کرج و چالوس کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/01
نفیسه اشتری ارزیابی پتانسیل سیلاب و پیامدهای انسانی آن (مطالعه موردی حوضه تالار) کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/23
پریسا پیرانی امکان سنجی توسعه شهر آبدانان با توجه به شرایط ژئومورفولوژیکی کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/23
مهیار حقیقی ارتباط دبی و رسوب با ویژگی های مورفودینامیکی حوضه ها (مطالعه موردی: حوضه آبخیز قره سو) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/18
سامان خسروی Analysis of Eco-Geomorphology Changes resulted from Road Connection Construction کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/29
عباس درخشان امکان‌سنجی بهینه‌سازی کاربری اراضی جلگه‌ی ساحلی میناب با توجه به شرایط هیدروژئومورفولوژی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
احسان دستکردی آهوان ارزیابی مخاطره زمین‌لرزه در گستره شهر کرمان کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/25
زهرا عابدینی تأثیر توسعه فعالیت‌های انسانی بر مورفولوژی رودخانه بابل رود کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/21
هاجر قدیری Hydrogeomorphological Analysis of Karstic Sasan Spring, Shapure Watersheat کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/23
هاجر قدیری تحلیل هیدروژئومورفولوژیک چشمه کارستی ساسان در حوضه رودخانه شاپور کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/23
حمید گنجائیان هیدروژئومورفولوژی و پایداری آبراهۀ‌ حوضه رود شور با مدیریت اهداف توسعه شهری کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/31
صدیقه محبوبی تأثیر نوزمین ‌ساخت بر ژئومورفولوژی گالی ها در دشت سرهای جنوب البرز شرقی دکتری دانلود 1398/06/30
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 33 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
زمین در فضا 4820049 2 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
زمین در فضا 4820049 2 03 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
جغرافیای خاک ها 4820055 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/27 (15:00 - 17:00) ترم اول 1399
ارزیابی مخاطرات طبیعی 4801566 2 11 هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) 1399/11/05 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
مخاطرات محیطی 4801199 2 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
سنجش از دور و تکنیکهای راداری در ژئومورفولوژی 4801350 2 11 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
مورفوتکنونیک پیشرفته 4801390 2 11 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/07 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1398
زمین شناسی عمومی 4801285 2 03 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/17 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
ژئومورفولوژی ایران 1 4801281 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/07 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
مخاطرات منطقه ای ایران 4801568 2 11 هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:00) 1399/04/10 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1398
سنجش از دور و تکنیکهای راداری در ژئومورفولوژی 4801350 2 11 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
زمین در فضا 4820049 2 01 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
زمین در فضا 4820049 2 03 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
جغرافیای خاک ها 4820055 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
ارزیابی مخاطرات طبیعی 4801566 2 11 هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) 1398/10/29 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
سنجش از دور و تکنیکهای راداری در ژئومورفولوژی 4801350 2 11 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
مورفوتکنونیک پیشرفته 4801390 2 11 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/25 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1397
ژئومورفولوژی ایران 1 4801281 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
مخاطرات منطقه ای ایران 4801568 2 11 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته یک شنبه (17:00 - 18:00) 1398/03/28 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1397
زمین در فضا 4820049 2 01 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1397/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
نمایش 1 - 20 از 33 نتیجه
از 2