اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

فرامرز خوش اخلاق

فرامرز خوش اخلاق

فرامرز خوش اخلاق    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 02161113528
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
معصومه عباس زاده واکاوی اثر تغییر اقلیم بر ویژگی های همدید ریزش برف در شمال غرب ایران کارشناسی ارشد
حمیده افشارمنش تحلیل سینوپتیکی بارشهای تابستانه جنوب شرق ایران کارشناسی ارشد
احمد طه علی الکیجی واکاوی آماری - همدید الگوهای خشکسالی و ترسالی در کردستان عراق کارشناسی ارشد
بهرام آصفی واکاوی همدید بارشهای سنگین و فراگیر در جنوب البرز کارشناسی ارشد
ندا عسکری اثرعناصرعوامل اقلیمی بر کشت گندم دیم کارشناسی
سپیده اعظمی واکاوی روند مولفه های بارش شهر تبریز کارشناسی
مجید برازش واکاوی آماری- همدید مخاطرات زیست اقلیمی شمال غرب ایران کارشناسی ارشد
فاطمه بیاتانی پهنه بندی خطر سیلاب با استفاده از داده های هیدرو کلیماتولوژی در حوضه رودخانه شور کارشناسی ارشد
علی دوستی کلیاتی در مورد نقش اقلیم در معماری ایران کارشناسی
اباذر اسمعیلی محمودآبادی تاثیر آب و هوا بر جذب توریسم ( مطالعه موردی استان زنجان) کارشناسی
فاطمه فراهانی تبیین تغییرات الگوهای گردشی موثر بر بارش غرب کشور دکتری
مرضیه غیاث الحسینی مدلسازی سیلاب و پیش یابی اثر گرمایش جهانی بر آن در حوضه رودخانه پلرود کارشناسی ارشد
سیده مهری حسینی آغوزبنی واکاوی آماری همدید گرمباد های فراگیر سواحل جنوب دریای خزر کارشناسی ارشد
شکورا حسینی کوپائی بررسی اثر تغییر اقلیم بر فراسنجهای بارش ایستگاه مهر آباد تهران کارشناسی
سینا ایرجی کجوری اثر تغییر اقلیم بر گردشگری شهرستان نوشهر کارشناسی
نسیم جهانی واکاوی آماری و همدیدتاثیر تاوه قطبی بر بارشهای فرین و فراگیر غرب میانی ایران کارشناسی ارشد
سیدمیثم جاسمی واکاوی آماری-همدید رخداد خشکسالی های شدید غرب میانی ایران کارشناسی ارشد
اصغر کامیار واکاوی همدید بارش های مخاطره آمیز فراگیر در شمال غرب ایران کارشناسی ارشد
صنم کوهی واکاوی آماری همدیدی مخاطرات جوی همزمان در غرب ایران کارشناسی ارشد
سمیرا محمودی اثر تغییر اقلیم بر رژیم با ایستگاه قزوین کارشناسی
محمدحسن ماهوتچی واکاوی موسمی جنوب آسیاو ارتباط آن با بارش های تابستانه جنوب شرق ایران دکتری
مرتضی ملکی نقش عوامل اقلیمی موثر بر طراحی شهری کارشناسی ارشد
صدیقه مشهدی بررسی رابطه خشکسالی هواشناسی و خشکسالی هیدرولوژیکی رودخانه کرج کارشناسی
فرهاد مقیمی حیدرانلو واکاوی اثرات نوسان اطلس شمالی بر ناهنجاری ارتفا ع ترازهای میانی جو شمال غرب ایران در زمان رخداد یخبندان کارشناسی ارشد
روژین محمدی سراب تحلیل علل افت سطح آبهای زیرزمینی در دشت قروه و پیامدهای اقتصادی ان کارشناسی ارشد
اصغر مولائی پارده واکاوی همدیدی شرجی های فراگیر استان خوزستان کارشناسی ارشد
محمدامین مرادی مقدم پیش یابی اثر تغییر اقلیم بر هوازدگی حوزه های زیستی کارشناسی ارشد
محمدسعید نجفی شبیه سازی اثر گرمایش جهانی در رخداد و بار بیولوژیک گرد و غبار در غرب ایران کارشناسی ارشد
مهرداد نصرخواجوی تحلیل توسعه گردشگری با توجه به شاخص های محیطی و طبیعی استان فارس کارشناسی
زهرا نیک اخلاق علل و پیامدهای کاهش سطح آب دریاچه ارومیه کارشناسی
محمدمهدی پیرهادی بررسی رابطه بین گردوغبار و پرامترهای اقلیمی استان خوزستان باتاکید بردوایستگاه منتخب اهواز و ابادان کارشناسی
مجتبی رحیمی تحلیل آماری - همدیدی خشکسالی های جنوب غرب ایران کارشناسی ارشد
مریم روزبهانی اثر تغییر اقلیم بر غلظت آلاینده های هوای شهر تهران کارشناسی ارشد
غلام رضا روشن شبیه سازی اثر گرمایش جهانی بر نیاز ابی گندم در ایران دکتری
علیرضا سعیدی واکاوی تغییرات روزانه سرعت باد 120 روزه سیستان و تاثیر آن بر رخدادهای گرد و غبار شهر زابل کارشناسی ارشد
اکرم سلمی مطالعه تغییر اقلیم و شاخص همواری بارش در ایستگاههای منتخب ایران کارشناسی
امین صیدی شاه ابادی بررسی اثرات تغییراقلیم برمنابع آب حوضه آبریز کرخه کارشناسی ارشد
سعید سپاسی زنگ آبادی بررسی و ارزیابی انرژی های نو در ایران کارشناسی
زلیخا شفیعی مطالعه آماری- همدیدی رخدادامواج گرمایی فراگیر تابستانه در ایران کارشناسی ارشد
عاطفه شیخ زاده واکاوی عملکرد جت جنب حاره و قطبی در ترسالی ها و خشکسالی های فراگیر غرب میانی ایران کارشناسی ارشد
فرشته طاهری مطالعه تغییر اقلیم و نمایه شرجی در ایستگاههای سواحل جنوبی خزر کارشناسی
زهرا تهرانی وند ارتباط بین عوامل وعناصرآب وهوایی وآلاینده های جوی با تشدید بیماریهای آسم کودکان در تهران کارشناسی ارشد
افسانه یحیائی لیموئی الگوهای همدیدی موثر بر آلودگی هوای شهر اصفهان کارشناسی ارشد
کبری زارعی پیش یابی تغییرات فرین دما و بارش در غرب میانی ایران در رابطه با موقعیت و فشار مراکز کنش جوی کارشناسی ارشد
سعید احمدی مقایسه روند بارش ودمادرایستگاه شهری وغیرشهری(مطالعه موردی:اراک وشمس آباد) کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/14
داریوش یاراحمدی تأثیر پدیده انسو بر تغییرات بارش ایران دکتری دانلود 1385/09/06
عزت اله ارسلانی ارتباط دما وبارش دیرینه منطقه زاگرس میانی با شاخص¬های پیوند از دور کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/30
اباذر اسمعیلی محمودآبادی واکاوی سامانه های فشار اثرگذار بر اقلیم ایران در فازهای حدی نوسان جنوبی (SOI) و اطلس شمالی (NAO) کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
اصغر افتادگان خوزانی واکاوی همدید بارش‌های مخاطره¬آمیزفراگیر در شمال‌غرب ایران کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/18
حمیده افشارمنش تحلیل سینوپتیکی بارش های تابستانه جنوب شرق ایران کارشناسی ارشد دانلود 1389/04/08
مهری اکبری تاثیر نوسانات اقلیمی بر کیفیت منابع آب (مطالعه موردی: حوضه آبریز جاجرود و دشت ورامین) کارشناسی ارشد دانلود 1386/06/19
طاهره انصافی مقدم واکاوی تاثیر رخداد گردوغبار بر تغییرات بارش در جنوب غربی ایران دکتری دانلود 1396/11/30
فاطمه بیاتانی پهنه بندی خطر سیلاب با استفاده از داده های هیدروکلیماتولوژی در حوضه آبریز رودخانه شور (جیرفت ) کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/10
حمید رضا بادینلو تحلیل و بررسی مخاطرات سیلاب در حوضه جاجرود کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/21
مجید برازش Statistical-synoptic analysis of bioclimatologic hazards in northwest of Iran کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/11
نورالدین پناهی برآورد رواناب حوضه آبخیز قلعه چای به روش شمـاره منحــنی (CN) با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) کارشناسی ارشد دانلود 1384
زهرا تهرانی وند ارتباط بین عوامل و عناصر آب و هوایی و آلاینده های جوی با تشدید بیماری آسم کودکان در تهران کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/27
میثم جاسمی Statistical-synoptic analysis of intense droughts in middle parts of west Iran کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
الهه جمالی ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بربیلان منابع حوضه ابریز اجی چای (تلخه رود) تبریز کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/30
معصومه جمشیدی باندری امکان سنجی کشت زرشک در استان اصفهان کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/17
نسیم جهانی The analys synoptic on the effect of the polar vortex on the Extream and widespread precipitation in the midwest of Iran کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/30
تهمینه چهره آرا ضیائی بررسی مراکز فشار مؤثر بر اقلیم ایران طی فازهای NAO و SOI کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
افسانه یحیایی الگوهای همدید مؤثر بر آلودگی هوای شهر اصفهان کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/01
محمدامین حیدری اثر گرمایش جهانی بر مراکز کنش جوی موثر بر آب وهوای ایران کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
زینب حسین پور تحلیل همدیدی آلودگی هوای شهر تهران (تاکید بر ذرات معلق PM10) کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/18
علی حنفی برآورد حداکثر سیلاب محتمل با استفاده از حداکثر بارش محتمل و حداکثر بارش 24 ساعته(مطالعه موردی: حوضه آجی چای تبریز) کارشناسی ارشد دانلود 1389/03/08
نصرت حواسی ابدالانی طبقه بندی آگروکلیمایی کشت کلزا در استان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1393/09/23
مهدی خزایی analysis of the synoptic Foundations of Iran's summer subtropical high pressure and their effects on evapotranspiration of the southwest of the country دکتری دانلود 1396/06/28
مائده خلیلی ارتباط بلاکینگ و ناهنجاری های بارش در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/15
مجتبی رحیمی تحلیل آماری – همدیدی خشکسالی‌های جنوب غرب ایران کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
مجتبی رحیمی Relationship between snow cover variability in the southern slope of central Alborz with atmospheric circulation patterns دکتری دانلود 1396/05/23
هما رستمی گهراز تحلیل سینوپتیکی مکانیسم های بارش بهاره و تابستانه در سواحل جنوبی دریای خزر کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/12
الهه رضایی اثر تغییرات اقلیمی بر منابع آب سکونتگاه های شهرستان شهریار کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/02
طیب رضیئی بررسی ارتباط الگوهای گردش جوی تراز 500 هکتوپاسکال و دوره های خشک و تر در غرب ایران دکتری دانلود 1386/06/31
فیروز رنجبر شبیه سازی روند شاخص های حدی دما و بارش ایران دکتری دانلود 1395/09/02
غلامرضا روشن مطالعه سینوپتیکی سیلاب های فراگیر حوضه گرگانرود کارشناسی ارشد دانلود 1385
غلام رضا روشن شبیه سازی اثر گرمایش جهانی بر نیاز ابی گندم در ایران دکتری دانلود 1390/06/29
کبری زارعی پیش یابی تغییرات فرین دما و بارش در غرب میانی ایران در رابطه با موقعیت و فشار مراکز کنش جوی کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
زهرا زارعی چقابلکی مدل سازی مکانیسم بادهای پیرامون دریاچه ارومیه کارشناسی ارشد دانلود 1391/09/27
عبدالرضا زندی نقش ضخامت لایه پایین وردسپهر بر بارش غرب میانی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/10
زینب سروی تحلیل شرایط جوی مؤثر بر ایمنی پرواز فرودگاه اردبیل کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/24
علی سعیدی ارزیابی آسایش انسان بر پایه شاخص های زیست اقلیم استان قم دکتری دانلود 1387/06/27
علیرضا سعیدی واکاوی تغییرات روزانه سرعت باد 120 روزه سیستان و اثر آن بر رخدادهای گرد و غبار شهر زابل کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
محسن سلطانی برآورد حداکثر بارش محتمل به روش های آماری و سینوپتیکی کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/19
زلیخا شفیعی مطالعه آماری - همدیدی رخداد امواج گرمایی فراگیر تابستانه در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/27
علی اکبر شمسی پور تحلیل خشکسالی با استفاده از داده های سنجش از دور در منطقه کاشان دکتری دانلود 1386
علی شهریار نقش باد و الگوهای جوی در مکان گزینی و مورفولوژی ریگ زارهای محدوده دشت کویر دکتری دانلود 1392/05/14
امین صیدی شاه آبادی بررسی اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب حوضه آبریز کرخه کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/20
شیرین صفایی تحلیل سینوپتیکی شکل گیری باد شمال در حوضه خلیج فارس کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/18
محمدحسین عابدینی ارتباط خشکسالی و منابع آب کارستی( مطالعه موردی : حوضه کارستی مهارلو ) کارشناسی ارشد دانلود 1389/03/18
اسماعیل عباسی تحلیل و شناسایی الگوهای سینوپتیکی ایجاد بارش های سنگین جنوب غرب ایران کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/30
احمد عباسیان مطالعه فرآیندهای ژئومورفولوژیک موثر در مخاطرات سیلاب (حوضه رودخانه ی خرم آباد) کارشناسی ارشد دانلود 1388/08/15
معصومه عباس زاده واکاوی اثر تغییراقلیم بر ویژگی های همدید ریزش برف در شمال غرب ایران کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/11
زهرا علی بخشی واکاوی آماری– همدیدی یخبندانهای متوسط و شدید تهران کارشناسی ارشد دانلود 1388/04/09
مرضیه غیاث الحسینی مدلسازی سیلاب و پیش یابی اثر گرمایش جهانی در آن در حوضه پلرود کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/10
ابراهیم غریبی تحلیل و پیش بینی آماری فعالیت مراکز عمل جو ی و ارتباط آن با بارش ایران کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/15
فاطمه فراهانی تبیین تغییرات الگوهای گردشی مؤثر بر بارش غرب ایران دکتری دانلود 1397/11/30
یاشار کریمی ارتباط بین اقلیم و توریسم در تبریز کارشناسی ارشد دانلود 1381/06/31
ناصر گلی زاده تجزیه وتحلیل ارتباط بین آلاینده های هوا و عناصر جوی با مرگ و میر ناشی از بیماری های (قلبی، آسم و برونشیت) در شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/01
محمدحسن ماهوتچی واکاوی موسمی جنوب آسیا و ارتباط آن با بارش های تابستانه جنوب شرق ایران دکتری دانلود 1397/11/30
محمد حسن ماهوتچی واکاوی همدیدی - ترمودینامیک توفان‌های تندری شمال‌شرق‌ایران کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
محمد امین مرادی مقدم پیش¬یابی اثر تغییر اقلیم بر هوازدگی و حوزه¬های زیستی مطالعه موردی: محدوده بین شهرهای خرم¬آباد،کاشان،یزد و یاسوج کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/22
ابوالفضل مصطفائی مکان¬یابی محل مناسب برای استقرار نیروگاه¬های بادی با استفاده از سیستم¬های تصمیم¬گیری چند معیاره و منطق فازی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/16
معصومه معتمدی لشت نشایی تاثیر گرمایش جهانی بر بازده کشت برنج در استان گیلان کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/25
جعفر معصوم پورسماکوش مکانیسم شکل گیری نسیم دریا در سواحل جنوبی دریای خزر دکتری دانلود 1389/11/30
فرهاد مقیمی حیدرانلو Analysis of the North Atlantic Oscillation impacts on the middle levels of the atmosphere of the North West's height anomalies at the time of occurrence of frost کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
مرتضی ملکی نقش عوامل اقلیمی موثر بر طراحی شهری (مطالعه موردی:منطقه 22 شهرداری تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
اصغر مولایی پارده واکاوی همدیدی شرجی های فراگیر استان خوزستان کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/15
محمد سعید نجفی شبیه سازی اثر گرمایش جهانی در رخداد و بار بیولوژیک گردوغبار در غرب ایران کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
معصومه نیری مطالعه ارتباط بارش های غرب ایران با نمایه های اقلیمی به منظور پیش بینی بارش فصلی کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/03
فهیمه نوروزی تحلیل ارتباط و نقش واچرخند عربستان در الگو های بارشی ایران در فصل سرد کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/26
محمد ویسی تحلیل سینوپتیکی دوره های یخبندان در استان کردستان کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/16
علی ولی پور بررسی آماری و سینوپتیکی سیلابهای شمال غرب استان گیلان کارشناسی ارشد دانلود 1385/12/01
سمیه ابوالحسن پور بررسی اقلیم جهت گردشگری در شهرستان املش کارشناسی ارشد دانلود 1389/03/17
نعمت احمدی Statistical and synoptic analysis of climate change effect on iran temperature trend کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/30
عبدالجلیل آرخی امکان سنجی اقلیمی کشت کلزا در استان گلستان کارشناسی ارشد دانلود 1384
احمدطه الکیجی واکاوی آماری- سینوپتیکی الگوهای خشکسالی و ترسالی فراگیر در کردستان عراق کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/29
لقا امیری تاثیر عوامل وعناصر آب وهوایی در تشکیل آلودگی هوای تهران کارشناسی ارشد دانلود 1385
روح‌الله اوجی مطالعه سینوپتیکی الگوهای جوی و فراوانی و مسیر چرخندها در دوره‌های ترسالی غرب میانه ایران کارشناسی ارشد دانلود 1385
الحسین برکات A Synoptic analysis on precipitation anomalies in Syria کارشناسی ارشد دانلود 1392/09/26
مهسا تفقداکبرپور امکان‌سنجی استقرار نیروگاه خورشیدی در شهرک صنعتی سیمین‌دشت کرج کارشناسی ارشد دانلود 1392/03/06
مهناز جعفری تحلیل فضایی زمانی شار رطوبت ورودی به ایران و ارتباط آن با نوسانات بارش کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
میلاد جلیلیان واکاوی آماری - همدیدی توزیع زمانی - مکانی رطوبت جوّ ایران کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/24
مهدیه حاتمی بررسی بحران کیفیت زندگی شهری و ارائه راهبرد های مدیریتی بهینه در منطقه ششم شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/14
وحید رودگرصفاری بررسی اثر روند تغییرات اقلیمی بر ویژگی های پوشش گیاهی با استفاده از سنجش از دور مطالعه موردی: حوضه آبخیز گرگانرود کارشناسی ارشد دانلود 1395/09/24
سمیه شکوهی جم تحلیل سینوپتیکی بارش برف سنگین شمالغرب ایران کارشناسی ارشد دانلود 1385
ابوذر صمدی ارزیابی شاخص های پایش خشکسالی هواشناسی به کمک داده های زمینی در چند نمونه اقلیمی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/25
احمد صمدی مقایسه شاخص‌های خشک ‌سالی در ایستگاه نیشابور» کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/05
کتایون طیبی تحلیل خشکسالی های حوضه جاجرود کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/12
علی عزیزی مکان یابی نیروگاه های بادی با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره و منطق فازی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: استان اردبیل) کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
تیمور علیزاده شناسایی اثر گرمایش جهانی بر توزیع آماری – دینامیکی چرخندها در مدیترانه دکتری دانلود 1395/02/13
عمران علیزاده ویلنی مطالعه ویژگیهای هیدروکلیماتولوژی رودخانه سموش (زیرحوضه پلرود) کارشناسی ارشد دانلود 1384
نیما فرید مجتهدی تحلیل آماری و سینوپتیکی یخبندان های کرانه جنوبی دریای خزر کارشناسی ارشد دانلود 1385
راحله فرزان منش مطالعه سینوپتیکی نوسانات پرفشار جنب حاره در سالهای نمونه النینو و لانینا (مطالعه موردی: با بارش‌های نیمه جنوبی ایران) کارشناسی ارشد دانلود 1384
مصطفی کرم پور برآورد انتقال انرژی گرمایی از سطح زمین به لایه مرزی در دشت های ایران مرکزی دکتری دانلود 1391/06/28
صنم کوهی Statistical/ Synoptic Analysis on Simultaneous Atmospheric Hazards In The MidWest of Iran کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/03
روژین محمدی سراب تحلیل علل افت سطح آب‌های زیرزمینی در دشت قروه و پیامدهای اقتصادی آن کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/23
مهرداد محمد مرادیان مقایسه بی هنجاری های ارتفاع ژئوپتانسیل ترازهای زیرین جو در دوره های ترسالی و خشکسالی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/24
جعفر معصوم پور مطالعه سینوپتیکی خشکسالی های فراگیر در سواحل جنوبی خزر کارشناسی ارشد دانلود 1384
سعید نگهبان بررسی مقایسه ای روند تغییرات اقلیمی شهر یزد با استفاده ازمدل های برآورد آسایش اقلیمی، جهت کاربرد در برنامه ریزی توریسم پایدار کارشناسی ارشد دانلود 1388/03/05
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روش تحقیق در جغرافیا 4820046 2 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
تحلیل سینوپتیک مخاطرات آب و هوایی 4801394 2 11 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/10 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
آب و هواشناسی دینامیک 4801378 2 11 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
میکروکلیماتولوژی 4801448 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/09 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
آب و هوای ایران 4820077 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1398/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
رابطه متقابل آب و هوا و اقیانوس 4801765 2 11 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/21 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
هیدرو اقلیم حوضه های آبریز ایران 4801372 2 11 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/22 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
آب و هوای ایران 4820077 2 01 1397/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
آب و هواشناسی دینامیک 4801719 2 28 1397/11/03 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
مدل سازی هیدرواقلیمی 4801558 2 24 | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) 1397/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
هیدروکلیماتولوژی 4801453 2 01 1397/10/29 (16:00 - 18:00) ترم اول 1397
هیدرو اقلیم حوضه های آبریز ایران 4801372 2 11 1397/11/01 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
تحلیل سینوپتیک مخاطرات آب و هواشناسی 4801720 2 28 1397/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
آب و هوای ایران 4820077 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1397/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
روش تحقیق در جغرافیا 4820046 2 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1397/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
رابطه متقابل آب و هوا و اقیانوس 4801765 2 28 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
آب و هوای کره زمین 4801442 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/29 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1396
هیدرومتئورولوژی 4801560 2 24 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
مدل سازی هیدرواقلیمی 4801558 2 24 هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) 1396/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
هیدروکلیماتولوژی 4801453 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2