اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

فضیله دادور

فضیله دادور

فضیله دادور    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
علی احمدی تحلیل عملکرد شوراهای اسلامی در توسعه روستایی(نمونه موردی: دهستان حکیم آباد شهرستان زرندیه) کارشناسی ارشد دانلود 1386
محمد ادبی ممقانی آسیب شناسی گردشگری روستایی با تاکید بر راهبردگردشگری فرهنگ محور مطالعه موردی: بخش کن-دهستان سولقان کارشناسی ارشد دانلود 1391/09/29
حمد افروزیان تدوین الگوی توانمند سازی اجتماع محور در راستای توسعه پایدار سکونتگاههای روستایی (مطالعه موردی شهرستان بهاباد – استان یزد) دکتری دانلود 1394/06/26
مریم اکبری شکتایی نقش صنایع چوب و کاغذ استان مازندران در توسعه روستایی مطلعه موردی: دهستان گلیجان رستاق علیا شهرستان سازی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
بهرام ایمانی اثرات گردشگری در توسعه روستایی(مطالعه موردی:دهستان آبگرم سرعین دراستان اردبیل کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/31
حمیدرضا باغبانی تحلیل پیامدهای کالبدی- فضایی گسترش گردشگری خانه های دوم در نواحی روستایی(مطالعه موردی: دهستان شیرکوه- شهرستان تفت) کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/06
یسرا حسنی امکان سنجی توسعه‌ اشتغالات خرد و متوسط برای زنان درمناطق روستایی (مطالعه موردی: دهستان هولی- شهرستان پاوه) کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/12
مسلم دریکوند بررسی پیامدهای اجتماعی - اقتصادی اسکان عشایر (نمونه موردی: کانون چشمه همیان کوهدشت) کارشناسی ارشد دانلود 1386
نوشین دهقانی سنجش کیفیت زندگی زنان نواحی روستایی شهرستان اراک کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/15
ابراهیم رستگار تبیین فرآیند سرمایه های ارسالی مهاجران بین المللی در توسعه اقتصادی سکونتگاه های روستایی(مطالعه موردی: شهرستان لامرد) دکتری دانلود 1394/02/28
حمید زمانی ساماندهی اثرات کالبدی _فیزیکی گردشگری خانه های دوم در نواحی روستایی مطالعه موردی: دهستان برغان کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/14
مهتاب عالمی توسعه شهری و چالشهای اجتماعی اشتغال زنان در شهر کابل دکتری دانلود 1389/09/16
منصور غنیان تبیین راهبردهای توسعه گردشگری کارآفرین روستایی؛مطالعه منطقه اورامان دکتری دانلود 1389/02/20
علی فریور Developmental potential assessment of tourism in Mahabad region کارشناسی ارشد دانلود 1398/02/17
زینب محمدی تحلیل اثرات دگرگونی الگوی مسکن روستایی بر کارکردهای زنان روستایی (مورد مطالعه: بخش مرکزی شهرستان مهاباد) کارشناسی ارشد دانلود 1392/04/01
عنایت الله مشفق نژادی ارزیابی شاخص های پایداری زیست‌ محیطی مطالعه موردی: سکونتگاه‌ های روستایی پیرامون شهر یاسوج کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/29
مریم منصوری نقش و جایگاه کشاورزی در توسعه روستایی مطالعه موردی دهستان سلطانعلی گنبد کاووس کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/19
سمیه سادات موسوی تحلیل جنسیتی در فرآیند پخش کارآفرینی در مناطق روستایی، مطالعه موردی: بخش کن-دهستان سولقان کارشناسی ارشد دانلود 1392/04/01
ماهره نصرتی قلعه بین امکان سنجی توسعه گردشگری در نواحی روستایی مطالعه موردی: نواحی روستایی بخش کرگان رود شهرستان تالش استان گیلان کارشناسی ارشد دانلود 1387/10/28
بدریه تابا نقش مدیریت روستایی در حفظ و احیای منابع طبیعی (نمونه موردی: دهستان سرشیو ‘ شهرستان مریوان) کارشناسی ارشد دانلود 1387/08/06
پژمان رضایی بررسی روند شکل گیری روستاهای نوظهور ناشی از سیاست اسکان عشایر منطقه مورد مطالعه: کانونهای اسکان استان چهارمحال و بختیاری دکتری دانلود 1386
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحلیل نظام سیاست گذاری و برنامه ریزی توسعه روستایی 4802267 2 22 1398/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
کارگاه مدیریت توسعه پایدار روستایی 4802418 2 22 | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) 1398/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
جغرافیای روستایی 4801149 2 02 1398/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
مبانی جغرافیای جمعیت 4820059 2 03 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
مبانی جغرافیای جمعیت 4820059 2 02 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1397/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
جغرافیای جمعیت 4803010 2 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
جغرافیای جمعیت 4803010 2 02 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1397/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
برنامه ریزی گردشگری روستایی 4802171 2 22 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
جغرافیای گردشگری 4801270 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
تحلیل نظام سیاست گذاری و برنامه ریزی توسعه روستایی 4802267 2 33 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
مدل ها و فنون تصمیم گیری و مدیریت کیفیت محصولات(تولیدات-خدمات) گردشگری 4802827 2 32 هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) 1397/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
کارگاه برنامه ریزی اقتصاد فضا 4802410 2 33 هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته دو شنبه (17:00 - 18:00) 1397/04/02 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1396
گردشگری روستایی 4802745 2 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
جغرافیای روستایی 4801149 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
مبانی جغرافیای گردشگری 4820063 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
مبانی جغرافیای گردشگری 4820063 2 01 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1396/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
جغرافیای جمعیت 4803010 2 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
جغرافیای جمعیت 4803010 2 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
مکاتب و بنیان های نظری توسعه و برنامه ریزی روستایی 4802402 2 31 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/25 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
کارگاه مدیریت توسعه پایدار روستایی 4802418 2 35 هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1396/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2