اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

فضیله دادور

فضیله دادور

فضیله دادور    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
محمد ادبی ممقانی آسیب شناسی گردشگری روستایی باتاکید بر راهبرد گردشگری فرهنگ محور.مطالعه موردی:بخش کن -دهستان سولقان کارشناسی ارشد
احمد افروزیان بهابادی تدوین الگوی توانمند سازی اجتماع محور در راستای توسعه ی پایدار سکونتگاههای روستایی( مطالعه موردی : شهرستان بهاباد استان یزد) دکتری
مریم اکبری شکتایی نقش صنایع چوب وکاغذ استان مازندران در توسعه روستایی.مطالعه موردی:دهستان کلیجان رستاق علیا شهرستان ساری کارشناسی ارشد
شهلا امیری پتانسیل سنجی گردشگری عشایر بخش فثافویه کارشناسی
علی درزلو تحلیل بازار گیاهان دارویی استان قزوین کارشناسی
علی فریور ارزیابی تکوینی پتانسیل گردشگری در منطقه مهاباد کارشناسی ارشد
منصور غنیان تبیین راهبردهای توسعه گردشگری روستایی کار افرین و مطالعه منطقه اورامان دکتری
ماندانا جهانشیری ارزیابی اثرات تغییرات کاربری اراضی بر جغرافیای اقتصادی و اجتماعی-فرهنگی دهستان آدران کارشناسی ارشد
معصومه خالدی ارزیابی اثرات فضایی تسهیلگران اجتماع محور بر توانمندسازی اجتماعات محلی ( مطالعه موردی روستاهای منتخب شهرستان ری) کارشناسی ارشد
احمد ملکان تحلیل تاثیر مولفه های سرمایه اجتماعی بر شاخص های توسعه روستایی.نمونه موردی:دهستان گودین شهرستان کنگاور کارشناسی ارشد
احمد ملکان الگوی مدیریت خشکسالی در نواحی روستایی با رویکرد تاب آوری (مورد مطالعه شهرستان کنگاور) دکتری
مریم منصوری نقش و جایگاه کشاورزی در توسعه روستایی کارشناسی ارشد
زینب محمدی تحلیل اثرات دگرگونی های الگوی مسکن بر کارکرد زنان روستایی کارشناسی ارشد
زینب مولائی نقش تشکل های مذهبی زنان در شکل گیری گردشگری در استان تهران کارشناسی
عنایت اله مشفق نژادی ارزیابی شاخص های پایداری زیست محیطی (سکونتگاههای روستایی پیرامون شهر یاسوج) کارشناسی ارشد
سمیه سادات موسوی تحلیل جنسیتی در فرآیند پخش کارآفرینی در مناطق روستایی کارشناسی ارشد
فرنوش نیرو مکان یابی فضاهای ورزشی با تاکید بر رویکرد گردشگری ورزشی (مطالعه موردی: شهر کرج ) کارشناسی ارشد
امیرسروش پرداختی تاثیرات گردشگری زمستانه بر ساختار اقتصادی و اجتماعی روستای ولایت رود دیزین کارشناسی
پانیذ رضائی سلطان آبادی تحلیلی بر نحوه گذران اوقات فراغت زنان در سطح شهر تهران با تاکید بر منطقه ی 6 تهران کارشناسی
عارف صدیقی مطالعه و تحلیل ظرفیت ها و توانهای بلایا جنگ ها و مصیبت های انسانی بر توسعه گردشگری سیاه کارشناسی
ملیحه شهبازی نقش خانه های دوم در توسعه اقتصادی و اجتماعی دهستان چندار کارشناسی ارشد
فردین شیری امکان سنجی گردشگری در شهرستان دهگلان کارشناسی
عبداله توکلی زاده تحلیلی بر پتانسیل گردشگری سلامت روستای تلخاب اراک کارشناسی
لیلا وثوقی تحلیل فرایند توسعه گردشگری درمناطق روستایی با تاکید بر مدل خوشه گردشگری-رودبار قصران دکتری
حمید زمانی ساماندهی اثرات کالبدی -فیزیکی گردشگری خانه های دوم در نواحی روستایی کارشناسی ارشد
علی احمدی تحلیل عملکرد شوراهای اسلامی در توسعه روستایی(نمونه موردی: دهستان حکیم آباد شهرستان زرندیه) کارشناسی ارشد دانلود 1386
محمد ادبی ممقانی آسیب شناسی گردشگری روستایی با تاکید بر راهبردگردشگری فرهنگ محور مطالعه موردی: بخش کن-دهستان سولقان کارشناسی ارشد دانلود 1391/09/29
حمد افروزیان تدوین الگوی توانمند سازی اجتماع محور در راستای توسعه پایدار سکونتگاههای روستایی (مطالعه موردی شهرستان بهاباد – استان یزد) دکتری دانلود 1394/06/26
مریم اکبری شکتایی نقش صنایع چوب و کاغذ استان مازندران در توسعه روستایی مطلعه موردی: دهستان گلیجان رستاق علیا شهرستان سازی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
بهرام ایمانی اثرات گردشگری در توسعه روستایی(مطالعه موردی:دهستان آبگرم سرعین دراستان اردبیل کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/31
حمیدرضا باغبانی تحلیل پیامدهای کالبدی- فضایی گسترش گردشگری خانه های دوم در نواحی روستایی(مطالعه موردی: دهستان شیرکوه- شهرستان تفت) کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/06
یسرا حسنی امکان سنجی توسعه‌ اشتغالات خرد و متوسط برای زنان درمناطق روستایی (مطالعه موردی: دهستان هولی- شهرستان پاوه) کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/12
مسلم دریکوند بررسی پیامدهای اجتماعی - اقتصادی اسکان عشایر (نمونه موردی: کانون چشمه همیان کوهدشت) کارشناسی ارشد دانلود 1386
نوشین دهقانی سنجش کیفیت زندگی زنان نواحی روستایی شهرستان اراک کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/15
ابراهیم رستگار تبیین فرآیند سرمایه های ارسالی مهاجران بین المللی در توسعه اقتصادی سکونتگاه های روستایی(مطالعه موردی: شهرستان لامرد) دکتری دانلود 1394/02/28
حمید زمانی ساماندهی اثرات کالبدی _فیزیکی گردشگری خانه های دوم در نواحی روستایی مطالعه موردی: دهستان برغان کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/14
مهتاب عالمی توسعه شهری و چالشهای اجتماعی اشتغال زنان در شهر کابل دکتری دانلود 1389/09/16
منصور غنیان تبیین راهبردهای توسعه گردشگری کارآفرین روستایی؛مطالعه منطقه اورامان دکتری دانلود 1389/02/20
علی فریور ارزیابی تکوینی پتانسیل گردشگری در منطقه مهاباد کارشناسی ارشد دانلود 1398/02/17
زینب محمدی تحلیل اثرات دگرگونی الگوی مسکن روستایی بر کارکردهای زنان روستایی (مورد مطالعه: بخش مرکزی شهرستان مهاباد) کارشناسی ارشد دانلود 1392/04/01
عنایت الله مشفق نژادی ارزیابی شاخص های پایداری زیست‌ محیطی مطالعه موردی: سکونتگاه‌ های روستایی پیرامون شهر یاسوج کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/29
مریم منصوری نقش و جایگاه کشاورزی در توسعه روستایی مطالعه موردی دهستان سلطانعلی گنبد کاووس کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/19
سمیه سادات موسوی تحلیل جنسیتی در فرآیند پخش کارآفرینی در مناطق روستایی، مطالعه موردی: بخش کن-دهستان سولقان کارشناسی ارشد دانلود 1392/04/01
ماهره نصرتی قلعه بین امکان سنجی توسعه گردشگری در نواحی روستایی مطالعه موردی: نواحی روستایی بخش کرگان رود شهرستان تالش استان گیلان کارشناسی ارشد دانلود 1387/10/28
بدریه تابا نقش مدیریت روستایی در حفظ و احیای منابع طبیعی (نمونه موردی: دهستان سرشیو ‘ شهرستان مریوان) کارشناسی ارشد دانلود 1387/08/06
پژمان رضایی بررسی روند شکل گیری روستاهای نوظهور ناشی از سیاست اسکان عشایر منطقه مورد مطالعه: کانونهای اسکان استان چهارمحال و بختیاری دکتری دانلود 1386
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
جغرافیای جمعیت 4803010 2 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/01 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
برنامه ریزی گردشگری روستایی 4802171 2 22 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1399/11/27 (15:00 - 17:00) ترم اول 1399
نظریه ها و سیاست های فضایی در برنامه ریزی گردشگری 4802345 2 22 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1399/11/20 (15:00 - 17:00) ترم اول 1399
جغرافیای گردشگری 4801270 2 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/06 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
جغرافیای گردشگری 4801270 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/06 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
تحلیل نظام سیاست گذاری و برنامه ریزی توسعه روستایی 4802267 2 22 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
کارگاه مدیریت توسعه پایدار روستایی 4802418 2 22 هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) 1398/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
جغرافیای روستایی 4801149 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
مبانی جغرافیای جمعیت 4820059 2 03 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
مبانی جغرافیای جمعیت 4820059 2 02 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1397/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
جغرافیای جمعیت 4803010 2 02 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1397/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
جغرافیای جمعیت 4803010 2 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
برنامه ریزی گردشگری روستایی 4802171 2 22 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
جغرافیای گردشگری 4801270 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
تحلیل نظام سیاست گذاری و برنامه ریزی توسعه روستایی 4802267 2 33 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
مدل ها و فنون تصمیم گیری و مدیریت کیفیت محصولات(تولیدات-خدمات) گردشگری 4802827 2 32 هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) 1397/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
کارگاه برنامه ریزی اقتصاد فضا 4802410 2 33 هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته دو شنبه (17:00 - 18:00) 1397/04/02 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1396
گردشگری روستایی 4802745 2 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
جغرافیای روستایی 4801149 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
مبانی جغرافیای گردشگری 4820063 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2