اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

خدیجه اسدیان

change-logo

خدیجه اسدیان (بازنشسته)   (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
محمد احمدی هیدرومورفولوژی حوزه رودخانه جوانسر کارشناسی ارشد 1374
محمد احمدی هیدرومورفولوژی حوزه رودخانه جوانسر کارشناسی ارشد 1374
حسین اینانلو شرایط ژنومورفولوژی ساختمانی و تاثیرات آن در مخازن میادین نفتی (مطالعه موردی: میادین نفتی در زاگرس مرتفع بختیاری) دکتری دانلود 1384
کاوه باخویشی مطالعه حرکات دامنه ای ( با تاکید بر زمین لغزش ) در جاده مریوان - کامیاران از سه راه دگاگا تا کامیاران کارشناسی ارشد دانلود 1383
رضا خوش رفتار تکامل ژئومورفولوژیکی دلتای سپید رود دکتری دانلود 1384
هنگامه شیراوند برآورد حداکثر سیل محتمل حوضه سد گلستان بر مبنای حداکثر بارش محتمل سینوپتیکی کارشناسی ارشد دانلود 1383
امیر مسعود عربی برآورد فرسایش و رسوب با استفاده از مدل وپ در حوضه عطاری(سمنان) و مقایسه آن با مدلهای دیگر کارشناسی ارشد دانلود 1385/11/01
امید مرادی بررسی هیدروموفولوژی حوضه آبخیز رود بانه و برآورد فرسایش و رسوب کارشناسی ارشد دانلود 1386
علاء الدین آزادیان بررسی تحولات طبیعی، انسانی،اقتصادی، عمران و توسعه شهری کارشناسی 1374
علیرضا اسدی ارزیابی توان محیط طبیعی گرگان و دشت کارشناسی 1370
ابوالفتح اعظم پورافشار جغرافیای طبیعی شهرستان بافت کارشناسی ارشد 1372
مژگان افشار آتشفشان دماوند و زمین شناسی اطراف آن کارشناسی 1372
فریبا اکبری امین نقش زمین شناسی و ژئومورفولوژی در ناهمواریهای ایران، آتش فشانهای مهم ایران ( دماوند- سهند- سبلان- تفتان- برنان) کارشناسی دانلود 1369
علی امانی بررسی و مطالعات حرکات دامنه ای و پیش بینی رسوبگذاری در حوضه آبریز سد گاوشان کردستان کارشناسی ارشد 1375
حجت اله امیری جغرافیای الشتر کارشناسی 1375
معصومه انصاری نقلبری بررسی کامل شهرستان بهشهر از دید جغرافیای طبیعی کارشناسی 1373
غلامحسین باباعباسی جنگل وتاثیرآن درجلوگیری ازآلودگی محیط کارشناسی 1371
عباس باغچة‌کرد محله ژئومورفولوژی حوضة آبخیز ابهررود و مدیریت محیطی کارشناسی ارشد 1378
محمد بخشعلی پورچایجانی بررسی اوضاع طبیعی غرب گیلان کارشناسی دانلود 1370
امیر بذرافشان عوامل طبیعی استان گیلان کارشناسی 1370
منیر بذرافشان عوامل طبیعی استان گیلان کارشناسی ارشد بی ت
عباس برنگی جغرافیایی زیستی پرندگان ایران کارشناسی 1371
معصومه بیک زاده پوشش گیاهی سلسله جبال زاگرس با تاکید بر زاگرس غربی و جنوب غربی کارشناسی 1373
زینت بهزادپور جغرافیای طبیعی شهرستان کاشان کارشناسی 1371
مهین تاجزاده جغرافیای طبیعی بخش شهداد کارشناسی 1373
توانهای محیطی استان یزد و نقش آنهادر توسعه اقتصادی توانهای محیطی استان یزد و نقش آنهادر توسعه اقتصادی کارشناسی 1370
کبری جباری بررسی مسائل طبیعی بخش طارم علیا در استان زنجان کارشناسی ارشد 1373
محمد جدیدی جغرافیای شهرستان اندیمشک از دیدگاه عمران ناحیه ای کارشناسی 1371
گودرز جلالوند بررسی هیدروژئومرفولوژی حوضه رودخانه گاماسیاب (مطالعه موردی زیر حوضه سراب گاما سیاسب ) کارشناسی ارشد 1377
گودرز جلالوند بررسی هیدروژئومرفولوژی حوضه رودخانه گاماسیاب (مطالعه موردی زیر حوضه سراب گاماسیاب) کارشناسی ارشد دانلود 1377
ربابه جلیلوند آتشفشان آتشفشانهای ایران کارشناسی 1371
نصرت جهان نوش جغرافیای طبیعی - تاریخی و اقتصادی استان خراسان کارشناسی 1370
پروین جوادی تپه سری بررسی امکانات توسعه اقتصادی - اجتماعی شهرستان سوادکوه با تاکید بر نقش عوامل جغرافیایی نمونه موردی : دهستان شرق وغرب شیرگاه کارشناسی ارشد 1377
فاطمه حیدری بررسی سیمای طبیعی استان همدان کارشناسی 1371
محمدرضا یحیی زاده جغرافیای طبیعی شهرستان شیروان کارشناسی ارشد 1370
بی‌بی‌زهرا حسینی گیو مورفوتکتونیک گسل‌های حاشیه چاله‌لوت کارشناسی ارشد دانلود 1384
اکبر حیفر جغرافیای عمومی برازجان ( دشتستان) کارشناسی 1372
محمد حسن حقانی پور مطالعات جغرافیایی شهرستان لار کارشناسی 1372
علی خلج ژئومرفولوژی و فرسایش حوضه آبخیز رودخانه الموت کارشناسی ارشد 1372
خوشرفتار ارزیابی مدلهای فرسایش خاک و رسوبدهی در شمال ایران(مطالعه موردی: حوضه آبریز گرگانرود طالش) کارشناسی ارشد 1373
فرشته دانش پژوه زلزله و پرا?ندگی آن در ایران کارشناسی 1368
قاسم دژبرد بررسی حرکات دامنه ای در قسمت علیای حوضه آبریز جاجرود و تاثیر آن بر میزان رسوب گذاری در دریاچه سدلتیان کارشناسی ارشد 137
فاطمه دوامی جغرافیای طبیعی استان خراسان کارشناسی بی ت
سیمین رحمانی رودخانه های مهم ایران کارشناسی 1373
مریم رشیدی مسائل چند پیرامون مرداب انزلی. کارشناسی 1366
عباس روزبهانی فضای سبز و مسائل آن درنهاوند کارشناسی 1374
سهیلا روشن ضمیر منابع طبیعی منطقه جیرفت. کارشناسی 1367
حسن رئوفی کلاچایه کنکاشی در جغرافیای طبیعی منطقه رودسر کارشناسی 1370
زمین شناسی و ژئومورفولوژی قزوین - رشت زمین شناسی و ژئومورفولوژی قزوین - رشت کارشناسی 1373
عباس ستوده نیا بررسی جغرافیائی زیستی استان کرمان، علل تخریب پوشش گیاهی آن کارشناسی 1372
صحبت الله سلگی جغرافیای شهرستان ماهشهر کارشناسی دانلود 1372
رقیه سینائی بررسی عوامل موثردرتغییرات محیط کارشناسی دانلود 1370
گاد شایانی تنها یک زمین کارشناسی 1372
نسرین شعبان نژاد خلیج فارس و جزایر آن کارشناسی دانلود 1372
صونا شفیعی بررسی وضعیت موجود در پارک چیتگر کارشناسی 1375
مونا شفیعی بررسی وضعیت موجود در پارک چیتگر کارشناسی دانلود 1375
ناهید صفدری زمین شناسی و ژئومورفولوژی قزوین - رشت کارشناسی 1372
گیتی طیار سیمای طبیعی استان یزد کارشناسی 1370
ناهید طالبی سیمای طبیعی اشترانکوه کارشناسی دانلود 1370
علی عبادی نژاد بررسی منابع و مسائل آب خرمدشت با تاکید بر آبهای زیرزمینی کارشناسی ارشد 1379
مهدی عباس زاده ساماندهی فضاهای عمومی بخش مرکزی شهر رشت کارشناسی ارشد 1380
عباسعلی عباسی فیروزآبادی بررسی منابع آب لرستان (نسخه اول) کارشناسی 1374
زهرا عربی تحولات ژئومورفولوژی دشت خمین (نسخه اول) کارشناسی ارشد 1371
پروین عرفانی رودخانه ها و سیستمهای رودخانه ای کارشناسی 1371
محمود علائی طالقانی ژئومورفولوژی ناحیه کلاردشت (حوضه آبریز سردابرود کارشناسی ارشد 1367
فریبا عمقی پور ویژگیهای طبیعی و مورفولوپی?ی دریاچه ارومیه. کارشناسی ارشد 1368
صدیقه غلام چگونگی پراکندگی کانسارهای ایران کارشناسی 1373
حبیب رضا غلامی جغرافیای طبیعی و انسانی شهرستان بابل کارشناسی دانلود 1372
حسین فاطمیان تاثیرات اکولوژیکی فضای سبز بربیوکلیمای شهری مطالعه موردی دانشگاه تبریز کارشناسی دانلود 1375
لمیعه فتاحی راد نگاهی به یخچالهای ایران در کواترنر کارشناسی 1369
فاطمه فخری مهابادی جغرافیای طبیعی استان کرمان کارشناسی 1371
علی فرقانی لرزجانی بررسی و مطالعه کمی هیدرومورفولوژی حوضه رودخانه پلرود کارشناسی ارشد 1373
رضا فضلی جغرافیای عمومی اراک کارشناسی 1370
حوری قاهری بررسی حرکات توده ای در ارتفاعات شمال تهران کارشناسی ارشد 1378
پروانه قدرتی مطالبی پیرامون نفت کارشناسی 1373
سعید قلیان جویباری اصول نوغان داری (پرورش کرم ابریشم) کارشناسی 1372
پرویز قورچی بیگی جغرافیای طبیعی تنکابن با تاکید بر جغرافیای زیستی کارشناسی 1374
حوا کاظمی جغرافیای طبیعی-انسانی شهر بم کارشناسی 1374
محمدابراهیم کردکتولی جغرافیای شهرستان علی آباد کتول کارشناسی 1372
محمد کره بندی گذری بر حوضه های آبخیز استان بوشهر کارشناسی 1374
روح انگیز محمدی شناخت آبهای معدنی: خواص درمانی آنها و چشمه های آبمعدنی آذربایجان کارشناسی دانلود 1373
محمد محمود کلایه منابع و مسائل آب طالقان کارشناسی بی ت
نورتقی میرزائی نگرشی به مسائل شهرستان دره شهر کارشناسی 1373
افسانه مصطفائی سیمای طبیعی حوضه مسیله با تاکید بر شهرستان قم، دشت ورامین کارشناسی 1371
موسی ملکی پور تحولات ژئومرفولوژی در منطقه دهلران (کوه سیاهکوه) با تاکید بر نقش تکتونیک و مرفولوژی آن کارشناسی ارشد دانلود 1382
احمد منگابادی منابع طبیعی و نقش آنها در توسعه اقتصادی (استان یزد) کارشناسی دانلود 1370
فیروز ناظری جغرافیای کشاورزی شهرستان رامسر کارشناسی دانلود 1374
فریده نصرالهی بررسی سیمای طبیعی حوضة آبریز قزل اوزن واقع در استان زنجان کارشناسی 1371
ماهره نصرتی مطالعه و بررسی منابع آبی حوضه آبریز تالش کارشناسی ارشد 1373
ماهره نصرتی مطالعه و بررسی منابع آبی حوضه آبریزتالش کارشناسی دانلود 1373
علی نظافت بارش _ رواناب حوضه آبخیز کامه کارشناسی ارشد دانلود 1385
طاهره نیک سیرت ویژگیهای جغرافیای طبیعی استان باختران کارشناسی ارشد 1370
افسانه هاشمی بررسی سیمای طبیعی نهاوند بویژه آبها کارشناسی 1374
پوران هداوند جغرافیای طبیعی خلیج فارس کارشناسی دانلود 1375
زهرا یونسی بررسی جغرافیای طبیعی استان زنجان کارشناسی 1370