اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

فرشاد امیراصلانی

فرشاد امیراصلانی

فرشاد امیراصلانی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61113359
اتاق: 108
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
محسن ابراهیمی خوسفی بررسی هم افزایی داده های مایکروویو غیرفعال ماهواره های SMAP و SMOS به منظور بازیابی رطوبت خاک دکتری دانلود 1396/11/14
طاهره انصافی مقدم واکاوی تاثیر رخداد گردوغبار بر تغییرات بارش در جنوب غربی ایران دکتری دانلود 1396/11/30
کیوان باقری سیدشکری مدلسازی مکان مبنای پارامترهای اثرگذار بر توزیع مبنای آب شهر کرمانشاه کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/15
حسینعلی بهرامی بررسی تاثیر طوفان های گردوغبار بر رفتار طیفی گیاهان زینتی و صیفی جات کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/11
فریدالدین چراغی داده‌کاوی مسیر حرکت با استفاده از هوش پیرامونی کارشناسی ارشد دانلود 1396/12/21
باهره خاکباز امکان‌سنجی کاربرد تصاویر ماهواره‌ای بر اساس اصول تصویریابی در مطالعه‌ی بهینه‌ی حریم تالاب گاوخونی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/26
سهیل دوزنده بررسی تناسب راه‌ها و شریان‌های ارتباطی در محیط GIS کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/26
دانا رستمی تحلیل تغییرات زمانی شدت، گستره و منشاء طوفان های گرد و غبار در جنوب شرق ایران کارشناسی ارشد دانلود 1395/09/29
محسن رفیع زاده برآورد میزان کربن آلی گیاهان مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از تصاویر ماهواره Landsat ( مطالعه موردی : دشت حسین آباد غیناب) کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/15
مهسا شاه بختی پایش روند تغییرات فنولوژی باغات گردو در الشتر با استفاده از تصاویر لندست و داده¬های اقلیمی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
مریم شمشیری بررسی میزان تأثیرگذاری عوامل فیزیکی و محیطی بر مراکز گردشگری با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و مدل های مکانی کارشناسی ارشد دانلود 1397/09/07
فرید صالح مطلق بررسی سطح برف و حجم آب معادل با استفاده از داده های سنجش از دور (مورد مطالعه: کوه سهند مراغه) کارشناسی ارشد دانلود 1393/02/25
موسی عباسی Runoff And Soil Erosion Estimation By Morgan Duzand Method And Remote Sensing Data In Deh Bala, Yazd, Iran کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/22
مرضیه عسکری شهید مدل سازی بیابان زدایی بر پایه الگوریتم مبتنی بر عامل با استفاده از تصویر لندست کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/28
عارف قادری آمایش توان توسعه کشاورزی با مدلهای تصمیم گیری چند معیاره کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/15
مهدی قربانی نصرآبادی مدل‌سازی مکانی زمانی آلودگی شهر تهران با استفاده از سیستم استنتاج عصبی فازی بهینه‌سازی شده توسط الگوریتم فراابتکاری PSO کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
سردار محمود تهیه نقشه آسیب پذیری ناشی از طوفان های گرد و غبار با استفاده از تصاویر ماهواره ای و مدل سازی GIS کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
هیوا محمودرش ژئومارکتینگ میادین میوه و تره بار مهاباد کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/05
خدیجه میرزایی پایش خشکسالی با استفاده از شاخص منتخب بر مبنای تصاویر ماهواره‌ای مطالعه موردی حوزه آبخیز مهارلو_بختگان) کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/04
فواد مینائی Influence of tidal changes on mangroves forest mapping using multi-tidal remote sensing data (Geshm mogroves forest) کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/24
علی نادری نقش محصول استراتژیک گندم ایران در رقابت‌های ژئوپلیتیکی منطقه آسیای غربی کارشناسی ارشد دانلود 1398/03/26
ایوب نوخاصی ترکیب داده‌های ماهواره‌ای چند سنجنده‌ای برای برآورد میزان برداشت خالص آب زیرزمینی با محاسبه مؤلفه‌های بیلان آب (مطالعه موردی: دشت حیدر آباد کرمانشاه) کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/07
احسان نوروزی راغب آشکار سازی طوفانهای گرد و غبار با استفاده از تصاویر ماهواره ای در منطقه خاورمیانه کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
مهین حنیفه پور تأثیر فعالیت¬های دوره¬ای کشاورزی بر فرسایش بادی (مطالعه موردی: دامغان) کارشناسی ارشد 1392/06/31
محمود رضایی شناسایی مناطق مستعد آب گرفتگی در سطح شهر با استفاده از منطق فازی ( مطالعه موردی : مناطق یک،دو و سه شهر تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/15
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کاربرد داده های سنجش از دور در پایش محیطی 4803634 2 33 | هرهفته شنبه (15:00 - 16:00) 1398/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
طراحی پایگاه اطلاعات 4801292 2 03 | هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:00) 1398/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
برنامه نویسی سنجش از دور و GIS 4801297 2 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در مطالعات آب و خاک 4803612 2 26 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:00) 1397/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
کاربرد داده های سنجش از دور در پایش محیطی 4803634 2 52 هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته دو شنبه (17:00 - 18:00) 1397/04/05 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1396
مبانی کاربرد سنجش از دور در مطالعات شهری و روستایی 4803644 2 30 هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:00) 1397/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
مدل سازی مدیریت آب و خاک در سیستم اطلاعات جغرافیایی 4803613 2 25 هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) 1396/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
اصول و روش های برنامه ریزی منطقه ای 4820067 2 03 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1396/11/04 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
اصول و روش های مطالعات ناحیه ای 4820083 2 03 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/25 (16:00 - 18:00) ترم اول 1396
اصول و روش های آمایش سرزمین 4820068 2 03 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1396/10/26 (16:00 - 18:00) ترم اول 1396
نمایش 10 نتیجه
از 1