اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سید عباس احمدی کرچ

سید عباس احمدی کرچ

سید عباس احمدی کرچ    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 02161113369
اتاق: 216
پست الکترونیکی: 

تحصیلاتفعالیت های اجراییعضویت در مجامع ملی و بین المللیکتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
فائزه عبدی جهان شهرهای شیعی، مطالعه موردی نجف اشرف کارشناسی
بهاره احمدی نقش موقعیت ارتباطی ایران در سرنوشت کشور از منظر جغرافیای سیاسی کارشناسی ارشد
ایرج احمدزاده بررسی نقش عربستان در تغییر موازنه ی ژئوپلیتیکی جنوب غرب آسیا و تاثیر آن بر ژئوپلتیک ایران کارشناسی ارشد
حمیدرضا بیات الگویابی روابط قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای در بحران ژئوپلیتیکی سوریه دکتری
حسین چارداولی ژئوپلتیک تاریخی تشیع در ابتدای عصر صفویان کارشناسی
بنت الهدی فرائی تببین زمینه ها و مولفه های جغرافیایی - فرهنگی ظهور و فراگیری مذهب تشیع در ایران کارشناسی
رضا قهرمانی اصل درشکی بررسی نیروهای مرکزگرا در کشور ایران کارشناسی
فرزانه قریب بررسی جغرافیای سیاسی شیعیان شبه قاره هند کارشناسی
مائده حاجی رمضان چالش های ژئوپلتیکی شیعیان در جهان اسلام کارشناسی
اسحاق حیاک بررسی رفتار سیاسی کردهای ایران در دوره معاصر کارشناسی
طهمورث حیدری موصلو الگویابی رقابت قدرت های منطقه ای در مناطق ژئوپلتیک (مطالعه مور ی جنوب غرب آسیا) دکتری
روح اله حسین وندشکری نقش قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای در تحولات سوریه کارشناسی ارشد
داور ایمانی ثمرین بررسی جابجایی کانون های ژئو پلیتیک در قلمرو های شیعی (از صفویان تا انقلاب اسلامی) کارشناسی ارشد
سبحان لسانی ماهیت و قلمرو جغرافیای سیاسی شهر با تاکید بر شهر تهران کارشناسی ارشد
مریم مولائی بالابگلو بررسی جایگاه استان خراسان شمالی در توسعه ملی کارشناسی
فاطمه موحدی راد جهان شهرهای شیعی، مطالعه موردی کاظمین کارشناسی
علی نادری نقش محصول استراتژیک گندم ایران در رقابت های ژئوپلیتیکی منطقه آسیای غربی کارشناسی ارشد
هما نصری ماهیت فرمانداری ویژه در نظام تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران کارشناسی
حسن نورعلی بررسی تطبیقی نقش و عملکرد بنادر جنوب کشور کارشناسی
مجتبی پیرهادی وابستگی های ژئوپلتیکی ایران و همسایگان کارشناسی
آرمین شهسواری بررسی عوامل عدم توسعه یافتگی سواحل ایران در دریای عمان کارشناسی
مریم سلیمانی فر آسیب شناسی مناطق آزاد ایران از منظر جغرافیای سیاسی و ژئوپلتیک(مطالعه موردی منطقه آزاد اروند) کارشناسی ارشد
محسن زمانی ارزیابی دولت محلی در ایران (دوره قبل و بعد از انقلاب) کارشناسی ارشد
ایرج احمدزاده Analysis of Saudi Arbia's role in changes Southwestern Asia's geopolitical And its impact on geopolitics of Iran کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/28
داور ایمانی بررسی جابجایی کانون‌های ژئوپلیتیک در قلمروهای شیعی (از صفویان تا انقلاب اسلامی) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/05
زهرا امینی نیا راهبردهای ژئوپلیتیکی آمریکا و ناتو در جنوب غرب آسیا (مطالعه موردی: یمن) کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/27
حمیدرضا بیات Modeling Regional and Trans-regional Power Relationships in the Syrian Geopolitical Crisis دکتری دانلود 1398/06/30
صادق بوستانی The Role of Resistance Geopoliticas in Promoting Iran's Regional Power کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/25
طهمورث حیدری موصلو Modeling of regional powers rivalry in geopolitical regions (Case Study: SouthWest Asia) دکتری دانلود 1396/07/04
جواد حسن زاده دگرگونی در کارکردهای حکومت درفضای مجازی (با تاکید برایران) کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/13
نرجس سادات حسینی نصرآبادی Explanation of city's phenomenon in geopolitics and political geography دکتری دانلود 1397/11/29
روح اله حسین وند شکری The role of regional and Trans-regional power in the developments in Syria کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/16
رسول رستمی Explaining and Predicting Employment Development through the Maritime Economy in the Coastal Areas of Bushehr Province دکتری دانلود 1398/11/15
محمد صادق رنجبر تحلیل جغرافیایی امنیت در نواحی مرزی (مطالعه موردی: شهر بندرعباس) کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/16
لیلا رنجگر رسانه و قدرت در ژئوپلیتیک کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
محسن زمانی Assessment of local government in Iran (the period before and after the Islamic Revolution کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/17
مریم سلیمانی فر آسیب شناسی مناطق آزاد ایران از منظر جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک (مطالعه موردی: منطقه آزاد اروند) کارشناسی ارشد دانلود 1397/09/17
عباس طباطبایی آمایش سیاسی فضا در ایران ضرورت ها و پیامدهای آن کارشناسی ارشد دانلود 1398/05/07
سید محمد عیسی نژاد The Explanations of Geopolitics Philosophy دکتری دانلود 1397/07/08
امید علیزاده Pathology of Iran's higher education in the The framework of government holes کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/27
سبحان لسانی ماهیت و قلمرو جغرافیای سیاسی شهر با تأکید بر شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/07
ضیا محسنی سهی تبیین اثرات شکاف نسلی بر هویت اجتماعی سیاسی دانش آموزان شهر تهران از منظر جغرافیای سیاسی ( مظالعه موردی دانش آموزان مناطق 1 و 6 و 15 شهر تهران) دکتری دانلود 1397/10/02
عباس ملکی واکاوی تهدیدات امنیتی جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی با تاکید بر بنیادگرایی اسلامی دکتری دانلود 1397/08/26
داریوش موحدی فر بررسی ابعاد ژئوپلیتیکی مخاطرات محیطی در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/12
علی نادری نقش محصول استراتژیک گندم ایران در رقابت‌های ژئوپلیتیکی منطقه آسیای غربی کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/23
احسان یاری شگفتی Rethinking the dominant discourse of political management of space in Iran کارشناسی ارشد دانلود 1393/02/27
حسین آغنده بررسی فراز و فرود روابط ایران و جمهوری آذربایجان و عوامل زمینه ساز آن کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/30
سعید آقاسیدجعفر تحلیل ژئوپلیتیکی علل و زمینه های انتشار جغرافیایی سلفی ها در جهان اسلام با تاکید بر نظریه هاگراستراند کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/20
محمدعلی محمدی تبیین اهمیت نقش آسیا ی جنوب غربی و فعال سازی ایکیو منی های آن در انسجام سیستم جهانی در قرن 21 میلادی دکتری دانلود 1398/06/11
علی اصغر مفیدی Explaination the Causes and Background of Geopolitical Libya Crisis and its Influence on the Mediterranean Region دکتری دانلود 1398/07/03
نام درس
 
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بنیان های ژئوپلیتیکی روابط خارجی ایران 4804004 2 44 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/10 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
اصول کشور داری 4804062 2 44 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/10 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
مبانی امنیت، صلح و عدالت فضایی 4801575 2 11 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/18 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1398
روش تحقیق در جغرافیای سیاسی 4801316 2 04 هرهفته شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته شنبه (11:00 - 12:00) 1399/04/10 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1398
جغرافیای سیاسی جهان اسلام 4802119 2 04 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/22 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
جغرافیای تاریخی ایران 4801194 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/11/01 (15:00 - 17:00) ترم اول 1398
جغرافیای سیاسی ایران 4820080 2 01 1397/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
جغرافیای تاریخی ایران 4801194 2 01 1397/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
بنیان های ژئوپلیتیکی روابط خارجی ایران 4804004 2 19 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/03/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
ژئوپلیتیک ادیان و مذاهب 4804023 2 42 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1397/03/29 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1396
ژئوپلیتیک ادیان و مذاهب 4804023 2 41 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1397/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
جغرافیای سیاسی ایران 4804045 2 41 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/30 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
جغرافیای سیاسی ایران 4820080 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
جغرافیای سیاسی ایران 4804045 2 42 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1397/03/30 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
روش تحقیق عملی در جغرافیای سیاسی 4802538 2 04 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1396/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
مبانی جغرافیای سیاسی 4820061 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/04 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
جغرافیای سیاسی ایران 4820080 2 01 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/30 (16:00 - 18:00) ترم اول 1396
جغرافیای سیاسی ایران 4820080 2 10 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/30 (16:00 - 18:00) ترم اول 1396
مطالعات منطقه ای(خلیج فارس) 4820084 2 20 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
نمایش 19 نتیجه
از 1