اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سید عباس احمدی

سید عباس احمدی،

استادیار
 • عضو شورای پژوهشی، آزمایشگاهها و انفورماتیک دانشکده جغرافیا
 • عضو گروه جغرافیای سمت (سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها)
 • عضو شورای مشورتی جغرافیا و آمایش سرزمین
 • عضو کارگروه ژئوپلیتیک و مدیریت سیاست داخلی کشور - وزارت کشور
 • عضو کمیته برنامه ریزی درسی جغرافیا (سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی - وزارت آموزش و پرورش)
 • عضو کمیته علمی المپیاد علوم جغرافیایی کشور
 • دبیر گروه برنامه ریزی و گسترش علوم جغرافیایی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • نماینده هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران
 • مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران
 • عضو کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی دانشگاه تهران
 • دبیر شورای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی باشگاه دانش‌آموزی دانشگاه تهران
 • دبیر کمیتۀ برنامه‌ریزی و نظارت بر طرح افزایش توانمندی‌ها و شایستگی‌های حرفه‌ای اعضای هیأت علمی و مدیران دانشگاه تهران
 • دبیر شورای سیاستگذاری اخلاق حرفه‌ای در دانشگاه تهران
 • دبیر اجرایی سومین جشنوارة فرهنگ دانشگاه تهران
 • دبیر اجرایی چهاردهمین جشنواره بین‌المللی حرکت
 • عضو کمیته بهداشت و سلامت شورای راهبری سلامت، ایمنی و محیط زیست دانشگاه تهران
 • عضو شورای سیاست گذاری و برنامه‌ریزی دانشگاه بدون دخانیات
 • عضو کمیته پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دانشگاه تهران
 • عضو کارگروه مطالعات راهبردی دانشگاه تهران
 • نماینده هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران در کارگروه صلاحیت علمی گروه جغرافیای سیاسی دانشکده جغرافیا‌
دانشکده جغرافیا
جغرافیای سیاسی
شماره تماس : 02161113369
اتاق : 216
صفحه رخ نما
Scopus
 • 8 ارجاعات
 • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
Google Scholar
 • 34 ارجاعات
 • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

پروفایل

 • عضو و دبیر کارگروه پشتیبانی و نظارت بر انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران 1400←1401
 • عضو شورای علمی مرکز پژوهش، آمار و اطلاعات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1389←1392

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تربیت مدرس ، جغرافیای سیاسی

1383 ← 1388

M.S ، دانشگاه تربیت مدرس ، جغرافیای سیاسی

1381 ← 1383

کارشناسی ، دانشگاه یزد ، جغرافیای انسانی- گرایش شهری

1376 ← 1381

کلمات کلیدی