اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

آرا تومانیان

آرا تومانیان

آرا تومانیان    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 02161113536
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
صمد عبداله پور نقش جی آی اس در شهرهای هوشمند کارشناسی
شقایق دانه کار ارزیابی تله مدیسین و توسعه زیرساختی.... کارشناسی
ابوالفضل قاسمی مکان یابی دفن پسماند جامد شهری کارشناسی
مهدی قربانی نصرآبادی مدلسازی مکانی زمانی آلودگی هوای تهران با استفاده از سیستم استنتاج عصبی فازی بهینه سازی شده توسط الگوریتم های فرا ابتکاری کارشناسی ارشد
عماد حقیری بررسی عوامل خرابی پست های برق در منطقه برق شمال شرقی تهران با استفاده از داده های آماری و نقشه های نمونه پست های برق در محیط جی ای اس کارشناسی
برزو خالدی مدلسازی مکانی عوامل حاکم بر استقرار سایت های باستانی با استفاده از سیستم فازی-عصبی کارشناسی ارشد
سبا خاریابند تحلیل شبکه و پارامترهای یافتن بهترین مسیر(مطالعه موردی منطقه 1 شهر تهران) کارشناسی
سعید مددی مدل سازی توسعه زیر سیستم های SDI با رویکرد پویایی سیستم کارشناسی ارشد
حمیدرضا محمدی نگاهی به مدل ها و نظریه های مکان یابی کارشناسی
زهره محمدزاده کاربرد رایانش ابری مکانی در زیرساخت های داده مکانی کارشناسی
مهنوش مرادی حقیقی بررسی نشانی استاندارد ملی مکان مرجع املاک کارشناسی
عادل ناصری ارزیابی آسیب پذیری شهر تهران در برابر حملات هوایی و موشکی با استفاده از روشهای تصمیم گیری چند معیاره کارشناسی ارشد
هومن نعمت الهی طراحی یک بازی مبتنی برVGI برای بهبود و اصلاح الگوریتم مسیریابی کارشناسی ارشد
محیا پارسانیا بررسی کلیات سیستم های مکان باز با قابلیت توسعه توسط سرویس های مکانی کارشناسی
حمیدرضا رستمی مکان یابی پارکینگ های طبقاتی با استفاده از آنالیزهای چند معیارهAPH کارشناسی
امیر صمدی بکار گیری تلفیقی شبکه عصبی مصنوعی و منطق فازی در توسعه شهر( مطالعه موردی شهر مریوان) کارشناسی ارشد
احسان طاهری کل کشوندی مدلسازی مکان های مناسب جهت احداث نیروگاه بادی به روش تاپسیس فازی( مطالعه موردی استان کرمانشاه) کارشناسی ارشد
علیرضا ابراهیمی بهینه سازی ژئوپورتال مدیریت محیط زیست با استفاده از داده های GIS کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/25
حسین تیموری امکان‌سنجی استفاده از تصاویر ماهواره‌ای در شناسایی و آشکارسازی نیمه اتوماتیک لکه‌های نفتی در دریاها و اقیانوس‌ها، مطالعه موردی : خلیج فارس کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/09
مهرداد جیهونی تحلیل تغییرات میزان آب دریاچه ارومیه با استفاده از تصاویر ماهواره ای و تاثیر آن بر کیفیت آب زیر زمینی (مطالعه موردی : آبخوان شرق دریاچه ارومیه) کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/02
برزو خالدی Spatial modeling of environmental factors affecting the deployment of ancient sites using Adaptive Neuro Fuzzy inference system کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
مصطفی خیرالهی کوهانستانی مسیریابی بهینه هدایت خودروهای اورژانس شهری در سیستم ترافیک شهری با استفاده از استنتاج مکانی کیفی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/22
سهیل دوزنده بررسی تناسب راه‌ها و شریان‌های ارتباطی در محیط GIS کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/26
ابراهیم رحیمی بلداجی پیاده سازی یک سیستم اطلاعات زمین شهری مبتنی بر کاداستر 2014 کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/11
علیرضا رحمتی قواق ارائه ژئوپرتالی مبتنی بر سیستم های توصیه گر کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/15
سالار صدر محمدی تحلیل الگوهای آدرس دهی کلان شهر تهران جهت توسعه استاندارد آدرس دهی ملی کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/03
احسان طاهری کل کشوندی Modeling suitable places for wind power plant construction by fuzzy topsis method (case study kermanshah provience) کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/11
غدیر عشورنژاد Improvement of Ecosystem Services Assessment and Monitoring Maps of Special Economic zones by Integrating Landsat and Sentinel-2 دکتری دانلود 1398/04/24
محمد علی زاده مقایسه روش فازی و مدل شبکه عصبی در پهنه بندی زمین لغزش کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/01
علی کاظم زاده زو مدلسازی مکانی زمانی کیفیت زندگی شهری با استفاده از تصاویر ماهواره¬ای و GIS کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/14
بهمن محمدی تحلیل مکانی سرطان پوست در محیط GIS کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/04
نرجس محمودی وانعلیا اعتبارسنجی نتایج تحلیل تصمیم گیری مکانی چندمعیاره با استفاده از اطلاعات جغرافیایی داوطلبانه کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/25
معین موسوی هندری مدل سازی مکان محور بر اساس داده کاوی داده های مکان های حادثه خیز (مطالعه موردی: شهر شیراز) کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/15
عادل ناصری ارزیابی آسیب پذیری شهر تهران در برابر حملات هوایی و موشکی با استفاده از روشهای سیستم استنتاج فازی و شبکه عصبی کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/11
هومن نعمت الهی طراحی یک بازی مبتنی بر VGI برای بهبود و اصلاح الگوریتم‌های مسیریابی کارشناسی ارشد دانلود 1396/09/26
احمد نوری توسعه‌ی سیستم‌های تصمیم‌گیری گروهی مکانی چند‌معیاره مبتنی بر مدل چند عاملی کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/03
سارا آریائی Locating Mehr Eghtesad Bank Branches with Geographical Information Systems and Maximal Covering Model کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
مرتضی امیدی پور توسعه یک سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری مکانی(SDSS) به منظور مدلسازی آمایش شهری-روستایی(مطالعه موردی: استان کهگیلویه و بویراحمد) کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/21
کیوان باقری سیدشکری مدلسازی مکان مبنای پارامترهای اثرگذار بر توزیع مبنای آب شهر کرمانشاه کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/15
امیر صمدی Combing artificial neural networks and fuzzy logic for urban development (Case study: Marivan,Kurdestan,Iran) کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/05
مهدی قربانی نصرآبادی مدل‌سازی مکانی زمانی آلودگی شهر تهران با استفاده از سیستم استنتاج عصبی فازی بهینه‌سازی شده توسط الگوریتم فراابتکاری PSO کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
سعید مددی Using system dynamics technique to model the development of a subsystems SDI کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/04
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طراحی پایگاه اطلاعات 4801292 2 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:00) 1399/04/10 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
ریاضیات برای جغرافیا 2 4801287 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/14 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
ریاضیات برای جغرافیا 2 4801287 2 03 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/14 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
داده کاوی مکانی 4803640 2 33 هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) 1398/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
مدیریت پایگاه داده 4803068 2 30 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
مدیریت پایگاه داده 4803068 2 33 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
طراحی سیستم هایGIS 4801301 2 03 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/28 (15:00 - 17:00) ترم اول 1398
ریاضیات 1 4801024 2 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/28 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
ریاضیات مقدماتی 4820047 2 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
کارگاه GIS 4803354 2 03 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/11/01 (16:00 - 18:00) ترم اول 1397
داده کاوی مکانی 4803640 2 53 هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) 1397/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
مدیریت پایگاه داده 4803068 2 31 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/29 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
ریاضیات 1 4801024 2 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
ریاضیات پیشرفته 4802540 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
ریاضیات پیشرفته 4803307 2 03 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
مدیریت پایگاه های اطلاعاتی 4803608 2 30 هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) 1397/04/09 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
ریاضیات مقدماتی 4820047 2 03 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
تحلیل مکانی 4803055 2 26 هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:00) 1397/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
ریاضیات برای جغرافیا 2 4801287 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
سیستم اطلاعات جغرافیایی پیشرفته 4803603 2 26 هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) 1396/11/04 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2