اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

آرا تومانیان

آرا تومانیان

آرا تومانیان    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 02161113536
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
علیرضا ابراهیمی بهینه سازی ژئوپورتال مدیریت محیط زیست با استفاده از داده های GIS کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/25
حسین تیموری امکان‌سنجی استفاده از تصاویر ماهواره‌ای در شناسایی و آشکارسازی نیمه اتوماتیک لکه‌های نفتی در دریاها و اقیانوس‌ها، مطالعه موردی : خلیج فارس کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/09
مهرداد جیهونی تحلیل تغییرات میزان آب دریاچه ارومیه با استفاده از تصاویر ماهواره ای و تاثیر آن بر کیفیت آب زیر زمینی (مطالعه موردی : آبخوان شرق دریاچه ارومیه) کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/02
مصطفی خیرالهی کوهانستانی مسیریابی بهینه هدایت خودروهای اورژانس شهری در سیستم ترافیک شهری با استفاده از استنتاج مکانی کیفی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/22
سهیل دوزنده بررسی تناسب راه‌ها و شریان‌های ارتباطی در محیط GIS کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/26
ابراهیم رحیمی بلداجی پیاده سازی یک سیستم اطلاعات زمین شهری مبتنی بر کاداستر 2014 کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/11
علیرضا رحمتی قواق ارائه ژئوپرتالی مبتنی بر سیستم های توصیه گر کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/15
سالار صدر محمدی تحلیل الگوهای آدرس دهی کلان شهر تهران جهت توسعه استاندارد آدرس دهی ملی کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/03
احسان طاهری کل کشوندی Modeling suitable places for wind power plant construction by fuzzy topsis method (case study kermanshah provience) کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/11
محمد علی زاده مقایسه روش فازی و مدل شبکه عصبی در پهنه بندی زمین لغزش کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/01
علی کاظم زاده زو مدلسازی مکانی زمانی کیفیت زندگی شهری با استفاده از تصاویر ماهواره¬ای و GIS کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/14
بهمن محمدی تحلیل مکانی سرطان پوست در محیط GIS کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/04
نرجس محمودی وانعلیا اعتبارسنجی نتایج تحلیل تصمیم گیری مکانی چندمعیاره با استفاده از اطلاعات جغرافیایی داوطلبانه کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/25
معین موسوی هندری مدل سازی مکان محور بر اساس داده کاوی داده های مکان های حادثه خیز (مطالعه موردی: شهر شیراز) کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/15
عادل ناصری ارزیابی آسیب پذیری شهر تهران در برابر حملات هوایی و موشکی با استفاده از روشهای سیستم استنتاج فازی و شبکه عصبی کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/11
هومن نعمت الهی طراحی یک بازی مبتنی بر VGI برای بهبود و اصلاح الگوریتم‌های مسیریابی کارشناسی ارشد دانلود 1396/09/26
احمد نوری توسعه‌ی سیستم‌های تصمیم‌گیری گروهی مکانی چند‌معیاره مبتنی بر مدل چند عاملی کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/03
سارا آریائی Locating Mehr Eghtesad Bank Branches with Geographical Information Systems and Maximal Covering Model کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
مرتضی امیدی پور توسعه یک سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری مکانی(SDSS) به منظور مدلسازی آمایش شهری-روستایی(مطالعه موردی: استان کهگیلویه و بویراحمد) کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/21
کیوان باقری سیدشکری مدلسازی مکان مبنای پارامترهای اثرگذار بر توزیع مبنای آب شهر کرمانشاه کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/15
امیر صمدی Combing artificial neural networks and fuzzy logic for urban development (Case study: Marivan,Kurdestan,Iran) کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/05
مهدی قربانی نصرآبادی مدل‌سازی مکانی زمانی آلودگی شهر تهران با استفاده از سیستم استنتاج عصبی فازی بهینه‌سازی شده توسط الگوریتم فراابتکاری PSO کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
سعید مددی Using system dynamics technique to model the development of a subsystems SDI کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/04
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
داده کاوی مکانی 4803640 2 33 | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) 1398/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
مدیریت پایگاه داده 4803068 2 33 1398/10/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
مدیریت پایگاه داده 4803068 2 30 1398/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
طراحی سیستم هایGIS 4801301 2 03 1398/10/28 (15:00 - 17:00) ترم اول 1398
ریاضیات 1 4801024 2 02 1398/10/28 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
مدلسازی GIS در مطالعات شهری و روستایی 4803078 2 33 1398/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
ریاضیات 1 4801024 2 01 1398/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
ریاضیات برای جغرافیا 2 4801287 2 01 1398/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
Web GIS 4801293 2 03 | هرهفته شنبه (15:00 - 16:00) 1398/03/28 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1397
ریاضیات مقدماتی 4820047 2 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
کارگاه GIS 4803354 2 03 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/11/01 (16:00 - 18:00) ترم اول 1397
داده کاوی مکانی 4803640 2 53 هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) 1397/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
مدیریت پایگاه داده 4803068 2 31 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/29 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
ریاضیات 1 4801024 2 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
ریاضیات پیشرفته 4802540 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
ریاضیات پیشرفته 4803307 2 03 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
مدیریت پایگاه های اطلاعاتی 4803608 2 30 هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) 1397/04/09 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
ریاضیات مقدماتی 4820047 2 03 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
تحلیل مکانی 4803055 2 26 هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:00) 1397/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
ریاضیات برای جغرافیا 2 4801287 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2