به اطلاع میرساندبا توجه به شرایط همه گیری بیماری کرونا دانشجویان محترم دوره تحصیلات تکمیلی می توانند فرم حمایت از پایان نامه/رساله  را از اینجا دریافت کنند (بخش دانشجو

و پژوهشگر)و پس از کامل کردن فرم به صورت pdf به ایمیل دانشکده جغرافیا به آدرس info.goeg@ut.ac.ir  یا شماره  09122389033 (واتساپ - آقای هاشمی) ارسال کنند.همچنین

جهت  پیگیری مراحل کارمیتوانید با شماره تلفن های 61113525 -09122389033 آقای هاشمی (کارشناس پژوهشی دانشکده) تماس حاصل فرمایید

فرم دو برابر

اخرین واریزی حمایت از پایان نامه ها