یکی از اهداف دانشکده جغرافیا، توسعه تفاهم نامه و انعقاد تفاه منامه های بین المللی می باشد که این دانشکده تاکنون با دانشگاه ها و موسسات بین المللی مختلفی در زمینه هایی مانند تبادل استاد و دانشجو و انجام پروژه مشترک به امضاء رسانیده است که تفاهم نامه های منعقد شده زیر در حال حاضر جاری می باشد.

تفاهم نامه با دانشگاه کان نرماندی فرانسه 1400

تفاهم نامه با دانشگاه اورادیا رومانی

تفاهم نامه با دانشگاه هومبولت آلمان

تفاهم نامه با دانشگاه زاراگوزار اسپانیا

تفاهم نامه با دانشگاه بابیلون عراق

تفاهم نامه با دانشگاه لوند سوئد

تفاهم نامه با دانشگاه الکفیل عراق

تفاهم نامه با دانشگاه بخارست کشور رومانی