نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

ثبت نام بورس کشور مجارستان در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد

بخشنامه استفاده از فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری 1401

سهمیه فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری دانشکده جغرافیا 1401

مدارک لازم جهت فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور  دوره دکتری تخصصی

تمدید فرصت مطالعاتی         

مراحل انجام تسویه حساب پس از بازگشت از فرصت مطالعاتی                  

تمدید مجوز خروج از کشور دانشجویان فرصت مطالعاتی

فرآیند درخواست فرصت مطالعاتی

از این پس کلیه دانشجویان دوره دکتری متقاضی فرصت مطالعاتی  خارج

 باید از طریق آدرس:

Portal.Saorj.ir/‏/‏http:

همزمان با تکمیل کاربرگ‏های لازم نسبت به ثبت‏ نام در سامانه فوق اقدام و کد رهگیری دریافت نمایند.