آئین‌نامه جدید تأسیس و فعالیت انجمن‌ها و اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی مصوب شورای معاونان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخ ۲۸/‏۰۴/‏۱۳۹۹‬ از لینک زیر ابلاغ می‌شود. این آئین‌نامه جایگزین آئین نامه قبلی می‌شود و فعالیت دوره جدید انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه مبتنی بر این آئین‌نامه خواهد بود:

https://fileshare.ut.ac.ir/filesender/?s=download&token=e262b6f8-f9fd-2f05-db6d-b4f5637212de‌‌‌‌‌‌‌

لازم به ذکر است تمام آئین‌نامه‌های مرتبط با حوزه فرهنگی و اجتماعی دانشگاه از لینک زیر در سامانه جامع فرهنگی و اجتماعی در دسترس است:

https://cultural.ut.ac.ir/Rules