آزمایشگاه پالئوکلیماتولوژی آزمایشگاه پالئوکلیماتولوژی

آزمایشگاه پالئوکلیماتولوژی (Paleoclimatology) جهت انجام پژوهش و تحقیق در ارتباط با آب و هوای گذشته کره زمین در سال 1386 تأسیس گردید. این آزمایشگاه مجهز به وسایل، تجهیزات و مواد مورد نیاز جهت آماده‌سازی، استخراج، تشخیص، شمارش و آنالیز گرده‌های فسیل گیاهی (Fossil Pollen) و گیاه سنگ‌هاPhytoliths)) و همچنین انجام مرحله آماده سازی نمونه‌ها جهت انجام سن‌یابی رادیو کربن،تجهیزات خودکار آب و هواشناسی و دستگاه پرتال هواشناسی می باشد.ادامه مطلب

آزمایشگاه ژئومورفولوژی و رسوب شناسی آزمایشگاه ژئومورفولوژی و رسوب شناسی

 این آزمایشگاه با اهداف خدمات رسانی به دروسی که نیازمند کارهای آزمایشگاهی ژئومورفولوژی می باشند و همچنین انجام امور آزمایشگاهی اعضای هیأت علمی و دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی در راستای امور پژوهشی و رساله های دانشجویی تجهیز شده است. در حال حاضر این آزمایشگاه امکان انجام کارهای آزمایشگاهی در زمینه های گرانولومتری، مورفومتری، مورفوسکوپی، کلسیمتری و PH متری رسوبات را دارد.ادامه مطلب

آزمایشگاه خاک و آب آزمایشگاه خاک و آب

-

کارگاه فتوگرامتری و تفسیر عکس های هوایی کارگاه فتوگرامتری و تفسیر عکس های هوایی

کارگاه فتوگرامتری و تفسیر عکسهای هوایی در راستای ارائه خدمات آموزشی و فراهم ساختن زمینه های پژوهشی در موضوعات مربوط به فتوگرامتری، کاربرد عکسهای هوایی و ماهواره ای، فتوژئولوژی، تهیه نقشه های ژئوموفولوژی و نقشه های کاربری زمین و سایر نقشه های موضوعی ایجاد شده است. در حال حاضر این کارگاه مجهز به انواع سیستم های استرئوسکپی از جمله استرئوسکپ های رومیزی و میله های استرئومیکرومتر به اضافه استرئوسکپ آموزشی Zoom و امکانات کمک آموزشی نظیر ویدئو پروژکتور می باشد. تجهیزات فتوگرامتری این کارگاه شامل دستگاههای تبدیل آنالوگ، دستگاه نیمه تحلیلی و Soft Copy می باشد.در کنار تجهیزات فوق عکسهای هوایی در مقیاس های مختلف و سری کامل عکسهای هوایی ایران متعلق به سال 1335 با مقیاس 1:55000 در آرشیو این مجموعه نگهداری می گردد.این کارگاه برای استفاده اساتید و دانشجویان رشته های کارتوگرافی و سنجش از دور، جغرافیای انسانی و جغرافیای طبیعی در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای راه اندازی شده است.

سایت های کامپیوتری سایت های کامپیوتری

سایت کامپیوتری دانشکده جغرافیا دارای 75 دستگاه کامپیوتر و نصب نرم افزارهای تخصصی و اتصال به اینترنت در طبقه چهارم وششم ساختمان شماره دو قرار دارد که دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی گروههای آموزشی جهت دروس تخصصی و پژوهش خود از آنها استفاده می کنند.

تصاویر آزمایشگاه ها-کارگاههای آموزشی و سایت های کامپیوتری تصاویر آزمایشگاه ها-کارگاههای آموزشی و سایت های کامپیوتری

آرشیو نقشه های توپوگرافی و زمین شناسی آرشیو نقشه های توپوگرافی و زمین شناسی

این آرشیو شامل مجموعه ای از سری کامل نقشه های توپوگرافی پوشش سراسری ایران با مقیاس های 1:50000و 1:250000 و همچنین نقشه های زمین شناسی پوشش سراسری ایران با مقیاس های 1:100000 و 1:250000 و 1:500000 و نیز نقشه های موضوعی می باشد که دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی گروههای آموزشی جهت دروس تخصصی خود از آنها استفاده می کنند.  

 

آزمایشگاه وکارگاه GIS و سنجش از دور آزمایشگاه وکارگاه GIS و سنجش از دور

 این کارگاه جهت ارائه خدمات آموزشی و فراهم سازی زمینه‌های پژوهشی در موضوعات مربوط به GIS، کارتوگرافی رقومی، سنجش از دور ایجاد شده است. در حال حاضر این کارگاه مجهز به سخت افزار و نرم‌افزارهای متداول در زمینه های فوق می باشد و دانشجویان مقاطع مختلف گروههای جغرافیای طبیعی، کارتوگرافی و جغرافیای انسانی در قالب دو کارگاه از آن استفاده می نمایند.