نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

GIS and RS PhD

GIS and RS PhD


GIS and RS

1-1

RS and GIS – Remote Sensing

1-2

RS and GIS – Geographic Information System

 

Lectures of RS and GIS – Geographic Information System

 

Soft computation in geoscience information

 

Intelligent GIS

 

Image fusion techniques

 

Hyperspectral remote sensing

 

Quantitative remote sensing

 

Application of remotely-sensed data

 

Special thesis topics

 

Microwave and thermal remote sensing in environmental

 

Spatial data minige

 

Cartography in GIS

 

Uncertainty in RS & GIS

 

The Use of Active Remote Sensing Data

 

Clouds and Atmospheric Remote Sensing System

 

Microwave Thermal Images in Climatology

 

New Topics and Methods in GIS

 

Spatial Decision Support Systems

 

GIS Dynamics

 

Image Fusion Technigues

 

Environmental Modeling

 

Recent Discussion and Methods in Remote sensing

 

Application of Rernotely-sensed Data in Environmental Monitoring

 

Hyperspectral Remote Sensing

 

New Algorithms in Change Detection Using Satellite Imagery

 

Models Optimization in GIS

 

Uncertainty in RS and GlS

 

Soft Computation in Geoscience Information

 

Special Thesis Topics