نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

-فراخوان محقق پسادکتری

-فراخوان محقق پسادکتری


فراخوان محقق پسادکتری

با توجه به اینکه جناب آقای دکتر سید کاظم علوی پناه استاد محترم این دانشکده از منتخبین جشنواره علامه طباطبایی(ره) می باشند،  چهار محقق پسادکتری می توانند تحت راهنمایی ایشان پروژه پسادکتری را اجرا نمایند و اعتبار این پروژه ها از طرف بنیاد ملی نخبگان تامین مالی خواهد شد. داوطلبان واجد شرایط می توانند تقاضای خود را به جناب آقای دکتر علوی پناه ارسال نمایند. ضمناً ضوابط و شرایط محقق پسادکتری در وب سایت دانشکده جغرافیا موجود است.

معاونت پژوهشی دانشکده جغرافیا