نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارش نشست علمی زلزله در تهران

گزارش نشست علمی زلزله در تهران


به گزارش روابط عمومی دانشکده جغرافیا، نشست علمی زلزله در تهران، به همت انجمن علمی، دانشجویی مخاطرات طبیعی دانشکده جغرافیا و با حضور دکتر مهدی مدیری رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و معاون وزیر دفاع و رئیس انجمن مخاطره شناسی ایران، دکتر ابراهیم مقیمی استاد گروه مخاطرات طبیعی دانشکده جغرافیا و عضو هیئت مدیره انجمن مخاطره شناسی ایران، دکتر مهدی زارع، رئیس پژوهشکده زلزله شناسی، مهندس فاطمه صالح معاون پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران و جمعی از اساتید و دانشجویان دانشکده جغرافیا در تاریخ 13/09/97 در تالار شهدا دانشکده برگزار شد.

در این نشست موضوعاتی از قبیل ماهیت زلزله و عوامل تشدید آن، مخاطرات و پیامدهای ناشی از زلزله، بررسی گسل های ایران و  زلزله های اتفاق افتاده و اقدامات و برنامه ریزی مناسب برای کاهش خسارات ناشی از زلزله مطرح شد. در پایان این نشست علمی، ایده ها و پیشنهاداتی به منظور مدیریت بحران مطرح شد و با پرسش برخی از حاضرین در جلسه همراه بود.