نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه سیاسی

گروه سیاسی


  

مدیر گروه

 

دکتر محمود واثق 

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: جغرافیای سیاسی

ایمیل:mahmoodvasegh@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

 

مقطع :دکتری

عنوان رشته:جغرافیای سیاسی

                           عنوان گرایش: سازمان سیاسی فضا-جنوب غرب آسیا

 

 

مقطع:کارشناسی ارشد

عنوان رشته:جغرافیای سیاسی

 

 

مقطع:کارشناسی

عنوان رشته:جغرافیای سیاسی

                          عنوان گرایش: آمایش و مدیریت سیاسی فضا