نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هیات رئیسه

هیات رئیسه


 

 

دکتر کرامت الله زیاری

رئیس دانشکده

 

ایمیل: zayyari@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

 

دکترمحمدرضا جلوخانی نیارکی

 معاون اداری و مالی

 

ایمیل:mrjelokhani@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

 

دکتر قاسم عزیزی

معاون پژوهشی وفناوری

 

ایمیل:ghazizi@ut.ac.ir

 اطلاعات تکمیلی

 

 

دکتر فرشاد امیراصلانی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

ایمیل: amiraslani@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

 

دکترسید عباس احمدی

معاون دانشجویی و فرهنگی

 

ایمیل: abbas_ahmadi@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

 

 

 

دکترسعید حمزه

مشاور بین الملل دانشکده

 

 

ایمیل:saeid.hamzeh@ut.ac.ir  

                       اطلاعات تکمیلی

 

 

 دکتر منصور جعفر بگلو 

رئیس مؤسسه جغرافیا

 

ایمیل:mjbeglou@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

 

 عباس اسلامی

رئیس کتابخانه

 

 

ایمیل:aeslami77@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی


 

 

 

 

 
 
کرامت اله زیاری

کرامت اله زیاری 

استاد
شماره تماس: 02188671817
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
 
محمدرضا جلوخانی نیارکی

محمدرضا جلوخانی نیارکی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
 
قاسم عزیزی

قاسم عزیزی 

دانشیار
شماره تماس: 02161113041
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
 
فرشاد امیراصلانی

فرشاد امیراصلانی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سید عباس احمدی کرچ

سید عباس احمدی کرچ 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
 
سعید حمزه

سعید حمزه 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
 
منصور جعفربگلو

منصور جعفربگلو 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: