نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

موفقیت دانشکده جغرافیا در نظام رتبه بندی NTU

موفقیت دانشکده جغرافیا در نظام رتبه بندی NTU


درخشش دانشکده جغرافیا در نظام رتبه بندی NTU

به گزارش روابط‌عمومی دانشکده، براساس گزارش 2018 نظام رتبه‌بندی دانشگاه ملی تایوان که دانشگاه‌ها را در سه محور بهره‌وری پژوهش، تأثیر پژوهش و تعالی پژوهش مورد ارزیابی قرار می‌دهد، دانشگاه تهران در جایگاه نخست ملی و رتبه ۳۶۷ جهانی و دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران نیز با کسب رتبه 276 در موضوع علوم جغرافیایی، برترین دانشگاه ایرانی است.  

تعداد ۸۳۷ دانشگاهی که در این رتبه‌بندی مورد بررسی قرار گرفته‌اند ۹ دانشگاه ایرانی حضور دارند. این نظام علاوه بر رتبه‌بندی کلی، ۳۰۰ دانشگاه برتر را در ۶ زمینه و ۱۴ موضوع رتبه‌بندی می‌کند. زمینه‌های ارزیابی کشاورزی، پزشکی، مهندسی، علوم زیستی، علوم طبیعی و علوم اجتماعی را شامل می‌شود. موضوعات ارزیابی نیز شامل علوم کشاورزی، مهندسی عمران، مهندسی شیمی، شیمی، علوم کامپیوتر، مهندسی الکترونیک، محیط زیست و اکولوژی، جغرافیا، علم مواد، ریاضیات، مهندسی مکانیک، داروشناسی و سم‌شناسی، فیزیک، علوم گیاهی و جانوری است.

اطلاعات شاخص‌های این نظام، از پایگاه ISI استخراج و بر اساس آن در سه محور و بر مبنای ۸ شاخص ارزیابی می‌شود. ارزیابی در سه محور بهره‌وری پژوهش (با وزن ۲۵ درصد) شامل تعداد مقالات در ۱۱ سال گذشته (با وزن ۱۰ درصد) و تعداد مقالات در سال جاری (با وزن ۱۵ درصد)؛ تأثیر پژوهش (با وزن ۳۵ درصد) شامل تعداد استنادها در ۱۱ سال گذشته (با وزن ۱۵ درصد)، تعداد استنادها در دو سال اخیر (با وزن ۱۰ درصد) و میانگین تعداد استنادها در ۱۱ سال گذشته (با وزن ۱۰ درصد)؛ و تعالی پژوهش (با وزن ۴۰ درصد) شامل مقدار شاخص H در دو سال گذشته (با وزن ۱۰ درصد)، تعداد مقالات پراستناد در ۱۱ سال گذشته (با وزن ۱۵ درصد) و تعداد مقالاتی که در سال جاری در مجلات با ضریب تأثیر بالا به چاپ رسیده‌اند (با وزن ۱۵ درصد) صورت می‌گیرد.