نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی گروه جغرافیای انسانی

معرفی گروه جغرافیای انسانی


     

مدیر گروه

 

دکتر کرامت الله زیاری

مرتبه علمی: استاد

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی شهری

آدرس پست الکترونیک: zayyari@ut.ac.ir

 اطلاعات تکمیلی

 

 

گروه آموزشی جغرافیای انسانی

 

این گروه فعالیت خود را در سال 1380  ش. آغاز نمود و در حال حاضر این گروه در مقطع کارشناسی در دو گرایش جغرافیا و برنامه ریزی شهری و جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشجو می پذیرد.

در دوره کارشناسی ارشد در طی چند سال گذشته علاوه بر پذیرش در رشته های جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی، رشته های جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری و برنامه ریزی آمایش سرزمین نیز  راه اندازی شده که در این رشته ها و گرایش های مربوطه دانشجو می پذیرد.

همچنین در مقطع دکتری در رشته برنامه ریزی روستایی(3 گرایش جدید) و در رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری(1 گرایش) دانشجو می پذیرد.

 

— هیأت علمی این گروه مرکب است از: 6 استاد، 4 دانشیار، 6 استادیار و 1 عضو هیأت علمی پیوسته از دانشگاه یورک کانادا.

 

معرفی رشته

 

رشته جغرافیا با شاخه جغرافیای انسانی در گرایش های برنامه ریزی شهری و روستایی، برای آموزش صحیح مبانی، روش ها و نگرش های لازم برای شناخت حوزه های زیست از نظر مسائل فضایی، ساختاری، ویژگی های دموگرافیک و کالبدی و معیشت های انسانی، اعم از کوچ نشینی، روستانشینی و آشنایی با روش ها و تحلیل و برنامه ریزی به منظور همیاری در حل مشکلات این جوامع دایر گشته است. همچنین جغرافیای سیاسی با ماهیت و قلمرو جغرافیای سیاسی، سیستم های گوناگون سیاسی و اقتصادی جهانی، عملکردها و معیارهای شخصی نظام های مختلف حکومتی و نیز آشنایی آنان با نظام ها و علت وجودی عوامل سازنده، تحلیل قدرت ملی و غیره دایر گردیده است.

دانشجویان این رشته پس از فراغت از تحصیل می توانند در وزارتخانه های مسکن و شهرسازی، کشور، دانشگاه ها و مهندسان مشاور شهرسازی، همچنین وزارت دفاع و خارجه فعالیت نمایند.

در حال حاضر در مقطع کارشناسی دو گرایش جغرافیا و برنامه ریزی روستایی و جغرافیا و برنامه ریزی شهری وجود دارد. تعداد دانشجویان در این مقطع به شرح زیر می باشد

 

 

مقطع

گرایش

تعداد

کارشناسی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

98

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

85

 

 

تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی در گروه آموزشی جغرافیای انسانی بر حسب مقطع و  گرایش به شرح زیر می باشد:

 

 

مقطع

رشته

گرایش

تعداد

کارشناسی ارشد

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

23

اقتصاد فضا

20

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

35

برنامه ریزی مسکن

12

آمایش شهری

10

بهسازی و نوسازی شهری

5

جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری

برنامه ریزی گردشگری(منطقه ای)

25

جغرافیا و برنامه ریزی توریسم

20

برنامه ریزی آمایش سرزمین

برنامه ریزی آمایش سرزمین

35

دکتری

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

15

برنامه ریزی آمایش کیفیت محیطی مناطق روستایی

8

برنامه ریزی کارآفرینی مناطق روستایی

7

نظام سیاست گذاری در برنامه ریزی روستایی

4

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

26

جمع

 

198