نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاونت پژوهشی

معاونت پژوهشی


 

 

 

 

                                      دکترمحمدرضا رضوانی  معاون پژوهشی تلفن تماس 61113524 اطلاعات تکمیلی
 

پژوهش لازمه و پشتوانه آموزش دانشگاهی است. در کنار یک سیستم آموزشی پژوهش محور تحقیقات اهمیت ویژه‌ای دارد. در دانشکده جغرافیا نیز همواره اقدامات لازم جهت توسعه و گسترش پژوهش صورت گرفته است. در این راستا سعی شده است ضمن حذف مشکلات موجود بر سر راه تحقیق و پژوهش، نسبت به تشویق و ترغیب اعضای هیأت علمی و دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی اقدامات لازم صورت گیرد. این معاونت مدیریت اصلی "امور پژوهشی"و "پژوهشهای کاربردی" دانشکده را بر عهده دارد که در ادامه مهمترین وظایف آنها ارائه شده است. هماهنگی اداره امور کتابخانه، انفورماتیک و آزمایشگاههای جغرافیا نیز در حوزه معاونت پژوهشی و فناوری انجام میشود.

 

مدیریت امور پژوهشی :
         مدیریت امور پژوهشی دانشکده جغرافیا وظایف زیر را عهده دار میباشد:

         
    -  کارشناسی طرح‌های پژوهشی پیشنهادی اعضای هیات علمی دانشکده و ارائه آن به شورای پژوهشی دانشکده 
    -  پیگیری سیر اداری تصویب طرح‌های پژوهشی (نوع اول – نوع پنجم و نوع ششم) تا ابلاغ به مجری 
    -  پیگیری سیر اداری اختتام طرح‌های پژوهشی (نوع اول – نوع پنجم و نوع ششم) تا ابلاغ به مجری
    -  بررسی گزارش نهایی طرح‌های پژوهشی
    - کارشناسی درخواست‌ شرکت در همایش‌های بین‌المللی توسط اعضای هیات علمی دانشکده و دانشجویان تحصیلات تکمیلی و ارائه آن به روابط بین الملل دانشکده 
    -  بررسی درخواست‌های پاداش مقاله و ارسال آن به معاونت پژوهشی دانشگاه
    -  بررسی درخواست‌های چاپ کتب در شورای پژوهشی دانشکده و ارسال آن برای انتشارات دانشگاه 
    -  پیگیری و نظارت بر امر خرید و تعمیر تجهیزات شبکه کامپیوتری دانشکده
    -  اطلاعات و برنامه واحد‌های مختلف معاونت پژوهشی و تدوین کارنامه و برنامه سالیانه معاونت
    -  بررسی و پیگیری امور مربوط به تفاهم‌نامه‌‌های تحقیقاتی بین دانشکده جغرافیا و دانشگاه‌های داخل و خارج از کشور و سایر دستگاههای اجرایی کشور
    -  بررسی و تصویب اعتبار ویژه (گرانت) اعضای هیات علمی دانشکده  

    - نظارت بر امور آزمایشگاههای دانشکده جغرافیا
 

 مدیریت انفورماتیک :

         مدیریت انفورماتیک دانشکده جغرافیا در زمینه برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی، کنترل و پشتیبانی از کلیه امور انفورماتیک دانشکده فعالیت مینماید. این مدیریت، رابط بین مرکز انفورماتیک دانشگاه و دانشکده میباشد. کلیه برنامه های کلان انفورماتیکی دانشگاه توسط شورای سیاست گذاری انفورماتیک دانشگاه تدوین می گردد. مدیریت انفورماتیک دانشکده وظایف زیر را عهده دار میباشد:


    - سیاست گذاری امور انفورماتیک دانشکده
    - نگهداری و پشتیبانی از نرم افزارها و سخت افزارها
    - نگهداری و پشتیبانی شبکه
    - طراحی و پیاده سازی پروژه های نرم افزاری خاص و مورد نیاز دانشکده
    - ارائه سرویس های مورد نیاز کاربران شبکه
    - طراحی، توسعه و پشتیبانی از امور فنی وب سایت دانشکده
    - پشتیبانی از مراکز کامپیوتر دانشکده