نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسابقه دانشجویی زبان انگلیسی در تایلند

مسابقه دانشجویی زبان انگلیسی در تایلند


احتراما نظر به این که قرار است معاونت بین الملل دانشگاه تهران نسبت به اعزام دو دانشجوی دختر یا پسر متعهد به ارزشهای اسلامی و مسلط به زبان انگلیسی به کشور تایلند جهت شرکت در مسابقه دانشجویی زبان انگلیسی که عمدتا بیان شفاهی می‌باشد در تاریخ 23 تا 25 ‍ژوئن و نیز اقامت تا تاریخ 28 ژوئن جهت حضور در مراسم دانشگاه سوراناری اقدام نماید، لذا خواهشمند است ضمن بررسی نسبت به معرفی دانشجویان واجد الشرایط بیش از تعداد مذکور برای طرح و تصمیم نهایی در شورای بین الملل به این معاونت اقدام لازم مبذول فرمایند. اقامت، حمل ونقل داخلی به عهده دانشگاه میزبان و هزینه بلیط به عهده دانشگاه تهران خواهد بود که از اعتبارات مختلف دانشگاه و وزارت علوم قابل بهره‌برداری است. ضمنا مهلت نهایی اعلام اسامی به تایلند تا 10 خرداد می باشد.