نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مراسم دید و بازدید نوروزی

مراسم دید و بازدید نوروزی


 به گزارش روابط عمومی دانشکده جغرافیا، مراسم دید و بازدید نوروزی با حضور ریاست، هیات رئیسه، اعضای هیات علمی و کارکنان دانشکده جغرافیا در تاریخ 98/01/17 در سالن شوراء دانشکده برگزار شد.