نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فعالیت هسته پژوهشی مهاجرت

فعالیت هسته پژوهشی مهاجرت


هسته پژوهشی مهاجرت‌های بین‌المللی برگزار می‌کند؛
 
اولین وبینار تخصصی: ایران و مهاجرت‌های بین‌المللی ( مهاجرت افغان‌ها به ایران در نیم‌قرن اخیر)
 
با حضور آقای دکترسید علی اقبال مشاور پیشین وزارت مهاجرین افغانستان و استاد دانشگاه کابل و آقای دکترحسن افراخته استاد دانشگاه خوارزمی تهران
دبیر جلسه: آقای دکتروحید ریاحی استاد دانشگاه خوارزمی تهران
روز سه شنبه یازدهم مرداد ۱۴۰۱
ساعت ۱۸