نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فراخوان بنیاد ملی نخبگان

فراخوان بنیاد ملی نخبگان


استفاده از جوایز بنیاد ملی نخبگان

فراخوان بنیاد ملی نخبگان

سامانه بنیاد نخبگان (سینا) جهت ثبت و ارائه درخواست دانشجویان صاحب استعداد برتر برای بهره مندی از جوایز سال تحصیلی 99 -98 فعال گردیده است. لذا دانشجویان شاغل به تحصیل حائز شرایط (کلیه مقاطع تحصیلی) که در سنوات مجاز تحصیل می‌باشند به منظور مشاهده فراخوان و کسب اطلاعات تکمیلی به سایت معاونت آموزشی دانشگاه Academics.ut.ac.ir  مراجعه و در صورت داشتن شرایط لازم، حداکثر تا پانزدهم مردادماه 1398  نسبت به بارگذاری و به روزرسانی مدارک خود در سامانه سینا به آدرسhttp://tehran.bmn.ir :  اقدام نمایند.

 

                                                                              تحصیلات تکمیلی دانشکده جغرافیا

                                                                                                                                  16/04/1398