نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فراخوان ارسال مدارک جشنواره پژوهش و فناوری سال 1394

فراخوان ارسال مدارک جشنواره پژوهش و فناوری سال 1394


 

باسلام و احترام،

  نظر به اینکه بیست و چهارمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران هم زمان با هفته ملی پژوهش و فناوری (هفته آخرآذر ماه سال جاری) برگزار می گردد، خواهشمند است مقرر فرمایید مراتب به اطلاع تمامی اعضای محترم هیئت علمی و دانشجویان رسانده شود تا با مراجعه به سایت جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه به آدرس http://Resfestival.ut.ac.ir  (قابل بهره برداری از تاریخ 11/07/94) و مطالعه آیین نامه های جشنواره، درصورت دارا بودن شرایط لازم برای انتخاب پژوهشگر پیشکسوت نمونه، برجسته، نمونه و جوان نمونه، طرح پژوهشی کاربردی منتخب (برجسته، نمونه و ویژه)، طرح پژوهشی بنیادی نمونه، دستاورد پژوهشی ویژه، ایده برتر، دانشجوی پژوهشگر نمونه و رساله و پایان نامه نمونه، درخصوص تکمیل فرم ها و ارائه مدارک مربوط اقدام نمایند.

ضمنا"در ارسال مدارک متقاضیان رعایت نکات مورد اشاره در دستورالعمل( پیوست شماره 1 )و تکمیل و ارائه جداول(پیوست شماره 2) ضروری می باشد. هم چنین آیین نامه و فرم های مربوط به انتخاب طرح های کاربردی در پیوست شماره 3 ارائه شده است.

موعد ارسال مدارک به اداره کل برنامه ریزی و نظارت پژوهشی دانشگاه تاریخ 29/07/1394 می باشد.

پیوست 1

پیوست 2

پیوست 3