نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عناوین و شرایط عمومی و اختصاصی وام‌های دانشجویی

عناوین و شرایط عمومی و اختصاصی وام‌های دانشجویی


شرایط عمومی وام گیرندگان:

1 - دارا بودن اولویت نیاز مالی (به تشخیص معاونت محترم دانشجویی)

2 - دارا بودن صلاحیت اخلاقی و رعایت شئون دانشجویی

3 - عدم استفاده از بورس تحصیلی، کمک و یا وام موسسات دیگر

4 - عدم اشتغال به کاری که مستلزم دریافت اجرت می باشد. (به استثنای کار دانشجویی)

5 – زمان شروع اقساط کلیه وام ها (به جز انواع ودیعه مسکن که می بایست بصورت یکجا پرداخت شود.) 9 ماه بعد از پایان تحصیل می باشد. (در رابطه با آقایان طول مدت نظام وظیفه در صورت مشمول بودن محاسبه می شود.)

6 – در صورتی که مطلبی خلاف واقع در اطلاعات متقاضی وام مشاهده و اثبات شود، می بایست کلیه وجوه دریافتی را با احتساب هزینه های مربوط به صورت یکجا به صندوق رفاه دانشجویان پرداخت نماید و پس از آن نیز حق استفاده از وام و یا تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان را نخواهد داشت.