نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

صفحه ارتباط با ما

صفحه ارتباط با ما


اطلاعات تماس دانشکده

 

آدرس: تهران، خیابان انقلاب، خیابان وصال شیرازی، نبش کوچه آذین کد پستی: 1417853933

دکتر کیومرث یزدان پناه رئیس دانشکده 66480400 3368   دکتر سید عباس احمدی 3522
دکتر ابوالقاسم گورابی معاون اداری مالی 66415434 3368   دکتر رسول افضلی 3053
دکتر سید حسن مطیعی معاون آموزشی 66416179 3359   دکتر فرشاد امیر اصلانی 2899
دکترمحمدرضا رضوانی معاون پژوهشی 66404475 3524   دکتر سعید بازگیر 3793
دکتر بهادر زارعی معاون دانشجویی 66960698 3369   دکتر سیدعلی بدری 3039
دکتر شیرین محمدخان رئیس کتابخانه   3367   دکتر مرجان بدیعی 3527
دکتر مهران مقصودی رئیس موسسه 66415983 2902   دکتر آرا تومانیان 3526
**************   دکتراحمد پور احمد 2598
موسی آقاجانی آزمایشگاه طبقه6   3353   دکتر زهرا پیشگاهی فرد 3532
عباس اسلامی کتابخانه   3367   دکترمنصور جعفر بگلو 3521
فاطمه امت محمدی دبیرخانه   2253   دکترحسین حاتمی نژاد 3534
شبنم پاشائی روابط بین­الملل ـ کارشناس کامپیوتر   2899   دکتر سید موسی حسینی 3793
زهرا ترکاشوند روابط عمومی، کارشناس  شاهد و ایثارگر   3537   دکتر سعید حمزه 3526
اسماعیل تقوی امور دانشجوئی   3369   دکتر فرامرز خوش اخلاق 3528
میترا جلال اقدسیان آموزش   3366   دکتر محمد امین خراسانی 3526
محمود جوهری حسابداری 66416188 2209   دکترسید عباس رجائی 3526
فاطمه حسینی نژاد آموزش   3366   دکتر فضیله دادورخانی 2938
رضا حنیفی حوزه رساله  وپایان نامه   3531   دکتر علیرضا دربان آستانه 3793
داود درویش امین اموال وانبار   3539   دکتر علی درویشی بلورانی 3520
فاطمه دلفانی تحصیلات تکمیلی   2290   دکتر یاشار ذکی 3792
ابوالحسن رشوند نامه رسان   2214   دکتر محمدرضا رضوانی 3039
منصوره رضائی دفتر جغرافیای سیاسی-جغرافیای انسانی 66417677-66401894 2591-3712   دکتر بهادر زارعی 3538
دکتر سید محمد زمان زاده 3528
منصور رضا علی مدیر داخلی مجله انسانی 66968235 3365   دکتر سعید زنگنه شهرکی 3526
حسین صدرآرا حوزه ریاست   3368   دکتر کرامت اله زیاری 3534
شهنازسادات­حیات شاهی موسسه جغرافیا   2902   دکتر محمد سلمانی 3053
حسین شاهدوستی امور دانشجوئی   3369   دکتر فرانک سیف الدینی 3041
ملیحه شعاع فر آموزش   3366   دکتر علی اکبر شمسی پور 3527
رویا صحرا کار کتابخانه   3367   دکتر عطاءاله عبدالهی 3527
محمد عباسی سرپرست آموزش 66496663 3366   دکتر قاسم عزیزی 3041
احمد عباسیان کارشناس نظارت   3529   دکتر سید کاظم علوی پناه 3538
رضا علی یاری مجله طبیعی   3681   دکتر حسنعلی فرجی سبکبار 3036
پیام طاهری کارپرداز   3539   دکتر محمد باقر قالیباف -
فاطمه علیشاهی امور فرهنگی   3369   مجتبی قدیری معصوم 2598
عزیزاله عیسی نژاد رئیس امور اداری 66491435 2214   دکتر حسن کامران  دستجردی 3527
مهناز غفاری شهیر تحصیلات تکمیلی 66496663 2290   دکتر مصطفی کریمی 3522
زهره فرخنده دوست سرپرست  تکمیلی 66496663 2290   دکتر محسن کلانتری 3527
امین قاسمی فرع کتابخانه   3367   دکتر ابوالقاسم گورابی 3521
حمید کامرانی آزمایشگاه طبقه4   2501   دکتر حسین محمدی 3520
بهناز کیانوش حسابداری 66416188 2209   دکتر سید حسن مطیعی لنگرودی 3036
زهرا گیاشی تحصیلات تکمیلی 66496663 2290   دکتر مهران مقصودی 2938
صفر گیلانی مسئول امور عمومی   3530   دکتر ابراهیم مقیمی 3532
مریم لونی رئیس حسابداری 66416188 2209   دکتر شیرین محمدخان 3682
علیرضا محمدی مدیر پژوهشی   3525   دکتر محمود واثق 3792
مریم مرادی دفتر گروه طبیعی، سنجش از راه دور 66413065-66960697 3361-3536   دکتر کیومرث یزدان پناه 3538
محمد مطلوبی آبدارخانه   2847   دکتر مجتبی یمانی 3521
نسرین مهتابی کتابخانه   3367   دکتر نجمه نیسانی سامانی 3682
نیناز موسویان مدیر انفورماتیک   3353   ***********
علی هاشمی سهی کاردان پژوهشی   3525   آموزش 3366
نادیا حمید زاده مشاوره دانشکده 66415434 3526   تحصیلات تکمیلی 2290
*************   امورپژوهشی 3525
دفتر آموزشهای آزاد     3531   امور دانشجوئی  وفرهنگی 3369
انجمن اسلامی     3537   امور دانشجویان شاهد وایثارگر 3537
بسیج   66966552 3523   حسابداری 2209
انتظامات     2921   امور اداری 2214
          گروه جغرافیای انسانی 2591
          گروه جغرافیای طبیعی 3361
          گروه سنجش ازدور 3536
          گروه جغرافیای سیاسی 3712
          موسسه جغرافیا 2902
          روابط بین الملل 2899
          رساله و پایان نامه 3531
          فکس دانشکده 66404366
          کدپستی 1.418E+09
          صندوق پستی 6465ـ14155